Szkoła Podstawowa w Uboczu do likwidacji?

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2019-02-26 08:28:42


Władze Gryfowa Śląskiego chcą zlikwidować Szkołę Podstawową im. Władysława Reymonta w Uboczu. W tym celu w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów uczęszczających do tej podstawówki. W spotkaniu udział wziął także Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty.


Burmistrz Gryfowa Śląskiego w przedłożonym radnym projekcie uchwały swój zamiar likwidacji szkoły z dniem 31 sierpnia 2019 r. uzasadnia bardzo małą liczbą uczniów, co przekłada się na wysokie koszty prowadzenia szkoły.

Najważniejszym powodem likwidacji, co określono w uchwale, jest mała liczba uczniów i wysokie koszty prowadzenia szkoły. Uczniom likwidowanej szkoły zapewni się dowóz i kontynuowanie nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim przy ul. Uczniowskiej 11 – uzasadnia burmistrz Poniźnik i szczegółowo przedstawia powody swojego zamiaru oraz wyliczenia:

Jak widać z powyższego zestawienia adres zamieszkania nie gwarantuje podjęcia nauki w Szkole Podstawowej w Uboczu przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
Tym samym w/w zestawienia dowodzą, że w bieżącym roku szkolnym i następnych liczebność uczniów w klasach jest i będzie bardzo mała
- tłumaczy w uzasadnieniu projektu uchwały burmistrz Gryfowa  Śląskiego i wskazuje koszty utrzymania placówki

Wysokie koszty utrzymania szkoły – wysoka dopłata do subwencji:

w 2017 roku
- otrzymana subwencja 379 847,00 zł
- wydatki 719 285,00 zł
- dopłata z budżetu gminy 339 438,00 zł

w 2018 roku
- otrzymana subwencja 457 795,00 zł
- wydatki 781 825,00 zł
- dopłata z budżetu gminy 324 029,00 zł
Po likwidacji szkoły podstawowej dzieci z Ubocza dowożone będą do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim. Burmistrz Olgierd Poniźnik zapowiada także, iż z obecnie zatrudnionych w podstawówce w Uboczu 9 nauczycieli, w przypadku likwidacji szkoły 8 z nich znajdzie zatrudnienie w Gryfowie Śląskim.

Obecny na spotkaniu z gryfowskimi władzami oraz rodzicami Pan Roman Kowalczyk - Dolnośląski Kurator Oświaty w rozmowie z nami przyznaje, iż jest pod dużym wrażeniem tej debaty, w szczególności ilości osób, które wzięły w nim udział, co jego zdaniem świadczy o tym, iż dla lokalnej społeczności szkoła jest ważna. Kurator podkreśla, że podczas spotkania było sporo emocji, ale mimo to dyskusja była bardzo merytoryczna i każda ze stron przedstawiła swoje argumenty, a on każdy z tych argumentów waży w swoim umyśle. Władze Gminy zaprezentowały solidne dane zwracając uwagę na demografię i ekonomię. Mieszkańcy mówili o przywiązaniu do szkoły i tym, że bez niej będą jak bez ręki. – Na jednej stronie szali kładziemy rachunek ekonomiczny a po drugiej stronie mamy oczekiwania społeczności lokalnej, która za wszelką cenę chce szkołę ratować. – mówi Pan Roman Kowalczyk, który dodaje, że pobyt w Uboczu był także okazją do porozmawiania z burmistrzem, dyrekcją placówki, z nauczycielami oraz do obejrzenia całej szkoły.
Na marginesie Pan Kurator przyznaje, że w pamięci po tym spotkaniu zapadł mu jeden z plakatów, na którym była sentencja „NIE RZUCIM SZKOŁY STĄD NASZ RÓD”.
Teraz Pan Roman Kowalczyk z niecierpliwością czeka na decyzję jaką podejmą gryfowscy radni i jeżeli przychylą się do wniosku burmistrza to Kurator szczegółowo przeanalizuje wszystkie zgromadzone dane i dopiero wówczas wyda opinię. – Ja dzisiaj nie chcę ferować wyroków, bo muszę być w tej sprawie arbitrem bezstronnym i mądrze korzystać ze swoich kompetencji – podkreśla Dolnośląski Kurator Oświaty, który przyznaje, iż podczas spotkania pojawiły się także pomysły odroczenia likwidacji placówki i zastanowienia się nad powołaniem szkoły stowarzyszeniowej, co w tej trudnej sytuacji mogłoby być takim Salomonowym rozwiązaniem.
Rodzice dzieci z Ubocza wprawdzie nie są zadowoleni z propozycji burmistrza Gryfowa Śląskiego o czym mówili podczas spotkania, niemniej swojego niezadowolenia nie wyrażają nadmiernie głośno jak to było np. w przypadku próby likwidacji Szkoły Podstawowej w Sosnówce gm. Podgórzyn, gdzie rodzice jak tylko dowiedzieli się o zamierza wójta zorganizowali akcje ratowania szkoły, nagłośnili temat, a na spotkanie z lokalnymi władzami oprócz kuratora zaprosili posłów, którzy opowiadają się za pozostawieniem szkoły. Sprawa została upubliczniona i głośnym echem odbiła się w wielu mediach, które licznie brały udział w debacie.

Przyszłość szkoły w Uboczu jest teraz w rękach gryfowskich radnych, którzy już po godzinie 9, podczas wtorkowej (26 lutego) sesji podejmą w tej sprawie decyzję  Jeżeli radni opowiedzą się po stronie burmistrza Poniźnika i w większości będą za likwidacją podstawówki w Uboczu, to uchwała trafi na biurko Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, bez którego zgody szkoła nie będzie mogła zostać zlikwidowana. Natomiast jeżeli radni odrzuca projekt uchwały, to szkoła w Uboczu pozostanie przynajmniej przez kolejny rok.

O wynikach głosowania poinformujemy wkrótce.

