Pytanie nie brzmi, czy robić basen, ale czy robić za wszelką cenę już teraz?

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2018-05-16 10:48:41
Ponad dwie godziny trwało wtorkowe spotkanie lwóweckich radnych z mieszkańcami dotyczące sprawy budowy basenu. Jutro odbędzie się nadzwyczajna sesja, na której radni zagłosują za zmianami w budżecie, a tym samym zagłosują za tym czy basen będzie robiony teraz, czy dopiero za kilka miesięcy?

O tym, iż basen w Lwówku Śląskim jest potrzebny nikt nie ma wątpliwości. Również organizatorzy wczorajszego spotkania Przewodnicząca Rady Pani Ewa Płucińska-Dąbrowska i Wiceprzewodniczący Robert Mikłaszewski, którzy stanowczo podkreślali, iż basen w Lwówku Śląskim musi powstać, pytanie tylko czy za wszelką cenę, to znaczy, czy radni powinni wyrazić zgodę na zaciągnięcie kredytu, żeby w tym przedwyborczym okresie rozpocząć tę inwestycję, czy podejść do tematu - jak to mówiła Pani Przewodnicząca „po gospodarsku” i wstrzymać się z inwestycją, nie zadłużać Gminy i ogłosić nowy przetarg?
Sprawa rozbija się o niemałe pieniądze, bo w odpowiedzi na ogłoszony przez Gminę przetarg, w tym gorącym okresie zgłosiła się tylko jedna firma, która za wykonanie zlecenia zażyczyła sobie kwotę 7.282.014,42 złotych. Jest to o blisko 1,9 miliona więcej niż Gmina miała przeznaczone na ten cel. Ponadto nie jest to wykonanie wszystkiego, a jedynie pierwszego etapu inwestycji, aczkolwiek tu trzeba zaznaczyć, iż tego najważniejszego, który przewiduje wykonanie większości z założeń.

Podczas spotkania burmistrz Szczęsna mówiła, że obecnie jest bardzo ciężko znaleźć wykonawcę na roboty budowlane i to nie tylko na te duże, ale także i na te mniejsze, za kilkaset tysięcy, a teraz jest tylko jedna oferta i nie ma wyboru, albo zostanie wybrana, albo nie.

Ja chciałbym podziękować pani burmistrz za głos rozsądku. Pani burmistrz powiedziała, że rzeczywiście jest mały nabór na rynku, brakuje firm budowlanych itd., tym bardziej ja nie widzę sensu i nie widzę potrzeby budowania tego basenu, gdzie koszt tak bardzo przekracza koszty wcześniej przewidziane. – mówił Radny Robert Mikłaszewski, który apelował, żeby wstrzymać się z budową kilka miesięcy i żeby ogłosić nowy przetarg.

Pani burmistrz przekonywała, że basen należy robić teraz, bo nie wiadomo co będzie za kilka miesięcy. W rozmowie z nami argumentowała, że nie ma obaw, co do kondycji budżetu – W stosunku, co do naszego budżetu, ja nie mam żadnych obaw i wiem, że spokojnie możemy wziąć te środki. Budżet nie jest zagrożony – argumentowała burmistrz Mariola Szczęsna.


Podczas spotkania, w którym uczestniczyło niespełna 30 mieszkańców padało wiele argumentów. Jedni stanowczo optowali za zaciągnięciem kredytu i budową basenu już teraz, inni przyznawali, że kwota za basen jest astronomiczna, że jest wiele innych równie ważnych rzeczy do zrobienia w gminie i nie można tak lekką ręka wydawać pieniędzy publicznych.
Zgromadzeni poruszali wiele kwestii, począwszy od powodów zamknięcia basenu, poprzez sprawę Delfinka (krytego basenu), po sytuację na rynku budowlanym przypominając m.in. decyzję burmistrza Lubania, który kilka dni temu zrezygnował z budowy parku wodnego przesuwając inwestycję o kilka miesięcy, co argumentował właśnie wykorzystywaniem okresu przedwyborczego przez firmy budowlane, które zawyżają ceny.
Z przykrością należy stwierdzić, iż podczas całego spotkania bardzo mało powiedziano na temat obecnie planowanego basenu. Po spotkaniu zapytaliśmy panią burmistrz i pana wiceburmistrza o dostępne w internecie studium przedrealizacyjne. Burmistrz Szczęsna potwierdziła, że to opracowanie jest dokumentem wyjściowym do całego projektu.

