Ile zarabiają urzędnicy i jakie nagrody otrzymują?

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2018-07-30 09:28:56
Wokół zarobków urzędników krąży wiele mitów i niesprawdzonych pogłosek. Jak jest naprawdę? Ile zarabia przeciętny urzędnik, a ile kierownictwo urzędu? Skąd się biorą takie dysproporcje?

W ostatnich miesiącach kilka materiałów poświęciliśmy Mirskowi i burmistrzowi tej gminy Panu Andrzejowi Jasińskiemu, który mimo wielostronicowych, merytorycznych, podpartych wyrokami sądów wyjaśnień stanowczo odmawiał nam udostępnienia informacji o nagrodach, zarobkach i wykształceniu pracowników mirskiego urzędu. Po kilku miesiącach, obszernej korespondencji, zmarnowanym czasie i pieniądzach, po decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego burmistrz wreszcie udostępnił nam żądane informacje, a tym samym przyznał, iż w tym zakresie racja była po stronie Lwówecki.info. Dziękujemy.

Przeglądając poniższe zestawienie trudno nie dostrzec dysproporcji w zarobkach. Różnice pomiędzy tymi na dole a tymi na górze „drabinki” są znaczne. Z czego wynikają? Z pewnością z zajmowanego stanowiska, zakresu obowiązków, stażu pracy i związanych z nim dodatków oraz doświadczenia. Wpływ na wynagrodzenie powinno mieć także wykształcenie, czy zaangażowanie pracownika w wykonywanie powierzonych mu obowiązków.

Zacznijmy od nagród.
Wysokość sumaryczna nagród wypłaconych pracownikom UMiG Mirsk (w tym pracownikom pełniącym funkcje usługowe i techniczne) w podziale na lata:
2014 r. – 30.850 zł
2015 r. – 33.300 zł
2016 r. – 37.150 zł
2017 r. – 36.600 zł
2018 r. – 31.200 zł (stan na czerwiec 2018r.)

Poniżej zestawienie udostępnione przez władze Mirska prezentuje wykształcenie pracowników na poszczególnych stanowiskach, ich zarobki brutto za miesiąc grudzień 2017 r. i nagrody jakie otrzymali w ubiegłym roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk
Wykształcenie: średnie - technik budowlany
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 10.930 zł. 

Sekretarz Miasta i Gminy Mirsk
Wykształcenie: wyższe – mgr inż. rolnictwa mgr prawa
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 7.520 zł.
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego - maj 2017: 3.000 zł.

Skarbnik Gminy Mirsk, Kierownik Referatu Finansowego
Wykształcenie: policealne – technik ekonomista
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 7.080
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego - maj 2017: 3.000

Inspektor ds. inwestycji
Wykształcenie: średnie – technik budowlany
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 4.620 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego – maj 2017: 1.700 zł

Podinspektor ds. inwestycji
Wykształcenie: średnie – technik budowlany
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 3.000 zł

Inspektor ds. drogownictwa i zastępca kierownika USC
Wykształcenie: wyższe – mgr administracji
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 3.528 zł + 856 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego – maj 2017: 1.100 zł

Inspektor ds. kultury i sportu
Wykształcenie: średnie.
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 3.276 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego – maj 2017: 1.000 zł

Specjalista ds. planowania przestrzennego (zatrudniona od 4.12.17)
Wykształcenie: licencjat, ekonomia
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 2.571,16 zł

Inspektor ds. oświaty, służby zdrowia i kadr
Wykształcenie: wyższe – mgr zarządzania
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 3.480 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego – maj 2017: 1.300 zł

Referent ds. organizacyjnych i BHP
Wykształcenie: średnie
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 2.051 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego – maj 2017: 750 zł

Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej
Wykształcenie: wyższe – mgr ekonomii
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 2.666,80 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego – maj 2017: 950 zł

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej
Wykształcenie: wyższe – inż. Elektrotechniki i telekomunikacji, zarządzanie kryzysowe.
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 3.231,90 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego – maj 2017:1.300 zł

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej Gminy Mirsk
Wykształcenie: wyższe – mgr politologii
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 2.553 zł

Podinspektor ds. gospodarki odpadami i nieruchomościami komunalnymi
Wykształcenie: wyższe – mgr inż. inżynierii środowiska
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 2.310 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego – maj 2017: 700 zł

