Coraz więcej wątpliwości dotyczących bezpłatnej komunikacji

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2019-02-13 14:48:39
Jak już informowaliśmy Burmistrz Świeradowa- Zdroju Pan Roland Marciniak na spotkaniu ze świeradowskimi przedsiębiorcami przekazał informację o planach rezygnacji z jednostronnej współpracy ze Szkolarską Porębą i skierowaniu bezpłatnej komunikacji w kierunku Mirska a w dalszych planach i Gryfowa Śląskiego.

Pan Roland Marciniak w bezpłatnej komunikacji dla mieszkańców utrzymywanej w całości z budżetu miejskiego widzi wiele korzyści. Burmistrz Świeradowa– Zdroju głośno mówił o autobusowym połączeniu Giebułtowa, Mirska, Krobicy, Orłowic z jego Miastem. Po naszej publikacji włodarz uzdrowiska przybył na sesję Rady Miasta i Gminy Mirsk, gdzie przedstawił wszystkim radnym swój pomysł. Część mirskich rajców wpadła w zachwyt. Druga część ma wiele obiekcji. Pojawiają się głosy o „podbieraniu” dzieci z Mirska do świeradowskiej podstawówki, padają argumenty, że komunikacja tak, ale dla wszystkich a nie tylko dla wybrańców oraz kluczowy motyw sprzeciwu jakim są koszty, jakie miałby ponieść budżet Gminy Mirsk. Ten ostatni argument tłumaczony jest tym, iż Gmina ma wiele problemów i zadań do realizacji i jeżeli wyda pieniądze na bezpłatną komunikację dla części mieszkańców to nie starczy środków np. na szkoły, drogi, czy wodociągi.


W dniu 12 stycznia na profilu mirskiego urzędu pojawiło się stanowisko Pani Elżbiety Janowskiej, Radnej Rady Miasta i Gminy Mirsk, w którym dość szczegółowo opisuje swoje przemyślenia i wątpliwości dotyczące

Burmistrz Świeradowa- Zdroju, Pan R. Marciniak przeprowadził wstępne rozmowy w tej sprawie tylko z częścią przez siebie wybranych naszych radnych, którzy opowiedzieli się za tym pomysłem. Dopiero później, a mianowicie na styczniowej sesji przedstawiał osobiście swoje argumenty.

Jednym z nich to, że hotelarze w Świeradowie płacą niskie wynagrodzenia, a Mirszczanie dojeżdżają do pracy w hotelach i pensjonatach na własny koszt, zazwyczaj samochodami.

Natomiast regularne kursy pomogłyby także dzieciom w dojeździe do wybranych szkół. Zaznaczyć trzeba, że w Świeradowie i w Czerniawie funkcjonują tylko szkoły podstawowe. Nie ma takiej możliwości, żeby tym wybranym mieszkańcom gminy dostosować rozkład jazdy bezpłatnej komunikacji, bo praca w hotelach jest zmianowa. Ponadto są również mieszkańcy, którzy nie dojeżdżają do Świeradowa i w swoim zakresie muszą zabezpieczać trudny ze względu na połączenia komunikacyjne swój dojazd do pracy.

Należy również podkreślić, że inni przewoźnicy też świadczą swoje usługi i zapewne będą musieli z nich zrezygnować ze względu na nieopłacalność kursów np. do Gryfowa Śl., Szklarskiej Poręby czy Lwówka Śl. Wówczas część mieszkańców gminy będzie pozbawiona przejazdów.

Z przedstawionej kalkulacji, dopłata z budżetu gminy, to koszt 160 tys. rocznie.

Wydatek na powyższe zadanie będzie miał wpływ na pomniejszenie finansowania inwestycji takich jak: wodociągowanie, świetlice wiejskie.
Wskazane połączenie autobusowe, to linia: Giebułtów-Kamień- Mirsk- Mroczkowice- Krobica-Orłowice-Świeradów. Tylko dla części mieszkańców. A pozostali mieszkańcy gminy?

Radni, którzy chcą tej komunikacji najpierw powinni wskazać źródło jej finansowania, bo proponowane koszty utrzymania tego zadania są wysokie. Zaznaczyć trzeba również, że inne, forsowane przez nich wnioski coraz bardziej obciążają mały budżet gminy. Zapominamy o tym, że nie ma znaczących wpływów do budżetu z działalności kopalni w Rębiszowie, a utrzymanie szkół /szczególnie wiejskich/ coraz bardziej obciąża budżet naszego miasta i gminy.

Subwencja oświatowa jest przypisana do ucznia i będzie odjeżdżać bezpłatną komunikacją do sąsiedniej gminy, aby zapełnić klasy szkoły podstawowej w Świeradowie Zdroju i rozbudowywanej szkoły podst. w Czerniawie. Pan Burmistrz Marciniak często podkreśla, że w jego mieście ubywa mieszkańców, bo wyprowadzają się lub budują domy na terenie naszej gminy ze względu na dużo tańsze działki budowlane.

Coraz mniej liczebne klasy w naszych szkołach spowodują jeszcze większe nakłady na oświatę.

