Lwówek Śląski: Ugody z mieszkańcami nie będzie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2018-10-11 13:33:32


Ugody nie będzie, a przynajmniej nie teraz. Mieszkańcy gminy Lwówek Śląski, którzy zostali wprowadzeni w błąd obietnicami otrzymania dofinansowania do wymienny starych pieców na nowe i w efekcie końcowym pozostawieni na przysłowiowym "lodzie" nie ukrywają rozczarowania.

O sprawie pisaliśmy już parokrotnie. Po naszej październikowej publikacji problemami mieszkańców Lwówka Śląskiego zainteresowały się ogólnopolskie media. O Gminie mówiło się m.in.: w TVN-ie, na antenie Radia Wrocław, czy na stronach Gazety Prawnej. Sprawa stała się medialna, bo przeciętnemu Iksińskiemu trudno jest uwierzyć, że władze gminy mogły podjąć uchwałę, mogły coś obiecać mieszkańcom i … w efekcie końcowym zostawić ich „na lodzie”.


Przed wystąpieniem z pozwem przeciwko Gminie poszkodowani mieszkańcy zawezwali Gminę, panią burmistrz do zawarcia kompromisu. Niestety, lwóweckie władze nie widzą możliwości zawarcia ugody. Sprawa przed sądem rejonowym w Lwówku Śląskim trwała kwadrans. Po sprawdzeniu przez sędziego „listy obecności” i zadaniu pełnomocnikom pytania czy są skłonni do zawarcia ugody rozprawa została zakończona. Stało się tak, bowiem pełnomocnik reprezentujący Gminę odmówił ugody.
Już po rozprawie zapytany o powody odmowy pełnomocnik Gminy Lwówek Śląski odmówił nam odpowiedzi, nie chciał nic wyjaśniać.

Wyjaśnieniem stanowiska Gminy Lwówek Śląski w tej sprawie z pewnością stanowi oświadczenie, jakie pojawiło się na stronach lwóweckiego urzędu, z którego to wynika, iż władze Gminy podobnie jak mieszkańcy czują się oszukani:

(…) Gmina i Miasto Lwówek Śląski w trakcie weryfikacji złożonych wniosków w dniu 4 czerwca 2018r. powzięła informację o zakończeniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dniem 01 czerwca 2018 r. naboru wniosków w ramach ww. Programu Priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.
Gmina i Miasto Lwówek Śląski oświadcza, że nie miała żadnych sygnałów ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o planowanym wcześniejszym zakończeniu ww. Programu. Toteż zakończenie ww. Programu było i wciąż pozostaje dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski ogromnym zaskoczeniem. Konsekwencją jednak zakończenia ww. Programu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jest brak podstawy prawnej do udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji, w ramach zakończonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego
” - czytamy m.in. w oświadczeniu wydanym przez Gminę Lwówek Śl.


Poszkodowani mieszkańcy nie kryją rozczarowania: – Ja nie rozumiem, w czym Gmina widzi problem i dlaczego nie chce się przyznać do błędu. 86 gmin przystąpiło do programu, a nasza, jako jedyna nie przystąpiła, to wygląda bardzo dziwnie. Teraz twierdzą, że oni nie są temu winni, że WFOŚiGW jest temu winien – mówi Pan Andrzej Krzymowski kolejny z poszkodowanych w „lwóweckiej aferze piecowej”, który przypomina słowa samego Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, jakie padły w wywiadzie dla TVN24, w których to Łukasz Kasztelanowicz oświadczył, że Gmina Lwówek Śląski, jako jedna z nielicznych gmin nie przystąpiła do tego programu: „Absolutnie się dziwię, że włodarze zdecydowali się na to, żeby ogłaszać, że program jest, żeby zbierać wnioski, obiecywać ludziom pieniądze, kiedy nawet nie wpłynął wniosek do Wojewódzkiego Funduszu”.


Reprezentujący mieszkańców adwokat Ernest Ziemianowicz mówi, że w jego ocenie sprawa już od początku była źle przegotowana i że podjęta uchwała może być niezgodna z przepisami: – W mojej ocenie, biorąc pod uwagę stanowiska sądów administracyjnych wszystko wskazuje na to, że ta uchwała może być uchwałą niezgodną z przepisami. Oczywiście czekamy jeszcze na potwierdzenie tego ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej.
W naszej ocenie kolejność (procedowania wniosków) wynikająca z ustawy po prostu została najprawdopodobniej odwrócona
– tłumaczy adwokat, który wyjaśnia, iż w jego ocenie wpierw powinien być wniosek, następnie jego pozytywne rozpatrzenie przez władze i dopiero później inwestycja mieszkańców, a nie w sposób odwrotny jak to miało miejsce w Lwówki Śląskim – W tym wypadku nie mieliśmy do czynienia z dotacją celową tylko de facto mielibyśmy do czynienia z refundacją a w mojej ocenie ustawa o ochronie środowiska stanowi o dotacji celowej a nie o refundacji. – dodaje adwokat Ernest Ziemianowicz, który tłumaczy także, że jego mocodawcy są zdecydowani na złożenie pozwu. Zanim to jednak nastąpi czekają na stanowisko RIO, do którego złożona została już skarga i którego kolegium lada dzień ma zająć w tej sprawie stanowisko.