AKTUALIZACJA (13:49)
W głosowaniu 7 radnych było ZA przyjęciem uchwały o zamiarze likwidacji szkoły, 6 było PRZECIW, a 2 wstrzymało się od głosu.

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Uboczu Gmina Gryfów Śląski:

ZA:
Borkowski Zygfryd, Guzy Jerzy, Kozak Mariusz, Królak Mateusz, Łoziński Antoni Ryszard, Sawczak Ryszard, Skrzypek Robert

PRZECIW:
Kowalonek Kamil, Maga Urszula, Niebylski Marek, Pawluk Wojciech, Piejko Grzegorz, Szczerbicki Krzysztof

WSTRZYMALI SIĘ:
Cichoń Arkadiusz, Dragan MariuszZobacz galerie:
Komentarze:
AparatOzjasz Goldberg
Wtorek, 2019-02-26 09:41
Uboczanie pozwolą zamknąć tą szkołę, tak jak w latach 70-80tych dali rozebrać kościół ewangelicki. Jedynie Ksiądz Eryk Hober walczył, ale co sam mógł zrobić wobec bierności mieszkańców
Aparatzbylutow
Wtorek, 2019-02-26 09:58
Co dalej ze szkołą w Zbylutowie
Aparat!!!
Wtorek, 2019-02-26 10:43
Likwidować im prędzej tym lepiej na szkołę krtóra ma po kilkoro uczniów w klasie szkoda kasy!
AparatMM
Wtorek, 2019-02-26 11:10
A gdzie wyliczenia z poprzednich lat i porównanie do utrzymania szkoły podstawowej w Gryfowie śl.
Aparatkasa
Wtorek, 2019-02-26 11:14
Jeżeli Uboczanie tak bardzo chcą szkoły to niech ją przejmą i prowadzą w ramach stowarzyszenia dofinansowując z własnej kieszeni. Z tego co widać i słychać to bezczelnym cwaniaczkom nie chce się prowadzić szkoły tylko chcą żerować na innych.
Aparatwyborca
Wtorek, 2019-02-26 11:34
W kampanii jakoś nic nie słyszałem o planach likwidacji oj nieładnie
AparatO rany
Wtorek, 2019-02-26 12:48
Liczby mówią same za siebie, do szkoly trzeba dopłacać niezłą sumkę. Ubocze jest blisko Gryfowa, niejednokrotnie dzieci w Jeleniej czy Wroclawiu mają dalej do szkoly.
Aparatwyniki
Wtorek, 2019-02-26 13:58
Za zamiarem likwidacji: 7 - Borkowski, Guzy, Kozak, Królak, Łoziński, Sawczak, Skrzypek

