Co z przebudową ulic i konsultacjami? Czy czujecie się mało inteligentni?

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2018-04-16 09:47:29
Portal Lwówecki.info jest dla ludzi mało inteligentnych – stwierdziła podczas spotkania z mieszkańcami burmistrz Mariola Szczęsna. Czy czujecie się Państwo mało inteligentni?
 

Naszym zdaniem p. Szczęsna swoją arogancją wystawiła laurkę sama sobie. Podobnych stwierdzeń podczas czwartkowego spotkania w lwóweckim ratuszu było znacznie więcej. Dostało się Stowarzyszeniu Monitoring Zabytków, czy uczestnikom zorganizowanego przez Wicestarostę Grześkowa spotkania dotyczącego projektu organizacji ruchu w Lwówku Śląskim. Kłamstwo zarzucono m.in. Starostwu Powiatowemu.

W czwartek, 12 kwietnia 2018 roku w Sali Mieszczańskiej Lwóweckiego Ratusza odbyło się spotkanie burmistrz M. Szczęsnej z mieszkańcami, które miało dotyczyć „Poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy Lwówek Śląski”.

Spotkanie zaczęło się od przedstawienia prezentacji zdjęć, na których władze Lwówka Śl. pokazały jak niektórzy kierowcy parkując ewidentnie łamią prawo. Pokazywane były zdjęcia samochodów, zaparkowanych niemal na środku ulicy. W naszym odczuciu obrazy te miały pokazać jak niebezpieczny jest dziś Lwówek Śl. Trudno jednak nie dostrzec drugiej strony medalu i nie zadać pytania, dlaczego władze miasta, straż miejska, policja nie walczą z rażącymi przejawami nieodpowiedzialności kierowców, a jeżeli walczą to, dlaczego tak nieudolnie? I czy mogą nas dzisiaj zapewnić, że po wdrożeniu nowego, wartego wiele milionów złotych projektu, takie sytuacje nie będą się zdarzały?
Dla przykładu weźmy ulicę Kościelną tuż przy kościele. Skoro dziś kierowcy łamią przepisy i parkują na całej szerokości chodnika nie pozostawiając przejścia dla pieszych, a tym bardziej dla wózków, bo tak jest im wygodnie, to czy po przebudowie i ustawieniu tam znaku „zakaz” sytuacja się zmieni?

Wreszcie przyszedł czas na meritum spotkania, czyli tak naprawdę kilkuminutową prezentację planów przebudowy i nowej organizacji ruchu w centrum miasta.

Tak w tej jak i wcześniejszej części spotkania jednym z niezwykle często wymienianych był nasz portal. Lwówecki.info to, Lwówecki.info tamto. Oczywiście próbując postawić nas w niekorzystnym świetle, co niestety nie bardzo się władzom udało, bo jak Państwo wiecie nasze materiały oparte są na dokumentach, wypowiedziach i faktach. W naszym odczuciu p. Szczęsna czy p. Krokosz nie mogą znieść, że przez nas mieszkańcy mają dostęp do wielu ważnych informacji o działalności władzy, w tym takich, które pokazują ich błędy, brak lub złą komunikację z mieszkańcami, nieetyczne zachowania, czy nieudolność w działaniu.

Wracając do meritum, po tej kilkuminutowej prezentacji przyszedł czas na dyskusję nad projektem, którą od bardzo trafnych spostrzeżeń rozpoczął Pan Tadeusz Zagórski, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Lwówecka.Będę miał kilka takich uwag. Pierwsza: po co myśmy się dzisiaj spotkali? Skoro to już jest zatwierdzone wszystko, to po to, żeby se pogadać? To trzeba było rok temu, rok temu ten projekt przedstawić i wówczas szukać, a nie teraz zwalać na „Info” – zwracał uwagę Pan Prezes, za co zgromadzeni nagrodzili go brawami. – Jedyne informacje, które uzyskuję są właśnie przez „Info” – dodawał poirytowany, po czym m.in. skrytykował pomysł budowy rond na ulicy Morcinka, pytając czy Lwówek nie ma, na co wydawać pieniędzy i wskazując jednocześnie złą, jakość chodników w mieście, czy zaniedbane skwery. – Wie Pani, chce Pani sobie zbudować pomnik poprzez ronda? Trochę nie tędy droga, nie tędy droga – zauważał Pan Prezes, który pytał także:  – Nie wiem, kto jest, kto i dla kogo? Czy my jesteśmy dla władzy, czy władza jest dla nas? – pytał zwracając uwagę, że dzisiaj burmistrz przedstawiła już gotowy, zatwierdzony projekt i uważa, że mieszkańcy mają go przyklepać. Pan Prezes Zagórski odniósł się także do spotkania w Starostwie, podczas którego jego uczestnicy po raz pierwszy mieli okazję zapoznania się z projektem (poprzednią wersją) i wskazania do niego swoich uwag – Dziwnie, po tym naszym spotkaniu zmieniło się chyba sześć, czy może więcej tych wariantów. Zniknęły słupki koło apteki, zniknął zakaz postoju przed Rycerską, wszystko jakoś poznikało, to był to sens spotkania, czy nie było? To, dlaczego państwo nie zrobiliście? Mieliście spotkanie Państwo w Gminie, ale już nikogo nie zaprosiliście, najbardziej zainteresowanych nie zaprosiliście.