Specjalista ds. remontów i inwestycji
Wykształcenie: średnie – technik budowlany
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 3.780 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego – maj 2017: 1.200 zł

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi
Wykształcenie: policealne – geodeta
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 2.898 zł

Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Wykształcenie: wyższe – mgr ekonomii
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 2.300 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego – maj 2017: 1.000 zł

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Wykształcenie: wyższe – mgr administracji
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 3.755 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego – maj 2017: 1.400 zł

Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
Wykształcenie: wyższe – mgr zootechniki
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 3.105 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego – maj 2017: 1.300 zł

Inspektor ds. turystyki i informacji turystycznej
Wykształcenie: wyższe – mgr pedagogiki
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 2.376 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego – maj 2017: 800 zł

Inspektor ds. promocji, redaktor naczelny
Wykształcenie: wyższe – mgr filologii polskiej
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 2.660,90 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego – maj 2017: 950 zł

Inspektor Straży Miejskiej
Wykształcenie: średnie – technik mechanizacji rolnictwa
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 2.856 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego – maj 2017: 1.100 zł

Kierownik Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego
Wykształcenie: średnie – instruktor terapii zajęciowej
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 2.870 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego – maj 2017: 1.000 zł

Podinspektor ds. finansowo-płacowych
Wykształcenie: wyższe – mgr zarządzania i marketingu
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 2.553 zł

Podinspektor ds. księgowości budżetowej
Wykształcenie: wyższe – mgr ekonomii
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 2.461 zł

Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych
Wykształcenie: licencjat – zarządzanie
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 2.668 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego - maj 2017: 1.000 zł

Inspektor ds. księgowości szkół podstawowych w Giebułtowie, Krobicy i Rębiszowie
Wykształcenie: licencjat – finanse i bankowość
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 3.300
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego - maj 2017: 700 zł

Specjalista ds. finansów i statystyki
Wykształcenie: średnie – technik hodowca
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 3.480 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego - maj 2017: 1.500 zł

Specjalista ds. obsługi kasowej i księgowości budżetowej
Wykształcenie: policealne – technik ekonomista
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 3.000 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego - maj 2017: 1.000 zł

Kierownik M-GOPS w Mirsku
Wykształcenie: wyższe – mgr pedagogiki, podyplomowe: organizacja pomocy społecznej, prawo pracy i prawo socjalne.
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 5.204,80 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego - maj 2017: 1.873,51 zł. Nagroda w grudniu 2017 : 2.500 zł

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku
Wykształcenie: wyższe – mgr administracji
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 5.786 zł

Jak Państwo oceniacie wydatki mirskiego samorządu na płace i nagrody? Zbliżają się wybory, najbliższe tygodnie będą idealnym czasem do dyskusji również na ten temat płac i nagród.

Komentarze:
Aparatmieszkanka
Poniedziałek, 2018-07-30 12:01
inspektorzy 4600 nieźle...wykstalcenie policealne...spoko...też chce!!!to z wyższym chyba za 8000......idę i jutra!!!!!
AparatMarek
Poniedziałek, 2018-07-30 12:33
Ogólnie szału nie ma,z wyjątkiem 3-4 osób myślałem że więcej zarabiają.
AparatMirsk
Poniedziałek, 2018-07-30 12:52
A 2.500 brutto z wyższym to już tak nie szokuje? Poza tym czy wiesz co to znaczy brutto? Czytanie wybiórcze oraz problemy z czytaniem ze zrozumieniem !!!
AparatFela
Poniedziałek, 2018-07-30 14:30
Zarobki niskie, żadna rewelacja.
AparatWyborca
Poniedziałek, 2018-07-30 15:53
Ciekawy jestem o jaką kwotę radni obniżyli wynagrodzenie burmistrzowi zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji? O ile mi wiadomo obniżka miała wynosić 20% kwoty bazowej,czyli około 1900 złotych.Kiedy radni podejmowali w tej sprawie uchwałę. Panuje w tej sprawie dziwna zmowa milczenia.Zastanawia mnie też postawa w tej kwestii kandydata na burmistrza Pana Karola Wilka i jego stowarzyszenia Odnowy?
AparatDo wyborca
Poniedziałek, 2018-07-30 16:02
Będzie pracować gratis
Aparatkarol
Poniedziałek, 2018-07-30 18:34
jest z pisu to będzie pracować za darmo, czynić dobro i w ogóle Bedzie Żyło sie Lepiej oby tylko wygrał
AparatKarol Wilk
Poniedziałek, 2018-07-30 18:54
Dziękuję redakcji za ciekawy artykuł i Wyborcy za poruszenie tematu obniżonej pensji dla Burmistrza Mirska. W dniu dzisiejszym lub jutrzejszym na portalu mirsk.eu ukaże się mój artykuł w tej sprawie. Był on gotowy już od kilku dni, ale na weekend priorytetem było ogłoszenie startu w wyborach działaczy stowarzyszenia Odnowa :)
Aparatabuk
Poniedziałek, 2018-07-30 22:54
A tak dziwnie Pan redaktor tylko Mirsk przedstawił. Może tak o wszystkich gminach, to będzie można porównać i wtedy zająć stanowisko. Czyżby lwówecki powiat to tylko Mirsk? Pan Wilk pewnie będzie chciał zarabiać mniej, ale to chyba normalne z zerowym doświadczeniem samorządowym. No najwyżej poseł Winnicki załatwi jakąś rade nadzorczą u koalicjanta i będzie lepsza zmiana.
AparatKarol Wilk
Poniedziałek, 2018-07-30 23:08
Zapowiedziany artykuł:
http://mirsk.eu/nie-moge-ci-wiecej-dac/