Przecwi: 6 - Kowalonek, Maga, Niebylski, Pawluk, Piejko, Szczerbicki

Wstrzymali się: 2 - Cichoń, Dragan
AparatXxx
Wtorek, 2019-02-26 14:21
Komuchów Bóg osądzi , już niedługo
AparatXxx
Wtorek, 2019-02-26 14:25
Zamiast wyrzucenia kasy w takie chore inwestycje jak jajowate rondo czy wrzucenie pieniędzy na karę za spalanie śmieci . były by pieniądze na utrzymanie szkoły.
AparatXxx
Wtorek, 2019-02-26 14:28
Bo lepiej wrzucić pieniądze na chore jajowate rondo lub na karę ze spalarni śmieci , których koszt by pokrył tą szkołę . Ale czym są dla nich te dzieciaki które ucierpią na ty , kartą przetargową?
AparatInna
Wtorek, 2019-02-26 15:12
To teraz burmistrz niech podejmie uchwałę o niewypłacenia odpraw dla nauczycieli a radni niech to przegłosują
AparatInna
Wtorek, 2019-02-26 15:15
Teraz burmistrz niech podejmie uchwałę o niewypłaceniu odpraw dla nauczycieli i radni niech głosują
AparatMARECKI
Wtorek, 2019-02-26 16:13
Widze tu radnego z Ubocza ktory glosowal przeciw, a sam wozi corke do szkoly do Gryfowa. Brak slow. Juz dawno ta szkola powinna byc zlikwidowana. Na tym smiesznym zebraniu 19 lutego byly osoby ktore nie maja dzieci w wieku szkolnym, albo zameldoway dieci w Gryfowie zeby tam chodzily do szkoly. A tu walcza o szkole. normalnie smiech
AparatDo inna
Wtorek, 2019-02-26 16:25
Ktoś tu się powtarza. Już słyszałem to dzisiaj na sesji. Wszystkiemu winni nauczyciele? Chyba tak do końca nie jest. Jest kilka osób w Uboczu nieprzychylnych dla szkoły. Które teraz trochę w inną stronę śpiewają.
Aparatobserwator
Wtorek, 2019-02-26 17:11
Niech w końcu Pani Dyrektor sama jak najprędzej się zwolni to zobaczycie ile dzieci wróci do szkoły w Uboczu. To tu tkwi problem demografii szkoły w Uboczu.
AparatIwona Waflowicz - redaktor gazety "Dolnośląskie obyczaje"
Wtorek, 2019-02-26 17:12
Widzę, że gmina nie może dojść do porozumienia. Jeżeli tam bardzo zależy Im na ratowaniu szkoły to jestem jak najbardziej ZA!
Chyba czas wspomnieć o tym w nowym wydaniu gazety.
AparatPiotr Tłuszcz - redaktor czasopisma "Gejzer"
Wtorek, 2019-02-26 17:28
Przykra sprawa. Nie lekceważę jej. W poniedziałek o 15 odniosę się do niej publicznie na konferencji prasowej.
Aparatuboczanka
Wtorek, 2019-02-26 18:01
Proszę Państwa nie tylko chodzi o to aby była szkoła,chodzi jeszcze o poziom życia na wsi Ubocze /największego sołectwa w Gminie Gryfów Śląski/.O mojej wsi to zapomnieli władze Ratusza już przez 10 lat, nie inwestują w infrastrukturę ,przypomnę ,że mieszkańcy Ubocza zapewnili sobie bieżącą wodę-budując własnymi siłami wodociąg a Gmina ,której zadaniem jest dbanie o rozwój gospodarczy ,społeczny ,kulturalny nie robi prawie nic .To jest chyba normalne,że tak jak obywatele miastowi chcemy żyć wygodniej,chcemy mieć kanalizację ,chodniki,światło czy to jest w XXI wieku tak dużo ,czy polska wieś ma iść na zagładę panie Burmistrzu?
Szkoła Podstawowa we wsi Ubocze to jest moja ,moich rodziców,rodzeństwa ,sąsiadów i wszystkich mieszkańców szkoła-my też ponosiliśmy koszty jej powstania a Pana Panie Burmistrzu nie jest stać aby ją utrzymać!
W takim razie dokąd zmierzamy?9345
AparatAaa
Wtorek, 2019-02-26 18:05
Na zebraniu 19 lutego najwięcej w tłoku wypowiadały się starsze Panie które nawet w szkole nie były. Nie mówiąc już o majtkach i osobach które w kościele w pierwszych rzędach siedzą. Masakra. Wiocha okropna. Radnych perspektyw. Ludzie sami się okłamują. Radni dzisiaj przysłużyli się niektórym mieszkańcom ubocza. Będą mogli zrobić pierwsze kroki żeby zapisać dzieci do Gryfów do jednej ze szkół. A tak poza tym dyrektorka jaka jest taka jest ale gra fer. Podjęła decyzję jaką podjęła. Gdyby rodzice byli w porządku w stosunku do niej cała ta sprawa inaczej by wyglądała. Na sesji jedna z Pań dzisiaj niestety nie zabłysła.
AparatMieszkaniec
Wtorek, 2019-02-26 19:10
Myślę że Pan kurator nie zamknie naszej szkoły przecież zagwarantowanie dojazdów dzień w dzień plus osoba odpowiedzialna za dzieci w trakcie jazdy to też są koszty ... plac zabaw na tej wsi też będzie można zapomnieć ile dzieci gra w piłkę na boisku A jak zrobią mieszkania socjalne to swoi tam zamieszkają zamkną tylko dla siebie A dzieci najlepiej przed komputer
Aparatszkola
Wtorek, 2019-02-26 19:12
To że wsiowi radni głosowali przeciw, to OK, ale że Kowalonek, Maga , Piejko to masakra, piowskie populiści, jesteście niewiele warci.
AparatŚmiech na sali
Wtorek, 2019-02-26 19:15
Teraz zamknięcie potem dzieci się narodzi to wątpię że nowa wybudujecie i znów ani placu zabaw ani miejsca spotkań dla młodzieży
Aparatautor
Wtorek, 2019-02-26 19:51
No to będzie tak.Wy będziecie za ok,Wy będziecie przeciw,A My
