Podsumowanie: Co zrobił Twój radny?

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2018-08-27 11:57:00
Dobiega końca obecna kadencja samorządu. W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wyborców redakcja Lwówecki.info postanowiła dać radnym możliwość publicznego rozliczenia się z wykonanej na rzecz lokalnego społeczeństwa pracy. W marcu przesłaliśmy do wszystkich radnych z Rady Gminy i Miasta Lwówek Śląski kilka pytań, opracowanych na podstawie sugestii przekazanych przez mieszkańców. Każdy radny otrzymał taki sam zestaw.

Niestety, z piętnastoosobowego składu lwóweckiej rady tylko jeden radny z podniesionym czołem odpisuje na pytania. Pozostali radni na pytania nie odpowiedzieli.

Przedstawione poniżej pytania i odpowiedzi są stanem na koniec marca bieżącego roku.


Radny Dawid Kobiałka startował z okręgu numer 1, do którego należą ulice: Malinowskiego, Plac Wolności, Sienkiewicza, Stogryna i Szkolna. Wybory w 2014 roku były jego pierwszymi, w których brał udział, jako kandydat do Rady Miasta.

Lwówecki.info: Jakie było Pana główne hasło wyborcze i co deklarował Pan na ulotce wyborczej? Jakie pomysły, jakie inwestycje, jakie dziedziny dominowały w Pana programie?

Radny Dawid Kobiałka: Hasło wyborcze brzmiało: „Inni mają slogany, my mamy program”.
Z założenia miało zachęcić do zainteresowania się programem naszym oraz innych samorządowców.
Z racji moich zainteresowań i wykształcenia przeważającą dziedziną była gminna gospodarka. Najważniejszą deklaracją było niegłosowanie za podwyższeniem lokalnych opłat i podatków, czego jako jedyny radny się konsekwentnie trzymam. Już na jednej z pierwszych Sesji Miasta złożyłem interpelację o dołączenie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która również była wymieniona w moim programie wyborczym. Oczywiście wspominałem też o remoncie ulic należących do okręgu nr 1 - ulica Szkolna i Plac Wolności są umieszczone w budżecie na 2018 rok, natomiast ulica leżąca między Placem Wolności a Malinowskiego, o którą najczęściej składałem wnioski jest przewidziana na następny etap przebudowy centrum (tak wynika z deklaracji wiceburmistrza).

ulotka wyborcza z 2014 roku

Pan Dawid Kobiałka w wyborach w 2014 roku zdobył 34% głosów, co jak sam przyznaje było dla niego bardzo miłym zaskoczeniem. Po zakończeniu kampanii wyborczej przyszedł czas na pracę. W radzie został wybrany na Z-cę Przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Z jego wyliczeń wynika, iż przez trzy i pół roku, czyli do dnia 7 marca 2018 roku opuścił tylko dwa z pięćdziesięciu posiedzeń rady i dwa z pięćdziesięciu posiedzeń komisji. – Na pewno jest to wynik z czołówki frekwencji całej Rady Miejskiej. Nadmienię, że czasem uczestniczyłem dodatkowo, jako gość w komisjach, których nie byłem członkiem – wyjaśnia Radny Dawid Kobiałka.

Radny w trakcje kadencji nie organizował spotkań z mieszkańcami, wybrał kontakt bezpośredni i poprzez facebooka. – Większość spraw załatwiana jest indywidualnie. Każdy z mieszkańców okręgu nr 1 (niezależnie czy był moim wyborcą) otrzymał dwukrotnie mój prywatny numer telefonu (przed wyborami oraz rok po nich, gdy rozniosłem ulotki powyborcze podsumowujące rok kadencji) z zapewnieniem, że odbieram całodobowo. Kontakt ze mną jest stały również na Facebooku Radnego, który prowadzę regularnie od 3,5 roku. Dodatkowo staram się o najważniejsze decyzje pytać na swoim profilu mieszkańców, dzięki czemu mogą się wypowiedzieć nawet osoby, które na ten czas nie przebywają we Lwówku.
Brałem udział np. w spotkaniu wspólnoty mieszkaniowej, gdy zostałem na nie zaproszony, żeby pomóc w rozwiązaniu sprawy.
Oczywiście przez internet zgłaszają się do mnie osoby również spoza terenu, z którego zostałem wybrany, a czasem nawet spoza gminy Lwówek Śląski. Najbliższe grupowe spotkanie z mieszkańcami planuję po wakacjach jak mieszkańcy wrócą z urlopów, natomiast po dokładną datę zapraszam do śledzenia profilu na Facebooku: facebook.com/brajantdawid.


Lwówecki.info: Czy składał Pan na piśmie wnioski do budżetu?

Radny Dawid Kobiałka: Co roku radni mają możliwość składania wniosków do budżetu na ręce Pani Skarbnik. Oczywiście, co roku korzystałem z tego przywileju. Na 2017 rok znajdowały się tam: remont drogi między Placem Wolności a Malinowskiego, budowa skateparku, budowa parku dla młodzieży, restauracja plant lwóweckich, naprawa murów obronnych, pogłębienie niecki basenu odkrytego.
Próbowałem w jednym roku wpisać tylko remont powyższej drogi, ale myślę, że niezależnie od ilości pozycji na wniosku nie są one brane pod uwagę, więc równie dobrze mogłaby się tam znaleźć stacja kosmiczna.
Odpowiedzi na wnioski nie ma, gdyż urząd nie ma takiego obowiązku.


Lwówecki.info: Czy wnosił Pan projekty uchwał?