Nowo wybrani radni nie są jeszcze zaznajomieni z tym trudnym tematem. Natomiast są radni, którzy są ponowny raz lub więcej i wiedzą doskonale jak poważny to problem.

Trzeba zadać zasadnicze pytanie: Dlaczego Panu Burmistrzowi ze Świeradowa Zdroju tak bardzo zależy na uruchomieniu tej komunikacji dla części mieszkańców naszej gminy.

Odpowiedź jest jedna, a mianowicie: rezygnacja współpracy ze Szklarską Porębą i uzupełnienie uczniami z naszej gminy klas w szkołach podstawowych w Świeradowie Zdroju i Czerniawie, co przełoży się na mniejsze koszty ich utrzymania.

Podsumowując powyższe można stwierdzić, że bezpłatna komunikacja autobusowa będzie finansowana z budżetu Miasta i Gminy Mirsk, m.in. z naszych podatków tylko dla części mieszkańców i będzie generować dodatkowe obciążenie.

Dla radnych tej kadencji zadaniem priorytetowym powinno być dalsze wodociągowanie gminy. Mieszkańcy ul. Przedmieścia z powodu braku wody spowodowanej długotrwałą suszą złożyli petycję o jej doprowadzenie. Wodociągowania wymagają też pobliskie sołectwa: Brzeziniec i Karłowiec. Także w dalszym ciągu zabezpieczanie środków dofinansowywania budowy studni.