–  To była pierwsza rzecz, to właśnie były obliczenia jakie parametry ma mieć ten basen, żeby był ekonomiczny, żeby Gmina nie musiała do niego dopłacać. Tu wyliczone jest ile ludzi może z niego skorzystać, jaka będzie jego przepustowość, ile musimy liczyć za bilet, żeby się to bilansowało i cały czas później tym torem szliśmy, żeby się tych parametrów trzymać, czyli basen nie przekracza 25 metrów (pływalnia). – mówi Burmistrz Mariola Szczęsna, która dodaje, iż projekt może odbiegać od obecnego projektu, który jest dostępny na BIP-ie, ale koncepcja jest ta sama.

–  To jest analiza ekonomiczna. – mówi wiceburmistrz Lesław Krokosz patrząc na ten dokument.

Wspominamy o tym dokumencie, ponieważ jest on bardzo przejrzysty i zrozumiały dla przeciętnego obywatela, który ze zrozumieniem projektów, rysunków technicznych i technicznego słownictwa mógłby mieć problemy, a ponadto podczas wtorkowego spotkania przytaczano dane z tego opracowania m.in. szacowaną liczbę klientów, czy cenę biletów.

Dokument pn. „Studium Przedrealizacyjne” wykonany na podstawie umowy z Gminą i Miastem Lwówek Śląski z przekazanych przez UGiM materiałów wyjściowych przez mgr inż. Leszeka Kraszewskiego jest dostępny w Internecie. Z opracowania dowiadujemy się, iż Na podstawie danych eksploatacyjnych podobnych basenów przyjęto łączne obłożenie basenu z uwzględnieniem ruchu turystycznego na poziomie 19.702 os/sezon. W niniejszym Studium wskazane zostały także:

Powierzchnia lustra wody:
Basen - 375 m2, w tym:
Część pływacka – 150 m2
Część rekreacyjna – 225 m2

Fontanna chłodząca  - 50 m2
RAZEM – 425 m2

Orientacyjne zestawienie kosztów realizacji:
Dokumentacja – 91.060
Pawilon zaplecza – 572.000
Basen otwarty – 1.330.000
Zagospodarowanie terenu – 603.800
Roboty rozbiórkowe – 250.000
RAZEM KOSZT NETTO: 2.846.860  

Koszty eksploatacji (Sezon 90 dni):
zawierające płace, energię elektryczną, wodę, ścieki, materiały eksploatacyjne i inne koszty jak podatki, czy ubezpieczenia: – 131.641 zł.

Zestawienie przychodów:
Basen otwarty - wejścia na basen: ilość osób rocznie: 19.702, razy średnia cena biletu wstępu: 5,50, daje przychód: 108.361 zł rocznie
Dodatkowo oszacowano przychody inne, jak wynajem powierzchni gastronomicznej, sklepu, wypożyczalni, z reklam, czy od sponsorów na kwotę 21.672 zł rocznie
Łącznie przychody miałyby wynieść: 130.033 zł rocznie

Wskaźnik rentowności basenu wynosi w = 130 033 : 131 641 = 0,99. Obiekt jest w stanie wygenerować przychody pozwalające na pokrycie bieżących kosztów eksploatacji w ok. 99%. – czytamy w Studium przedrealizacyjnym.

Oczywiście należy tu pamiętać, iż Studium Przedrealizacyjne nie jest tym samym co projekt, ale, że jest to dokument wyjściowy. Ze szczegółami przewidzianego do budowy basenu możemy zapoznać się m.in. na stronach BIP lwóweckiego urzędu.

