Projekt przebudowy centrum Lwówka Śl. pod znakiem zapytania

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2018-03-13 11:23:54
Od momentu pojawienia się pierwszych informacji o projekcie przebudowy ulic w centrum Lwówka Śląskiego wywołuje on sporo kontrowersji. Wielu mieszkańców nie zgadza się z jego założeniami. Mówią, że skoro ma to być robione dla nich i za ich pieniądze, to powinno to być po pierwsze z nimi konsultowane, a po drugie powinno im ułatwiać a nie utrudniać życie w przyszłości. Tym bardziej, iż wykonana przebudowa nie jest robiona tylko na okazję kampanii przedwyborczej burmistrz Marioli Szczęsnej.

Niewielu mieszkańców Lwówka Śląskiego zna projekt przebudowy ulic: Morcinka, Chrobrego, Mickiewicza, Słowackiego, Szpitalnej, PCK, Kościelnej czy Placu Wolności. Od tych, co zapoznali się z planem słyszymy mnóstwo pytań o zasadność wprowadzanych zmian i celowości tego projektu.


Samo wdrożenie pomysłu w życie jest tu niezwykle dziwne. Tak duża inwestycja do tej pory nie była konsultowana ze społeczeństwem a jest już na etapie wydawania opinii o projekcie organizacji ruchu. Właśnie w związku z tą opinią w dniu 2 marca br. w Starostwie odbyło się spotkanie urzędników z wąską grupą osób reprezentujących interesy mieszkańców i przedsiębiorców. W spotkaniu uczestniczyli: Wicestarosta Zbigniew Grześków, Naczelnik wydziału Komunikacji Tadeusz Szpunar, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej Krzysztof Pysz, Krystyna Piotrowicz - Zarządca Nieruchomości, Tadeusz Zagórski Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Lwówecka”, Joanna Jędrzejczyk Stowarzyszenie Wolny Rynek, Arkadiusz Gutka Stowarzyszenie Wolny Rynek i Stowarzyszenie Monitoring Zabytków, troje przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych z ulic Morcinka i Mickiewicza oraz Marek Dral Lwówecki.info.


Spotkanie zorganizowane zostało w celu omówienia projektu organizacji ruchu i zasadności proponowanych zmian. Podczas godzinnej dyskusji zebrani, ulica po ulicy analizowali projekt i wypunktowywali niepotrzebne i niekorzystne dla mieszkańców zmiany. Od rond na Morcinka, poprzez zwężenie na Chrobrego przy Baszcie Bolesławieckiej, zakaz wjazdu z Chrobrego na Plac Wolności, ruch puszczony pomiędzy blokami nieprzystosowaną do tego ulicą Mickiewicza, utrudnienia w dostawach towarów do sklepów od strony Mickiewicza i Słowackiego, zwężenia naprzeciw ośrodka zdrowia, po brak możliwości bezpośredniego wyjazdu z Placu Wolności na ulicę PCK i Kościelną. Zebrane w punkty zastrzeżenia miały stanowić podstawę do dalszej dyskusji z władzami Lwówka Śląskiego. Spotkanie wstępnie planowano na koniec ubiegłego tygodnia (8-9 marca). Niestety, pani Szczęsna nie zgodziła się na spotkanie w takim gronie i do swojego gabinetu zaprosiła tylko urzędników i policjantów.Wątpliwości co do zasadności proponowanych w projekcie zmian już w czerwcu ubiegłego roku zgłaszali indywidualni mieszkańcy, a także stowarzyszenia - Stowarzyszenie „Monitoring Zabytków” i Stowarzyszenie „Wolny Rynek”. O to jakie działania od tamtej pory podjęły Stowarzyszenia pytamy Pana Arkadiusza Gutkę:
 