Przeznaczanie środków budżetowych na tak kosztowne przedsięwzięcie jak bezpłatna komunikacja tylko dla części mieszkańców gminy, a także inne forsowane pomysły, będą uniemożliwiały rozwiązanie tego trudnego problemu.
Redakcja Lwówecki.info o stanowisko w sprawie bezpłatnej komunikacji zapytała burmistrza Mirska pana Andrzeja Jasińskiego, który już na wstępie wyjaśnia, iż zgodnie z kompetencją zgodę na prowadzenie komunikacji tzw. bezpłatnej na terenie Gminy Mirsk wyraża Rada Miejska Gminy Mirsk. – Stanowisko Burmistrza w kwestii organizacji komunikacji jest jednoznaczne. Należy zorganizować komunikację dla terenu całej gminy, a nie tylko dla wybranego terenu. Problemem z organizacją komunikacji jest brak środków finansowych w budżecie na ten cel. Przy podejmowaniu decyzji powinno się również brać pod uwagę, jakie zmiany nastąpią u przewoźników w kwestii połączeń poza gminnych. Inną ważną sprawą jest możliwość utraty szansy na odtworzenie linii kolejowej Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów- Zdrój na skutek bezpłatnych przewozów. – wyjaśnia nam Pan Andrzej Jasiński, który nie jest także zainteresowany finansowaniem z budżetu Gminy zakupu, czy dopłaty do autobusu – Nie jestem zainteresowany zakupem autobusu lub dopłaty do jego zakupu. Gmina Mirsk nie posiada odpowiednich środków na jego zakup. Gmina ma moim zdaniem poważniejsze problemy do sfinansowania tj. oświata i woda – dodaje Burmistrz Mirska.
Komentarze:
AparatMirszczanka
Środa, 2019-02-13 19:04
Niestety wszystkim od razu się nie dogodzi!!! Ja nie będę korzystać z bezpłatnej komunikacji i mimo to nie jestem jej przeciwniczką. Bardzo się ciesze, że mieszkańcy Giebułtowa, Orlowic, Krobicy będą mogli bezpłatnie korzystać np. z transportu tylko do Mirska i z powrotem.
Pani radna Janowska ma obawy, że rodzice przeniosą dzieci do szkoły w Świeradowie, nie sądzę, choć zazdroszczę tamtym dzieciom i ich rodzicom zajęć dodatkowych, zorganizowanych ferii, itp.
Jakie nasze dzieci miały atrakcje na ferie w Mirsku???
Burmistrz pisze, ze komunikacja ta będzie finansowana m.in. z naszych podatków tylko dla części mieszkańców i będzie generować dodatkowe obciążenie. A np. "WŁÓKNIARZ" z czego jest finansowany? A woda nie będzie służyć tylko wybranym mieszkańcom?
Może należy zastanowić się jak pozyskać środki minimalizując jakieś koszty? Może można pozyskać środki z Unii. Pewnie możliwości jest wiele tylko trzeba CHCIEĆ SIĘ ZA TO ZABRAĆ!!!
AparatBartosz Baszak
Środa, 2019-02-13 19:44
Pan Burmistrz Jasiński mija się z prawdą twierdząc,że gmina Mirsk zmuszona będzie kupić autobus.Cały tabor kupuje Świeradow z własnych środków.Pozostaje zagadką dlaczego burmistrz Jasiński zmienił zdanie na temat komunikacji miejskiej z Mirska do
Świeradowa skoro w listopadowym numerze Wieści Mirska zapewniał,że nie jest przeciw? W moim przekonaniu drogi komunkacja będzie swoistym krwioobiegiem między naszymi miejscowościami,wymiany handlowej,zachętą do osiedlania się ludzi z zewnątrz zwłaszcza na obszarach wiejskich.Mieszkańcy obu miejcowości będą mogli się swobodnie poruszać na terenie naszych miejscowości w dni powszednie i weekendy.Dojadą do pracy i wrócą do domu. Pani radna Janowska przedstawiła nieprawdziwe informacje na temat kosztów utrzymania lini komunkacyjnej. Na ostatniej sesji nie były jeszcze uzgadnianie kwoty zaproponowane przez burmistrza Rolanda Marciniaka : 348 tysięcy koszt całości utrzymania lini Giebułtów - Mirsk - Świeradów. Zgłoszone propozycje finansowania komunikacji ze strony naszych radnych: 100 tysięcy rocznie koszt po naszej stronie i finansowanie 70% (Świeradów) : 30% (Mirsk) zostały wstępnie zaakceptowane przez burmistrza Świeradowa. Według mnie są to całkiem sensowne i rozsądne postulaty z uwagi na nasze skromne dochody.Linia powstanie najwcześniej dopiero w lipcu po uzyskaniu wszystkich pozwoleń i przejsciu procedur.Szczegóły techniczne i finansowe będą uzgadniane przez radnych naszej gminy podczas tworzenia porozumienia w formie uchwały przez gminę Mirsk i miasto Świeradów. Zainteresowanych ODSYŁAM do nagrania z ostatniej sesji lub protokołu,który ukaże się już niebawem. Bardzo proszę przeciwników tej inicjatywy o zaniechanie rozpowszechniania niepotwierdzonych w faktach informacji.Pozdrawiam!
AparatJA
Środa, 2019-02-13 20:03
Burmistrz Jasiński mówi"Inną ważną sprawą jest możliwość utraty szansy na odtworzenie linii kolejowej Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów- Zdrój na skutek bezpłatnych przewozów"
i bardzo dobrze, pieniądze, które miałyby być przeznaczone na utrzymanie dworca i linii można własnie przeznaczyć na bezpłatną komunikację autobusową i jeszcze zostanie.