W odpowiedzi burmistrz Mariola Szczęsna stwierdziła m.in, że to, co dzisiaj jest prezentowane oparte jest na Strategii Rozwoju Gminy.– Szanowni Państwo, Panie Prezesie nie powie mi Pan, że to były szerokie konsultacje i wtedy się wszystko rozgrywało. Każdy mieszkaniec, każdy człowiek, kto tylko chciał, miał dobrą wolę mógł przychodzić przez pół roku na warsztaty tam się, proszę Państwa, tworzyła strategia. Jest to dokument, na którym my teraz pracujemy. – twierdziła p. Szczęsna.

Słuchając tego można odnieść wrażenie, że konsultacje społeczne projektu przebudowy miasta były w trakcie tworzenia strategii, co nie tylko naszym zdaniem jest wprowadzaniem opinii publicznej w błąd, bo konsultacje Strategii to jedno a konsultacje przebudowy ulic w mieście to drugie.

Brak wcześniejszych rozmów z mieszkańcami zauważyła także Pani Sylwia BøilerehaugeSkoro jesteśmy tutaj wszyscy i rozmawiamy na temat przebudowy miasta, to wydaje mi się, Pani burmistrz i Panie zastępco, że to nie jest odpowiedni moment. Moment był jak zaczynaliście wszystko planować. Czy ktoś zaprosił nas na spotkanie? Czy ktoś zrobił plan, chociażby roboczy, do wglądu dla mieszkańców tutaj w ratuszu, ogłosił na oknach, proszę zapraszam, zobaczcie, proszę się zapoznać? Nikt. Proszę Państwa my jesteśmy tutaj pierwszy raz, a przynajmniej ja i z tego, co wiem, nie było takiego czegoś. Było w Starostwie jakieś spotkanie parę osób było zaproszonych. W Gminie, tak jak pani burmistrz mówi - zapraszam, były - nic nie było Proszę Państwa, nikt o niczym nie wiedział.

Rozumiem, że nikt to jest pani, pani Bøilerehaugeodpowiadała mieszkance burmistrz Szczęsna. – Ogłoszenia były, na stronach internetowych, wszędzie gdzie tylko mogły być. – twierdziła burmistrz Szczęsna, która z uporem powtarzała, że konsultacje były podczas opracowywania Strategii Rozwoju Gminy – Praca nad dokumentem Strategii dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski to były właśnie konsultacje proszę Państwa – twierdziła p. Szczęsna.

Pan Arkadiusz Gutka Stowarzyszenie Monitoring Zabytków i jednocześnie Stowarzyszanie Wolny Rynek zwracał uwagę na fakt, że to władza jest dla mieszkańców, a nie mieszkańcy dla władzy – Mam wrażenie, że Państwo, zwracam się do Pani burmistrz, zastępcy, Pani skarbnik też tu widzę siedzi, nie rozumieją, o co tutaj w tym wszystkim chodzi, a przede wszystkim chodzi o to, że Państwo są naszymi pracownikami. Państwo zarządzają naszą gminą, naszym miastem, a zachowują się Państwo tak, jakby Państwo byli oderwani od rzeczywistości i robią, co chcą a później pretensje zarzuty o manipulacje, że my negatywnie np. opiniujemy jakieś pomysły. Podstawowa zasady samorządności polega na tym, że nic o nas bez nas. To, na co my dzisiaj patrzymy cały czas, ja myślę, że jak tutaj siedzimy, to większość z Państwa chyba nie wie do końca, na co patrzy, bo to jest etap końcowy, to jest projekt zmiany organizacji ruchu, ale przed tym wszystkim zostały wydane pozwolenia na realizacje tego, to są trzy niezależne decyzje, trzy niezależne postępowania u Starosty. – zwracał uwagę Pan Gutka, który poinformował także, że zostały wysłane pisma do Starostwa, o uchylenie tych decyzji. – Setki ludzi pojedynczych, mieszkańców Lwówka, którzy mają tam mieszkania, lokale usługowe, powinni być stroną w postępowaniu administracyjnym, mało tego, tysiące z kolei innych ludzi, którzy poruszają się po mieście, to też powinni mieć możliwość wyrażenia swojej opinii. – mówił Pan Arkadiusz Gutka, który również zwracał uwagę, iż Strategia to jedno, a konsultacje projektu przebudowy to drugie, prosząc jednocześnie władze by nie zapominały o mieszkańcach – Ja liczyłbym, że Pani burmistrz mając kolejne pomysły (…), żeby wcześniej organizowała konsultacje. I to jest nasza zasadnicza prośba i też zarzut do działalności urzędu – mówił Prezes Stowarzyszenia, który, mimo, iż jak twierdził, że wicestarosta „nie jest z jego bajki”, to on, jako jedyny miał odwagę zorganizować spotkanie, podczas którego uczestnicy wskazali wszelkie niedoskonałości projektu.