Po słynnym już spotkaniu w Sali Mieszczańskiej lwóweckiego ratusza, gdzie wszyscy zebrani usłyszeliśmy od Pani Burmistrz Marioli Szczęsnej, że przedstawione projekty są jedynie wstępną koncepcją remontu i przebudowy ponad połowy rynku i niemal całej północnej części starego miasta, zwróciliśmy się z oficjalnym wnioskiem o udostępnienie zaprezentowanych na spotkaniu materiałów. Niestety urząd nie udostępnił nam żądanej informacji publicznej argumentując, że „dokumentacja projektowa ww. zamierzenia jest w trakcie opracowania i uzgadniania”. Oczywiście od samego początku doskonale zdawaliśmy sobie sprawę z faktu, iż władza nie zamierza rozmawiać z mieszkańcami, i że jest to typowe działanie mające na celu próbę wyciszenia całej sprawy, która dość mocno poruszyła mieszkańców Lwówka Śl. z uwagi na skalę planowanych do przeprowadzenia prac, a w konsekwencji  także niemal całkowitą zmianę organizacji ruchu w tej części miasta. Dlatego stale monitorowaliśmy sprawę i czekaliśmy na moment, w którym projektant złoży gotowe już projekty w celu uzyskania stosownych pozwoleń na budowę.
W listopadzie złożony został pierwszy projekt dotyczący przebudowy ponad połowy lwóweckiego rynku, o nie groźnie brzmiącej nazwie „Zagospodarowanie dwóch skwerów w obszarze Placu Wolności w Lwówku Śl.”. Po pobieżnym zapoznaniu się ze złożonym projektem zwróciliśmy uwagę na kilka nieprawidłowości w wyniku których projektant musiał uzupełniać złożony już projekt, który ostatecznie uzyskał pozwolenie na budowę w dniu 19.01.2018 r. Kolejne projekty uzyskały pozwolenia na budowę w dniu 1.02.2018 r. na przebudowę ulic: G. Morcinka, PCK, B. Chrobrego, Przyjaciół Żołnierza, Krótkiej i M. Konopnickiej oraz w dniu 6.02.2018 r. na przebudowę ulic: Szpitalnej, Kościelnej i J. Słowackiego.
Niestety Starosta Lwówecki również nie staną na wysokości zadania i pomimo faktu, iż planowane do realizacji przedsięwzięcia budowlane będą bezspornie oddziaływały na setki właścicieli mieszkań, dziesiątki właścicieli lokali użytkowych oraz dodatkowo na tysiące mieszkańców naszego miasta i gminy, którzy codziennie poruszają się po nim autami, w prowadzonych postępowaniach administracyjnych nie nadano prawa strony żadnemu mieszkańcowi z ww. ulic. Taka sytuacja, w demokratycznym państwie prawa,  jest całkowicie niedopuszczalna.

Lwówecki.info: Czy zapoznał się Pan z projektem i proponowanymi zmianami? Jak Pan je ocenia?

Arkadiusz Gutka: Projekty, które zostały zatwierdzone przez władze naszego miasta, i uzyskały pozwolenie na budowę, można śmiało nazwać „snem pijanego wariata”, który chce nas wszystkich na silę uszczęśliwić. Jeśli zostałyby one zrealizowane wraz z projektem zmiany organizacji ruchu, to w wyniku tego, ostatecznie na ww. ulicach byłoby mniej miejsc parkingowych niż obecnie. I w mojej ocenie jest to wystarczający powód do tego, aby powiedzieć stanowcze „nie” dla takich działań. Krótko mówiąc – „nic o nas, bez nas”. Dodatkowo, z punktu widzenia ochrony dziedzictwa kulturowego, skandalem jest decyzja Jeleniogórskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków e Wrocławiu, która zezwoliła na zniszczenie historycznych bruków znajdujących się pod asfaltem na lwóweckim rynku. I tak, podczas gdy w Warszawie wpisuje się do ewidencji zabytków historyczne bruki, u nas się je po prostu niszczy w imię prowincjonalnej nowoczesności.

Lwówecki.info: Czy zgodnie z wstępnymi deklaracjami Wicestarosty został Pan zaproszony i uczestniczył w ubiegłotygodniowym spotkaniu z projektantem i władzami Lwówka Śl.?

Arkadiusz Gutka: Wicestarosta nie kontaktował się z Monitoringiem Zabytków w sprawie planowanego spotkania z projektantem i władzami miasta, gdyż jak wieść gminna niesie, Burmistrz Mariola Szczęsna nie chce rozmawiać z mieszkańcami na ten temat. Dodatkowo nagłe zaangażowanie Wicestarosty w ten drażliwy dla lwówczan temat, odbieramy jako konsekwencję burzliwej dyskusji, jaka toczy się od wielu tygodni na mieście i pod artykułami na lwówecki.info "W Lwówku Śląskim idzie nowe. Czy to dobrze?" i "Przebudowa Placu Wolności. Będzie zmiana organizacji ruchu". Dowodem na tą tezę jest fakt, że Starostwo Powiatowe najpierw wydało wszystkie możliwe pozwolenia na budowę, a teraz próbuje prowadzić rozmowy na temat projektu zmiany organizacji ruchu, który de facto jest już tylko przysłowiową wisienką na tym torcie.