Radny Dawid Kobiałka: Napisałem w całości uchwałę o nadanie jednej z ulic imienia Żołnierzy Wyklętych, ale po poinformowaniu urzędu o zgłoszeniu takiej uchwały przez radnych, zostałem uprzedzony z nazwaniem Skweru Żołnierzy Wyklętych. Nie wypada kłócić się o tak ważną rzecz jak pamięć historyczna i ucieszyłem się uczczeniem pamięci na skwerze pod dawnym więzieniem.
Obecnie jestem w trakcie pisania innej, ale o szczegółach poinformuję za jakiś czas.


Lwówecki.info: Czy składał Pan na piśmie wnioski, bądź istotne dla okręgu i wyborców interpelacje? Czego dotyczyły?

Radny Dawid Kobiałka: Interpelacji oczywiście było dużo i nie jestem w stanie wszystkich przytoczyć, bo były to interpelacje od spraw tak wydawałoby się błahych jak ścięcie drzew po obronę bezradnych mieszkańców czy dołączenie do strefy ekonomicznej. Większość interpelacji zamieszczam na stronie radnego, o której już wspominałem.


Lwówecki.info: Co zrobił Pan dla swoich wyborców, w swoim okręgu? Proszę o wymienienie tylko i wyłącznie tych działań, inwestycji, w których powstaniu ma Pan znaczący udział, to znaczy składał Pan pisemne wnioski do budżetu, pisemne interpelacje, wnioski o realizację zadania i zrealizowane zadanie jest Pana zasługą.

Radny Dawid Kobiałka: Zawsze staję w obronie interesu mieszkańców, stąd podejmowane interwencje i głosowanie przeciw podwyżkom podatków, które dotyczą nie tylko okręgu, ale całej gminy.
Trudno określić, które działania są podejmowane tylko i wyłącznie dla „swoich wyborców” albo tylko i wyłącznie, jako radny, bo np., gdy zawoziłem karmę do schroniska albo pomagałem w Domu Dziecka nie myślałem, czy robię to, jako radny, tylko po prostu - można, to się pomaga.
Wraz z Lwówecką Prawicą np. przygotowaliśmy debatę do Sejmu dla startujących z naszej okolicy, żeby pomóc w starcie lokalnym kandydatom. Zorganizowaliśmy wyjazd do Warszawy na Marsz Niepodległości oraz do Muzeum Powstania Warszawskiego.
W tej kadencji udało się znaleźć środki na poprawki po nieprzemyślanym remoncie budynku Szkolnej 4. Udało się również pomóc mieszkańcom, którzy od długiego czasu nie mogli doczekać się ścięcia drzewa na sąsiedniej gminnej działce, które zasłaniało im światło w całym domu. Te dwa ostatnie przykłady podałem, żeby zobrazować, z jak różnymi problemami zgłaszają się mieszkańcy. Czasem są to złożone sprawy niezwiązane bezpośrednio z urzędem, jak kwestie konfliktów między właścicielami działek albo Pan, który zadzwonił, żebym Mu pomógł ustalić patrona ulicy, na której mieszkał.


Lwówecki.info: Czy był Pan ZA odstąpieniem od budowy krytego basenu w Lwówku Śl./ Płakowicach, tzw. „Delfinka”, dlaczego?

Radny Dawid Kobiałka: Wstrzymałem się od głosu, gdyż uważałem, że zarówno decyzja o jego budowie jak odstąpieniu od budowy były zbyt pochopne i przyjmowane przez radnych pod wpływem emocji.


Lwówecki.info: Czy popierał Pan obowiązujący obecnie projekt reformy oświaty i zmian w szkołach gminy Lwówek Śląski? Czy głosował Pan za takim projektem? Dlaczego? Czy podejmował Pan w związku z tymi zmianami jakieś działania, np. spotkania z nauczycielami, rodzicami…?

Radny Dawid Kobiałka: Projekt reformy oświaty był projektem, który narobił ogromnego zamieszania w szkołach czy ogólniej samorządach, a w praktyce nie będzie miał prawie żadnego znaczenia dla poziomu edukacji. W naszej gminie owa uchwała oświatowa była uchwałą najbardziej dyskutowaną przez całą kadencję i prawie wszyscy radni bez podziałów próbowali wypracować najlepsze rozwiązanie. Myślę, że obie strony konfliktu obiektywnie to przyznają. Sam, mimo, że nie jestem w komisji oświatowej kontaktowałem się bezpośrednio z kuratorem oświaty, co było nie lada wyczynem w sytuacji, gdy kilkaset osób dziennie szukało z Panem kontaktu.
Konsultacje były bardzo szerokie – spotkania radnych odbywały się z nauczycielami, związkami, rodzicami, dyrektorami, specjalistami od oświaty, a nawet odwiedziliśmy zainteresowane placówki.
W całej sytuacji starałem się pogodzić obie strony i zaproponowałem pośrednie rozwiązanie, które mogło zadowolić po części zarówno przedstawicieli miasta i wsi (w uproszczeniu takie były strony konfliktu), ale niestety żadna ze stron nie chciała pójść na kompromis. Z tego powodu wstrzymałem się od głosu.


Lwówecki.info: Czy poparł Pan projekt przebudowy centrum Lwówka Śląskiego (ulic Kościelnej, PCK, Morcinka, Chrobrego, Konopnickiej, Słowackiego i Placu Wolności), mimo, iż nie było konsultacji społecznych a proponowane zmiany budzą dużo kontrowersji wśród mieszkańców?

