Co robi gryfowska straż miejska?

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2019-02-21 08:11:10
Nieustannie wielu mieszkańców Gryfowa Śląskiego twierdzi, że strażnicy miejscy nic nie robią. Zła opinia ciągnie się za gryfowską formacją już od dawna i nie wiedzieć dlaczego ani sami strażnicy, ani władze Gryfowa Śl. - Burmistrz, Radni – niewiele robią, żeby zmienić tą niekorzystną dla wszystkich sytuację.

Tyle teoria, a jak wygląda praktyka? Co robią gryfowscy strażnicy miejscy?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i w celu poprawy wizerunku strażników, wzorem lat ubiegłych publikujemy sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Gryfowie Śląskim i porównanie z latami poprzednimi.

Koszt utrzymania Straży Miejskiej w budżecie na 2017 zaplanowane były następująco:

DOCHODY w wysokości 5.000,00 zł, w tym: dotacja na zadanie zlecone gminie w wysokości 1.000,00 zł i wpływy z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską na kwotę 4.000,00 zł.
WYDATKI w wysokości 116.694,00 zł, w tym na płace wraz pochodnymi 106.504,00 zł oraz pozostałe wydatki 10.190,00 zł.

W budżecie na 2018 rok koszty utrzymania Straży Miejskiej zaplanowane były następująco:

DOCHODY w wysokości 4.000,00 zł, w całości z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.
WYDATKI w wysokości 142.282,00 zł, w tym na płace wraz pochodnymi 121.547,00 zł oraz wydatki na realizację statutowych zadań 18.235,00 zł.
 
W grudniu ubiegłego roku gryfowscy radni przyjęli budżet na 2019 rok, w którym koszty utrzymania Straży Miejskiej zaplanowane zostały następująco:

DOCHODY w wysokości 5.000,00 zł, w tym:
Dotacja na zadanie zlecone gminie w wysokości 1.000,00 zł,
Wpływy  z  tytułu  mandatów  karnych  nałożonych  przez  Straż  Miejską na kwotę 4.000,00 zł.
WYDATKI w wysokości 128.536,16 zł, w tym na płace wraz pochodnymi 113.336,16 zł oraz pozostałe wydatki 15.200,00 zł, w tym: kwota 8.300,00 zł na wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego


W całym 2016 roku gryfowska Straż Miejska podjęła 250 interwencji, w których dokonała 179 pouczeń, nałożyła 69 mandatów na łączną kwotę 7.500 złotych i skierowała do sądu 2 wnioski.

W całym 2017 roku Straż Miejska z Gryfowa Śląskiego podjęła 230 interwencji, w których dokonała 175 pouczeń, nałożyła 52 mandaty na łączną kwotę 6.400 złotych i skierowała do sądu 3 wnioski

W całym 2018 roku Straż Miejska z Gryfowa Śląskiego podjęła 137 interwencji, w których dokonała 97 pouczeń, nałożyła 37 mandaty na łączną kwotę 4.150 złotych i skierowała do sądu 3 wnioski.


Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej
  2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018
  pouczenie mandat = kwota łączna wniosek do sądu pouczenie mandat = kwota łączna wniosek do sądu pouczenie mandat = kwota łączna wniosek do sądu
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu  - - -  20  -  -  2  1 = 200 -
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 16 4 = 500 -  26 3 = 400  2  7 3 = 550 -
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 132 50 = 5.250 1  111 33 = 4.300 -  54 16 = 1.600  -
Wykroczenia przeciwko zdrowiu 7 - -  7 2 = 200 -  5 -  -
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 15 8 = 1.050  -  - 6 = 700 - 17 8 = 900 2
Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 7 = 700 1 - 2 = 200  1  - 6 = 600 -
Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 7 - - 8 2=200 -  4 - -
Ustawie o ochronie zwierząt 1 - - 1 - - 2 2 = 200 -
Ustawie o odpadach - - - - - - 5 - -
Ustawie Prawo ochrony środowiska - - - 2 3 200  - 1 = 100 -
Ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - - - - 1 = 300  - - -
Ustawie o zużytym sp5rzęcie elektrycznym i elektroniucznym - - - - - -  1 - 1
ŁĄCZNIE  178  69 = 7.500  2 175 52 = 6.400 3  97 37 = 4.150  3