się wstrzymamy.Panie Burmistrzu co Pan na to? Mi w to graj.A
Pan Dyrektor szkoły nr1 zaciera ręce.Domyślcie się Sami dlaczego?
AparatŚWIĘTY
Wtorek, 2019-02-26 20:09
BARANKI BOŻE ZROZUMCIE, ŻE JEŻELI KTOŚ GŁOSOWAŁ PRZECIW UCHWALE, TO BYŁ ZA POZOSTAWIENIEM SZKOŁY, A JEŻELI KTOŚ BYŁ ZA UCHWAŁĄ, TO BYŁ ZA JEJ LIKWIDACJĄ !!!
TAK TRUDNO TO POJĄĆ?
AparatRazem wygracie !
Wtorek, 2019-02-26 20:13
Uboczanie, nigdy nie zgadzajcie się na likwidację szkoły,gdy braknie szkoły, Ubocze stanie się tylko dziurą w którą nikt nie zainwestuje żadnych pieniędzy.Pieniądze, które otrzymywaliście na szkołę i kulturę przejmie Gryfów, tak być nie może ! Zbierzcie się wszyscy i zaprotestujcie pod ratuszem w Gryfowie,niech burmistrz spojrzy Wam w oczy i powie dlaczego chce skrzywdzić wasze dzieci i Was samych.
AparatAaa
Wtorek, 2019-02-26 21:02
Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Ubocze nigdy nie było zgrane. Plotki i afery zawsze brały górę.
AparatYyyy
Wtorek, 2019-02-26 21:10
Zamiast kina to może burdel ??? Masakra z tym burmistrzem !!! Do końca jego śmierci będzie istniała szkoła i co? KASA KASA KASA!!!!
AparatCBA
Wtorek, 2019-02-26 21:46
W Gryfowie w szkole
rodzice nie muszą pięć ciast ani robić sałatek..tam się nie imprezuje bo tam grono pedagogiczne skupia się tylko na edukacji.W klasie mają po 30 osób (nie trzy,a trzydzieści) dlatego nie mają też sił na ploty itp.Wszystko sztucznie nakręcone dla rozgłosu i obrony szklarniowych warunków pracy.Burmistrz chyba przejrzał na oczy i w porę się zorientował że nie samym imprezowaniem człowiek żyje.
AparatProrok
Wtorek, 2019-02-26 23:17
A tak się śmiali z cierlikowej ze szkoły w rzasinach nie utrzyma..jednak z bogiem i bezinteresowną miłością efekty pracy są lepsze.widzę po komentarzach że są tu jednostki które wykorzystują więcej niż 5 % swego mózgu i nie dadzą się łatwo zmanipulować.Burmistrzu karma do nich wróciła!
AparatDo cba
Wtorek, 2019-02-26 23:43
W Gryfowie także piecze się ciasta i robi się inne przysmaki. W żadnej klasie nie ma 30 osób. Więc proszę już nie przesadzać. Jeżeli chodzi o plotki to też są. Tylko to jest miasto. A ubocze to wiocha. Nauczyciele w Uboczu też uczą. W końcu sami rodzice z ubocza ostatnio się bardzo chwalili na Facebooku. Więc nie przesadzajmy. Nie ma co ukrywać że dzieci w większej grupie lepiej funkcjonują. Będą miały większe pole manewru. 2 osoby w klasie to chyba lekka przesada czy rodzice w uboczny tego nie rozumią. A była pani sołtys to od kiedy tak się martwi o szkołę, o stowarzyszenie wsi ubocze. Cóż za zmiana? Dlaczego?
AparatBrawo...
Wtorek, 2019-02-26 23:52
Doświadczeni Radni postawili na tak-tak przeniesienia dzieci z tej do innej placówki,ponieważ obecna sytuacja demograficzna w Uboczu nie rokuje inaczej. Radni pośredni - patrz Cichoń, Dragan umawiają się na władzę, a więc kąsają Burmistrza, młodzi nie wiedzą w jakiej rzeczywistości się znaleźli, więc piszczą jak pisklaki, bez znamion przywództwa, kto wygrał w tym wszystkim? - myślę,że jednak dzieci,które będą pod odpowiednią opieką w nowych warunkach,będą otoczone właściwą opieką i profesjonalizmem, mam nadzieję, że z naszymi fajnymi nauczycielami z Ubocza, bo to bardzo dobrzy ludzie, nie będę wymieniał nazwisk, ale naprawdę, gdyby im nikt nie przeszkadzał, nie obmawiał, nie wymawiał niczego, do tej pory to byłoby dobrze,ale nie ma tego złego. Idziemu do SP 2 Gryfów.
AparatMieszkaniec Ubocza
Środa, 2019-02-27 01:01
Odchodzi pani dyrektor to szkoła w Uboczu nie potrzebna, jak
Dla mnie to skandal panie burmistrzu. Szukamy oszczędności a jeszcze bedziemy wydawać na odprawy. Skandal skandal skandal
A przypominam że mieszkańcy chcieli tylko rok szansy i nic więcej. Brawo dla przewodniczącego
AparatDo mieszkaniec ubocza
Środa, 2019-02-27 11:13
A co sie zmieni przez rok?? Z 2 dzieci nagle zrobi się 20??? Ludzie, nie bądźcie śmieszni. Przecież to kuriozalna sytuacja, gdzie w klasach uczy się po 2, 5 osób. To nienormalne, nieoplacalne. Wiem że rodzice którzy chcieli zadbać o edukację swoich dzieci przemeldowywali je do Gryfów A teraz cyrk się skończy. I nie mówcie że dojazd do szkoły do Gryfowa będzie kosztował tyle co utrzymanie szkoły. Gdzie wy macie mózgi żeby takie bzdury pisać???!!! Szkola nadaje się do likwidacji i wyjdzie to na dobre, może teraz znajdą się pieniądze na ważne dla sołectwa inwestycje.
AparatKrystyna
Środa, 2019-02-27 11:55
Brawo wreszcie stało się to co powinno być zamknięte wiele lat temu.Pani PLaskowska teraz będzie robić i...tkę z siebie przebierają się i skacząc przed burmistrzem w Gryfowie.
Aparatja
Środa, 2019-02-27 12:01