Radny Dawid Kobiałka: Podkreślam, że nie poparłem i nigdy nie poprę zamknięcia lwóweckiego rynku, gdyż uważam, że jest to za małe miasto na ograniczanie komunikacji i dziwi mnie, że są poważni samorządowcy w naszej gminie, którzy uważają, że byłoby to dobre rozwiązanie.
To jest temat ciągle otwarty, ponieważ wydaje mi się, że zostałem wprowadzony w błąd - pytałem kilkukrotnie o zmianę organizacji ruchu, o zmiany, jakie ma przynieść przebudowa centrum, a potem zupełnie inną wersję zobaczyłem na Państwa portalu lwówecki.info, który zwrócił się z tymi pytaniami na papierze i według mnie otrzymał inne odpowiedzi niż ja otrzymałem ustnie.
Obecnie czekam na materiały, jakie Pan Zastępca Burmistrza obiecał przesłać drogą mailową nt. przebudowy centrum.

 
Lwówecki.info: Czy i co jako radny zrobił Pan dla lwóweckiego sportu?

Radny Dawid Kobiałka: Dwukrotnie interweniowałem w sprawie lwóweckich klubów sportowych u Pani Burmistrz – w sprawie znalezienia miejsca do treningu klubu bokserskiego oraz braku środków na powstanie klubu piłki ręcznej.
Dodatkowo składałem wnioski i interpelacje o budowę skateparku oraz o pozostawienie samowolnie zbudowanego skateparku, co było inicjatywą młodych, aktywnych osób, dzięki czemu mogli dłużej cieszyć się ćwiczeniem na obiekcie zbudowanym przez nich samych, choć może nie do końca legalnym.


Lwówecki.info: Co jako radny zrobił Pan dla lwóweckich przedsiębiorców?

Radny Dawid Kobiałka: Interweniowałem w sprawie nieuczciwego zabrania parkingu jednego z przedsiębiorców, o znalezienie lokalu zastępczego drobnemu przedsiębiorcy, który miał zamknąć biznes na czas jednej z inwestycji.
Co roku apeluję o wręczanie wszystkim chętnym przedsiębiorcom koncesji na sprzedaż alkoholu. Zawsze głosuję przeciw podwyżce podatków.
 

Lwówecki.info: Czy w trakcje obecnej kadencji głosował Pan za podwyżkami, np. podatku od nieruchomości, od środków transportowych, cen wody? Dlaczego?

Radny Dawid Kobiałka: Nie, nigdy.
Zawsze popieram pozostawienie pieniędzy w kieszeniach obywateli, bo zawsze ja lepiej zarządzę swoim majątkiem niż zrobi to za mnie rada gminy, marszałek województwa czy 460 posłów, których nie znam.


Lwówecki.info: Wiosną 2017 r. wyszedł na jaw konflikt dot. Lata Agatowego. Jego efektem było odejście wieloletniego współorganizatora części merytorycznej TG Spirifer.
Kto Pana zdaniem odpowiada za ten konflikt? Czy jako radny poczuwa się Pan do odpowiedzialności za odejście z Lwówka Śl. TG Spirifer? Czy prowadzona obecnie przez panią burmistrz agresywna polityka promocji LLA i nacisków na Lubań (jako tych złych, którzy odebrali Lwówkowi LLA) to w Pana ocenie dobre rozwiązanie?


Radny Dawid Kobiałka: Nikt nic nikomu nie odebrał. Lato Agatowe jest dalej Lwóweckie jak było.
Z wiedzy, którą mam i myślę, że mogę to mówić w imieniu całej Rady Miejskiej wina leży po stronie TG Spirifer.
Niestety nie poznaliśmy wersji towarzystwa na żywo i nie było okazji porozmawiać w cztery oczy, gdyż przedstawiciele towarzystwa nie stawili się na żadną z sesji miasta, a szkoda.
Nawet przez chwilę nie pomyślałem, że którykolwiek z radnych mógłby być winny, bo dowiedziałem się o zaistniałej sytuacji po fakcie, nie znałem tego towarzystwa ani osób zarządzających tym towarzystwem przed wspomnianą aferą.
„Agresywna polityka” to kampania rozdawania kłamliwych ulotek na Lecie Agatowym o rzekomym przeniesieniu do innego miasta, którą można się domyślać, kto uskutecznił.
Warto tutaj podkreślić, że LATO AGATOWE JAK, CO ROKU ODBĘDZIE SIĘ W NASZYM KOCHANYM LWÓWKU ŚLĄSKIM.

Uważam, że organizowanie podobnej tematycznie konkurencyjnej imprezy w tym samym czasie w pobliskim mieście jest na zasadzie psa ogrodnika, czyli nam może nie dopisać frekwencja, ale wam też. Jestem mniej poprawny politycznie i uważam, że szacunek należy się tym, którzy okazują go nam. Na miejscu Pani Burmistrz oficjalnie uciąłbym wszelkie stosunki polityczne z samorządowcami z sąsiedniego powiatu, odpowiedzialnymi za tę decyzję.


Lwówecki.info: Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale chyba nigdy publicznie pani burmistrz nie podzieliła się z radnymi żadnym sukcesem, dlaczego tak się działo? Czy to z powodu braku sukcesów, czy braku Pana, Państwa zasług, jako radnych?