Lucyna Hanus Prezes RIO we Wrocławiu wyjaśnia nam, iż w związku otrzymanym sygnałem w sprawie możliwych nieprawidłowości to Kolegium musi się jeszcze raz zapoznać uchwałą, co nastąpi już w przyszłym tygodniu. Na tym posiedzeniu Kolegium w pełnym składzie będzie decydowało czy zaistniały jakieś nieprawidłowości, czy nie. Jeżeli byłyby nieprawidłowości, które Kolegium uznałoby za istotne, to ze względu na upływ terminu nadzoru RIO pozostaje jedynie skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.


Mieszkańcy uwierzyli w zapewnienia urzędników. Zrobili wszystko zgodnie z ich zaleceniami, dlatego trudno się dziewic, iż teraz czują się oszukani, bo urzędy jak na razie umywają ręce a poszkodowani pozostawieni są z problemami, z kredytami sami sobie.

Reklama
Komentarze:
Aparatmieszkaniec9
Czwartek, 2018-10-11 16:38
Czytałem ulotkę p.burmistrz i tam w kategorii sukcesy jakoś tego nie ujęła.A tak wykiwać swoich wyborców to chyba jest "sukces".!!!!!!!!!!
Aparatmieszkaniec
Czwartek, 2018-10-11 16:48
(...)86 gmin przystąpiło do programu, a nasza, jako jedyna nie(...) czyli 86 gmin dobrze zrozumiało zasady, a jedynie nasza nie...??
AparatGmina
Czwartek, 2018-10-11 17:09
Wszystko ok ludziom naciągniętym przez gminę należy się ta kasa bo zostali nabici w butelkę i ok ale jeśli zostanie nakazane gminie zrefundowanie poniesionych kosztów wymiany pieców reszta mieszkańców powinna wnioskować do sądu o nie gospodarność środkami publicznymi. Dlaczego osoby które nie wymieniały pieca mają się do tego dokładać. Niech odpowiada finansowo ten kto to spiepszył a to chyba nie jest trudne do ustalenia ? Bo to dokładnie wiadomo.....wiec?
AparatAaaa
Czwartek, 2018-10-11 17:27
Nie tylko nasza gmina. Jest wiele innych poszkodowanych gmin. Proszę o nie wprowadzanie ludzi w błąd.
AparatGdybym skorzystał...
Czwartek, 2018-10-11 17:47
Pani burmistrz o sukcesach to wywiady udziela po wszystkich telewizjach, a gdy jakaś brudna sprawa to wysyła zastępcę przed kamery... Jeśli tak ma wyglądać polityka "prospołeczna" burmistrz gdzie ludzie zostali "z ręką w nocniku" to piękną wizytówkę otrzymał klub PSL przed wyborami... Ale skoro burmistrz nie widzi problemu to pozostaje wiara w polskie, niezawisłe, demokratyczne sądy.
Aparatdo mieszkaniec
Czwartek, 2018-10-11 18:02
W innych gminach wyglądało to tak: zebrano od mieszkańców wnioski, pozyskano środki z WFOŚiGW, podpisano z mieszkańcami umowy dotacyjne, a następnie mieszkańcy przystępują do realizacji zadania, tj. wymiany starych pieców. Nasza gmina najpierw nakazała nam zrealizować kilkunastotysięczne inwestycje, zebrała wnioski, które następnie trafiły do urzędniczej szuflady zamiast do WFOŚiGW.
Aparatarleta
Czwartek, 2018-10-11 19:05
Tak czy siak głosuję na pana Kobiałkę.
Aparatsder45
Czwartek, 2018-10-11 19:42
Do "arleta".Druga tura będzie ciekawa.Przechodzą:Mariolka i Maciejczak i wtedy kogo wybierać?
AparatMaryla
Czwartek, 2018-10-11 20:28
Tak czy siak ja głosuje na pana Maciejczyka.
Aparateko
Czwartek, 2018-10-11 21:42
Zabawa się rozkręca.
W sprawie dotyczącej udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji, w ramach programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” Burmistrz Gminy i Miasta w dniu wczorajszym tj 10.10.2018r odrzuciła próbę ugody wystosowaną ze strony mieszkańców