Wiocha to chyba jest Gryfów i nie obrażajcie Wy miastowi mieszkańców Ubocza bo jak się patrzy szczególnie w rynku na tych wspaniałych mieszkańców Gryfowa to się żygać chce i te baby wyglądające przez swoje okienka dłubiące słonecznik a wszędzie smród, brud i psie odchody, zapraszam do Ubocza i zobaczcie jak ludzie tam mieszkają.pozdro
Aparataaa
Środa, 2019-02-27 12:23
Teraz to wszystkiego ludziska będą się czepiać, nawet dożynek we wsi. Czy w tamtym roku były dożynki? Jakoś nikt się nie kwapił do pomocy. Dlaczego nie było tłumów.Nikt nie chce głośno powiedzieć dlaczego. Bo sołtysowa nie miała z kim zorganizować. Nikt nie chciał jej pomóc. Wszyscy uciekli z rady. Ale w tym roku prężnie będą działać. Ubocze się popisze. Nowa Pani sołtys, nowa rada. W grupie siła. A dlaczego ma nie być dożynek? Przecież Ubocze w takich chwilach potrafi się zebrać ?????!!!!!
AparatJa
Środa, 2019-02-27 14:55
A ci dwaj panowie radni to co? Asekuracyjnie podeszli do tematu. Jak w takiej sprawie można nie mieć zdania?
AparatMieszkaniec ubocza
Środa, 2019-02-27 18:15
Była pani sołtys z Ubocza też nie jest do końca w porządku. Nic dla Ubocza dobrego nie zrobiła. Wręcz przeciwnie. Zapomniał wół jak cielęciem był. Bardzo nieładnie. Wstyd. Zero poszanowania dla ludzi.
AparatDo aaa
Środa, 2019-02-27 19:22
Coś niedoinformowany jesteś. Dożynki gminne odbywają się co roku w innej wsi, w tym roku wypada w Uboczu, bo rok tem burmistrz musiał się pokazac przed wyborami i zrobił wojewodzkie w Gryfowie. Rada solevka nie uczestniczy w dozynkach? To albo mam zwidy i co roku widzę Ubocze na dozynkach, albo może zasłużona dyrektorka szkoły plecie wieniec? Haha
AparatTola
Czwartek, 2019-02-28 07:16
Do brawo liż tyłki dalej to może posadkę dostaniesz.
AparatXd
Czwartek, 2019-02-28 10:04
Do mieszkaniec Ubocza na szacunek trzeba zapracować
AparatStatystyki
Czwartek, 2019-02-28 17:29
Bardzo słuszna decyzja.
1 klasa - dwoje uczniów
4 klasa - troje uczniów
6 klasa - zero uczniów
A jak tych dwóch uczniów zachoruje to nauczuciele kogo uczą? Ile osób jest zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Uboczu?
AparatYga
Piątek, 2019-03-01 09:50
Bezsensu... jeśli szkoła zostanie bedzie funkcjonowała przez rok a co dalej znow zagadka i za rok ta sama walka. Stracony czas i nerwy. Szkoła w ktorej dzieci tylko przygotowują sie do rożnych uroczystości i ciagle świętują zamiast sie uczyć. Jaka maja przyszłość. Dzieciom się może to podobać owszem tylko co dalej....
AparatZyd
Piątek, 2019-03-01 17:58
Ta szkoła już raz była ratowana,cuda ludzie tam robili własnymi rękoma i nie tylko...Krwawy pot po dupie się lał,nawet meble im pokupili rodzice.To że szkoła ma swoje imię też nie jest przypadkowe..stoły się tam uginały od żarła a i wódka się lała a goście wesoło się bawili w tzw."Imprezowni"
AparatObserwator
Piątek, 2019-03-01 20:27
Jak tak sobie czytam od kilku dni to doszedłem do wniosku z po co tym ludziom szkoła na wsi. To co piszą. Jak obrażają ludzi. A są to napewno młodzi ludzie którzy mają dzieci. Czego oni uczą swoje dzieci? Braku szacunku do drugiego człowieka. Obrzucania ludzi wyzwiskami. Po co im ta szkoła. Według mnie nie ma sensu tej szkoły ratować. A poza tym kto tam przyjdzie uczyć z zewnątrz? Nikt. Nauczyciele nie dadzą sobą pomiatać. A myślę że dzieci też nikt nie przepisze na wioskę.
AparatMieszkaniec
Poniedziałek, 2019-03-04 10:59
Liczba uczniów marna. Poziom nauki mizerny. Sali gimnastyczka nie ma. Zajęcia z WF to iluzja. Kosz utrzymania olbrzymi. Nauczycieli i obsługi szkoły więcej niż dzieci. Odległość dno szkoły w Gryfowie Niespełna 3 km. Jak rodzice chcą tej szkoły niech za doniej Dopłacaja. Na zebraniu w świetlicy uczestniczyli babcie i dziadki. To oni mają decydować!? O tym czy szkoła ma być czy nie? Podobne osoby w naszym kraju decydują o sprawach invitro czy aborcji. Ksiądz już płaczę ze mu pieniążki ucieka za komunie,rocznicę komuni i bierzmowania...
Aparatmietek lepkie rece
Poniedziałek, 2019-03-04 11:19
jedna pani(zabcia) zabardzo jest wnikliwa i nadgorliwa ,tzw.spoleczniak-niech sie pani przestanie interesowac tym co nie dotyczy panskiej sprawy ,bo nadgorliwosc gorsza od faszyzmu,a pania dyrektor z ubocza zostawi w spokoju bo do piet jej pani niedorasta ,to dobry dyrektor a ze lubi sie pobawic to jej sprawa ,najlepiej zrobic z siebie swieta a kogos osadzac i obrazac bezpodstawnie ,pani ania moim zdaniem to normalna kobita ,jak wygladala szkola 18lat temu? PGR normalny,a jak wyglada za jej kadencji,koniec tematu.
AparatNatalia
Poniedziałek, 2019-03-04 17:26