Kto miałby z tej kolei korzystać?
Mirszczanie nie będą korzystać, a żaden turysta nie wysiądzie na dworcu w Mirsku, bo po co?
AparatMirszczanka
Czwartek, 2019-02-14 00:30
Jak to kto miałby korzystać z kolei? Np.my Mirszczanie, turyści itp. Ja z chęcią będę korzystać! A co do „podbierania uczniów” myślę, że nikt nikogo nie podbiera tylko rodzice sami decydują się przenieść swoje pociechy do Świeradowa, gdyż tam dzieci mają mnóstwo zajęć dodatkowych. Jak pisała poprzednia Mirszczanka dzieci ze świeradowskoch szkół na feriach miały mnóstwo atrakcji! Chociażby szkółkę narciarską! A nasze dzieci w Mirsku? Świeradow wielokrotnie sponsorował dzieciom wjazd kolejką gondolową, wejście do aquaparku, poczęstunek itp. Czemu nasze dzieci tego nie mają? A co do wypowiedzi naszego burmistrza w sprawie darmowego autobusu Mirsk- Świeradów, że obecni przewoźnicy na tym stracą. A kogo to obchodzi że oni stracą?!? Czy my jako gmina mamy z tego jakieś profity?!? Nie sądzę! Więc żaden to argument!
Aparatmeszkaniec
Czwartek, 2019-02-14 10:29
Teraz to rodzic ma prawo wyboru szkoły dla swoich dzieci, a nie gmina!!! Jeżeli uważam, że szkoła w Świeradowie jest lepsza to mój wybór i moja decyzja. Argument podbierania dzieci jest nieprawdziwy!!!! Poprawcie warunki w szkołach, zróbcie świetlice adekwatną do potrzeb rodziców i dzieci, zorganizujcie dodatkowe zajęcia dla naszych pociech i fajnie by było gdyby nauczycielom chciało się chcieć-to też zadanie gminy...
Aparatdziecko w Świeradowie
Czwartek, 2019-02-14 10:49
Polecam szkołę w Świeradowie:-).
Prężnie działający wolontariat gdzie dzieci uczą się wrażliwości na krzywdę np. jeżdżą do schroniska w Przylasku gdzie min. zabierają pieski na spacer, angażują się w zbiórki nakrętek, sprzedaży np. lemoniady dla chorych i potrzebujących dzieci. Szkoła często organizuje wyjazdy podopiecznych do kina czy na wycieczki(za rozsądne pieniądze), atrakcyjne "zielone szkoły"-różne miejsca nie tylko morze...dodatkowe zajęcia tj.robotyka, sks-sy. A na feriach: 10 godzin nauki jazdy na nartach dla trzech grup zaawansowania, aqua park, poczęstunek np. w pizzerii, warsztaty piernikowe i ceramiczne...Nikt się nie nudzi-nie ma na to czasu;-)...pozdrawiam i zachęcam do działania w naszej gminie.
AparatAndrzej Jasiński - Burmistrz Mirska
Czwartek, 2019-02-14 15:05
Panie Baszak próbuje Pan ładnie powiedzieć, że skłamałem w kwestii zakupu autobusu do komunikacji. Szkoda,że autor artykułu nie poinformował, ze jest to moja odpowiedź na jego pytanie, które zadał pisemnie.Tak więc nie odnosiłem się do propozycji burmistrza Świeradowa, a odpowiedziałem na pytanie redaktora Marka Drala. Pan dokładnie wie, że budżet naszej gminy nie posiada środków na bezpłatną komunikację.Na początku kadencji Pan i inni radni twierdzili, że najważniejsza jest woda dla mieszkańców. Dzisiaj priorytety się zmieniają, a na koniec kadencji będzie można powiedzieć, że to wina burmistrza. Bardzo łatwo porównywać się do Świeradowa, dofinansowane ferie, bezpłatna komunikacja i inne korzyści. Ale trudno zrozumieć, ze nasze dochody są dwa razy niższe, że nasza gmina to miasto i 17 sołectw, a u sąsiadów jest miasto i osiedle Czerniawa.My utrzymujemy pięć szkół, sąsiedzi dwie. I tak można wyliczać jeszcze długo.
Co do kosztów utrzymania komunikacji przez Świeradów. Na jakiej podstawie Pan twierdzi, ze to będą takie kwoty? Pan Marciniak to obiecał? Jest Pan radnym trzecią kadencję. Przecież Pan wie, że o tym zadecyduje rada Świeradowa.A ona takiej decyzji jeszcze nie podjęła. Pan Marciniak nie ma nawet upoważnienia do prowadzenia rozmów od swoich radnych. Przez ile lat Świeradów będzie chciał dopłacać?
Dla Pani Mirszczanki:
nie martwię się dochodami innych przewoźników. Mój niepokój dotyczy możliwości dojazdu z naszej gminy do Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby, Lubania, Gryfowa czy Lwówka. Już dzisiaj jest trudno, a jeśli na skutek bezpłatnej komunikacji jeszcze zredukowane zostaną ich połączenia? To jest moje zmartwienie.
AparatMama
Czwartek, 2019-02-14 15:17
Burmistrz ma ważniejsze wydatki jak wspomniany wyżej wlokniarz, takie ma hobby, które finansuje z kasy gminy, po prostu. Dzieci w Morskiej podstawówce są zaniedbane w porównaniu do Swieradowa, ale nawet do Lubomierza, gdzie włodarze rozumieją że rodzice muszą pracować i zapewniają dzieciom opiekę, świetlice,, zajęcia dodatkowe, ferie, wakacje itd. A w Morski nie ma NIC. Sama zastanawiam się nad przeniesieniem dzieci do Swieradowa, bo podstawówka w Morski nie oferuje niczego ani rodzicom ani dzieciom.
AparatJA
Czwartek, 2019-02-14 19:18