W odpowiedzi burmistrz Szczęsna stwierdziła, że nie wie, o co chodzi Panu Gutce, dodając, iż konsultacje były. – Pan nie rozumie! Mówię to państwu, że były konsultacje. To właśnie, że pisaliśmy Strategię, to właśnie były konsultacje. – z uporem twierdziła burmistrz, która po chwili z gniewem zaatakowała słownie Pana Gutkę. – Czy Pan troszeczkę myśli? To Pan myśli, że co? Burmistrz gdzieś tam wyskoczył sobie z jakiejś dziury i za każdym jednym zadaniem, które ma zrobić będzie chodził i robił konsultacje? Tak jak tutaj Pani Bøilerehauge mówi, że na oknach trzeba plakaty powywieszać. Ludzie, skąd wyście się urwali?! Robicie zamęt w głowach ludziom. Wszyscy proszę pana. Pan mówi, że większość, pan kłamie! Bo większość właśnie chce tego, co jest zaplanowane, bo większość przychodziła i mieszkańcy, którzy są zadowoleni nie psioczą, nie przychodzą, nawet na spotkania nie przychodzą, bo im to wszystko pasuje. – twierdziła M. Szczęsna.


Twierdzenia burmistrz. Szczęsnej podważał Pan Tomasz Leszczyński, który przypomniał, że uczestniczył w ubiegłorocznym spotkaniu, na którym plany zostały po raz pierwszy pobieżnie pokazane i wówczas zwracał się do p. burmistrz z prośbą o udostępnienie jakichkolwiek planów, czy założeń architektonicznych. – Otrzymaliśmy informację, że takich planów jeszcze nie ma, że to jest tylko koncepcja. – mówił Pan Leszczyński.

W odpowiedzi wiceburmistrz Krokosz stwierdził, że każdy może przychodzić na sesje rady miejskiej gdzie odbywały się prezentacje tych planów, może dowiadywać się u radnych, może przychodzić i pytać do urzędu. Po czym zwracając się do Pana Gutki stwierdził, że mrzonkami są jego zapewnienia, że doprowadzi do uchylenia, zmiany pozwolenia na budowę.


Ripostując Pan Gutka zwrócił się do wiceburmistrza z pytaniem, czy przyjmie dżentelmeński zakład, że Stowarzyszenia, dla dobra ogółu, doprowadzą do tego, że te pozwolenia utracą ważność? Na co niestety nie otrzymał odpowiedzi. Tu należy dodać, iż tuż przed zakończeniem spotkania Pan Gutka poinformował, że jest już w posiadaniu pisma wydanego przez Starostę o wznowieniu postępowania administracyjnego dot. przebudowy ulic Szpitalnej, Kościelnej i Słowackiego i czeka na dwa kolejne pstanowienia.


Jak to, więc było z tymi konsultacjami? O to czy brali udział w konsultacjach planów przebudowy ulic w centrum Lwówka Śl. i czy w ogóle takie konsultacje się odbywały zapytaliśmy lokalnych liderów PiS i PO oraz Przewodniczącą Rady Gminy i Miasta Lwówek Śląski a także Wiceprzewodniczącego RGiM, który mieszka w obrębie planowanej przebudowy.
Jako takich konsultacji chyba nie było – mówi Radny Robert Mikłaszewski. – Ja się z takim czymś nie spotkałam – mówi nam Radna Ewa Płucińska-Dąbrowska. – Ja nie miałem takiej wiedzy, aby takie konsultacje były organizowane – mówi Pan Roman Kulczycki szef lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości. – Nic mi nie wiadomo, aby takie konsultacje były – mówi Pan Zbigniew Grześków, szef lokalnych struktur Platformy Obywatelskiej. A więc, gdzie, jak i z kim odbywały się te konsultacje, skoro ani lokalne Stowarzyszenia, obecni na spotkaniu przedstawiciele Wspólnot Mieszkaniowych, władze Spółdzielni Mieszkaniowej ani nawet lokalni liderzy o nich nie wiedzieli?

Trudno nie odnieść wrażenia, że jedna ze stron kłamie, pytanie tylko która?