Do mieszkańca: spotkanie w Uboczu, to były tzw. Konsultacje społeczne. Miały prawo tam być również osoby starsze obok rodziców i reszty mieszkańców. Ksiądz również miał prawo się wypowiedzieć, a za jego wsparcie jesteśmy wdzięczni. To była merytoryczna i kulturalna dyskusja. My jako rodzice mamy prawo nie zgadzać się na zamknięcie szkoły i przedstawić swój protest, bo przecież żyjemy w demokratycznym kraju- chyba, że się mylę. Proszę, trochę mniej złośliwości i nienawiści, bo głównie taki charakter mają powyższe komentarze. Więcej obiektywizmu i uczciwośi.
AparatElewelka
Poniedziałek, 2019-03-04 17:49
Do Mieszkaniec
Może i mało dzieci w Uboczu, ale wszyscy się znają i sobie pomagają. Taką grupę dzieci można bardziej przypilnować niż w większych szkołach. Co do poziomu nauki to znam młodzież, która zdała gimnazjum bez problemu a niektórzy nawet uczą się w wyższych szkołach. Co do wyposażenia szkoły to sala gimnastyczna jest, może nie wielka, ale wystarczająca. Stałych nauczycieli jest ok. 9-oro , a uczniów raczej dużo więcej, prawda? Babcie i dziadkowie oczywiście, że się wypowiadali to oni budowali tą szkołę i chodziły tam ich dzieci, a teraz chodzą wnuki. A jeżeli chodzi o księdza jest on dobrym człowiekiem i powinien Pan go poznać osobiście z możliwością spowiedzi. Podejrzewam, że pracuje Pan w urzędzie, czy zamknięcie naszej szkoły wpłynie na Pana wyższą pensję? Czy szuka Pan dziury w całym jak Pan burmistrz?
Aparat"Zosia"
Poniedziałek, 2019-03-04 22:50
Wielu rodziców niech uderzy się w pierś, bo ta sytuacja jest po części ich winą. Nauczyciele i Pani Dyrektor to wspaniali ludzie, którzy oddali serce dla uczniów i szkoły. Rozwój tej szkoły to ich zasługa....a i jak była potrzeba to i potrafili z własnych pieniędzy zorganizować zbiórkę na opłatę rachunku za prąd dla byłej Pani sprzątającej w szkole,gdy było u niech krucho z kasą...a teraz pluje się jadem w stronę osób, które pomogły z dobrego serca. Tylko u nas już tak jest jeśli komuś coś wychodzi i robi to dobrze, to znajdą się takie osoby, które chcą to zniszczyć organizując tajne zebrania, namawiając innych rodziców do szukania haków na nauczycieli, których nie ma. Szkoda tylko, że zabrakło odwagi dla tych rodziców,żeby powiedzieć to na forum,a nie po kątach. Bardzo dobra decyzja nauczycieli,że odchodzą ze szkoły, niech nie dadzą sobą pomiatać. Kiedyś motto szkoły "Moja szkoła mój drugi dom" miało sens i ta rodzinna atmosfera, ale dzisiaj niestety zostało to zniszczone przez osoby,które z zazdrości i nienawiści zajęły się bezpodstawnymi pomówieniami i plotkami.Taka rzeczywistość Ubocza...plotki na wsi górą i to nie pierwszy raz....a i myślę, że są rodzice którzy chcieliby zadbać o dobro swoich dzieci i przepisać do szkoły w Gryfowie,ale nie mają takich szans, gdyż lincz Ubocza na nich już czeka....jeśli ktoś nie zgadza się i nie popiera tej garstki tzw.obrońców szkoły mogą spotkać się z wyzwiskami i nękaniem....a dlaczego radny Ubocza i Starosta, zameldowani w Uboczu,a dzieci ich chodzące do szkoły w Gryfowie Śląskim tak walczą o szkołę w Uboczu? bo im po prostu inaczej nie wypada, bo co na to powiedzą ich wyborcy!!!! Tutaj nie myśli się rozsądkiem, tutaj myśli się tylko polityką...
AparatMieszkaniec
Wtorek, 2019-03-05 10:16
Przedmiwczyni ma rację dużo mieszkańców jest za likwidacja jak i radnych Cześć radnych przeciw i wstrzymujących się jedynie myśli o poparciu i reelecji niż kierujących się rozsadzkiem. Zaklamanie. Wielu chce mówi że chce szkoły ale i tak jego dzieci chodzą gdzie indziej z uwagi na lincz lub krytykę że strony części mieszkańców. Ładny przykład miała dyskusja w świetlicy gdzie cześć polityków z uwagi na wyborców broniła szkoły prawdziwe zdanie ukrywając. Wieszkosc rodziców myśli krótko zwrocznie. Niech TYLKO szkoła istniej dopóki moje dzeci nie skończą. Odwlekanie nieurchronego i oklamywanie samych siebie i innych twki w uboczanach. Większość jest zazdrosna, zawistna myślących tylko o własnych celach a nie o dobru ogółu. Koszty ich desperacji ponosimy wszyscy chodź koniec tego każdy widzi. Nie wiem czy to wrodzona ślepota czy raczej otempienie wyboru. Osobiście swoje dziecko nie wysyłam do ubocza. Rówieśników dzieci nie mają, dziecko zamiast się w uboczu uspoleczniac, odnajdywac się większej grupie, samodzielności, uczyć się współzawodnictwa większej grupie cofa się. Przejedzie państwo koło szkoły w przerwę lekcyjna na boisku jest 4 - 8 dzieci. W sezonie grypowym nikogo w szkole nie mam.
AparatProrok
Wtorek, 2019-03-05 11:24
polecam dalej za dziecko pisać wypracowania, czytać lektury, wykonywać rysunki....to dziecka sukcesy czy nasze? odpowiedz sobie sama na to pytanie?!? i ... w przyszłości dziecko w konfrontacji z życiem nie sprosta rodzica ambicją ani oczekiwaniom... "co zasiejesz, to zbierzesz"