do Andrzej Jasiński - Burmistrz Mirska i Radnej Janowskiej, która chwali się tym, ze podobno dała "POPALIĆ" p. Marciniakowi na sesji (w której minucie nagrania, bo nie zauważyłem?) przestańcie mówić wciąż o niskim budżecie. Dajmy szanse tej komunikacji!!!
Aparatja
Czwartek, 2019-02-14 19:57
Burmistrz Jasiński chętnie by ogrodził Mirsk drutem kolczastym i podłączył prąd.
AparatPokorny
Czwartek, 2019-02-14 21:25
Jestem w szoku. Burmistrz Mirska zabrał głos na forum. Niebywałe. Pytanie dla czego. Z jakiego powodu. Czy tylko zirytował się wpisem Pana Baszak. Czy też jest coś więcej. Myślę że jest. Wiele lat działalności na tym stanowisku, to wielkie doświadczenie. Widzi więc że twardo wdziera się do ratusza wicher zmian. Wiele lat rządzenia to też rutyna, schematy i wciąż ta sama linia działania. A zatem i opór i wrogość w stosunku do nowatorskich działań. Sam z reasztą powiedział, na jednej z sesji w tej kadencji że jest najlepszy. A więc powiela gadkę Pana Rostowskiego że nie ma na to pieniędzy. Porostu realia odjechał Panie Burmistrzu. Teraz samożąd tworzy oferty dla mieszkańców. Organizuje przestrzeń do życia. A Pan jest za utrzymywanie socjalistycznej struktury ZGKiM, remontuje salę widowiskową bez planu jej zagospodarowania, budynek podstawówki niszczeje. W kampanii chwalił się Pan Sauberem w strefie, że to sukces. A wyszło że problem. Ale może nie dokońca, bo Włukniarz spobsorowali.
Aparatanonim
Piątek, 2019-02-15 00:02
Burmistrz Mirska, ma odrobinę odwagi skomentować post z imieniem i nazwiskiem. A Burmistrz Świeradowa-Zdroju, dodaje komentarze z anonima. Wcale się bym nie zdziwiła, ze część komentarzy właśnie została przez pana Rolanda napisana.P
AparatMirsk
Piątek, 2019-02-15 08:49
Abstrahując od tematu bezpłatnej komunikacji, szkoły podstawowe w Gminie powinny rozszerzyć pakiet usług. Słusznie zauważyła „Mama”, że „... podstawówka w Morski nie oferuje niczego ani rodzicom ani dzieciom”.
Dlatego proponuję, żeby szkoły podstawowe wyszły naprzeciw oczekiwaniom i skierowały swoje działania do rodziców, gdyż co niektórzy pilnie potrzebują przypomnienia zasad poprawnej polszczyzny.
Ludzie „oczy bolą” jak czytam niektóre komentarze.
AparatBartosz Baszak Radny Rady Miejskiej Gminy Mirsk
Piątek, 2019-02-15 19:42
Do burmistrza Andrzeja Jasinskiego: Panie burmistrzu doskonale wiem jak wygląda budżet naszej gminy.Nadal uważam, że problem braku wody i dalsze wodociągowanie gminy jest priorytetem.W tej kwestii nie zmieniłem stanowiska,jak również komisja rozwoju,która dawała temu wyraz w obecnej jak i ubiegłej kadencji.Na realizacje tego zadania mamy jednak 5 lat i potrzeba milionowych nakładów. Zdaje sobie sprawę, że bez wsparcia zewnętrznego sobie nie poradzimy.Co według mnie i innych radnych wcale nie stoi na przeszkodzie w uruchomieniu komunikacji Giebułtów - Mirsk- Świeradów. Wiem też,że w pierwszym kwartale i w trakcie roku pojawiają się wolne środki finansowe,które jako rada wprowadzamy do budżetu.Można je przeznaczyć na różne cele? Jako radny trzech kadencji byłem również świadomy,że burmistrz Roland Marciniak nie posiadał upoważnienia od Rady Miasta Świeradów do negocjacji z nami.Dlaczego?Prosta odpowiedź:
Ponieważ chciał otrzymać zielone światło i zgodę od naszych radnych a następnie
przedstawić nasze stanowisko w tej sprawie świeradowskim radnym. Na ostatniej sesji w głosowaniu 9:5 nad moim wnioskiem radni naszej gminy wyrazili wolę podjęcia
uzgodnienia warunków technicznych i finansowych, w celu przygotowania projektu
porozumienia między naszymi gminami w formie uchwały.Teraz piłka jest po stronie samorządu Świeradowa.Mam nadzieję na pozytywną decyzję radnych.W moim przekonaniu należy a nawet trzeba współpracować z naszymi sąsiadami a nie odwracać się do siebie plecami.Serdecznie Pozdrawiam!
AparatŚwieradowianin
Piątek, 2019-02-15 22:01
Pytanie do Pana Baszaka - jeżeli uruchomicie autobusy bezpłatne na odcinku Giebułtów-Świeradów w współpracy ze Świeradowem to komunikacyjnie od kogo będziecie uniezależnieni? Przewoźnicy zrezygnują z komunikacji na tym odcinku. Teraz koszty powiedzmy będą się kształtować na poziomie 160tys. zł a za rok Burmistrz Ŝwieradowa powie, że jednak koszty są większe i was mie będzie stać na taką komunikację to co wówczas ludziom powiecie kiedy nie będzie już żadnych autobusów? Nie macie żadnej gwarancji, że Świwtadów za jakiś czas z tego się niw wycofa. Propozycja Burmistrza Świeradowa to jest tylko haczyk, ktego macie połknąć.
Aparatanonim izerski
Piątek, 2019-02-15 22:02