Lwówecki.info: Zatem jakie działania ostatecznie podejmiecie Państwo jako stowarzyszenia i z czym one się wiążą?

Arkadiusz Gutka: Swawolne zachowanie Pani burmistrz w stosunku do naszej wspólnej przestrzeni miejskiej, ostentacyjny brak dialogu z mieszkańcami oraz nieprzeprowadzenie konsultacji społecznych w tak ważnej dla nas sprawie spowodowały, że nie ma już miejsca ani czasu na podejmowanie rozmów na temat rewolucyjnych wręcz zmian w strukturze naszego miasta. Dlatego jako mieszkańcy Lwówka Śl. domagamy się uchylenia wszystkich trzech decyzji – pozwoleń na budowę, wydanych przez Starostwo Powiatowe i wznowienia zakończonych postępowań administracyjnych w tych sprawach. Pierwsze wnioski zostały skierowane już w zeszłym tygodniu. Teraz czas na ruch Starostwa, które ma możliwość naprawienia swoich wcześniejszych błędów. Jeżeli Starostwo nie uchyli wydanych decyzji i nie wznowi postępowań administracyjnych wystąpimy do Wojewody Dolnośląskiego o podjęcie działań w trybie nadzorczym.


Przyglądając się całej tej „przebudowie” trudno nie odnieść wrażenia, że pani Szczęsna stara się robić wszystko wyłącznie po swojemu, bez pytania mieszkańców, czy jest to dla nich dobre i potrzebne. Efekty niezadowolenia z takiego traktowania są coraz bardziej widoczne. Tu warto wspomnieć, iż Stowarzyszenie „Wolny Rynek” skupiające w dużej mierze lwóweckich przedsiębiorców powstało właśnie w wyniku takiego niezadowolenia. I konia z rzędem temu, kto odpowie, dlaczego burmistrz Szczęsna nie chce w tej sprawie roymawiać z mieszkańcami?
Komentarze:
AparatBuntownik
Wtorek, 2018-03-13 12:08
Pani Burmistrz, kiedy plany przebudowy zostaną udostępnione na stronie Lwówka? Bo wiadomo, to tylko luźne plany, które cały czas są jeszcze w stanie rozwoju i nie są wcale wiążące, ale na litość Boską zaraz koparki wjadą i wszystkiego my (mieszkańcy) dowiemy się po fakcie!!!
Aparatmasakra
Wtorek, 2018-03-13 12:20
Kto to jest ten Gutka?
Aparatbaran ek
Wtorek, 2018-03-13 12:57
Dajcie wy wstrętne - działać Marioli, zobaczycie ona to zrobi, najlepiej jak potrafi. Dajcie jej szansę!
AparatTo już jest koniec
Wtorek, 2018-03-13 14:45
Mam bardzo wielką nadzieję, że ta Pani przestanie piastować stanowisko burmistrza naszego miasta i to już niebawem. Niestety wszystkie wizje Pani burmistrz nijak się mają do rzeczywistości. Obiecuje ludziom gruszki na wierzbie a później nie dotrzymuje słowa. A wiem co mówię ponieważ miałem to szczęście, że parę razy rozmawiałem z Panią burmistrz osobiście. Niestety wszystkie zapewnienia z jej strony spełzły na niczym i pozostały tylko niespełnione obietnice. Osoba piastująca takie stanowisko powinna wiedzieć o czym mówi w przeciwnym razie niech zrezygnuje z tej funkcji. Proszę pamiętać Pani burmistrz, że wyborcy mają dobrą pamięć.
Aparatmała Mi
Wtorek, 2018-03-13 16:17
A można wiedzieć ile kosztowały te projekty???
Aparatkostek
Wtorek, 2018-03-13 16:54
Ktoś to zaprojektował, starostwo uznało że wszystko jest zgodnie z prawem/ a raczej musiało być/ i POZAMIATANE! Nie dajcie się ogłupić że wymyśliła to burmistrz!!! A MYŚLICIE ŻE KONSULTACJE SPOŁECZNE COŚ TUTAJ WNIOSĄ? Będzie 1000 koncepcji i jeszcze większa nienawiść! a te vicki i inne zarządy niech teraz nie udają troski, oni myślą jakby tu na następną kadencję się załapać!
Aparatmieszkaniec
Wtorek, 2018-03-13 18:09
Jedyne wyjście to opór obywatelski i sprzeciw! W listopadzie wybory do samorządu. Zatem głosowaniem powiemy tym co są u władzy w Lwówku Śląskim wielkie wielokrotne NIE!NIE!NIE!
A może sprawę zgłosić wyżej do NIK?! Wstrzymać te chore plany do przyszłego roku po wyborach i wybraniu nowego burmistrz starosty radnych !!!!!!!!!!!!A przy okazji jakie powiązania łączą burmistrzynię z właścicielem restauracji rycerska?Bo te chore plany są z tym związane!Na lecie agatowym powiemy wielkie NIE NIE NIE obecnym władzom miejskim i powiatowym!
Aparatobywatel/ka
Wtorek, 2018-03-13 18:54
park - zdegradowany, place zabaw marne,nieoświetlone i brudne, basen miejski zamknięty, przebudowa rynku planowana bez konsultacji z mieszkańcami, rewitalizacja na razie pełza, a do tego obejmuje tylko obiekt gminne zero wsparcia dla wspólnot podczas gdy w sąsiednich gminach remontowane są zabytkowe kamienice, za to gabinety urzędników gminnych wyremontowane zostały w pierwszej kolejności = moja ocena rządów pani burmistrz - mierna.
Aparatdo mieszkaniec
Wtorek, 2018-03-13 18:57
100% racji, jedyna osoba, która bardzo skorzysta na zamknięciu rynku to wiadomo kto... Szkoda, że są mieszkańcy i Mieszczańscy... I zniknie parking pod Apteką Ław Chlebowych, ale o tym też się nie mówi, bo agatowy stragan w kamienicy też należy do tej samej grupy wpływów co burmistrz. http://romankulczycki.pl/category/apteka/ A właściciel się złościł, że mu apteczne auta zasłaniają gablotkę... Tak oto, cichcem, we Lwówku wprowadza się zmiany dla "wszystkich", służące przede wszystkim "swoim"... Szkoda, bo pokładałam w pani burmistrz większe nadzieje i myślałam, że będzie rządzić ponad podziałami. Tak się jednak nie stało...
Pozdrawiam, mieszkanka 55+

