Jak oceniasz stan dróg na terenie gminy Gryfów Śląski?

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2018-01-30 13:49:06
Gmina Gryfów Śląski jest właścicielem 78 dróg posiadających charakter publiczny o łącznej długości 63,5 km, w tym w mieście 13,8 km i gminie 49,7 km. Ponadto na obszarze Gminy istnieje liczna sieć dróg rolniczych i dojazdowych o łącznej długości 195,7 km.

Moja ocena jest w sumie poczytywana – mówi nam tuż przed sesją Burmistrz Gryfowa Śląskiego Pan Olgierd PoniźnikWiadomo, że w drogownictwie ni ma nic stałego, trzeba ciągle drogi ulepszać i modernizować, ponieważ przy tej zwiększającej się ilości samochodów  to te drogi są coraz bardziej eksploatowane i trzeba zawsze o nie dbać, a w sposób szczególny o spływ wody, bo największe szkody robi woda i stan rowów jest tutaj niezwykle istotny. – dodaje burmistrz.

Zadowolony ze stanu dróg, zwłaszcza tych gminnych jest Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Gryfów Śląski Pan Robert SkrzypekCzym niższa kategoria, tym stan dróg jest lepszy. Od tych dróg gminnych, gdzie teoretycznie mamy wszystkie wyremontowane, teraz będziemy chcieli wyremontować te drogi, które przejęliśmy od Powiatu m.in. ulicęKolejową i czym wyżej, tym jest coraz gorzej – dodaje przewodniczący.


Zdaniem gryfowskich władz w ostatnich latach stan dróg gminnych znacznie się poprawił gdyż wykonano szereg inwestycji drogowych polegających na ułożeniu nowych nawierzchni asfaltowych oraz z kostki betonowej wraz z odwodnieniami. Podczas wtorkowej sesji radni otrzymali szczegółową informację o inwestycjach wykonanych w przeciągu ostatnich 10 lat, gdzie łącznie zrobiono 26,596 km inwestycji drogowych o wartości  16.419.818,54 zł. My przybliżamy tylko te inwestycje, które zostały wykonane podczas minionej kadencji:
 
w 2015 r.

1. „Przebudowa ciągu dróg gminnych w  Gryfowie Śląskim ul. Rybna dz. nr 456 dr w km 0+000 – 0+160 i ul. Garbarska dz. nr 296 dr część i dz. nr 342/1 dr w km 0+000 – 0+400 wraz z budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej”. Koszt zadania  1 221 504,39 zł. Zadanie dotowane w wysokości 959 219,19 zł z  Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków powodzi – 2012r.
2. „Przebudowa drogi gminnej ul. Młyńska w  Gryfowie Śląskim dz. Nr 489 dr w km 0+000 – 0+200.” Koszt zadania  197 704,91 zł środki w całości pochodzą z  Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków powodzi – 2012r.
3. „Przebudowa drogi gminnej w Uboczu  dz. nr 326, 379 i 397 w km 0+000 – 0+370”.  Koszt zadania  132 373,34 zł. środki w całości pochodzą z  Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków powodzi – 2012r.
4. „Przebudowa drogi gminnej w Uboczu  dz. nr 386 w km 0+000 – 0+300”. Koszt zadania  82 071,75 zł środki w całości pochodzą z  Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków powodzi – 2012r.
5. „Przebudowa drogi gminnej ul. Targowa w Gryfowie Śląskim  dz. nr 151 i 156 w km 0+000 – 0+328”. Koszt zadania  309 688,46 zł środki w całości pochodzą z  Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków powodzi – 2012r.
Razem: 1,758 km – 1.943.342,85 zł

w 2016 r.

1. „Przebudowa drogi gminnej w Wolbromowie  dz. nr 318 dr, 272 dr i 326 dr w km 0+000 – 1+350  [Powódź lipiec 2012 r.] ”.  Koszt zadania  473 913,20 zł  środki w całości pochodzą z  Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków powodzi – 2012r.
2. „Przebudowa drogi gminnej ul. Rzeczna  dz. nr 31dr w Gryfowie Śląskim w km 0+000 – 0+200  [Powódź lipiec 2012 r.] ” Koszt zadania  260 079, 07 zł środki w całości pochodzą z  Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków powodzi – 2012r.
3. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i warstwą jezdną na odcinku 0,500 km w miejscowości Proszówka gmina Gryfów Śląski”. Koszt zadania 185 935,68 zł  - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 126 000,00 zł
4. „Przebudowie drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, ul. Słoneczna w Gryfowie Śląskim na odcinku 0,090 km”. Koszt zadania 120 019,06 zł zadanie sfinansowane w 100% z budżetu gminy.
 Razem: 2,140 km – 1.039.947,01 zł

w 2017 r.