Pozostałe wyniki dziłania:
Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców: 2016 2017 2018
zakłócenia porządku publicznego - - 4
zagrożenia w ruchu drogowym 9 7 12
ochrony środowiska i gospodarki odpadami 20 19 28
zagrożenia życia i zdrowia 7 9 13
awarii technicznych - - 2
zwierząt 11 40 25
zagrożeń pożarowych 2 - 0
pozostałe 2 14 10
ŁĄCZNIE 51 89 94

Ponadto na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - prawo o ruchu drogowym Straż Miejska dokonała usunięcia z drogi jednego pojazdu


Współpraca straży miejskiej z policją w 2016 roku

W ciągu 2016 roku przeprowadzono 12 patroli mieszanych. W 2016 roku wspólnie zabezpieczano porządek podczas 21 imprez kulturalno- sportowo- rozrywkowych – informował w ubiegłym roku Komendant Straży Miejskiej Pan Andrzej Szulc. Ponadto dwóch strażników miejskich przez 10 dni września patrolowało dojście do szkół w ramach akcji „Bezpieczna droga do Szkoły”.

Współpraca straży miejskiej z policją w 2017 roku

W ciągu 2017 roku przeprowadzono 5 patroli mieszanych. Strażnicy miejscy uczestniczyli w dwóch szkoleniach: z zakresu bezdomności – szkolenie prowadzone przez KPP Lwówek Śl. oraz z szkoleniu z zakresu ASF i ptasiej grypy. Ponadto dwóch strażników w okresie od 4.09 do 15.09 uczestniczyło – pełniło patrole w okolicach szkół – dojście dzieci do placówek. W 2017 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej współdziałali w 19 przypadkach – zabezpieczeniu imprez plenerowych, przemarszach, wyścigach rowerowych, procesjach, imprezach sportowych wspólnie z funkcjonariuszami Policji.

Współpraca straży miejskiej z policją
w 2018 roku


W 2018 roku SM przeprowadziła 16 patroli mieszanych. Strażnicy uczestniczyli także w trzech szkoleniach w zakresie ptasiej grypy, ASF oraz kierowania samochodami uprzywilejowanymi.

Ponadto w ubiegłym roku gryfowska Straż Miejska pomagała zabezpieczyć 20 imprez plenerowych.


Istotną zmianą jaka u schyłku ubiegłym roku dotknęła gryfowską Straż Miejską jest utrata jednego etatu. Od grudnia 2018 roku w Straży Miejskiej pracuje tylko sam jej komendant. Burmistrz Gryfowa Śląskiego w styczniu ogłosił nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Strażnik Miejski. Kandydaci do 1 lutego mieli czas na składanie podań. Wkrótce oficjalnie poznamy nazwisko nowego strażnika miejskiego.