Bardzo dobrym podsumowaniem całości oczekiwań i pretensji mieszkańców Lwówka Śląskiego była wypowiedź Pana Krzysztofa Pysza, reprezentującego jedną ze wspólnot mieszkaniowych w obrębie planowanej przebudowy. – Proszę Państwa, ja myślę, że wszyscy jak jesteśmy tu na sali, po lewej, po prawej stronie, wszyscy chcemy żeby się w tym mieście coś działo, żeby się rozwijało nie ma do tego najmniejszej wątpliwości. Myślę, że Panie Burmistrzu nie trzeba nas jako mieszkańców do tego przekonywać, ja nie znam osoby przyznam szczerze, która by nie chciała, żebyśmy rozwijali się w tym mieście - to oczywiste. Jeśli chodzi o Strategię i o konsultacje Pani Burmistrz, ja przeczytałem tę Strategię właśnie dokładnie jeszcze pod kątem tych zapisów dotyczących przebudowy gminy. Oczywiście jest tam wspomniane, że planuje się przebudowę części ulic i tak dalej. Natomiast to jest zapis o bardzo dużym stopniu ogólności wskazujący tylko tyle, że będzie to planowane do realizacji. Myślę, że samych konsultacji Strategii nie można traktować jako konsultacji konkretnych rozwiązań, które już nam jako mieszkańcom się proponuje. To są dwie różne rzeczy. Strategia to jedno - ogólne zapisy, co planujemy w naszym mieście zrobić, a teraz konsultacje pt. jak planujemy to zrobić w jaki konkretny sposób. (…) Ja też odbieram, że dzisiejsze spotkanie jest takim informacyjno- sprawozdawczym z Państwa strony, informującym nas o tym, co już zostało zatwierdzone. Natomiast w dalszym ciągu nie jest spotkaniem konsultacyjnym i ja tego bardzo żałuję. – mówił Pan Pysz, z czym trudno się nie zgodzić.

Również z naszej wiedzy wynika, że mieszkańcy chcą zmian, chcą przebudowy, unowocześnienia miasta, ale chcą również, żeby to było robione za ich wiedzą i akceptacją, chcą mieć realny wpływ na proponowane zmiany, bo te zmiany będą decydowały o jakości ich życia przez najbliższe dziesięciolecia. To czy i jak będą się poruszali, to czy jak i gdzie będą parkowali, jak będą wyglądały dostawy towarów do sklepów, gdzie będzie zieleń, to czy te zmiany będą pomagały im w codziennym funkcjonowaniu, czy wręcz przeszkadzały. I oczywiście mają prawo do domagania się wpływu na te zmiany. Szkoda tylko, że obecne władze Lwówka Śl. tego nie rozumieją i nie chcą zaakceptować.

Idąca do wyborów w 2014 roku pani Mariola Szczęsna, wielokrotnie wspominała o oddolności, o konieczności słuchania głosu mieszkańców. Ówczesnemu burmistrzowi wytykała, że tego nie robi i zapewniała, że ona tak nie będzie rządziła. Te trzy i pół roku pokazały, że oddolność była jedynie hasłem, które po zdobyciu stołka poszło w odstawkę. Czwartkowe spotkanie i sprawa przebudowy ulic w centrum Lwówka Śl. jest tutaj znakomitym przykładem tego, że burmistrz M. Szczęsna ma problemy w porozumiewaniu się z mieszkańcami, a każdego, kto zwraca jej uwagę ruga i obraża.
Komentarze:
AparatPadre
Poniedziałek, 2018-04-16 11:00
Bezczelna krowa. Tak się władza odnosi do ludzi którzy zapewne nie będą już jej wyborcami. Mało inteligentni nie dą czytelnicy lwóweckiego.info tylko pani (g)burmistrz. Typowe lewackie podejście, gdy prawda w oczy kole to trzeba na ludzi nawrzucać. Oby poleciała pani w cholerę podczas następnych wyborów.
AparatWładza
Poniedziałek, 2018-04-16 11:47
Czy Pan troszeczkę myśli? To Pan myśli, że co? Burmistrz gdzieś tam wyskoczył sobie z jakiejś dziury i za każdym jednym zadaniem, które ma zrobić będzie chodził i robił konsultacje? Tak jak tutaj Pani Bøilerehauge mówi, że na oknach trzeba plakaty powywieszać. Ludzie, skąd wyście się urwali?! Robicie zamęt w głowach ludziom. Wszyscy proszę pana. Pan mówi, że większość, pan kłamie! Bo większość właśnie chce tego, co jest zaplanowane, bo większość przychodziła i mieszkańcy, którzy są zadowoleni nie psioczą, nie przychodzą, nawet na spotkania nie przychodzą, bo im to wszystko pasuje. – twierdziła M. Szczęsna.