Radny Dawid Kobiałka: To bardzo ciekawe pytanie. Muszę zaznaczyć, że nie śledzę publicznych wypowiedzi Pani Burmistrz, a nawet domniemam, że nie ma ich dużo. Prawda jest taka, że 80% tego, co dzieje się w gminie to zasługa/wina burmistrza, a wynika to z nieudolnego systemu trójpodziału władzy w kraju. W teorii burmistrz, wójt czy premier to tylko władza wykonawcza, a w praktyce piszą większość uchwał/ustaw. Dlaczego? Przykładowy burmistrz spędza 120 h miesięcznie w urzędzie, gdyż jest to jego stała praca, a nawet najbardziej zaangażowany radny powiedzmy 20 h, bo przeciętny myślę, że około 5 h. Oczywiste jest, że burmistrz będzie miał dużo większą władzę nad tym, co dzieje się w gminie i mimo, że teoretycznie to „rada decyduje, a burmistrz wykonuje”, to wystarczy, żeby włodarz przedstawił sytuację w odpowiedni sposób, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości rady, co do słuszności swoich propozycji czy decyzji. Stąd ciężko ocenić zasługi poszczególnej władzy i oddzielić zasługi rady gminy od zasług burmistrza.
Jeśli faktycznie Pani Burmistrz wszystkie zasługi przypisuje sobie, to po pierwsze nie ma się, czemu dziwić, bo wydawałoby się przynajmniej dziwne, gdyby Pani prowadziła kampanię na rzecz innych samorządowców. Po drugie może wynikać to z tego, że zarówno zasługi jak i niezadowolenie społeczne zazwyczaj spadają na „pierwszą osobę w mieście”, a tego drugiego w ostatnim czasie było dużo.

Lwówecki.info: Jak Pan ocenia swoja pracę w tej kadencji? Ile punktów w skali od 1 do 10 przyznałby Pan sobie, jako radnemu?

Radny Dawid Kobiałka: Jest to bardzo niekomfortowe pytanie, gdyż odpowiadając na powyższe pytania i przypominając sobie różne działania, jakie podejmowałem, to na pewno ocena byłaby w moich oczach wyższa, jednak ambicja zawsze każe mi robić więcej i przez to np. teraz poddaję się anonimowej krytyce, jak się domyślam pewnie, jako jeden z niewielu radnych.
Jestem typem człowieka wiecznie niezadowolonego z siebie i uważającego, że coś można było poprawić, zrobić trochę lepiej.

Nie na wszystko mam wpływ.

Niestety albo stety, ale taka już jest demokracja, że przechodzą ustawy/uchwały nie te, które są NAPRAWDĘ DOBRE, a te, które większości głosujących WYDAJĄ SIĘ DOBRE.
Stąd dużo bardziej cenię matematykę niż politykę, w której poprawny wynik jest jasny i 2+2 zawsze daje 4 (może nie licząc algebry abstrakcyjnej, w której dzieją się różne dziwne rzeczy).
Odpowiadam na zadane pytania, żeby każdy mógł mnie ocenić sam, a ja mogę mieć tylko nadzieję, że chociaż dla części osób, które miały okazję ze mną współpracować lub poznać prywatnie będzie to bliżej 10 niż 1.


Lwówecki.info: Jak Pan ocenia pracę Pani burmistrz. Czy jest Pan zadowolony z pracy pani Szczęsnej na rzecz gminy? Ile punktów w skali od 1 do 10 przyznałby Pan Pani burmistrz za jej pracę i dokonania?

Radny Dawid Kobiałka: To pytanie nie jest łatwiejsze od poprzedniego. Trudno to określić na skali, bo jak każdego burmistrza, piastowanie tego stanowiska przez Panią Szczęsną ma swoje zalety i wady, a nie czuję się kompetentny oceniać czyjąś pracę. Jednak, żeby nie uciekać od pytania wymienię jedną zaletę i wadę. Zaletą jest, że Pani Szczęsna jest otwarta na rozmowy i nigdy nie słyszałem, żeby Pani odmówiła komuś spotkania, a czasem były to naprawdę trudne tematy.
Wadą na pewno jest brak umiejętności pilnowania terminów inwestycji.

Lwówecki.info: Czy będzie Pan zachęcał swoich wyborców do głosowania w jesiennych wyborach na panią Mariolę Szczęsną? 

Radny Dawid Kobiałka: Zawsze zachęcam do świadomego oddawania głosów, czyli zainteresowania się programami, kandydatami, osiągnięciami czy zaangażowaniem społecznym. Warto poświęcić godzinę, żeby potem przez 4 lata mieć czyste sumienie, że poświęciło się wystarczająco dużo uwagi. Myślę, że nie mam takiego mandatu społecznego, żeby mówić komukolwiek, co ma robić. Jestem wolnościowcem i wierzę, że każdy ma swój rozum i potrafi podejmować najlepsze dla siebie decyzje.