Ciekaw jestem czy burmistrz Marciniak interesuje się organizacją komunikacji finansowanej z budżetu w Leśnej, Gryfowie Śl., Starej Kamienicy, bo Szklarska już mu podziękowała. Jak po cichu puszczał swój autobus po gminie Mirsk i wywoził dzieci do swojej szkoły, to się nikogo nie pytał.Lepiej niech zajmie się ściekami co spływają do Kwisy z niektórych domów w Świeradowie i wodą wybijającą ze studzienek. Ile kosztowałaby skomunikowanie całej gminy? Czy ktoś się nad tym zastanawia? Kogo na to stać?
AparatBartosz Baszak Radny Rady Miejskiej Gminy Mirsk
Sobota, 2019-02-16 11:14
Do Świeradowianina:Nikt nie daje takiej gwarancji ale warto spróbować.Kalkulacja kosztów komunikacji może ulec zmianie.Nie twierdzę,że utrzymają się one na stałym poziomie.Zawsze jest możliwość renegocjacji porozumienia.Jeśli się uda poprawić komfort życia naszych mieszkańców to warto podjąć wyzwanie.Jak będzie to się okaże.Już na poczatku.Nie mogę się zgodzić z Pana opinią,że wielu przewoźników zrezygnuje nagle z kursów na tej lini,ponieważ spora ilość mieszkańców naszej gminy podróżuje do Gryfowa,Lwówka i Lubania. Zwłaszcza młodzież szkolna. Jeden z przewoźników musiał nawet uruchomić drugi autobus w tym celu bo w Mirsku i Gryfowie wsiada najwięcej ludzi.Według mnie nie bedzie to dla nich żadna konkurencja.Natomiast co z wykluczeniem komunikacyjnym ludzi starszych z terenu naszej gminy a zwłaszcza solectwy,często bez prawa jazdy i samochodów? Czy ktoś ich zapytał jak mają się wydostać i dostać do swoich miejscowości w godzinach porannych i południowych żeby załatwić swoje zwykłe sprawy w gminie (urząd,zakupy,lekarz)?Co mają zrobić jak nie mają połączenia i są odcięci od świata. Ich sytuacją nikt się nie zajął mimo moich interpelacji do burmistrza. Przewoźnicy nie mają zysku i interesu jeździć w tamtych kierunkach (Giebułtow,Rebiszów,Mlądz, Przecznica,Gierczyn Grusza,Proszowa, Kwiecieszowice).W następnym etapie można skomunikować także Zakwisie i dowozić młodzież do szkół podstawowych i naszego Liceum i Technikum.Oszczędzając 276 tysięcy rocznie w budżecie gminy. Uważam, że gra jest warta świeczki. Pozdrawiam!
AparatMirsk
Sobota, 2019-02-16 20:04
Nas na nic nie stać, bo przez wiele lat ktoś nam to wmowił. W naszym mieście nawet nie ma się gdzie porządnie "wysiusiać", bo są procedury i nas na to "nie stać". Dla mnie to po prostu SZOK. Nas na nic nie stać! Stać nas tylko na utrzymanie władzy przez kilka kadencji przez jednego pana!? Na to nas stać i to jest chyba najprawdziwsza prawda. A gdzie jakiekolwiek pomysły dla nas, dla mieszkańców przez miłościwie panującego? Co z tego mamy? Niestety wielkie NIC. A przecież jesteśmy gminą podobno turystyczną, tak przynajmniej kiedyś wyczytałem w strategii rozwoju . A jak będziemy rozwijać turystykę, no niestety tego już niestety nikt nie napisał... Stawiam na rozwój i na działania mające polepszyć warunki życia mieszkańców. Dobrze rozwiązana komunikacja z pewnością jest pierwszym krokiem w kierunku kompleksowego rozwoju. Jestem za i będę namawiał wszystkich, aby popierali projekt komunikacji.
AparatŚwieradowianin
Niedziela, 2019-02-17 08:33
Panie Baszak patrząc z pkt widzenia mieszkańca Świeradowa rezegnacja autobusów ze Szklarskiej Poręby na rzecz kursów do Giebułtowa jest dla mnie na minus. Co z tego, że dojadę do Mirska jak i tak dalej będzie mi się ciężko wydostać. Do Mirska na pewno autobusy będą jeździć ale do Świeradowa to już niekoniecznie i mówię tu głównie o weekendach. Ze Szklarskiej Poręby mam przynajmniej połączenie kolejowe w dalszych kierunkach a z Mirska czy Giebułtowa w weekend nigdzie nie dojadę. Jeżeli chcecie robić komunikację to zróbcie ją również we współpracy z KD jako połączenie kolejowe skomunikowane z pociągami czy to w Gryfowie czy w Rębiszowie. To po pierwsze faktycznie poprawi komunikacyjnie nasz region a dwa współpraca z KD nie zaprzepaści szansy na ewentualną rewitalizację linii kolejowej do Świeradowa.Po trzecie koszty będą do podziału na trzy. I "darmowo" również da się jeździć bo skoro uruchamiany w czerwcu pociąg na odcinku Lubiń-Legnica będzie darmowy to i u nas może być podobnie.
AparatŚwieradowianin
Niedziela, 2019-02-17 08:59
Panie Baszak kolejna sprawa dlaczego Ŝwieradów ma finansować w 70% koszty skoro w w 90 % ten kurs będzie obsługiwał gminę Mirsk? Proszę się zastanowić kto na końcu całej tej układanki będzie rozdawał karty? Pisze Pan o młodzieży z liceum i mieszkańcach miejscowości wykluczonych komunikacyjnie Waszej gminy, tyle tylko że Wy wogóle nie będziecie mieć wpływu na ten autobus bo on będzie zarządzany w Świeradowie!!! Przy podejmowaniu decyzji dobrze się zastanówcie. Bez współpracy z KD stracimy szansę na rewitalizację linii kolejowej a za dwa może trzy lata autobusu również może już nie być.
AparatBartosz Baszak Radny Rady Miejskiej Gminy Mirsk
Niedziela, 2019-02-17 12:56