PS Może Pan Gutka wystartowałby na burmistrza, bo jednak pis we Lwówku też może narozrabiać, a nie chcemy pomników, miesięcznic i innych urojonych pomysłów, bo na pis nie bede głosować, ani na psl - chyba, że na panią Krysię Piotrowicz, ale ona jest z Po, chwilowo w psl....
Aparatto jeszcze nie koniec
Wtorek, 2018-03-13 20:12
Na przetarg ma być wystawiony lokal zajmowany obecnie przez Czarnego Kruka. Ostatni wartościowy lokal będący we władaniu miasta. Jeżeli nie wykuppewnie zostanie on podzielony, a na rynku pozostanie jedynie Rycerska z czynszem 6,40 zł za m2 :-)
AparatLubań
Wtorek, 2018-03-13 21:29
Wszystko fajnie pięknie, ale kiedy będzie zrobiona bezpośrednia droga w linii prostej z Mściszowa do Niwnic? Codziennie jeżdżę tam do pracy i muszę tłuc się i nadrabiać kilometry przez Gościszów. KIEDY DROGA NIWNICE-MŚCISZÓW???
AparatWyborca
Wtorek, 2018-03-13 23:14
KUrczę super pomysł ja chcę by Arkadiusz Gutka został burmistrzem miasta przynajmniej ma facet wiedzę i myśli samodzielnie a przede wszystkim ma inwencję i chęci , TAK JUŻ NAJWYŻSZY CZAS NA BURMISTRZA GUTKĘ :) Modelski swoje zrobil tak samo jak Kaziów i Szczęsna nikt z nich nie siedzial bezczynnie i każdy coś działał dla miasta dobrego czy nie jest tyle opinii ilu mieszkanców.
Aparatdo Lubania
Środa, 2018-03-14 00:54
Nie można zbudować drogi z Niwnic do Mściszowa z pominięciem Gościszowa, gdyż Gościszów leży pomiędzy Niwnicami, a Mściszowem :)
Aparatwitek
Środa, 2018-03-14 06:18
Jak pech to pech.Jeden chciał sprzedać szpital druga chce zrujnować miasto.A może to my źle wybieramy ?
Aparatmieszkaniec powiatu
Środa, 2018-03-14 09:41
Jak czytam te wszystkie komentarze to widzę ile w niektórych mieszkańcach mających się za zacnych i decyzyjnych jest tyle złośliwości, zawiści, uważających że oni tylko mam rację. Macie pretensje, że poprzedni burmistrzowie nic nie zrobili bo jak mogli zrobić jak Wy na każdą inicjatywę już na jej początku rzucacie kłody pod nogi. Przynajmniej jest tak z obecną Panią Burmistrz. Dajcie jej szansę, nie utrudniajcie wykonania tak dużego przedsięwzięcia. Nigdy nie będą
wszyscy zadowoleni w stu procentach. Zycie pokaże czy był to dobry projekt i koncepcja. Nie zakładajcie kajdan na ręce burmistrza. Niech te miasto, które jest stolicą powiatu zmienia się. Nie jest to wielka metropolia a po rynku warto lepiej pospacerować niż jeździć i oglądać te wspaniałe i historyczne miejsce przez szybę samochodu. Kłótnią to Lwówek tylko traci a swoje zadowolenie lub nie okażecie przy urnach wyborczych.
Aparatdo mieszkańca powiatu
Środa, 2018-03-14 12:02