Lwówecki.info: Panu radnemu dziękujemy za poświęcony czas na udzielenie odpowiedzi. Przypominamy, że kadencja dobiega końca i za kilka dni poznamy nowych kandydatów a już 21 października przyjdzie czas by podjąć decyzję o naszej przyszłości.
Komentarze:
AparatLokator
Poniedziałek, 2018-08-27 12:03
A jak ktoś ni e ma faceboka?
Aparatjudasz pisowski
Poniedziałek, 2018-08-27 12:22
Kupuję dziś rano chleb w sklepiku w rynku za TOTOlotkiem z Pasiecznika i daję sklepowej 3 zł a tu niespodzianka nie 3 zł a 3,50 zł.Ile to procent a no ~16,6% podwyżki.Zachodzę na drugą stronę do drugiego sklepu a tu chleb dla żony razowy z 3,60 na 3,80.Jednym słowem DOBRA ZMIANA.Proszę wyborców a szczególnie rolników,którym wynegocjowano podczas wejścia do UE wprawdzie nie takie jak w starej UE dopłaty do hektara i paliwa ale to była pokaźna kwota do kieszeni aby rozliczyli tych wszystkich co popierali DOBRĄ ZMIANĘ,której to przedstawiciele obiecali zrównanie dopłat tych do starej UE i to bardzo szybko.Stwierdzali ci przedstawiciele,ze to PSL dla rolników negocjował wtedy dopłaty na kolanach.Proszę zapytać przedstawicieli tej DOBREJ ZMIANY dlaczego nie zrobili wyrównania tych dopłat jak obiecali już stojąc a nie na kolanach.Proszę twardo pytać czy popierają obecne wladze w tym co robią z prawem w Polsce i co robią z UE?Co myślą o zablokowaniu przez DOBRĄ ZMIANĘ obrotu ziemią przez rolników,że ojciec nie może przekazać ziemi swemu synowi jak nie jest z wykształcenia rolnikiem a pierwszeństwo w kupieniu ma SILSAWIET z Agencji Rolnej-czy kandydaci to popierają?Twardo pytajcie tych przedstawicieli DOBREJ ZMIANY,która to przez 2,5 roku nie miała żadnej porażki a same tylko zwycięstwa czy te obecne podwyżki chleba to porażka czy zwycięstwo?Pytajcie twardo tych przedstawicieli co myślą o tym jak Morawiecki w Sandomierzu mówił-MY wam dajemy worek zlota a ONI chcą wam zabrać.MY wam dajemy garść brylantów a ONI chcą wam zabrać.Pytajcie twardo zanim obudzicie się w olężonej twierdzy ze szlabanami na granicy,paszportami na policji i kieszeniami bez dopłat do hektara.Pana Kobialkę też o to spytajcie czy jemu to się podoba?
AparatDawid Kobiałka
Poniedziałek, 2018-08-27 13:30
Do 'judasz pisowski'
Nie należę i nie należałem do Prawa i Sprawiedliwości ani żadnej innej partii, więc zupełnie nie rozumiem skąd pytanie - skierowane do nieodpowiedniej osoby.

A nawiązując do treści komentarza, posiadam poglądy konserwatywno-liberalne, czyli promowanie wartości patriotycznych oraz jak największa wolność gospodarcza, która w bardzo krótkim czasie jak wiadomo przyniosła bogactwo takim krajom jak Stany Zjednoczone czy Singapur.

Oczywiście wynika to z mojego wykształcenia oraz zainteresowania ekonomią.

Przy czym proszę pamiętać, że poglądy na politykę krajową mają małe znaczenie w wyborach samorządowych, w których jednak wybiera się człowieka, a nie poglądy.