Jak oceniacie pracę gryfowskiej Straży Miejskiej? Czy dzięki pracy strażników w gminie jest bezpieczniej?
Komentarze:
AparatXxx
Czwartek, 2019-02-21 08:41
Zlikwidować to dziadostwo
AparatJa
Czwartek, 2019-02-21 08:57
Brawo Mateusz
AparatGryfowianka
Czwartek, 2019-02-21 09:10
Jak dla mnie to straz miejska nic nie robi...
Np ile razy wyjeżdżając z ulicy Wojska Polskiego na rynek nie było można cos zobaczyć,bo KTOS pod ich nosem zrobił sobie podwójny parking. Auto wiecznie stoi na parkingu płatnym i tyle ich widac.
AparatKtoś
Czwartek, 2019-02-21 09:38
Co dzień jestem na Gryfowskim Rynku i cóż widzę koło Supermarketu stoi grupa meneli nie przejdziesz jak nie wyżebrają złotówki okoliczne bramy obszczane za kinem libacje wyzwiska awantury bijatyki a samochód straży miejskiej na parkingu .Pan strażnik pali papierosa a na ławeczce piją jabole butelki stoją pod ławeczką ale p.strażnik nie widzi.To już nawet nie chodzi o bezpieczenstwo ale o wizerunek Gryfowa , gdzie nie spojrzeć grupki meneli za kinem koło kawiarni pod arkadami kolo zlotnika i wszystko spożywa i nawet nie kryją się z tym to dzieje się na rynku pod nosem strazy miejskiej
Aparat4444
Czwartek, 2019-02-21 10:03
na płace wraz pochodnymi 113.336,16, czyli dwóch strażników zarabia rocznie 56668 zł a na rękę dostają co miesiąc 4722 zł? Dobrze policzyłem ? :D
AparatGryfow
Czwartek, 2019-02-21 10:43
Prawda to, że mieliśmy do wyboru dwóch kandydatów za niepracujecego Pana W. Czyli, młodą, ambitną dziewczynę i byłego policjanta, pana Galuche, myśliwego, no i czy to prawda, że znajomości znów wygrały? Jeśli tak, to niech was licho i te układanki.
AparatDLW
Czwartek, 2019-02-21 10:50
A czy na płatnym parkingu busy z jednej firmy przewozowej mają jakiś abonament wykupiony , że stoją bez ważnych biletów?
Aparatdo ktosia
Czwartek, 2019-02-21 11:57
Pan strażnik pali wtedy papierosa. A gdzie w tym czasie jest policja? Ilu policjantów zatrudnionych jest w gryfowskim komisariacie ?
Aparatkonkurs
Czwartek, 2019-02-21 12:05
Podobno w Gryfowie jest tylko jeden strażnik? Co z konkursem? Nie było chętnych?
Aparatdo rzecznika
Czwartek, 2019-02-21 12:14
Może by tak rzecznik prasowy policji przedstawił społeczeństwu takie zestawienie dotyczące Komisariatu Policji w Gryfowie...
AparatBob
Czwartek, 2019-02-21 12:24
Ile mandatów od Straży Miejskiej dostał właściciel sklepu tzw. "Grat" parkujący na środku ulicy??? Bo Pan musi auto trzymać obok sklepu. Ile razy jest tak, że autobus się nie może zmieścić albo inny większy pojazd. Porażka
AparatKtoś
Czwartek, 2019-02-21 13:06
Właśnie doszliśmy do wniosku że nie potrzebna miastu straż miejska skoro jest policja .Posterunek czynny całą dobe .Policja niech się zajmie ważniejszymi sprawami . Na meneli wystarczy straż miejska
AparatTina
Czwartek, 2019-02-21 15:21
w temacie wakatu to mam nadzieję, że emeryci pozostaną na emeryturze a władze miasta wybiorą jakąś młodą osobę, która nie ma źródła dochodu jak pan emeryt.
AparatTrzeba
Czwartek, 2019-02-21 16:16
Zebrać podpisy pod petycją i zlikwidować SM w Gryfowie!
AparatPotrzebna!
Czwartek, 2019-02-21 17:02
Uważam, że dobrze działająca straż miejska jest potrzebna! Nawet w mniejszych miejscowościach naszego powiatu (Mirsk, Lubomierz) straż istnieje a w Gryfowie ma jej nie być?
AparatObiektyw
Czwartek, 2019-02-21 19:02
Zlikwidujcie to Policja będzie widoczna, będą ganiac za pieskami i biletami parkingowymi. Wykupmy wtedy ubezpieczenie od włamań i kradzieży no i autocasco bo kto będzie ścigał zlodzieji. Nie oszukujmy się straż jest potrzebna tylko może warto by odmlodnic sklad.
AparatDo ktoś
Czwartek, 2019-02-21 19:05
Rozumiem, ze zawiadomienie o żebraniu złożone na piśmie? Weźmy sprawy w swoje ręce, pisać każdy może
AparatPaskudna nagonka
Czwartek, 2019-02-21 21:51
Tego nie da się już czytać. Ciągle nagonka na straż. Nikt juz nie chce pracować w straży i policji. Wymagania ogromne, odpowiedzialność i nieustanna nagonka. Przewodniczący Rady powinien zabiegać o straż na wzór innych miast -Lubomierz , Mirsk, Lubań,Olszyna,Lwówek.
AparatX
Piątek, 2019-02-22 09:02
Tak to prawda larzą jak święte krowy i jeżdżą w kulko i udają że nic nie widzą.a miasto jest cale w psich odchodach i gdzie nie nie spojrzysz tam odchody normalnie masakea a oni nic z tym nie robią to taki jeden przyklad a jas ich więcej.
Aparatdo krytykantów
Piątek, 2019-02-22 09:52