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa basenu otwartego w Lwówku Śląskim” wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach zadania przewidziana jest budowa nowej niecki basenu rekreacyjnego ze zjeżdżalniami, wodnego placu zabaw, brodzika dla dzieci, budowa nowego budynku technologii wody basenowej oraz budynku higieniczno – socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz elementami zagospodarowania terenu. Inwestycja podzielona została na dwa etapy realizacji. W niniejszym zamówieniu realizowany jest tylko I etap który obejmuje: prace rozbiórkowe istniejących budynków wraz z niecką basenową, budowa budynku zaplecza sanitarnego, budynku technologii wody, budowa zbiorników wyrównawczych, budowa niecki basenowej rekreacyjnej, brodzika dla dzieci, wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą techniczną, budowa brodzików przejściowych przystosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne, wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych z kostki ceramicznej i betonowej, budowa ogrodzenia w strefie basenowej h= 1,00 m, budowa ogrodzenia terenu, wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i średniowysokiej. – czytamy w ogłoszeniu o zamówieniu.

W ramach zadania zrealizowane miały być m.in. następujące prace:
Zagospodarowanie terenu - Prace rozbiórkowe istniejących budynków wraz z niecką basenową; Budowa budynku zaplecza sanitarnego wraz z zadaszeniem; budowa budynku technologii wody wraz ze zbiornikami wyrównawczymi w konstrukcji żelbetowej w części podziemnej; budowa niecki basenowej rekreacyjnej wraz z częścią pływacką; niecka żelbetowa o długości 25 m, pow. lustra wody 435 m² w tym:
• strefa pływacka długości 25 m głębokości od 1,10 m do 1,80 m,
• strefa dla niepływających o głębokości od 1,00 m do 1,30 m, wraz ze zjeżdżalnią i dodatkowymi atrakcjami: dysze do masażu, zraszacz, huśtawka wodna, siatka do wspinaczki.

Ponadto: budowa brodzika dla dzieci (żelbetowego) wraz z atrakcjami, pow. lustra wody 49 m²; budowa wodnego placu zabaw, pow. 48 m² wraz z atrakcjami; budowa brodzików przejściowych przystosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne; wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych z kostki ceramicznej wokół nowoprojektowanych niecek basenowych oraz dojść z kostki betonowej i ogrodzeń (cały zakres prac dostępy tutaj).

W odpowiedzi na ogłoszenie do urzędu wpłynęła jedna oferta. Z „Informacji z otwarcia ofert” dowiadujemy się, iż Gmina na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 5.400.000,00 zł. natomiast złożona przez warszawską spółkę oferta opiewa na 7.282.014,42 zł.

Decyzja o tym, czy należy basen robić za tak duże pieniądze już teraz, czy raczej ogłosić nowy przetarg spoczywa na barkach lwóweckich radnych, którzy podczas jutrzejszej sesji zagłosują nad zmianami w budżecie. O decyzji radnych poinformujemy tuż po zakończeniu sesji.