Zapraszam do lektury :)
AparatXz
Poniedziałek, 2018-07-30 23:37
Pan Karol Wilk nie należy do PiS ale do Ruchu Narodowego.
AparatŚredniaki
Wtorek, 2018-07-31 01:37
Ile tu ludzi na ważnych urzędach tylko po szkole średniej. Tak jest też w innych gminach bo Mirsk jak gmina wiejska. Wygląda jakby reszta niższych szczeblem była tylko po podstawówce albo gimnazjum
AparatProblemy Mirska
Wtorek, 2018-07-31 10:43
W Mirsku poważnym problem stanowią grupki pijaczków, którzy zupełnie beztrosko spożywają płyny alkoholowe w okolicach rynku. Nie ma zakładów pracy i dużym problemem jest rzucająca się w oczy bieda tych ludzi. Czy ktoś w ogóle pomaga tym ludziom? Co do pracowników urządów w Mirsku, którzy chyba trochę się burzą o wysokość zarobków... Uważam, że nikt nikogo na siłę nie trzyma, zawsze można odejść.
AparatAAAA
Wtorek, 2018-07-31 13:40
A ja mam pytanie: ile miesięcznie z tych podatków, które płacą wykazane osoby i wszystkie inne, które pracują idzie na rozmaite programy socjalne??? I jeszcze gdyby się redakcja pofatygowała i sprawdziła ile średnio miesięcznie jest w wypłacane wszystkich dodatków za nie pracowanie dla PRZECIĘTNEJ rodziny????
Kwoty wykazane w artykule są śmieszne, zaznaczmy że wszystkie te osoby odpowiadają za swoją pracę, za jakie pieniądze się pytam???:-):-):-):-)
Strasznie z Nas Polaków nienawistny naród.
LUDZIE, ZAMIAST DO PRACY, NA BEZROBOCIE, W KOŃCU JESTEŚMY PAŃSTWEM SOCJALNYM.
AparatObserwator
Wtorek, 2018-07-31 13:50
A kwota netto to 71,89%, z tego co mi się wydaje:-) . Najlepiej niech za darmo pracują, czy w ogóle ???
Aparatdo AAA
Wtorek, 2018-07-31 14:37
A ja to widzę trochę inaczej. Dzięki temu, że w społeczeństwie są osoby potrzebujące pomocy to takie panie z ośrodka pomocy społecznej mają pracę.
AparatMirszczanin
Wtorek, 2018-07-31 15:11
Do Problemu Mirska: jeśli widzisz spożywajacych alkohol w miejscu publicznym
to zgłoś sprawę na policję albo zwróć uwagę pijącym.Trochę cywilnej odwagi nie zaszkodzi a nie tylko narzekania na bierność służb i władz.Jakby każdy robił rzetelnie,co do niego należy i zwracał uwagę na otaczającą nas rzeczywistość nie było by tak wielu problemów w naszym mieście. Więcej determinacji!
AparatAAA
Wtorek, 2018-07-31 17:44
Niestety za pracę należy się wynagrodzenie, inaczej jest to łamanie przepisów prawnych. Znając realia , osoby potrzebujace miesięcznie "zarabiają" więcej na socjalu, więc niech nikt nikomu nie zazdrości że dostaje za pracę wynagrodzenie i będzie miło, pozdrawiam:-)
AparatDo AAA
Wtorek, 2018-07-31 18:59
Jeszcze raz... kto i za co jest odpowiedzialny??? Jakby ci ludzie na stanowisku państwowym byli odpowiedzialni za to co robią to już daaaaawno ziarno od plew byłoby oddzielone...
Aparatxxx
Wtorek, 2018-07-31 20:01
Za wysokie progi na cienkie wilcze nogi.
AparatAAA
Wtorek, 2018-07-31 20:23
Każdy kto pracuje odpowiada za swój zakres obowiązków. :-)
Aparatksięgowa
Wtorek, 2018-07-31 22:42
Jak widać powyżej, mamy bogatą gminę,pensja począwszy od burmistrza,sekretarza i pani kierownik MGOPS....nic dodać,nic ująć...a wybory się zbliżają !!!!tylko wydaje mi się,że brak w zestawieniach pensji dodatków,ktore dostają nasi kochani urzędnicy do pensji co miesiąc !!! Prawda?