Burmistrz Szczęsna miała 3 lata na wykazanie się. Ponadto żaden burmistrz nie ma prawa aż tak ingerować w nasze miasto bez wcześniejszych rozmów z mieszkańcami. Jesteśmy biednym miastem i powiatem i dlatego musimy się 10 razy zastanowić nad każdą wydawaną złotówką. Ponadto, skoro do tej pory żaden wcześniejszy burmistrz nie był aż tak mocno krytykowany, to chyba jest to bezsporny dowód na to, że Pani M.Szczęsna zawiodła na całej linii i przysporzyła miastu samych problemów, choćby z zamieszaniem przy Lecie Agatowym, parkiem czy opisywanym w tym artykule projekcie przebudowy miasta. Pani Burmistrz myśli, że zarządzanie miastem jest jak zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym, dlatego mamy w Lwówku to, co mamy. I jeśli w najbliższych wyborach nie wybierzemy kogoś całkowicie nowego, to dalej będziemy mieli taki marazm i staczanie się miasta na dno.
AparatL.K.
Środa, 2018-03-14 13:59
Konsultacje i rozmowy z mieszkańcami na temat przebudowy połowy Lwówka to PSI OBOWIĄZEK pani burmistrz, a nie jej widzi misie z kim chce, lub nie chce rozmawiać. Buta i arogancja burmistrz jest przerażająca, a przecież pokaźną pensje i nagrody otrzymuje dzięki nam.
Aparatabra
Środa, 2018-03-14 14:27
Kulczycki na burmistrza... będziemy mieli wody termalne... . A co do imć pana Gutki...człowiek robiący wokół siebie wielkie zamieszanie, jakie od posiada uprawnienie, co to jest za stwór Monitoring zbytków. Panie Gutka...a jak już Pan chcesz wystartować na burmistrza co niektórzy tego sobie życzą. zainteresuj się Pan perełką starych grobowców na cmentarzu komunalnym... Szkoda słów...
Aparatdo radnnych
Środa, 2018-03-14 14:50
Gdzie w tym całym zamieszaniu jest głos naszych wybrańców-radnych?
Aparatdo abra
Środa, 2018-03-14 15:30
wody termalne i uzdrowisko, a co
Aparatartur
Środa, 2018-03-14 15:54
Teraz czas na pana Romana Kulczyckiego, może uruchomi jakiś przemysł ? zamiast kolejnych marketów.
Dodaj komentarz

Kalendarz wydarzeń

Prev
Marzec 2019
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Mini_archiwum-lwowecki
Niedziela, 2019-03-17
List_mini_hercules-c130-mon
Piątek, 2019-03-15
List_mini_swietlica-wiejska-w-mlynsku-2019
Piątek, 2019-03-15
List_mini_znowu-okradaja-domy-rozwiercajac-okna
Piątek, 2019-03-15
List_mini_male-granty-3
Piątek, 2019-03-15
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-igrzysk-dzieci-2019
Piątek, 2019-03-15
List_mini_policyjny-kogut
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_prokurator
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_onie-byli-niezlomni
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_tragiczny-wypadek-na-dk30
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_wlen-zabytek
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-licealiada-mlodziezy
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_mini-pilka-siatkowa-4-sp-mirsk
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_mistrzostwa-powiatu-szs-----pilka-reczna-dziewczat-igrzysk-dzieci-2019
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-igrzysk-mlodziezy-2019
Czwartek, 2019-03-14
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
Aktualności | Wydarzenia | Ludzie | Samorząd | Na sygnale | Wywiady | Historia | Galeria | Ogłoszenia |  Reklama | Praca