Rozumiem,że jest Pan zwolennikiem i być może jednym z inicjatorów uruchomienia lini kolejowej z Gryfowa przez Mirsk do Świeradowa,tylko czy mieszkańcy naszych wsi będą z niej korzystać? OBAWIAM się że
WCALE.Będą zmuszeni dojechać na dworzec do Mirska.Rewitalizacja lini kolejowej to perspektywa przynajmniej 5 lat a szacowany koszt iwestycji to około 40 milionów złotych po stronie samorządu województwa. Do tej pory nie mamy przejętej lini kolejowej od PKP,która już prawie dwa lata inwentaryzuje swoje zasoby na naszym terenie.Autobusy mogą kursować już od końca czerwca.Interes uruchomienia komunikacji autobusowej ma również Świeradów a zwłaszcza właścieciele
hoteli,basenów,restauracji,wyciągów narciarskich itp.Nasi mieszkańcy nie mają u siebie takich atrakcji co wy.Wasi obywatele będą odwiedzać nasze punkty handlowe i targowisko.W kwestii wpływu naszej gminy na autobus to uregulowane to zostanie w porozumieniu.W końcu u nas będzie większość przystanków i po terenie naszej gminy w 90% będą poruszały się autobusy.Zgadzam się z Panem,że autobusy powinny być skomunikowane z odjazdami i przyjazdami pociągów w Gryfowie i Rębiszowie.Nie zgodzę się jednak,że od nas nie będzie wiele zależało.Uważam,że jednak dużo.Pozdrawiam!
AparatŚwieradowianin
Poniedziałek, 2019-02-18 01:07
Panie Baszak zgadzam się z Panem co do tego, że mieszkańcom okolicznych wsi Waszej Gminy ciężko będzie korzystać z połączenia kolejowego i aby tak nie było to właśnie jest zadaniem miejskiej komunikacji autobusowej. Linia kolejowa jako główny nurt łączący Mirsk, Świeradów i Gryfów a autobusowa komunikacja miejska jako uzupełnienie. Dworce jako centra przesiadkowe. Tak jak to funkcjonuje np. w Czechach i w Niemczech. Nie twierdzę, że komunikacja między naszymi gminami jest niepotrzebna tylko uważam, że należy tak ją zorganizować aby mieszkańcy obu gminy faktycznie zyskali nowe możliwości komunikacyjne. Skomunikowane autobusu właśnie z koleją np. w Rębiszowie takie możliwości stworzy. Paradoksalnie w weekendy z Rębiszowa jest łatwiej się wydostać niż z Mirska czy Świeradów. Co do samej rewitalizacji linii kolejowej uważam, że może nastąpić to znacznie szybciej tylko trzeba działać bo przy biernym czekaniu faktycznie może potrwać to kolejne 10 lat. Dlatego współpraca z KD przy uruchomieniu tego autobusu jest tak bardzo istotna. Być może udałoby się uzyskać jakieś dofinansowanie z UMWD na ten cel.
Aparatmieszkaniec
Poniedziałek, 2019-02-18 04:01
Myślę, że Świeradowianin ma dużo racji. Należy dogadać się z Kolejami Dolnośląskimi i uruchomić autobusy ze Szklarskiej Poręby do Świeradowa skomunikowane z pociągami przyjeżdżającymi/odjeżdżającymi do/ze Szklarskiej Poręby. Najlepiej na jednym bilecie i w jednej taryfie. Dużo turystów przyjechałoby wtedy do Świeradowa z Wrocławia, Wałbrzycha, Jeleniej Góry itd. na przykład na wycieczki górskie, zimą na narty, można by dokupić przyczepkę na rowery i wozić rowery (w Czechach cyklobusy są bardzo popularne, a trasa przez Rozdroże Izerskie jest typowo turystyczna, zaś Góry Izerskie to przecież rowerowy raj). Takie połączenia kolejowo-autobusowe KD funkcjonują już np. do Karpacza i w rejonie Gór Sowich. Turysta mógłby we Wrocławiu kupić bilet od razu do Świeradowa i miałby zagwarantowane skomunikowanie w Szklarskiej. W dalszej kolejności można by przedłużyć te autobusy/cyklobusy do Gryfowa i tam też zrobić skomunikowanie z pociągami KD. Powstałaby wtedy fajna linia turystyczna łącząca Szklarską Porębę i Gryfów przez Świeradów, Mirsk i Góry Izerskie. Gdyby w Szklarskiej Porębie skomunikować autobusy też z pociągami z Czech, to również Czesi przyjechaliby do Świeradowa (to w zasadzie nie problem, bo pociągi do Liberca są skomunikowane z pociągami KD z Wrocławia, czyli jednocześnie przyjeżdżałyby do Szklarskiej pociągi z dwóch kierunków oraz autobus ze Świeradowa i po wymianie pasażerów wszyscy odjeżdżaliby z powrotem w swoich kierunkach). Czesi mogliby wrócić ze Świeradowa też pociągiem z Novego Mesta, dokąd bezpłatne autobusy ze Świeradowa już jeżdżą. Czyli przy odrobinie pomysłowości można by stworzyć atrakcyjną autobusową linię turystyczną, która łączyłaby Świeradów z 4 kierunkami, z których przyjeżdżają pociągi. Jej trasa mogłaby wyglądać przykładowo tak: Szklarska Poręba dolna stacja wyciągu - Szklarska Poręba PKP - Rozdroże Izerskie - Świeradów-Zdrój - Świeradów dolna stacja gondoli - Czerniawa-Zdrój - Nove Mesto pod Smrkem - Czerniawa-Zdrój - Pobiedna - Wolimierz - Giebułtów - Mirsk - Proszówka - Gryfów Śląski PKP. W pierwszej kolejności trzeba zwrócić się do Kolei Dolnośląskich i zaoferować współpracę przy organizacji połączeń i taryfy.