Pozdrowienia dla Mam, dzieci z Ubocza ;) (ironiczne rzecz jasna)
AparatBasia
Wtorek, 2019-03-05 15:44
Do Zosia
Szkoła rozwijała się przez cały czas, nie tylko przez okres ostatnich kilkunastu lat, dzieci tak samo osiągały sukcesy za kadencji byłej Pani dyrektor, jak i obecnej.Szukać haków na nauczycieli nie trzeba, gdyż rodzice dobrze wiedzą którzy nauczyciele wypełniają swoje obiwiązki, a którzy niesteyt nie.Rodzice którzy chcieli uświadomić pozostałym co nie tak dzieje się w szkole zostali obwinieni za tą całą aferę,a ci którzy byli cicho wyszli na tym lepiej, więc jak to pani napisała brak odwagi bardziej im się opłaciło,ale może powinna pani zacząć osądzanie od wzięcia
po uwage swojej postawy w tej sprawie i tego co pani powiedziała, a może jednak czego nie.Nauczycielami nikt w rzaden sposób nie pomiatał, a brak jakiegokolwiek zainteresowania ze strony niektórych z nich tym co stanie się ze szkołą świadczy o tym, że to oni wykazali się nie taktem w stosunku co do dzieci, które powinny czuć się jak w drugim domu.O dobro dzieci to raczej chcieli zadbać oskarżeni rodzice, a nazywanie ,,dobrem'' przeniesienie dzieci do innej szkoły pod presją i niechęcią ze strony dzieci (bo nie wszystkie tego chcą) jest nielogiczne, tak samo jak namawianie ich do zmiany szkoły,,po kątach'' a nie na forum przy rodzicach. Wspomnianą przez panią zbiórką pieniędzy, moim zdaniem skompromitowała pani wszystkich nauczycieli i dyrektora, bo uważam, że coś takiego nie miało miejsca, oczywiście każdy może wierzyć w co tylko chce, ale jeśli zdażyło by się tak, to myślę że osoba ta była by bardzo wdzięczna za hojność. Nie rozumiem tylko, dlaczego najpierw mówi pani, że dla dobra dzieci rodzice powinni przepisać swoje dzieci, równocześnie zarzucając radnemu i staroście, że zrobili to samo, a o powód dlaczego to zrobili powinna raczej pani zaptać ich samych, a nienie tworzyć własne teorie .Jednak ważniejsze jest to, że szkoła w Uboczu nie jest im obojętna i to że nie bali się wyrazić swojego zdania w tym temacie, bo niektórzy jak widać wolą żyć w cieniu innych.A skoro myślenie rozsądkiem pani samej nie wychodi, to prosiła bym nie komentować myślenia innych i zająć się sobą.
Aparat"Zosia"
Środa, 2019-03-06 07:42
"Uderz w stół a nożyce się odezwą"....Prawda zabolała. Basiu musisz zapytać się osoby,której tak bronisz,bo widzę,że mało poinformowana jesteś o wsparciu finansowym ze strony nauczycieli.Nie ma co się wstydzić.Zawsze możemy zapytać u źródła,tylko nie wiem czy jesteś gotowa na tą prawdę. Nie mów,że ta zbiórka skompromitowała nauczycieli,bo to są ludzie o wielkim sercu i pokazują,że los innych nie jest im obojętny.P.Dyrektor to najlepszy menadżer,a Ty im nie dorastasz do pięt i myślę,że nigdy nie dorośniesz. I mimo pomocy wdzięczności za tą hojność niestety nie widać,a nie przepraszam widać... plucie jadem, afery i manipulacje innymi(tak na marginesie współczuje temu Panu, który dzisiaj ponosi konsekwencje manipulacji uboczańskiej,no ale każdy chyba ma swój rozum,a może jednak nie???). Basiu dość, że masz problemy myślenia rozsądkiem, to jeszcze masz problemy czytania ze rozumieniem o ortografii nie wspomnę. Napisałam,że rodzice nawet gdyby chcieli przepisać,a nie,że powinni przepisać,co doskonale wiemy, że lincz Ubocza już czeka,co widać i słychać właśnie teraz.Miej tyko inne zdanie,to "Basia" się uaktywni:):):) Nie mów za wszystkich, bo my rodzice mamy prawo wyrazić swoje zdanie i dbać o ich dobro."Mieszkaniec" wyraził swoje podobne do mojego zdanie w komentarzu i nie został zaszczuty jadem. "Basiu" czemu???? Mam propozycję,zajmij się swoim nudnym i smutnym życiem(bo wyczuwalny jest Twój wewnętrzny krzyk,że innych życie jest o wiele ciekawsze,niż Twoje karmione aferami),bo to jedyna rzecz,która chyba najlepiej Ci wychodzi.....a i zapomniałabym jeszcze o jednym.Dla Radnego i Starosty nie jest obojętna szkoła w Uboczu,oczywiście,że nie, dlatego ich dzieci chodzą do szkoły w Gryfowie, bo w Uboczu przeszkadzały im 4-osobowe klasy, a dla Ubocza walczą o 2-osobowe klasy....no cóż nie zapomnij ich tylko jeszcze po rękach całować za tą dobroć :):):) "Basiu" powiem krótko jak chciałaś zabłysnąć, trzeba było brokatem się posypać.
AparatJeszcze ktos inny..
Środa, 2019-03-06 09:35
Droga Pani Basiu. Jako rodzic i mieszkanka znam wszystkie Panie o ktoych mowa. Rowniez obie Panie, od ktorych to wszystko sie zaczelo. (mamy sie w znajomych na fb) Zacznijmy od tego, ze widac golym okiem to ze jedna z Pan zostala pionkiem tej drugiej w tej calej aferze. Kazdy oskarza teraz jedna ,,pania spolecznik,, a cala afera zaczela sie od drugiej. Nie wierzymy w to, ze oskarzana wyzej Pani jest winna calej sytuacji, bo to (byl?) dobry czlowiek. Dala sie wkrecic. A ze cala afera zaszla tak daleko to glupio bylo jej sie z tego wyplatac i brnela w to dalej. Komprpmitujac siebie niestety. Szkoda. Pamietam jak sledzilam poprzednia afere na obywatelskim patrolu. Wtedy na profilu jednej z Pan pojawily sie komentarze w stylu,,wywiezc Pania dyrektor na taczce, zburzyc szkole i postawic jej pomnik i wiele gorszych. Pani zamiast usunac komentarze, razem ze swoimi kolezankami (stałe kilka osob) dawaly lajki i smieszne buzki i podsycaly dyskusje. W wypowiedziach bylo wiele niespojnosci i duzo nieprawdy odnosnie tej wycieczki. Potwierdzili to rodzice dzieci bedacych na tej wycieczce. Szkoda, ze wtedy Pani nie zakonczyla tego tylko dalej w to brnela. Obejrzyjcie sobie nagranie z ostatniej sesji, burmistrz mowi tam o wygranym procesie. Moze niektorym rozjasni to umysl. Po tym wszydtkim nie dziwie sie dyrektorce i nauczycielom, ze nie chca pracowac w takich warunkach. Jest spora grupa mieszkancow, ktora im kibicuje. Na zakonczenie powiem tylko, ze niestety, ale obie Panie moga czuc sie matkami chrzestnymi tego co soe teraz dzieje na wsi, zamkniecia szkoly, odejscia dyrektorki i nauczycieli no i zbaczajac troche z tematu- znikniecia obywatelskiego patrolu, bo jakby nie patrzec to po tej akcji sie to stalo. O tym sie niestety glosno mowi. Jak to juz raz napisano- noe tylko Wy na tym tracicie, wasze dzieci juz nie chodza do tej szkoly. Ale nasze tak. Dajcie nam bronic naszej szkoły kulturalnie, bez wyzwisk, ponizania, afer, plotek, opisywania i wysmiewania wszystkiego na fb i to nie tylko na swoim, ale również u innych rodzicow.
