Slider_drzwi-lwowek-wyprzedaz-2019-6 Slider_zloty-rog-lubomierz-2 Slider_bezplatna-komunikacja-autobusowa-w-gminie-mirsk Slider_8-----letni-marcel-potrzebuje-naszej-pomocy Slider_gryfow-slaski-w-holdzie-pawlowi-adamowiczowi

Nowe kierunki na studiach podyplomowych w PWSZ im. Witelona w Legnicy

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2018-08-16 07:56:47
Centrum Kształcenia Ustawicznego działające przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy wzbogaciło swoją ofertę studiów podyplomowych o nowe kierunki: Akademia Kompetencji Menedżera, Inspektor Ochrony Danych Osobowych (RODO), Rachunkowość Budżetowa, Resocjalizacja z Socjoterapią, Windykacja w Praktyce.

Podejmując naukę na studiach podyplomowych słuchacze będą mogli zdobyć nowe kwalifikacje, poszerzyć dotychczasową wiedzę, a także rozwinąć swoje zainteresowania w wybranym obszarze nauki. Ponadto zdobędą kompetencje niezbędne na obecnym rynku pracy (i wysoko cenione przez pracodawców/będące wynikiem konsultacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym).

O kierunkach

Celem studiów podyplomowych Akademia Kompetencji Menedżera jest wyposażenie słuchacza w umiejętności i kompetencje, dzięki którym podniesie swój potencjał menedżerski, pozna sposoby budowania własnego wizerunku i autorytetu menedżerskiego w organizacji. Ponadto słuchacz otrzyma wiedzę niezbędną do zarządzania zespołem pracowniczym, zdobędzie wiedzę z zakresu prawa, ekonomii i analizy finansowej oraz zostanie zapoznany z metodami i stylami zarządzania konfliktem, zmianą, procesem negocjacyjnym. Po ukończeniu studiów absolwent będzie potrafił wykorzystywać posiadaną wiedzę w zakresie formułowania i rozwiązywania problemów związanych z pracą menedżera, posiądzie umiejętność operowania właściwymi technikami negocjacji i mediacji w rozmaitych okolicznościach życiowych, zawodowych i społecznych. Ponadto będzie potrafił wyznaczać zadania w zespole oraz posiądzie umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania.

Studia podyplomowe Inspektor Ochrony Danych Osobowych przygotowują słuchacza do wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i aktów wykonawczych oraz do pełnienia roli IODO w nowych ramach prawnych po wprowadzeniu reformy Unii Europejskiej w obszarze ochrony danych osobowych. Absolwent będzie potrafił wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności, m in. z zakresu prawnego systemu ochrony danych osobowych. Ponadto słuchacz uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności w zakresie specyfiki pracy Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw osób, których dane te dotyczą; pozna środki techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych; zdobędzie wiedzę na temat orzecznictwa w zakresie ochrony danych osobowych, a także pozna problem cyberprzestępczości.

Celem studiów podyplomowych Rachunkowość Budżetowa jest rozwój kompetencji słuchacza niezbędnych do pracy w działach finansowo - księgowych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych przez przekazanie aktualnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu rachunkowości budżetowej. Ukończenie studiów umożliwi absolwentowi wykorzystanie posiadanej wiedzy z zakresu gospodarki finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, ogólnych i szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, sporządzania sprawozdania finansowego i sprawozdań budżetowych, analizy finansowej jednostek samorządu terytorialnego, budowy polityki rachunkowości i innych procedur związanych z organizacją rachunkowości budżetowej.

Resocjalizacja z Socjoterapią ma na celu przygotowanie kadry specjalistów, którzy dzięki zdobytej wiedzy i podwyższeniu swoich kompetencji zawodowych będą umiejętnie i skutecznie oddziaływać na dzieci i młodzież z grup ryzyka z zaburzeniami zachowania, niedostosowanymi społecznie oraz z takimi zagrożonymi i ich rodzicami, wykorzystując w pracy metody oraz techniki socjoterapeutyczne. Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych - nadają uprawnienia do pracy w obszarze resocjalizacji i socjoterapii; realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Kończąc studia, absolwent nabywa uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.