Dublowanie kierunków gdzie już jeżdżą przewoźnicy nie ma sensu, gdyż wtedy oni się wycofają i komunikacja będzie jeszcze gorsza. To nazywa się dumping. Darmowa komunikacja nie zastąpi normalnej komunikacji funkcjonującej od lat. Nawet w Czechach czy Niemczech nikt nie organizuje bezpłatnej komunikacji, gdyż w dalszej perspektywie psuje to transport, tzn. wprowadza chaos organizacyjny związany z faktem, że dotychczas jeżdżącym przewoźnikom przestaje się opłacać jeździć. Generalnie komunikacja nie powinna być darmowa, a na pewno nie tam, gdzie jeżdżą też przewoźnicy zarabiający na biletach. Dlatego jeśli gdzieś mogłaby ona funkcjonować, to albo na połączeniach turystycznych o których wspomniałem wyżej, albo do mniejszych miejscowości, gdzie prywatni przewoźnicy nie jeżdżą ze względu na nieopłacalność, uzupełniając w ten sposób komunikację gminną i zapewniając pewne minimum socjalne także mieszkańcom małych miejscowości, którzy nie powinni być pozbawieni transportu publicznego. Tam, gdzie prywaciarzom nie opłaca się jeździć, jest właśnie miejsce gminy, żeby z publicznych pieniędzy wyrównać szanse mieszkańcom w zakresie transportu zbiorowego.
Aparattomek
Wtorek, 2019-02-19 19:30
Pani radna chyba nie wie co pisze. Połączenie do Szklarskiej Poręby nie jest realizowane przekonałem się o tym na wakacjach kiedy z rodziną stałem o czekałem na ten właśnie autobus, który nie jeździ widać jak radna korzysta z komunikacji publicznej.
AparatJoanna
Wtorek, 2019-02-19 19:32
Jedne z instruktorów opowiadał, że chciał zrobić szkółkę narciarską dla naszych dzieci to Burmistrz Jasiński powiedział, że nie jest zainteresowany
Aparatdo Mirsk
Wtorek, 2019-02-19 22:31
Widzę, że głos zabrała jedna z nauczycielek lub "mądrala" z Rady Gminy.
Kobieto, nie broń tej szkoły, bo nie jest tego warta. Jak Twoje dziecko zacznie naukę to szybko się o tym przekonasz i już nie będziesz się czepiać cudzych literówek, bo będziesz się musiała zastanowić, co zrobić z dzieckiem na ferie, wakacje i codziennie od 11.30, bo szkoła nie zagwarantuje ci opieki, pomocy, zajęć dodatkowych ani programu feryjnego. Komunikacja pomoże dzieciom z Gminy Mirsk dojeżdżać do szkoły w Świeradowie i wielu rodzicom ulży.
Aparatjoanka
Sobota, 2019-02-23 13:41
Grudza, Gajówka, Mlądz, Kłopotnica rzeczywiście nie mają żadnego połączenia autobusowego z Mirskiem. Pozostałe wsie z tzw. Zakwisia mają w ciągu dnia sporo połączeń w kierunku Świeradów przez Mirsk i do Jeleniej Góry.
Aparatas
Poniedziałek, 2019-02-25 22:02
"Z przedstawionej kalkulacji, dopłata z budżetu gminy, to koszt 160 tys. rocznie.
"Wydatek na powyższe zadanie będzie miał wpływ na pomniejszenie finansowania inwestycji takich jak: wodociągowanie, świetlice wiejskie.
Wskazane połączenie autobusowe, to linia: Giebułtów-Kamień- Mirsk- Mroczkowice- Krobica-Orłowice-Świeradów. Tylko dla części mieszkańców. A pozostali mieszkańcy gminy?"
Dlaczego na pomniejszenie wody czy świetlic, można zabrać na niepotrzebny klub włókniarz. Klub sportowy włókniarz jest dla jeszcze mniejszej części mieszkańców, dla obserwujących mecze ma tyle wspólnego ze sportem, co stareńkie papierosy "Sport". Pani radna - Ciałem i duszą za Andriuszą !!!
Aparatwaga
Czwartek, 2019-02-28 10:30
do as - święta racja!
Dodaj komentarz

Kalendarz wydarzeń

Prev
Kwiecień 2020
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
WAŻNE

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Mini_archiwum-lwowecki
Niedziela, 2019-03-17
List_mini_hercules-c130-mon
Piątek, 2019-03-15
List_mini_swietlica-wiejska-w-mlynsku-2019
Piątek, 2019-03-15
List_mini_znowu-okradaja-domy-rozwiercajac-okna
Piątek, 2019-03-15
List_mini_male-granty-3
Piątek, 2019-03-15
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-igrzysk-dzieci-2019
Piątek, 2019-03-15
List_mini_policyjny-kogut
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_prokurator
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_onie-byli-niezlomni
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_tragiczny-wypadek-na-dk30
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_wlen-zabytek
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-licealiada-mlodziezy
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_mini-pilka-siatkowa-4-sp-mirsk
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_mistrzostwa-powiatu-szs-----pilka-reczna-dziewczat-igrzysk-dzieci-2019
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-igrzysk-mlodziezy-2019
Czwartek, 2019-03-14
Aktualności | Wydarzenia | Ludzie | Samorząd | Na sygnale | Wywiady | Historia | Galeria | Ogłoszenia |  Reklama | Praca