Pozdrawiam
AparatMarcin i Agata
Poniedziałek, 2018-08-27 14:12
@Lokator Jak nie masz facebooka, to przeciez masz nr telefonu. Swoja droga ciekawy wywiad i fajnie ,ze mozna sie zapoznac z przedstawicielami wladzy w takiej formie. Swiadome oddawanie glosu to jest klucz i podoba mi sie inicjatywa nie zagladania do kieszeni podatnika :)
Aparatona
Poniedziałek, 2018-08-27 14:41
Jeden radny odpowiedział na zadane pytania.Ale to i tak nie da do myślenia pozostałym. I tak wybiorą znajomków. A jak dojdzie do wyborów to znów przegrają ludzie z pomysłami , młodzi i chętni do zmian, a zostaną ci co nic nie robią, żeby nie napisać "stare raszple". To jest straszne.
AparatPytanie
Poniedziałek, 2018-08-27 15:20
Panie co konkretnie Lwówek Śląski Panu zawdzięcza. Coś namacalnego.
Aparatdo Redakcji
Poniedziałek, 2018-08-27 15:36
Proponuję poruszyć temat ścieżki rowerowej z Pławnej do Lubomierza. Miała być od dawna - pieniądze na jej budowę może i by się znalazły. Trasa po byłych torach była oglądana, mierzona itp. - jak się okazuje tylko po to aby ją mierzyć... i wziąść za to kasę. Niestety tacy "biedni" państwo mieszkający na styku Pławna Górna - Milęcice postawili w miejscu torów zagrodę dla swoich koników. Jakaś korupcja między nimi a Ziółkowskim??? Te krezusy zatrudniają nieporadnego, lekko upośledzonego człowieka na "czarno" za 700zł miesięcznie od około 8 - 10 lat. A haruje nawet w soboty.
AparatCzy się stoi...
Poniedziałek, 2018-08-27 15:59
Dyrektor-radny szkoda słów, nawet nie chce mu się rozmawiać z wyborcami poprzez media, zawiodłem się na nim i na pozostałych także, choć mnie nie reprezentują jako rejonu, a większość radnych to spuścizna po byłym burmistrzu Lutku i jego klubie politycznym... Ignorancja i komuna tak mocno zakorzenione, że wyborca dla jaśnie decydentów to zło konieczne!
A Panu Kobiałc dziękuję za odpowiedzi choć nie jest z mojjej bajki to wykazał się szczerością i otwartością.
Aparatjudasz pisowski
Poniedziałek, 2018-08-27 16:15
Do "Dawid Kobiałka"!
Panie Dawidzie jest pan bardzo młodym radnym i z tego co słyszałem dość solidnym i w takich jak pan młodych radnych widzę tylko nadzieję i takich właśnie młodych powinniśmy wybierać a nie faktycznie staruszków po 50-tce.Ale panie Dawidzie wszystkim kandydatom i także panu na miejscu moim zdaniem są te pytania,które zadałem.Z ostatnim pana zdaniem całkowicie się nie zgadzam.Poglądy na politykę krajową mają przy wyborze radnego lokalnego przeogromne znaczenie.Boję się,że wybierając jakiegoś radnego specjalistę okaże się po roku,ze wybrałem Kaczyńskiego a jak takich znajdzie się większość w radzie to jak ulał po dwóch latach mamy na skwerku w rynku koło okrąglaka pomnik upamiętniający człowieka,który będąc w Gruzji nie kłaniał się ruskim czołgom.Zamierzałem tym swoim porannym postem tylko uświadomić podwyżkę artykułów w naszym mieście i przestrzec przed epidemią DOBREJ ZMIANY na którą jak do tej pory nie znaleziono szczepionki (podają to sondaże)a że i akurat artykuł wyborczy to i stało się.Jestem na obecne czasy legalistą i krew we mnie się burzy jak widzę co wyprawia z Konstytucją DOBRA ZMIANA a już szczególnie pan prezydent Duda,który po złożeniu przysięgi poprosił jeszcze Pana Boga aby mu w tym dopomógł.Przepraszam ale chyba nie tylko ja zauważam tę obłudę?Podejrzewam,że jestem od pana co najmniej dwa razy starszy i dlatego może nie tyle panu (krążymy wokół podobnych poglądów jak widzę)ale innym podobnie młodym kandydatom na radnego dedykuję fraszkę chyba Kraszewskiego "Czemu płaczesz staremu mówił czyżyk młody .....".
Aparatzachwycony
Poniedziałek, 2018-08-27 16:43
Super inicjatywa, a czy będą też pytania do Radnych z miasteczka Wleń ? Czy nie bardzo bo ciągle Lwówek i Lwówek a o Wleniu cisza jakby miasteczko nie miało radnych
Aparatobserwator
Poniedziałek, 2018-08-27 17:11
Podoba mi się bardzo ta inicjatywa, warto byłoby taką sondę przeprowadzić wśród radnych z Lubomierza. Oj, byłoby ciekawie!!!
Aparatdo Tomasza
Poniedziałek, 2018-08-27 17:20
Panie Jonak dlaczego pan nie odpowiedział? Za trudne pytania czy nie miał pan o czym pisać?
Aparatdo Pytanie
Poniedziałek, 2018-08-27 18:30
Też mnie interesuje konkret. Póki co woda,woda, woda... Szkoda że ,,grabarze" basenu się nie chwalą, bo to była namacalna sprawa, a lata mamy gorące.
AparatDo Judasz pisowski
Poniedziałek, 2018-08-27 20:57
Myślę że to jak piszesz i o czym piszesz nie jest warte nawet trzydziestu srebrników. Możesz nie lubić nienawidzić wpisu ale to co wypisujesz pasuje do ulubieńców z PO. To co PiS jest winien suszy i wolnymi rynkowi w kształtowaniu cen? Wiem wiem wolisz tych którzy krzyczeli że 500+ nie przetrwa bo zabraknie kasy. Zresztą szkoda polemiki z kimś dla którego czytanie rzeczywistości sprowadza się do PiS jest złem.
AparatMagda M
Poniedziałek, 2018-08-27 22:10
Brawo dla radnego, że wypowiedział się co zrobił dla miasta w czasie kadencji. Jako jedyny ma w sobie odwagę i poczucie odpowiedzialności. Rodzice powinni być dumni z syna. A reszta radnych to miała wiele do obiecania przed wyborami a teraz cisza... A szkoda bo pierwsze co zrobili 4 lata temu to zamknęli basen nie dając innej alternatywny. I co dzieci mają robić w tym mieście w wakacje...
AparatWyborca
Poniedziałek, 2018-08-27 22:52
Już sama fatyga-rzeczowe i spójne odpowiedzi pokazują kto jest solidnym kandydatem. Pozostałej 14-tce dziękuję.
AparatJanina ze Skały
Wtorek, 2018-08-28 07:34
do -Do Judasz pisowski-
Drogie dziecko pisowskie piszesz "to co PiS jest winien suszy i wolnemu rynkowi cen?".Wylała się cała mentalność PiSu z twoich ust co do wolnego rynku i chodzi mi o drugą część zdania "co PiS jest winne wolnemu rynkowi cen".Aha to wina kogoś innego,ze jest wolny rynek cen a nie PiS,czyli co drogie dziecko pisowskie wolałbyś aby nie było wolnego rynku cen a cenami aby sterował Geniusz z Nowogrodzkiej?Dobrze,ze chociaż takich radnych w naszej gminie było niewielu jak ty myślących.A apro po winy za ceny i zjawiska nadprzyrodzone to przypomnę ci drogie dziecko pisowskie sytuację w telewizji około połowy października 2015 roku gdy została namaszczona w kampanii wyborczej na premiera z PiSu Gadająca Broszka.Wtedy to nieoczekiwanie spadł na kilka godzin śnieg na drzewa jeszcze z pół na pół zielonymi liśćmi no i w jednym z rejonów Polski te drzewa tego ciężaru nie wytrzymały i spadające konary porwały w wielu miejscach linie przesyłowe prądu.Gadająca Broszka wtedy powiedziała w telewizji,że jak dojdą do władzy to nigdy do takiej sytuacji nie dojdzie,żeby 1/3 kraju była bez prądu.Wtedy można było albo śmiać się albo płakać z tego co powiedziała bo wyglądało,ze jak dojdą do władzy to już w październiku będą trzepali liście z drzew albo podejmą dialog ze śniegiem.Żeby było śmieszniej i używając waszej pisowskiej retoryki jak Gadająca Broszka odpowiem ci tak "Tak,PiS jest w całej rozciągłości winien tej suszy i gdyby inni rządzili do tego nie doszłoby"-wiem,ze to ironia,głupia ironia ale zabolało?
Aparatjolka
Wtorek, 2018-08-28 10:26
A kiedy się wypowiedzą inni radni.Może swoimi zasługami pochwali się radna z Niwnic .Czekam z niecierpliwością.
Aparatdo jolka
Wtorek, 2018-08-28 10:45
na początku artykułu jest napisane
Niestety, z piętnastoosobowego składu lwóweckiej rady tylko jeden radny z podniesionym czołem odpisuje na pytania. Pozostali radni na pytania nie odpowiedzieli.

to chyba wszystko wyjaśnia.