AparatMieszkaniec ubocza
Piątek, 2019-03-08 14:31
Incydent, a mianowicie zamiar likwidacji szkoły w Uboczu postawił na nogi grupę rodziców, którzy z biegiem czasu zaczęli źle wyrażać się o innych rodzicach i nauczycielach. To też jest jednym z powodów, że rodzice nie zapiszą swoich dzieci do szkoły w Uboczu. Zapisanie dziecka do szkoły jest decyzją tylko rodzica. Argument, że ktoś nie zapisze dziecka do Ubocza, to będzie to powodem zamknięcia szkoły, jest absurdalnie głupie i jest dalece nie na miejscu. W tej kwestii nikt nie ma prawa decydować za rodzica. Nikt nie ma prawa straszyć i nękać rodziców. Rodzice boją się linczu. Ubocze jest specyficzną wioską. każdy kto ma inne, odmienne zdanie jest nikim. Jedna grupa rodziców nie powinna być stroną sporu. Rodzice powinni się w takiej sytuacji zjednoczyć. Tu nie stanowią problemu nauczyciele jak to się przyjęło. Nauczyciele przez wiele lat walczyli o tą szkołę. A brak zainteresowania ze strony nauczycieli sprawą szkoły może wynikać z innych przyczyn. Dlaczego kilka lat wstecz nie było takich problemów? Kto jest inteligentny to wie o czym mówię. Zawsze był spokój. Rodzice pomagali szkole. Byli jej życzliwi. Nie wszyscy ale byli ☺ Nigdy nie było konfliktów. Na wiosce było fajnie , był spokój. Ale jak to się mówi gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść. Za dużo osób chciało rządzić Uboczem i szkołą. Na dobre to nie wyszło dla nikogo. Dla rodziców, dla dzieci, dla nauczycieli i dyrekcji. Ludzie przestali się szanować, każdy, każdego traktuje jak wroga. „Człowiek człowiekowi wilkiem” to trafny cytat dla mieszkańców Ubocza. A tak w ogóle to przy okazji czasu postu, ludzie ogarnijcie się. Szanujcie się. Nie wymagajcie szacunku od kogoś skoro sami nie szanujecie innych. Karmą jest to, co dajemy i co wraca do nas niemal w takiej samej postaci. Dobro powraca jako dobro, a zło… jako zemsta za to, co uczyniliśmy. Pamiętajcie karma wraca.
AparatMietek lepkie ręce
Sobota, 2019-03-09 19:13
Czy to prawda że przez tzw.społecznika jedna z matek musiała przenieść niepełnosprawne dziecko do innej szkoły??
AparatJanusz
Sobota, 2019-03-09 23:17
Do mietek lepkie ręce
Hmmm myślę, że powinieneś/powinnaś zapytać tzw.społecznika,lub jedną z matek,a nie zadawać to pytanie tu, gdzie większość ludzi wypowiada się w sposób niespójny, nie mając pojęcia o czym w ogóle pisze przez co wprowadza tylko zament, zresztą tak samo jak ty :)
AparatEA
Niedziela, 2019-03-10 16:38
A mieliśmy tylu wspaniałych ludzi można powiedzieć u władzy którzy wcześniej nie zainteresowali się jak działa szkoła dlaczego rodzice przepisują dzieci do innych szkół.Nikt nie podniósł takiego głosu jak podnieśli na ostatecznym zebraniu 19 -02 -2019 aż się wie żyć nie chce że sobie przypomnieli o tej szkole. NIESTETY ZAWSZE TAK BYŁO ŻE TRZEBA WALCZYĆ A NIE TYLKO SIĘ WCISNĄĆ I MAM WAS
AparatZatroskana mama
Wtorek, 2019-03-12 20:37
Aż żal się czyta niektóre komentarze... Dlaczego teraz nagle oskarża się rodziców o to, że walczą o szkołę, zarzuca im się, że idą na łatwiznę, że wyzyskuja gminę?? Nikt nie widzi że walczą o swoje dzieci o to by czuły się bezpiecznie, żeby nie musiały stać na mrozie i czekać na autobus. O to by mogły spokojnie wrócić sobie do domu piechotą gdy skończą wcześniej lekcje. Dlaczego nikt nie krytykował nauczycieli gdy oni podobno tyle lat walczyli o szkołę... nikt im nigdy nie powiedział przestańcie bo my chcemy do Gryfowa... a teraz nagle Ci walczący rodzice prowadzą lincz nad innymi i nikt nie może powiedzieć że nie chce tej szkoły? To chore jakieś. Dlaczego teraz chcą zamknąć szkołę w Uboczu? Skoro jest za dużo szkół, bo tak mało dzieci, to po co otwierano drugą podstawówkę w Gryfowie? Tylko po to żeby zamknąć Ubocze? Trzeba było przywieźć dzieci z okolicznych wiosek do Ubocza. To piękna i ciepła szkoła. Skoro poziom taki marny to jak wykształcił tylu porządnych obywateli? Dzieci wcale nie odstawały od swoich rówieśników w gimnazjum. Mało tego uczniowie tej szkoły mogą pochwalić się osiągnięciami na skali ogólnopolskiej. To znaczy że nauczyciele dobrze wykonują swoją pracę. Może są wyjatki, ale w której szkole nie ma? Najważniejsze jest dobre samopoczucie Naszych dzieci a najlepiej będzie im w szkole która jest ich drugim domem.
Dodaj komentarz

Kalendarz wydarzeń

Prev
Wrzesień 2019
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
WAŻNE

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Mini_archiwum-lwowecki
Niedziela, 2019-03-17
List_mini_hercules-c130-mon
Piątek, 2019-03-15
List_mini_swietlica-wiejska-w-mlynsku-2019
Piątek, 2019-03-15
List_mini_znowu-okradaja-domy-rozwiercajac-okna
Piątek, 2019-03-15
List_mini_male-granty-3
Piątek, 2019-03-15
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-igrzysk-dzieci-2019
Piątek, 2019-03-15
List_mini_policyjny-kogut
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_prokurator
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_onie-byli-niezlomni
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_tragiczny-wypadek-na-dk30
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_wlen-zabytek
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-licealiada-mlodziezy
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_mini-pilka-siatkowa-4-sp-mirsk
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_mistrzostwa-powiatu-szs-----pilka-reczna-dziewczat-igrzysk-dzieci-2019
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-igrzysk-mlodziezy-2019
Czwartek, 2019-03-14
Aktualności | Wydarzenia | Ludzie | Samorząd | Na sygnale | Wywiady | Historia | Galeria | Ogłoszenia |  Reklama | Praca