Ot i cała prawda o inteligencji władzy. Żenujące
Aparatmieszkanka
Poniedziałek, 2018-04-16 11:53
W podobnym stylu rozegrała się sprawa programu rewitalizacji gminy Lwówek Śląski. Czy ktoś w was kojarzy konsultacje? Nie! A ona były! A jakże! Nie było wywieszonych odpowiednio wcześniej plakatów, ani nazwijmy to "akcji informacyjnej" dla mieszkańców (nie każdy wie co się za tym hasłem kryje), było jedynie ogłoszenie na stronie gminy i tylko ci którzy byli zainteresowani tym tematem mogli pojawić się na spotkaniu, a więc głównie przedstawiciele zarządców nieruchomości. "Konsultacje" przebiegły w podobnym stylu tzn. każdy kto zgłaszał uwagi nie pomyśli urzędu był rugany.
Aparat***
Poniedziałek, 2018-04-16 12:02
Tej pani już uprzejmie dziękujemy
Aparatas
Poniedziałek, 2018-04-16 12:43
Teraz opieprz każdego, kto cokolwiek złego powie na "władzę" to norma. Pooglądajmy sesje Rady Mirsk - sprawy różne, na samym końcu. Niedługo w dyby będą brać, za podważanie nieomylności władzy.
AparatUczestnik
Poniedziałek, 2018-04-16 13:06
Trzeba jeszcze dodać, że na samym początku spotkania poinformowano nas że wszystko jest nagrywane i w razie złego zachowania zgromadzonych będą wyciągnięte konsekwencję.Porządku na sali pilnował z bardzo srogą miną "osobisty ochroniarz" burmistrz sekretarz-Szawłowski, ale co się dziwić za taką pensyjkę i nagrody trzeba się wykazać przywiązaniem do nad miernie inteligentnej.
AparatAntyPSL
Poniedziałek, 2018-04-16 13:11
Pani Mariola powinna wziąć udział w Lwóweckim Konwoju Wstydu - na taczce i do domu !!!
j słoma wystaje z butów i to bardzo... Jednym słowem wiocha, no ale skoro wybraliście pomarańczową rewolucję to proszę bardzo, macie w zamian butę i arogancję i burmistrz wyzywającą mieszkańców od przygłupów, kłamców i osób mało inteligentnych, ale najbardziej mnie zszokowało to, że Sz. nazwała Panią Sylwię nikim!!! Nie ma prawa kogokolwiek tak nazywać, chyba, że u niej to normalne w domu. Na miejscu Pani Sylwii wytoczyłbym proces cywilny za zniesławienie, bo ta baba ma niewyparzony jęzor i klapki na oczach!!! Niech posypią się pozwy od Pani Sylwii, od Redakcji, od Wolnego Rynku i od Monitoringu, bo kalumnie były kierowane do każdego...
A przebudowa rynku to chyba projekt wystarczająco duży, by się skonsultować z mieszkańcami, przecież nikt nie będzie się wtrącał do np. sadzenia bratków... Ale skąd może to wiedzieć osoba z wieśniackim umysłem (nie urażając mieszkańców wsi).
W artykule tydzień temu jakiś jasnowidz przewidział przebieg spotkania w komentarzu: http://lwowecki.info/pl/6440/59/c/przebudowa-ulic--burmistrz-chce-sie-spotkac-z-mieszkancami.html

A na Sz w wyborach będzie głosować tylko element z partii, klubu i rodzina, i nikt więcej, bo w przeciwieństwie do opinii P. Sz, uważam że we Lwówku są osoby inteligentne, które nie dadzą się drugi raz zmanipulować, by miastem rządził impertynencki bufon!
AparatDo Radnych
Poniedziałek, 2018-04-16 13:26
W trybie natychmiastowym obniżyć pensje i dodatki dla naszej władzy: burmistrz, wice burmistrz, sekretarz i skarbnik. Pozbawić wszelkich nagród.Tego domagamy się MY WASI PRACODAWCY!!!
AparatDo Radnych
Poniedziałek, 2018-04-16 14:49
14nastu wspaniałych i nikt nie przyszedł!!!Skoro sami radni o spotkaniu nic nie wiedzieli to oznacza tylko jedno. Albo nikt z nas nie wie gdzie szukać ogłoszeń albo ich nie ma. Pani Sylwia dobrze zwróciła uwagę, trzeba ogłaszać tak istotne informacje. Pamiętam, że to już druga wpadka Pani burmistrz. Na jednym ze spotkań obraziła mieszkańców nazywając ich bachorami, tu określa ludzi Nikim. Straszna Patologia a nie inteligencja.
AparatAneta
Poniedziałek, 2018-04-16 14:50
A planów jak nie było tak nie ma na stronie Lwówka czy stronie Bip, a też chcę się z nimi zapoznać chociaż wirtualnie, bo nie mam czasu chodzić na każde spotkanie, konsultacje, sesje czy strategie - za to mi nie płacą, a na stronach naszych urzędów pustki... A plany dalej istnieją sobie tylko na prywatnych komputerach, by cichaczem je wprowadzić...
AparatWięcej.teligentny
Poniedziałek, 2018-04-16 15:37
CHYBA FAKTYCZNUE MALO INTELIGENTNI JESTESMY BO NIKT NIE POWIDZIAL TEJ PANI O CO FAKTYCZNIE CHODZI .