Ja też jestem zawiedziony, bo ten na którego stawiałem równeiż milczy
AparatCzekam nad panie Kobiałka
Wtorek, 2018-08-28 10:54
Zadałem proste pytanie: Panie co konkretnie Lwówek Śląski Panu zawdzięcza. Coś namacalnego. Wystarczy mi za czym Pan głosował.
Aparatjudyta
Wtorek, 2018-08-28 11:52
Do kandydatów na radnych!
Kto zobowiąże się do zaprojektowania,znalezienia pieniędzy i przepchnięcia przez młyn starych radnych pie*****eli RONDA w obrębie poczty,hotelu Piast i parku z obeliskiem.Wystarczy pokryć płytą strumyk od mostku do poczty zagospodarowując plac przy domku jednorodzinnym i przy poczcie i mamy potężne bezkolizyjne rondo.Drogę jednokierunkową przy poczcie bez problemu włączy się do ronda tez.Drugie RONDO zaraz przy CPN i sądzie też zagospodarowując część nieużywanego placu przy NETTO.Zapraszam do dyskusji bo zniknęłyby zaraz korki i od strony Płakowic i od strony cmentarza a już szczególnie od strony rynku.Co na to jedyny radny w Lwówku Śląskim pan Kobiałko?
AparatDo Janina że Skały
Wtorek, 2018-08-28 17:23
Myślę że wiek pieluch pasuje do Ciebie bo jak widzę nie umiesz nawet czytać że zrozumieniem, ale tego trzeba nauczyć się w szkole a o wolnym rynku najlepiej na dobrych studiach ekonomicznych. Podejmowanie polemiki w tej sytuacji jest bez sensu. Wiekowo jestem już dziadkiembez głupich uprzedzeń. W wielu przypadkach nie zgadzam się zPis-em ale co wyprawia PO z Nowoczesną jest żałosne i tylko tyle pisząc inwektywy potwierdzasz tylko ten marny poziom
Aparatdo radnego Tomasza Jonaka
Wtorek, 2018-08-28 22:52
Jest pan radnym i czekam na pańskie osiągnięcia. Ma pan czas na Lwówek skoro pracuje pan jako nauczyciel akademicki w Jeleniej Górze i jest w Senacie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze? Naprawdę jest pan w stanie realizować się na miejscu przy tak wielkim zaangażowaniu w sprawy Jeleniej Góry?
Aparatola
Środa, 2018-08-29 13:30
Może my zwolennicy Lwóweckiej Prawicy wyszlibyśmy z wnioskiem aby na ratuszu wmurować tablicę upamiętniającą,że 30 lat temu bracia Kaczyńscy mieli zamysł aby kiedyś przyjechać do Lwówka Śląskiego.Coś w rodzaju jak chcą zrobić w stoczni gdańskiej.
Aparatdo: Ola
Czwartek, 2018-08-30 11:37
Olu widzę że bardzo się starasz prowokować. Naprawdę nie ma potrzeby kłamać, że należysz do "Lwóweckiej Prawicy". Szanuję, że masz inne poglądy i obawiasz się niepotrzebnie. Przypominam, że prawica to nie zawsze Prawo i Sprawiedliwość. Pozwól, że wymienię partie prawicowe w Polsce, by każdy wiedział, że prawica to tylko PiS. Czy to źle być patriotą i cenić sobie wartości narodowe, tradycję i dumę z przeszło tysiącletniej historii?

WOLNOŚĆ - partia konserwatywna z elementami liberalnymi Janusza Korwin-Mikke, stawiająca na regionalizm

UNIA POLITYKI REALNEJ - konserwatywny liberalizm, narodowa, współzałożycielem był Janusz Korwin-Mikke

PARTIA REPUBLIKAŃSKA - konserwatywny liberalizm,

KONGRES NOWEJ PRAWICY - konserwatywna z elementami liberalizmu

WOLNI I SOLIDARNI - partia konserwatywna skupiona wokół osoby Kornela Morawieckiego, ojca obecnego premiera RP

POROZUMIENIE – partia centroprawicowa skupiona wokół Jarosława Gowina.

SOLIDARNA POLSKA - partia konserwatywna skupiona wokół Zbigniewa Ziobro i znanego z telewizji - Patryka Jaki