Łatwo jest krytykować i obrażać w internecie, ale każdy mógł wystartować w konkursie i pokazać jak się dba o ład i porządek. Jak straż i policja ciśnie jest źle, jak podchodzą łagodniej to wyzywani od nierobów. Ciekawe czy wszyscy ci, którzy tak zaciekle komentują pracę straży w swojej pracy są tacy przykładni. Ciekawe też jak by się czuli gdyby ich pracę oceniano i komentowano na lokalnym portalu?
AparatEwa
Piątek, 2019-02-22 15:54
Zakończenie konkursu na strażnika miejskiego nie zostało jeszcze opublikowane w BIP, więc kto jak nie szanowni Radni rozpowszechniają takie informacje i dlaczego szafuje się nazwiskiem jednego z kandydatów? Państwo Radni RODO wiecie co to znaczy? Dziwne jest że wcześniej nikt z radnych nie złożył wniosku o rozwiązanie straży miejskiej gdy został sam komendant. O tym że emeryci pracują nie jest tajemnicą. Jeżeli państwo Radni szukają oszczędności proszę zrezygnować z DIET. Pracujący Radny obierający dietę i pełniącą wysoką funkcję w Radzie nie wzbogaca się? wśród Radnych raczej nie ma osób bezrobotnych i pobieranie dodatkowych apanaży w formie diet nikomu nie przeszkadza a co niektórzy zacierają ręce na 5 lat - banki czekają, salony samochodowe również. Proszę nie obrażać ludzi kompetentnych, kandydatów na ogłoszone stanowisko, każdy ma szansę więc trzeba próbować a hobby jakie by ono nie było to prywatna sprawa człowieka. Poczekajmy na wydruk w BIP ile osób się zgłosiło tak bardzo chętnych na to stanowisko, z odpowiednimi kwalifikacjami i kto wygrał.
AparatMieszkaniec
Sobota, 2019-02-23 13:45
Ewo!Jestem tego samego zdania. Widziałem też na fb fachowców od bezpieczeństwa i porządku publicznego, którzy postanowili podzielić się swoim komentarzem - niektórzy z nich to prawdziwe autorytety i wybitne jednostki:)
Konkurs był podany do wiadomości publicznej. Każdy mógł wziąć w nim udział. Komisja konkursowa zgodnie ze swoimi uprawnieniami dokonała wyboru. W czym problem? Co do państwa radnych - uważam, że gdyby chociaż w 10% byli tak aktywni jak podczas kampanii wyborczej to Gryfów stałby się "krainą miodem i złotem płynącą".
AparatAndrzej
Niedziela, 2019-02-24 14:14
To jest zwykła nagonka na Straż Miejską. Jest potrzebna i nie ma dyskusji, policjantów jest za mało, a SM załatwia drobne sprawy i ci co ją ciągle krytykują to "zwykli malkontenci".
Brak słów, są tacy ludzie co zawsze i wszędzie będą krytykować. Jak ktoś nie ma wiedzy to najlepiej zniszczyć, zniesławić, oczernić i wylać hejt.
AparatMieszkaniec
Poniedziałek, 2019-02-25 08:38
Patrzcie ludzie jak się bronią emeryci państwowi, straż jest potrzebna! Jak to nic nie robią! Robią!
Szczerze ? Tylko głupcy patrząc na efektywność poprzedniej kadry zamiast zmienić całkowicie kadrę, dokoptują następnego kolegę. Komu wciskacie te brednie, że straż miejska w Gryfowie jest na poziomie? Mieszkańcom, którzy na własnej skórze się przekonali? Wpierac takie kity możecie turystom, ale nie mam, ludziom na stałe tu mieszkającym. Wstyd i taka jest prawda.
Aparatdo Mieszkańca
Poniedziałek, 2019-02-25 10:52
No to się wstydź!
AparatMieszkaniec
Wtorek, 2019-02-26 17:44
Zlikwidowac!!!!
Dodaj komentarz

Kalendarz wydarzeń

Prev
Wrzesień 2019
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
WAŻNE

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Mini_archiwum-lwowecki
Niedziela, 2019-03-17
List_mini_hercules-c130-mon
Piątek, 2019-03-15
List_mini_swietlica-wiejska-w-mlynsku-2019
Piątek, 2019-03-15
List_mini_znowu-okradaja-domy-rozwiercajac-okna
Piątek, 2019-03-15
List_mini_male-granty-3
Piątek, 2019-03-15
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-igrzysk-dzieci-2019
Piątek, 2019-03-15
List_mini_policyjny-kogut
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_prokurator
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_onie-byli-niezlomni
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_tragiczny-wypadek-na-dk30
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_wlen-zabytek
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-licealiada-mlodziezy
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_mini-pilka-siatkowa-4-sp-mirsk
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_mistrzostwa-powiatu-szs-----pilka-reczna-dziewczat-igrzysk-dzieci-2019
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-igrzysk-mlodziezy-2019
Czwartek, 2019-03-14
Aktualności | Wydarzenia | Ludzie | Samorząd | Na sygnale | Wywiady | Historia | Galeria | Ogłoszenia |  Reklama | Praca