A CHODZI TYLKO O TO ABY ZIEC TEJ PANI MIAL GDZOE OGRÓDEK PIWNY POSTAWIĆ DLATEGO CHCE RYNEK ZAMKNĄĆ

OT I CALE ZAMIESZANIE.
AparatJa
Poniedziałek, 2018-04-16 16:24
Jak można proponować zakład w sprawach publicznych? Co to Rosja? Niech zakłada się Pan G o swoje prywatne interesy, ale chyba tu chodzi właśnie o prywatne porachunki. Tak to wszystko wygląda. Osobiście uważam, że kobietę poniosło powinna mieć zakaz publicznych wystąpień. Ale tak w sumie to garstka osób nie chce nowych chodników i parkingów i dróg i nawet ronda ponieważ nie zostali zapytani o zdanie. To kto tu jest bardziej arogancki. Bo z tego co wnioskuję z tego art oraz relacji osób będących na spotkaniu to nie chodzi tu o zły projekt tylko brak zainteresowania ,,władzy"tymi właśnie osobami. Widać, widać zbliżają się nieuchronnie wybory, ale nowe drogi i parkingi są potrzebne. Dodam od siebie, że ja jestem osobiście za zamknięciem Rynku i pozostawienie tylko odcinka łączącego ul. Sienkiewicza z Orzeszkowej.Ale to tylko moje zdanie i chyba do którego mam prawo i darujcie pomyje które chcecie teraz wylać na mnie bo przecież jesteśmy wszyscy mało inteligentni,
Aparatdo ja
Poniedziałek, 2018-04-16 16:54
Każdy może mieć swoje zdanie, ale jak się jest burmistrzem to się robi, żeby większości żyło się lepiej i słucha się większości zdania, a nie szwagra, zięcia itp, z tym że nie wiadomo czy więcej jest za czy przeciw...
Aparatobecna
Poniedziałek, 2018-04-16 22:56
Obecni nie przypisuje sobie roli przedstawicieli mieszkańców po zdjęciach widać, źe frekwencja słaba więc nie wypowiadajcie się za tych, których nie było, a remonty ulic i chodników są konieczne. Nie wypowiadam się na temat atmosfery spotkania, bo było kiepsko.
AparatDo Radnych
Poniedziałek, 2018-04-16 23:04
Gdzie są Szanowni Radni, na ostatniej sesji, która miała być "oświatowa" na oświatę nie było czasu, bo nie oczekiwanie były dwie prezentacje, jedna dotycząca przebudowy rynku, druga dotycząca pozyskiwania środków unijnych na różne inwestycje w gminach aglomeracji jeleniogórskiej, nikt z radnych nie zadał ani jednego pytania, nikt niczego nie poddał pod jakąkolwiek wątpliwość, dlaczego wówczas żaden z radnych nie zapytał o konsultacje społeczne w sprawie przebudowy rynku, skoro w powyższym artykule niektórzy radni o tym mówią, to przecież sesje są również po to, by pytać, dyskutować na argumenty :( Dlaczego nasi radni zachowują się jak bezradni, to przecież nasi reprezentanci, powinni być rzecznikami praw wyborców ze swoich ulic, wsi... Z moją inteligencją chyba rzeczywiście średnio ;)bo tego nie rozumiem... Dziękuję zaś lwóweckiemu info za fakty, które, dzięki Wam, docierają do społeczności lokalnej, tak właśnie powinna funkcjonować "czwarta władza" i nie ma znaczenia czy lokalna, czy ogólnopolska. Lwóweckie info robi dobrą robotę, bo nawet jeśli niewiele możemy, to chociaż więcej wiemy..., a im więcej wiemy, to tak naprawdę, więcej możemy :)
Aparatdo Ja
Poniedziałek, 2018-04-16 23:17
Puknij się w głowę i spróbuj przeczytać ze zrozumieniem ten artykuł, nieSzczęsny trollu :)
AparatUWAGA
Wtorek, 2018-04-17 06:59
Spotkanie władzy z mieszkańcami???- konwersacja ????
Śmieszne - to nie spotkanie to OBWIESZCZENIE O UROJONYCH POMYSŁACH WŁADZY.
Mariola szykuje sobie miejsce w ogródku rycerskiej i to fakt
bo nie widzę jej jako burmistrza .
UWAGA!!!!!
burmistrz mariola szczęsna zarzuciła poprzedniej władzy ,że sprzedała w prywatne ręce plac obok szpitala za jak mówi grosze
A sama oddała zabytkowy lokal za 6.40 zł za metr !!!!!!
takich cen nie ma chyba w całej Polsce
BRAWO ZA GOSPODARNOŚĆ
NO A TERAZ PRZYDAŁBY SIE JESZCZE OGRÓDEK
AparatProtest
Wtorek, 2018-04-17 07:38
W ramach protestu nie kupuję nic u prezesa wyklętego z i nie jadam u kucharza z kanjpy. Nie dam zarobić komuś, kto ślepo popiera takie obrażanie. Nie uważam się za osobę mało inteligentną, a zdanie takowe mam o pewnych osobach, które powinny być dla mieszkańców. Szlachta się znalazła,. yyynteligenci cholerni...tfu!!!!
AparatMIESZKAŃCU MAŁO INTYLIGENTNY
Wtorek, 2018-04-17 07:39
Szkoda że tak mało ludzi interesuje się tak ważnymi sprawami
dotyczącymi naszego miasta . Obudżmy się i zawalczmy o masze
miejsce zamieszkania!!!Chyba że się obawiacie ,że zostaniecie obrażeni przez burmistrz no trudno brak jej jakiejkolwiek kultury to widac i słychać na każdym zebraniu.
Sny o przebudowach ulic o wybudowaniu parkingów ,wybudowaniu basenu ,oczyszczeniu parku ...Pytam .Teraz przed wyborami chcą nam pokazać co to
oni zrobili ???
A co do parkingów --ZA JAKIE PIENIĄDZE I ILE ICH BĘDZIE
CZY ZAMKNIĘCIE RYNKU NA PEWNO JEST DOBRYM ROZWIĄZANIEM DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW --CZY TYLKO DLA MARIOLI SZCZĘSNEJ
KTÓRA CHCE MIEĆ W SWOJEJ RESTAURACJI DODATKOWY OGRÓDEK PIWNY?????
Aparat?????????
Wtorek, 2018-04-17 07:42