W zwiazku z powyższym naświetlę sprawę niewtajemniczonym.
Dnia 8.02.2018 roku Gmina Lwówek Śląski podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji, w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego". W związku z tym iż program został przedwcześnie zakończony gmina nie zdążyła do niego przystąpić i wszyscy zainteresowani tą formą dofinansowania ponieśli koszty modernizacji swoich kotłowni bez wsparcia za strony gminy. Kogo w tym wszystkim winić gminę czy WFOŚiGW we Wrocławiu? Myślę, że wina leży po obu stronach. Fundusz zachował się w tej sytuacji tak jak się zachował ale nasza gmina nie wykazywała dostatecznego zainteresowania sprawą w trakcie jej trwania. W regulaminie napisane było jasno, że na program jest przeznaczona określona ilość środków i gdyby tych środków zabrakło lwóweccy urzędnicy również nie przystąpiliby do programu, ponieważ nikt szczególnie nie interesował się sprawą w trakcie jej trwania i nie monitorował w odpowiedni sposób sytuacji na bieżąco.
Druga sprawa to uchwała podjęta przez Gminę Lwówek Śląski, która jest wadliwa prawnie. Już na wstępie tej ustawy § 1. 1. czytamy : “Określa się zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski ...” a następnie :§ 10. Warunkiem ubiegania się o dotację jest: 2) poniesienie i udokumentowanie nakładów na zrealizowanie zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 w istniejących nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych gminy i miasta Lwówek Śląski .
Zgodnie z orzecznictwem sądowym w tym zakresie niemożliwe jest udzielenie dotacji na pokrycie wydatków, które dotowany poniósł był przed zawarciem umowy o dotację. (wyrok NSA w Warszawie z dnia 24.11.2016r sygn.akt II GSK 954/15). Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska niedopuszczalna jest możliwość dotowania środkami pieniężnymi inwestycji realizowanych przed datą zawarcia umowy dotacyjnej. Dotacja to wydatek redystrybucyjny na coś przyszłego. W związku z powyższym Gmina Lwówek Śląski już na etapie uchwały wprowadziła zainteresowanych w błąd ponieważ tak naprawdę nigdy takiej dotacji udzielić nie mogła na zasadach, które sama sobie wymyśliła.
Uważam, że pomijając wszelkie aspekty prawne włodarze naszej gminy powinni się zachować jak na prawdziwych samorządowców przystało i udzielić refundacji poniesionych kosztów zainteresowanym. Podkreślam refundacji nie dotacji. Prawnie jest to możliwe do zrealizowania pozostaje tylko kwestia podejścia Gminy i Miasta Lwówek Śląski.
Tyle w temacie.
AparatPiec
Piątek, 2018-10-12 07:27
Podobno na spotkaniu z mieszkańcami w tej sprawie burmistrz powiedziała wyraźnie - ona ma w budżecie na to przygotowane pieniądze, ale jako że program został przez urząd wojewódzki zamknięty, to nie ma podstawy prawnej do wypłaty środków. Podobno sama zaproponowała, żeby mieszkańcy oddali sprawę do sądu, bo po wyroku będzie podstawa prawna do wypłaty pieniędzy za piece mieszkańcom. To kto i po co kręci zadymę? Czy to nie stanowi elementu gry politycznej o stołek burmistrza? Bardzo udziela się tam jeden z "kolegów"(może nawet kandydat na zastępcę burmistrza) jednego z kandydatów. Podejrzana sprawa.
Aparatzdumiony
Piątek, 2018-10-12 08:58
To tak na chłopski rozum... mam pytanie : czy to znaczy, że władze naszej gminy nie chcą się dogadać ( ugodzić ) przed sądem z własnymi mieszkańcami, przez których zostały wybrane ?
Aparatdo piec
Sobota, 2018-10-13 01:18
Ciekawe wieści proszę o konkrety kto ? kiedy ? I gdzie ? tak powiedział.
AparatRe: do piec
Poniedziałek, 2018-10-15 16:41
Mnie nie było na tym spotkaniu. Doszły mnie jedynie słuchy ze burmistzowa tak powiedziała tym którzy nie dostaną zwrotu. Miało to być powiedziane w grudniu 2017 na spotkaniu w sprawie dofinansowania. To było tak czy nie?
Dodaj komentarz

Kalendarz wydarzeń

Prev
Maj 2019
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
WAŻNE

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Mini_archiwum-lwowecki
Niedziela, 2019-03-17
List_mini_hercules-c130-mon
Piątek, 2019-03-15
List_mini_swietlica-wiejska-w-mlynsku-2019
Piątek, 2019-03-15
List_mini_znowu-okradaja-domy-rozwiercajac-okna
Piątek, 2019-03-15
List_mini_male-granty-3
Piątek, 2019-03-15
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-igrzysk-dzieci-2019
Piątek, 2019-03-15
List_mini_policyjny-kogut
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_prokurator
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_onie-byli-niezlomni
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_tragiczny-wypadek-na-dk30
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_wlen-zabytek
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-licealiada-mlodziezy
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_mini-pilka-siatkowa-4-sp-mirsk
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_mistrzostwa-powiatu-szs-----pilka-reczna-dziewczat-igrzysk-dzieci-2019
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-igrzysk-mlodziezy-2019
Czwartek, 2019-03-14
Aktualności | Wydarzenia | Ludzie | Samorząd | Na sygnale | Wywiady | Historia | Galeria | Ogłoszenia |  Reklama | Praca