Nikt nie ma wątpliwości, iż basen w Lwówku Śląskim jest potrzebny. Pytanie tylko, czy jest wart każdych pieniędzy? Czy Państwa zdaniem warto zaciągnąć kredyt i wyłożyć tak dużą kwotę na budowy niewielkiego otwartego basenu już teraz, czy raczej należy przeanalizować projekt nawet kosztem kilkomiesięcznego opóźnienia w otwarciu obiektu?
Zobacz galerie:
Komentarze:
AparatMartyna
Środa, 2018-05-16 11:15
Lepiej dołożyć trochę i zrobić w tym miejscu kryty basen około 11-13 mln a następnie za jakiś czas odnowić ten ...
Aparatnie
Środa, 2018-05-16 11:42
Po co zadłużać Gminę niech lepiej poczekają nie szkoda brać kredytu kolejnego i kolejne odsetki płacić, fakt basen jest potrzebny ale teraz jest 7 milionów wstępnie a okaże się że jeszcze 3 mln trzeba dobrać czy więcej. Drodzy radni poczekajcie a w mieście są ważniejsze rzeczy do roboty jak np bloki które szpecą miasto.
Aparat-/-
Środa, 2018-05-16 11:54
Ludzie ogarnijcie sie jest tyle ważniejszych rzeczy po co nam otwarty basen za 7 milionów kto z was wierzy że będzie tam przychodzić 19 tysięcy osób papier przyjmie wszystko. Za takie pieniądze to pomyślcie lepiej krytym basenie
Aparatglapus
Środa, 2018-05-16 12:20
po pierwsze do-/- Po cholerę ci kryty basen ok w zimie spoko ale w lecie w upały będziesz się tylko dusił bo nie będziesz miał możliwości wypłynięcia na powietrze pomyśl też o dzieciach które lubią się w lecie kąpać na powietrzu a nie stać nas na kompleks typu Orka w Bolesławcu jestem za budową basenu byłem na wczorajszym spotkani i w 100 % popieram budowę basenu w obecnym terminie tak jak większość mieszkańców
Aparat1111
Środa, 2018-05-16 13:21
teraz powinni otwierać basen a nie propozycję do budowy co wybory się zbliżają
AparatRodzic
Środa, 2018-05-16 16:29
Budować i jeszcze raz budować. Już kolejne lato będę musiał swojej 7 - letniej córce tłumaczyć dlaczego u bas nie ma basenu. Mam nadzieję, że to już będą ostatnie wakacje w Lwówku bez basenu.
Jak to się mówi: "Psy szczekają a karawana jedzie dalej". Budujecie basen dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
AparatLax
Środa, 2018-05-16 17:09
W Osiecznicy wybudowano krytą pływalnie która służy cały rok za niecałe 10 mln zł
https://investmap.pl/artykul/artykuly,dolnoslaskie-osiecznica-ma-kryta-plywalnie,48675
Aparatbiurokrata
Środa, 2018-05-16 17:22
Są ważniejsze rzeczy i potrzeby. Dajcie sobie spokój ogłoście następny przetarg i zobaczycie, że znajdą się lepsze i tańsze firmy i zdąży przed wakacjami
AparatLucy
Środa, 2018-05-16 17:45
Może warto się wstrzymać i jeszcze raz ogłosić przetarg ,a nuż znajdzie się jakaś tańsza firma.
Aparatglapus
Środa, 2018-05-16 19:34
co wy gadacie nie od dzisiaj wiadomo że wszystko drożeje a nie tanieje i na pewno jak się znajdzie firma następna będzie to dużo droższe a po drugie weźcie pod uwagę dzieci a nie myślicie tylko o własnych zadkach nie tylko my dorośli żyjemy w naszej małej ojczyźnie jestem po stronie rodziców budować budować i jeszcze raz budować ci co są przeciw lub chcą odwlekać to chyb nie mają własnych dzieci lub stać ich na to żeby wozić dzieci na basen do Bolesławca
Aparatwiejski chłopak
Środa, 2018-05-16 20:03
A na wioskach dalej nic.Ech Wy Radni........
AparatMax
Środa, 2018-05-16 20:07
Tylko kryty basen!!! Ewentualnie kryty basen z małą częścią na powietrzu!
Aparatbolo
Środa, 2018-05-16 21:47
Jacy wy wszyscy jesteście naiwni nie będzie żadnego basenu,
wybory się zbliżają
AparatPrzemo
Środa, 2018-05-16 22:01
Radni wreszcie sie odważyli spotkać z mieszkańcami i zabrać głos. Brawo. Mam nadzieję że to nie ostatnie spotkanie. A co do basenu to pomyślcie co można zrobić za tak duże pieniądze
Aparatswojak
Środa, 2018-05-16 22:49
Lwówczanie!Był Delfinek z dużą dotacją zewnętrzną, nie dogadali się! Teraz przed wyborami, łaskawie z NASZYCH pieniędzy, wziętych na kredyt, na poczet następnej władzy, budują NAM zabawkę wyborczą na okres letni 3-4 miesięcy w ciągu roku przy jednej ofercie przetargowej. Spokojnie, poczekajmy na lepszą ofertę z ewentualnie krytą całoroczną pływalnią.