PRAWICA RZECZYPOSP0LITEJ - partia konserwatywna, mocno prokościelna

RUCH NARODOWY - konserwatywna, mocno katolicka
AparatKasia Stanek
Czwartek, 2018-08-30 18:22
Fajnie popieram Lwówecką Prawice czas dać szansę młodym wolnościowcom,lokanym patriotom precz z etatystami! pozdrawiam! /Kasia
AparatMAreczek
Piątek, 2018-08-31 12:05
do:jolka
Inni radni sie nie wypowiedza ,bo im jest wstyd. Naprawde dobra inicjatywa ze strony P.Kobialki ze podjal rekawice i wypowiedzial sie co i jak. Masz Panie moj glos a upolitycznionych radnych czas sie konczy.
Aparatdo MAreczek
Sobota, 2018-09-01 22:54
Czyli co i jak? Konkrety proszę. Samo chodzenie na sesję i głosowanie to nie wszystko. Odwaga w tym przypadku (ten wywiad)nie ma wiele wspólnego z efektywnym wykonywaniem mandatu radnego.
AparatXxx
Sobota, 2018-09-08 19:33
Wybieracie dalej tych samych kolejne 4 lata będzie to samo może czas iść w młodych ludzi na kolejne 4 lata a nie osoby z układów nie pisanych (starym niw zależy a młodzi zawsze mogą wyjechać z tego miasta jak się nie zmieni za wiele) tak samo z basenem zamiast się dogadać wybierzcie tych samych to na pewno za 3,5roku będzie :)
AparatDziadkom mówimy dość
Poniedziałek, 2018-09-10 00:41
Pamiętam że jak lwówecka Wspólnota Samorządowa w 2010 roku startowała do rady gminy to tam było wiekowo tak: 71 lat, 67 lat, 66 lat, 64 lata, 62 lata, 61 lat, 61 lat, 59 lat, 57 lat, 56 lat - prawie sami emeryci :) To dzisiaj każdy z nich o 8 lat starszy. Ciekawe czy startują?
nazwiska macie na stronie wybory2010.pkw.gov.pl
Aparatdo radnego lekarza
Czwartek, 2018-09-20 11:59
Co Pan zrobił Panie Marcinie przez 4 lata poza przychodnią na rzecz gminy? Przychodnia odpada bo jest pan jej szefem i to pana obowiązek. Mieszkam na Gryfowskiej i nie zauważyłem jakichkolwiek zmian na lepsze. Jest pan fajnym lekarzem ale jako radny nie dostanie pan już mojego głosu.
AparatLwówek chce zmian radnych
Piątek, 2018-09-21 07:49
Pan Karasiński jest dobrym lekarzem, ale jako radny co zrobił oprócz tego, że stworzył swój pozytywny PR? Nie miał czasu na obowiązki radnego bo ma ogrom obowiązków wynikający z pracy zawodowej. Człowiek fajny, ale jako radny kiepski.

Wybierzmy takie osoby, których jeszcze nie było w radzie, w samorządzie!! Dajmy się wykazać nowym twarzom w samorządach - zupełnie nowym. Nie muszą to być wyłącznie młode osoby choć takie również są w radzie potrzebne. Niech jednak będą zarówno młodzi, jak i starsi, ale za to jedni i drudzy niech będą "nowymi" twarzami w naszej radzie gminy!! STOP wybieraniu osób, które od dawna siedzą w radzie i niewiele z tego wynika - uwikłane są w gierki i układziki lokalne. Wybierzmy "świeżych" radnych gminy!!
AparatDawid Kobiałka, KWW Lwówecka Prawica
Wtorek, 2018-10-02 03:31
do 'do MAreczek'
Właśnie chodzenie na Sesje i Komisje to pierwszy obowiązek radnego, o którym nie wzyscy pamięteją. Pojawiałem się również na Komisjach, których nie byłem członkiem.
Czyli uważa Pan, że to nie dużo:
- stawanie zawsze po stronie obywateli,
- staranie, żeby być zawsze NAJLEPIEJ przygotowanym do tematów, o których rozmawiamy,
- aktywna działalność społeczna i charytatywna poza radą,
- roznoszenie ulotek w trakcie kadencji, a nie tylko przed wyborami,
- regularny 4-letni kontakt z Mieszkańcami przez internet, telefon i na żywo,
- głosowanie przeciwko podwyżkom podatków,
- głosowanie za budową basenu otwartego,
- uczestnictwo w debatach i panelach dyskusyjnych,
- organizacja wydarzeń dla Mieszkańców.
- składanie interpelacji w KAŻDEJ sprawie w jakiej zgłosili się do mnie Mieszkańcy,
- składanie wniosków o inwestycje do budżetu,
- opłacanie z własnej kieszeni reklam Lwóweckiego Lata Agatowego (zasięg 9500 osób),
- próba szukania kompromisu w każdej kontrowersyjnej sprawie,
- staranie się o środki na kluby sportowe,
- skuteczna pomoc Mieszkańcom w Ich sprawach.
To dopiero kilka rzeczy, które pierwsze przyszły mi na myśl.

Jestem typem człowieka, który widzi swoje niedoskonałości i wiem, że zawsze można zrobić odrobinę więcej, ale proszę o zachowanie minimum obiektywizmu.

Jeśli chcę Pan bardziej obrazowy przykład, to gdyby było kilku Radnych z moimi poglądami, to zapłaciłby Pan mniej za wodę, a w 2019 roku Pana dziecko mogłoby się kąpać w nowym, otwartym basenie.

Pozdrawiam
Dodaj komentarz

Kalendarz wydarzeń

Prev
Kwiecień 2019
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
WAŻNE

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Mini_archiwum-lwowecki
Niedziela, 2019-03-17
List_mini_hercules-c130-mon
Piątek, 2019-03-15
List_mini_swietlica-wiejska-w-mlynsku-2019
Piątek, 2019-03-15
List_mini_znowu-okradaja-domy-rozwiercajac-okna
Piątek, 2019-03-15
List_mini_male-granty-3
Piątek, 2019-03-15
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-igrzysk-dzieci-2019
Piątek, 2019-03-15
List_mini_policyjny-kogut
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_prokurator
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_onie-byli-niezlomni
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_tragiczny-wypadek-na-dk30
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_wlen-zabytek
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-licealiada-mlodziezy
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_mini-pilka-siatkowa-4-sp-mirsk
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_mistrzostwa-powiatu-szs-----pilka-reczna-dziewczat-igrzysk-dzieci-2019
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-igrzysk-mlodziezy-2019
Czwartek, 2019-03-14
Aktualności | Wydarzenia | Ludzie | Samorząd | Na sygnale | Wywiady | Historia | Galeria | Ogłoszenia |  Reklama | Praca