A jakie zdanie na ten temat ma radna powiatu pani Piotrowicz? Dość często pokazuje się z panią burmistrz, widocznie jest w bliskich relacjach, a do tego jest zarządcą wielu nieruchomości w mieście. Czy ona ma jakąś wiedzę? Czy z Nią były konsultacje? Może warto zadać radnej takie pytania skoro ma z burmistrzową takie kontakty? Swego czasu nawet plotki chodziły, że będzie chciała startować na stanowisko burmistrza. Czy to prawda czy plotka? Co powie w takim razie?
Aparatdo wszystkich niezadowolonych
Wtorek, 2018-04-17 11:28
Zawsze będzie Wam źle, jakoś w innych miastach rynki są pozamykane i wszyscy są zadowoleni. Nie ma niepotrzebnie jeżdżących samochodów, a centra wyglądają pięknie. Władza we Lwówku chce coś zmienić - źle. Nic nie robią - też źle. Każdy potrafi cwaniakować zza murów własnych mieszkań. Nie podoba się? Nikt nikomu nie każe tu mieszkać.
Aparatdo Uwaga
Wtorek, 2018-04-17 12:17
Dodam tylko , że z moich informacji wynika , ze Czarny Kruk w ciagu roku dostał juz 2 x podwyzkę i cene za parasole zaporową. Chłopina zwyczajnie zrezygnował!Jak to możliwe , że w rycerskiej metr kosztuje koło 6 zł a na chodniku 5x więcej?Jakim imbecylem trzeba być , żeby tego nie ogarniać i ślepo wpatrywac się w obrazek Pani burmistrz? To tyczy sie do tych Państwa z pierwszego rzedu co klaskali z uwielbieniem Mariolce i jak barany meczeli , jaka to wspaniała władza w naszym miescie jest. Istny dom wariatów a nie miasto!!
Aparatmieszkaniec
Wtorek, 2018-04-17 12:39
Myślę że nie chodzi tu o to co się robi we Lwówku- bo dobrze , ze się coś dzieje. Chodzi tu o sposób traktowania ludzi, zarówno wszystkich ogólnikowo- mieszkańców(potencjalnych wyborców), jak i indywidualnego człowieka-petenta, który się z nią spotka oko w oko.
Aparatdo wszystkich niezadowolonych
Wtorek, 2018-04-17 15:39
,,DO WSZYSTKICH NIEZADOWOLONYCH" pewnie wszyscy mieszkańcy Lwówka chcą wyremontowanych ulic,chodników pieknej zieleni ,ale tu chodzi stary o przebudowę ulic całej infrastruktury.
Piszesz że inne miasta mają to i tamto ....Bolesławiec prężne miasto zamknęło rynek i się z tego częściowo wycofało
ale Bolesławiec to mega przetsiębiorcze miasto a my to co najciekawsze i najładniejsze chcemy zamknąc..... Jakie auta w centrum !!! po 17stej pustka w centrum wstyd jak wioska .ZATRZYMAJMY MŁODZIEŻ W LWÓWKU DAJMY IM MIEJSCA DO SPOTKAŃ NIE PRZEGANIAJMY ICH TO ONI TAK NAPRAWDĘ SĄ NAJWIĘKSZYM SKARBEM MOŻE ONI WYCIĄGNĄ TE MIASTO Z PRZEPAŚCI .WSZYSTKO IM ZABRANO BASEN DYSKOTEKE SZKOLNĄ GÓRKĘ I LKS CZRNI BO Z TAKĄ DOTACJĄ PRZYZNANĄ PRZEZ BURMISTRZ TO SPADNIEMY DO ROZGRYWEK PODWÓRKOWYCH ----WSTYD
Aparatskąd ONA się urwała?
Środa, 2018-04-18 22:59
pani burmistrz wygląda na taką z PSL działaczkę, czyli nie posłucha ludzi i nic nie myśli
Aparatcytat na miarę naszych możliwości
Środa, 2018-04-18 23:06
"Czy Pan troszeczkę myśli? To Pan myśli, że co?"
AparatDo wszystkich niezadowolonych
Czwartek, 2018-04-19 12:16
Ale my nie chcemy całkiem zamknąć rynku dla ludzi, tylko dla pojazdów. To chyba ma sens żeby tego co jest najpiękniejsze nie niszczyć roślinami i parkowanie wszędzie tam gdzie się da. Nie mówię, że przebudowa infrastruktury jest w tym momencie najbardziej konieczną rzeczą, ale nie przesadzajmy też tym, że w mieście musi być basen bo młodzież nie ma gdzie się podziać. Nie ma złotego środka. Miasto nie dochodzi jednocześnie młodzieży oraz dorosłym mieszkańcom. Po raz kolejny można powiedzieć, skoro jest komuś źle, niech sam spróbuje własnych sił w polityce, chętnie zobaczymy lepsza alternatywę zarządzania
AparatDo wszystkich niezadowolonych
Czwartek, 2018-04-19 12:54
Miało być "nie niszczyć spalinami"
Aparatz Wlenia
Czwartek, 2018-04-19 21:30
we Wleniu zaczęli już usuwać zieleń i drzewa z rynku, powoli zaczyna się jego rewitalizacja, czy burmistrz pokazał jakieś plany zmian w rynku ? NIE, czy były jakieś konsultacje z mieszkańcami ? NIE, czyli to jakaś norma, że przed wyborami obiecuje się cuda na kiju, jakieś konsultacje, jakieś mamienie, że będą liczyć się z głosem mieszkańców, a jak jest po wyborach to mieszkańców mają gdzieś
AparatX5
Piątek, 2018-04-20 19:48
Nie oszukujmy się, na pana Zycha można narzekać, ale bez przesady, nie porównujmy go do rządzących Lwówkiem(celowo bez nazwisk, bo rządzi kilka osób, a nie jedna, przynajmniej nieoficjalnie). W mojej ocenie szału nie ma we Wleniu, ale nie ma takich cyrków i takiego "wsparcia wybranych" jak we Lwówku. Takie moje obiektywne zdanie.
Aparatmieszkaniec
Niedziela, 2018-04-22 20:16
Brawo Pan Gutka i Pan Pysza! Takich odważnych i myślących nam potrzeba!Brawo Infolwówecki !!!!!!!! Pani burmistrz , zastępcy oraz sekretarzowi dziękujemy! Tej arogancji, braku kultury, bezczelności czas dobiegł końca! Koniec dzielenia mieszkańców Lwówka na tych lepszych i gorszych! Wybory już jesienią ! Może uda się zatrzymać te chore pomysły do wyborów? A inne decyzje poddać kontroli przez odpowiednie organy!!!!!!
AparatMonitoring Zabytków
Środa, 2018-04-25 14:08
Jeszcze tego samego dnia, jako stowarzyszenie, wystąpiliśmy o nagranie ze spotkania z Burmistrz M.Szczęsną, na którym padł kultowy już tekst :)
1g 16 min. 55 sek.