Aparatmieszkanka
Środa, 2018-05-16 23:02
Tylko przewodnicząca i zastępcą mieli coś do powiedzenia pozostała część Radnych nie miała pojęcia o czym mowa głównie o finansowaniu i zaciągnięcia kredytu. Budowa basenu za tak duże pieniądze z własnych i na kredyt środków? Gratuluję gospodarności, sądzę, że podejmując decyzję macie świadomość o odpowiedzialności. Również marzę o basenie w naszym mieście, ale nie dajmy się zwariować dla 35 dni w roku ciepłych i słonecznych
AparatSzybkiRynek
Czwartek, 2018-05-17 01:02
Fajnie, pięknie... żadnego basenu krytego nie będzie. Będą za to dwa ronda w durnych miejscach. Jedno rondo imienia prezesów przeklętych, spod prawa wyjętych, a drugie rondo imienia czterolecia ludowych gumofilców w Lwówku Śląskim
AparatLwówczanin
Czwartek, 2018-05-17 06:48
Budowa basenu jest jak widać niestety kartą przetargową. zbliżają się wybory i jak widać budowa basenu teraz byłaby nie na rękę tym którzy chcieliby w pierwszym kwartale swych rządów pochwalić się -To MYŚMY GO ZROBILI-TO ZA NASZEJ KADENCJI PAMIĘTACIE ?- PAMIĘTAMY !Skoro tak to gdzie dotychczas była p. Burmistrz ? z kolei jaka pewność że kolejny kandydat lub kandydatka nas nie wykoleguje i będą to tylko mrzonki i puste obietnice ?
AparatMagdalena
Czwartek, 2018-05-17 06:55
To że planują basen wybudować we Lwówku to wiemy , nas jako mieszkańców interesuje tylko kwestia kiedy ? Artykuł tak sformułowany jakby miał bronić czyichś interesów. Czy analizował ktoś to wszystko pod katem ekonomicznym ? mój kolega ekonomista tak, i wniosek jeden -marnotrawstwo pieniędzy podatników już na tym wstępnym etapie . Basenu nie będzie , a tym bardziej w przyszłości bo ceny paliw i usług ida wciąż w górę . jeśli jest ktoś kto sadzi inaczej to albo jest tak naiwny , albo niema pojęcia o płynności rynku i gospodarce , PKB , RSO itd. Ceny paliw i walut warunkują na giełdzie stabilizację rynkową złotego w stosunku do operowanego kapitału !
AparatPowiatowy ludzik
Czwartek, 2018-05-17 07:00
Lwówek miasto Powiatowe niema basenu , chcieli zlikwidować Sąd, niema kina, jakie jest jednak w małym Wleniu gdzie się to opłaca . Basenu tez niema -czyli weźmy ciągnik i zaorajmy hehehe Lwówek Miasto Powiatowe...jesteśmy pośmiewiskiem
AparatRachunek
Czwartek, 2018-05-17 08:25
Sprawa jest dosyć prosta i nie rozumiem o co jest ten cały spór. Wiadomo, że naszej gminy nie stać na utrzymanie takiego basenu a tym bardziej na wybudowanie go. A ktoś kto podejmie decyzję teraz obciąży bardzo dużym zobowiązaniem finansowym przyszłych rządzących. Nie mam pojęcia kto tworzył analizę finansową dotyczącą rentowności basenu ale chyba jakiś przedszkolak. Przyjęto, że basen musi rocznie odwiedzić ponad 19tyś gości. Rocznie?? przecież basen tak naprawdę będzie funkcjonował przez 2 miesiące wakacji i nie pomoże tu podgrzewanie wody i inne bajery. Wychodzi na to , że te 19tyś ludzi musi się przewinąć przez nasz basen w ciągu 60 dni to jest blisko 320 osób dziennie. Przyjmując, że basen ma powierzchnię wody 425m2 - część pływacka 150m2(to są tory pływackie , których może używać ok. 6 osób w jednym momencie) to pozostaje nam do dyspozycji 275m2 wody. Zakładając, że będzie w wodzie przebywało na raz 300 osób to każdy ma do użytku 0,9m2. Hmmm trochę ciasno???? Ktoś zbadał przepustowość tego basenu??? Jak można było wyliczyć , że tyle osób odwiedzi basen bez rozpoznania rynku. Ludzie to jest inwestycja biednej gminy na kilka milionów złotych!!!! Niech włodarze najpierw zarobią kasę a później ją wydają bo na kredyt budować każdy potrafi. Z ekonomicznego punktu widzenia ta inwestycja jest zupełnie nieopłacalna . Z punktu widzenia społecznego jednak jak najbardziej racjonalna. Jak to pogodzić w bardzo