Program studiów Windykacja w Praktyce powstał aby przekazać uczestnikom wiedzę i umiejętności konieczne do samodzielnego prowadzenia procesu windykacji należności bądź do pracy na samodzielnym stanowisku specjalisty do spraw windykacji. Absolwent studiów otrzyma niezbędną wiedzę z zakresu przepisów prawa cywilnego, gospodarczego jak i karnego do zastosowania w prowadzonym postępowaniu windykacyjnym. W trakcie warsztatów praktycznych zdobędzie umiejętność doboru odpowiednich form zabezpieczenia zobowiązań takich jak weksel, hipoteka, poręczenie, zastaw oraz nauczy się sporządzać wnioski egzekucyjne i pozwy w postępowaniu sądowym. Na zajęciach omówione zostaną korzyści oraz pułapki windykacji przedsądowej i sądowej, a w ramach warsztatów negocjacyjnych słuchacze poznają wiodące style negocjacji i psychologię zachowań dłużników. Po ukończeniu absolwent będzie potrafił umiejętnie dobrać przepisy prawa cywilnego, gospodarczego jak i karnego do prowadzonego postępowania; będzie mógł samodzielnie przeprowadzić negocjacje dotyczące zobowiązań i spłat, a także dobrać właściwe procedury ze względu na formę prawną przedsiębiorstwa jak i zawiłość postępowania. Zdobyta wiedza umożliwi słuchaczowi zostanie specjalistą w branży windykacji należności.

Poza powyższymi kierunkami, zapraszamy również do podjęcia nauki na kierunkach, pozostających w ofercie Centrum Kształcenia Ustawicznego i cieszącymi się dużym zainteresowaniem:

- Administracja i Zarządzanie
- Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
- Coaching we Wsparciu Psychologicznym
- Dietetyka - Poradnictwo Żywieniowe
- Doradztwo Zawodowe
- Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
- Efektywne Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi
- Gimnastyka Korekcyjna
- Język Angielski w Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
- Kadry i Płace
- Logopedia
- Mediacje Sądowe i Pozasądowe
- Menedżer Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego
- Nauczanie Edukacji dla Bezpieczeństwa i Wiedzy o Społeczeństwie
- Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych Branży Transport-Spedycja-Logistyka 
- Oligofrenopedagogika
- Organizacja i Zarządzanie Oświatą
- Personal Branding i Etykieta Biznesu
- Praca z Dzieckiem o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych z Terapią Pedagogiczną
- Przygotowanie Pedagogiczne
- Rachunkowość i Controlling w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem
- Rachunkowość i Doradztwo Podatkowe
- Terapia Pedagogiczna z  Arteterapią
- Wychowanie do Życia w Rodzinie
- Zarządzanie Jakością w Organizacji
- Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Nowoczesnej Firmie

Szczegółowe informacje dotyczące niezbędnych dokumentów w procesie rekrutacji oraz poszczególnych kierunków studiów, dostępne są na stronie internetowej: www.cku.pwsz.legnica.edu.pl oraz udzielane telefonicznie pod numerem: 76 723 23 60
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz

Kalendarz wydarzeń

Prev
Styczeń 2019
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Mini_tragiczny-final-poszukiwan-bezdomnego
Niedziela, 2019-01-20
List_mini_gryfow-slaski-w-holdzie-pawlowi-adamowiczowi
Sobota, 2019-01-19
List_mini_straz
Sobota, 2019-01-19
List_mini_swieradowianie-uczcili-pamiec-prezydenta-adamowicza-1
Piątek, 2019-01-18
List_mini_citroen-odnaleziony
Piątek, 2019-01-18
List_mini_syrena
Piątek, 2019-01-18
List_mini_ratusz-na-gryfowskim-rynku
Piątek, 2019-01-18
List_mini_uwaga-trojkat-ostrzegawczy
Piątek, 2019-01-18
List_mini_wiszace-kable-zerkowice-2019-200
Piątek, 2019-01-18
List_mini_sukces-kadry-football-academy-lwowek-slaski
Piątek, 2019-01-18
List_mini_citroenc3
Piątek, 2019-01-18
List_mini_ogien-na-dachu-we-wleniu-2019-1
Czwartek, 2019-01-17
List_mini_gryfow-pozegna-pawla-adamowicza
Czwartek, 2019-01-17
List_mini_dzialania-przeciwko-przestepczosci-narkotykowej-na-terenie-powiatu-lwoweckiego-2019
Czwartek, 2019-01-17
List_mini_soltys
Czwartek, 2019-01-17
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
Aktualności | Wydarzenia | Ludzie | Samorząd | Na sygnale | Wywiady | Historia | Galeria | Ogłoszenia |  Reklama | Praca