A tutaj coś o wszystkich czytelnikach lwówecki.info :)
1g 22min. 35 sek.

https://www.youtube.com/watch?v=XpT8i_z_FRg
Dodaj komentarz

Kalendarz wydarzeń

Prev
Styczeń 2020
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
WAŻNE

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Mini_archiwum-lwowecki
Niedziela, 2019-03-17
List_mini_hercules-c130-mon
Piątek, 2019-03-15
List_mini_swietlica-wiejska-w-mlynsku-2019
Piątek, 2019-03-15
List_mini_znowu-okradaja-domy-rozwiercajac-okna
Piątek, 2019-03-15
List_mini_male-granty-3
Piątek, 2019-03-15
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-igrzysk-dzieci-2019
Piątek, 2019-03-15
List_mini_policyjny-kogut
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_prokurator
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_onie-byli-niezlomni
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_tragiczny-wypadek-na-dk30
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_wlen-zabytek
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-licealiada-mlodziezy
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_mini-pilka-siatkowa-4-sp-mirsk
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_mistrzostwa-powiatu-szs-----pilka-reczna-dziewczat-igrzysk-dzieci-2019
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-igrzysk-mlodziezy-2019
Czwartek, 2019-03-14
Aktualności | Wydarzenia | Ludzie | Samorząd | Na sygnale | Wywiady | Historia | Galeria | Ogłoszenia |  Reklama | Praca