prosty sposób należy w pierwszej kolejności inwestować w rozwój gminy. Społeczny, gospodarczy i kulturalny ale poprzez takie przedsięwzięcia, które pozwolą na ekonomiczny zysk. Później można inwestować w rzeczy społecznie racjonalne jak nas będzie stać na ich utrzymanie. Kilka lat temu basen zamknięto bo nie było kasy na utrzymanie ratownika przypominam. Mamy piękne tereny rekreacyjne zniszczone przez lata zaniedbań; bucholec,zdewastowany stadion. Zainwestujmy w infrastrukturę taką aby przyciągała do nas kluby sportowe różnych dyscyplin, które przyjeżdżając na zgrupowanie zostawią tu parę zł zysku. Zapewnijmy preferencyjne stawki dla firm transportowych odnośnie podatków od środków transportu zobaczycie jak wzrosną opłaty z tego tytułu. Można wyliczać bez końca ............ Niekompetencja władzy jest żenująca.
AparatXxx
Czwartek, 2018-05-17 09:07
Teraz budować, później temat się rozmyje i nic tu już nie będzie
Aparatmieszkaniec
Czwartek, 2018-05-17 10:24
Tylko basen kryty. Nie będę musiał jeździć z synem dwa razy w tygodniu do Bolesławca i tam zostawiać pieniądze. A szkoły? Przecież dzieciaki mają zajęcia w Bolesławcu - a tak będą na miejscu. Więksi pracodawcy - mogą przeznaczyć część socjalu na dofinansowanie zajęć pływackich swoich pracowników. I tak dalej...możliwości jest sporo. Ale tylko przy całorocznym basenie - a więc krytym. Kto jest tak niekompetentny aby wmawiać, że budowa basenu odkrytego jest sensowna?
AparatLeo
Czwartek, 2018-05-17 12:33
Ci nasi radni to tacy sami Janusze zarządzania jak Szczęsna< Krokosz i skarbnikowa Marchewka z Płóczek. Dno i 6 metrów mułu.
Aparatlop
Czwartek, 2018-05-17 13:54
Jak budować to jedynie basen kryty i w innej lokalizacji niż zakłada plan.
Przyjdzie powódż i miliony będą utopione na tej wysepce.
Ratownicy też nie będą chętni pracować 2-3 miesiące w roku i będzie kolejny problem.
AparatPRECZ
Czwartek, 2018-05-17 19:38
mariolka weż ze sobą lesia i spadajcie na szczaw
MAMY was SERDECZNIE DOŚĆ
TAKICH JAK was DWOJE TO .........
AparatNIE DLA TERENU ZALEWOWEGO
Piątek, 2018-05-18 09:06
Budowa basenu w miejscu obecnego to głupota bo i tak każdego roku będzie groźna zniszczenia przez powódź jak w roku 1997. Idealne miejsce to wielki hentarowy plac między boiskiem na stadionie a Szkoła Podstawową nr 1. 7mln kosztuje basen kryty i działa i zarabia na siebie cały rok i latem wbrew plotkom nie jest tam gorąco jak w samochodzie bo jest klimatyzacja!!!
AparatMM
Sobota, 2018-09-29 23:23
I tak niema basenu a jest kredyt do spłacenia
Dodaj komentarz

Kalendarz wydarzeń

Prev
Marzec 2020
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
WAŻNE

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Mini_archiwum-lwowecki
Niedziela, 2019-03-17
List_mini_hercules-c130-mon
Piątek, 2019-03-15
List_mini_swietlica-wiejska-w-mlynsku-2019
Piątek, 2019-03-15
List_mini_znowu-okradaja-domy-rozwiercajac-okna
Piątek, 2019-03-15
List_mini_male-granty-3
Piątek, 2019-03-15
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-igrzysk-dzieci-2019
Piątek, 2019-03-15
List_mini_policyjny-kogut
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_prokurator
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_onie-byli-niezlomni
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_tragiczny-wypadek-na-dk30
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_wlen-zabytek
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-licealiada-mlodziezy
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_mini-pilka-siatkowa-4-sp-mirsk
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_mistrzostwa-powiatu-szs-----pilka-reczna-dziewczat-igrzysk-dzieci-2019
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-igrzysk-mlodziezy-2019
Czwartek, 2019-03-14
Aktualności | Wydarzenia | Ludzie | Samorząd | Na sygnale | Wywiady | Historia | Galeria | Ogłoszenia |  Reklama | Praca