Aparatdo "księgowa"
Środa, 2018-08-01 08:47
jasne Burmistrz "pod stołem" wypłaca swoim drugą pensję. W końcu im się to należy!!! Przykład idzie z góry. Skoro uważa Pani, że jest tak dobrze to droga wolna. W Gminie nabór za naborem, z kwalifikacjami księgowej przyjmą z otwartymi rękami.
Aparatas
Środa, 2018-08-01 13:22
Komentarz "AAAA" to rewelacja ! Takiej argumentacji nigdzie nie spotkałem - należy dać większe pensje urzędnikom, to będziemy mieli więcej w podatkach od tych pensji !!!
Gdyby budżet gminy przeznaczyć na pensje urzędnicze, to w tej gminie byłby dla wszystkich raj !!!
O kwestii odpowiedzialności za pracę w urzędzie lepiej nie przypominać, zwłaszcza bałaganu jaki panuje w nieruchomościach, choć nie tylko. Ten "nienawistny naród" ma po prostu dość nieusuwalnych, bezkarnych i niekompetentnych tzw. urzędników, sędziów i innych inspektorów. Pis'owcy to zrozumieli i bedą wygrywać wybory za wyborami na samym odgrzewaniu złodziejstwa i niekompetencji.
Aparatwykształciuch
Niedziela, 2018-08-26 14:31
O, budowlanka ma się całkiem nieźle. Nawet studiów nie trzeba! Widać pensje są odwrotnie proporcjonalne do wykształcenia i do jakości dróg i inwestycji w tej gminie. Brawo ludzie bez matury!
AparatWyborca, albo i nie...
Poniedziałek, 2018-08-27 19:33
Żenada i wstyd... Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Mirsk zarabiają żenująco słabo. Rozwiązanie: zmniejszyć liczbę stanowisk, zwiększyć zakresy obowiązków i dać lepsze wynagrodzenia.Może część wymienić. Dopłata do najniższego wynagrodzenia urzędnika administracji!!! Panie Burmistrzu - WSTYD.
Dodaj komentarz

Kalendarz wydarzeń

Prev
Maj 2019
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
WAŻNE

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Mini_archiwum-lwowecki
Niedziela, 2019-03-17
List_mini_hercules-c130-mon
Piątek, 2019-03-15
List_mini_swietlica-wiejska-w-mlynsku-2019
Piątek, 2019-03-15
List_mini_znowu-okradaja-domy-rozwiercajac-okna
Piątek, 2019-03-15
List_mini_male-granty-3
Piątek, 2019-03-15
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-igrzysk-dzieci-2019
Piątek, 2019-03-15
List_mini_policyjny-kogut
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_prokurator
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_onie-byli-niezlomni
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_tragiczny-wypadek-na-dk30
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_wlen-zabytek
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-licealiada-mlodziezy
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_mini-pilka-siatkowa-4-sp-mirsk
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_mistrzostwa-powiatu-szs-----pilka-reczna-dziewczat-igrzysk-dzieci-2019
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-igrzysk-mlodziezy-2019
Czwartek, 2019-03-14
Aktualności | Wydarzenia | Ludzie | Samorząd | Na sygnale | Wywiady | Historia | Galeria | Ogłoszenia |  Reklama | Praca