1. „ Przebudowa drogi gminnej ul. Sikorskiego  dz. nr 149 dr w Gryfowie Śląskim w km 0+000 – 0+400  [Powódź lipiec 2012 r.] ”. Koszt zadania 1 339 501,50 zł . Zadanie dotowane z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków powodzi – 2012r., w wysokości 560 000,00 zł
2. „Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Akacjowa dz. nr 178/3 dr i ul. Przedszkolaków dz. nr 158 dr w Gryfowie Śląskim w km 0+000 – 0+500  [Powódź lipiec 2012 r.] ” Koszt zadania 1 920 505,04 zł . Zadanie dotowane z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków powodzi – 2012r., w wysokości 800 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
3. „Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Gryfowie Śląskim.” na odcinku 0,083 km za kwotę - 115 899,58 zł. Środki na inwestycję w całości pochodzą z budżetu gminy.
4. „Przebudowa drogi gminnej ul. Strzelnicza w Gryfowie Śląskim ”  na odcinku 0,050 km za kwotę - 31 000,00 zł. Środki na inwestycję w całości pochodzą z budżetu gminy.
5.  „Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymianą sieci wodociągowej ul. Andersa w Gryfowie Śląskim.” na odcinku 0,050 km za kwotę - 534 647,05 zł. Środki na inwestycję w całości pochodzą z budżetu gminy.
6. „Przebudowa drogi gminnej w m. Wieża dz. nr 28 dr” na odcinku 0,230 km za kwotę – 122 660, 30 zł. Środki na inwestycję w całości pochodzą z budżetu gminy.
7. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i warstwą jezdną na odcinku 1,075 km w miejscowości Rząsiny gmina Gryfów Śląski”. Koszt zadania 418 980,31 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 252 000,00 zł
8. „ Przebudowa parkingu w obrębie Placu Kościelnego dz. nr 474/18 dr w Gryfowie Śląskim- Etap I ” za kwotę – 47 602,60 zł. Środki na inwestycję w całości pochodzą z budżetu gminy.
9. „Przebudowa parkingu przy ul. Żeromskiego w Gryfowie Śląskim dz. nr 322/22 dr.” za kwotę – 32 000,00 zł. Środki na inwestycję w całości pochodzą z budżetu gminy.
8. Dofinansowanie remontu drogi powiatowej ul. Floriańska na kwotę 100 000 zł.
Razem: 2,338 km– 40 28149,33 zł
Bardzo dobrze stan dróg Powiatowych na terenie gminy Gryfów Śląski ocenia Starosta Lwówecki Marcin Fluder. – Powiatowe drogi w Gryfowie Śląskim oceniam bardzo dobrze. Praktycznie wszystkie są porobione. Zostają małe, krótkie odcinki w mieście, ulica Polna i kawałek Rzecznej to są odcinki kilkusetmetrowe. Myślę, że tutaj Gmina Gryfów nie ma powodów do narzekań, bo stan nawierzchni dróg Powiatowych jest tutaj bardzo doby. – mówi Starosta Marcin Fluder.

Wtorkowa sesja była też okazją do wzajemnych podziękować za realizację remontu drogi powiatowej, ulicy Floriańskiej. Starosta oraz Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, Pan Marek Makowski otrzymali od Burmistrza i Przewodniczącego Rady drobne upominki. Również Powiat odwdzięczył się władzom Gryfowa Śl. podziękowaniami za współpracę przy tym zadaniu.
W sposób szczególny pragnę podziękować Radzie Powiatu i Zarządowi Powiatu Lwóweckiego, za realizacje interpelacji, która funkcjonowała u nas przez 8 lat, a mianowicie była to sprawa ulicy Floriańskiej. Muszę powiedzieć, że teraz to jest jedna z ładniejszych realizacji na terenie Gryfowa i jest naszą wizytówką, bo stanowi doskonały skrót z drogi krajowej nr 30. – mówił podczas sesji Burmistrz Olgierd Poniźnik.

Dzisiaj jest taka uroczysta dla nas sesja, ponieważ dziękujemy za dobrą współpracę i wsparcie finansowe Radzie i Burmistrzowi, za to, że współfinansowali remont ulicy Floriańskiej. To był dosyć długi odcinek łącznie z krawężnikami, chodnikami to inwestycja była na milion złotych. Dziękujemy i myślimy, że wspólnymi siłami możemy znacznie więcej zrobić. – mówi Starosta marcin Fluder.
W materiałach przygotowanych przez ZDP Lwówek Śląski dla gryfowskich radnych czytamy: „Odnosząc się do stanu technicznego dróg informuję, że najbardziej obiektywną ocenę będzie wyciąg z protokołów przeglądu szczegółowego dróg odbytego w 2017 r.” i tu możemy zapoznać się z krótką informacja dotyczącą oceny stanu każdej z powiatowych dróg:

DP 2462D (Lubań - Ubocze)
- Nawierzchnia w stanie technicznym bardzo dobrym.
DP 2298D (Wolbromów - Rząsiny - Ubocze - Grafów Śl.) - Nawierzchnia jezdni w stanie dobrym, miejscami w bardzo dobrym. Stwierdzone uszkodzenia występują sporadycznie i mają charakter nieszkodliwy. W odniesieniu do całej sieci drogowej objętej przeglądem, nie zachodzi konieczność uwzględniania tego odcinka w planach utrzymaniowych.
DP 2512D (Krzewie Wielkie) - Nawierzchnia jezdni w stanie dobrym, miejscami w bardzo dobrym. Stwierdzone uszkodzenia występują sporadycznie i mają charakter nieszkodliwy.
DP 2516D (Przez wieś Rząsiny) - Nawierzchnia w stanie technicznym bardzo dobrym. na dystansie dalszych 1500 metrów: nawierzchnia jezdni w stanie dobrym, miejscami w bardzo dobrym. Stwierdzone uszkodzenia występują sporadycznie i mają charakter nieszkodliwy.
DP 2525D (Oleszna - Ubocze) - na dystansie: - 4495 metrów do skrzyżowania z drogą 364 Nawierzchnia w stanie zadowalającym. Dominujące uszkodzenia: spękania podłużne przykrawędziowe, siatka duża nieszkodliwa, siatka szkodliwa mała, ubytki powierzchniowe, wyboje. Na dystansie 2180 metrów tj. o drogi wojewódzkiej 364, Strona prawa - 2180 metrów. Nawierzchnia w stanie technicznym bardzo dobrym.
DP 2526D (Grafów Śl. Proszówka) - Na dystansie 250 m stan zły. Na pozostałym od 0+250 do 4+320 Nawierzchnia jezdni w stanie dobrym, miejscami w bardzo dobrym. Stwierdzone uszkodzenia występują sporadycznie i mają charakter nieszkodliwy. W odniesieniu do całej sieci drogowej objętej przeglądem, nie zachodzi konieczność uwzględniania tego odcinka w planach utrzymaniowych.
DP 2530D (Wieża) - Nawierzchnia w stanie technicznym bardzo dobrym. W przypadku odstępstw od normalnych warunków eksploatacji drogi (np. zwiększenie natężenia ruchu ciężkiego związanego z budową czy remontem pobliskiego obiektu budowlanego), zaleca się dalsze monitorowanie stanu technicznego nawierzchni, na podstawie okresowych objazdów dróg (przegląd doraźny).
DP 2538D (Chmieleń - Młyńsko - Proszówka) - Nawierzchnia w stanie technicznym bardzo dobrym. W przypadku odstępstw od normalnych warunków eksploatacji drogi (np. zwiększenie natężenia ruchu ciężkiego związanego z budową czy remontem pobliskiego obiektu budowlanego), zaleca się dalsze monitorowanie stanu technicznego nawierzchni, na podstawie okresowych objazdów dróg (przegląd doraźny).
DP 2539D ( Wolbromów - Gradówek) - Na dystansie: 1160 metrów (w obszarze gm. Gryfów Śl.). Nawierzchnia jezdni w stanie dobrym, miejscami w bardzo dobrym. Stwierdzone uszkodzenia występują sporadycznie i mają charakter nieszkodliwy.
DP 2539D ( Gryfów Śląski - ul. Bankowa. ul. Kolejowa, ul. Polna) - z uwagi na przekazanie drogi Gminie - opis stanu nawierzchni dotyczy całości. Nawierzchnia jezdni w stanie dobrym, miejscami w bardzo dobrym. Stwierdzone uszkodzenia występują sporadycznie i mają charakter nieszkodliwy.
DP 2539D ( Gryfów Śląski - ul. Wojska Polskiego ) - Nawierzchnia w stanie zadowalającym. Dominujące uszkodzenia: siatka mała nieszkodliwa, spękania technologiczne, nierówności podłużne, małe łaty. Uszkodzenia sporadyczne: zaniżenia nawierzchni.
DP 2539D ( Grafów śląski - ul. Floriańska ) - Nawierzchnia o stanie bardzo dobrym. Droga wyremontowana w 2017 roku.


A jak Państwo oceniacie stan gryfowskich dróg?
Zobacz galerie:
Komentarze:
AparatRomek
Wtorek, 2018-01-30 13:57
Brawa dla władzy, oby tak dalej. W solectwach drogi wyremontowane, W mieście coraz więcej nowych nawierzchni- również i wymiana sieci.Jeszcze jak bedzie ukończona 360 przez Gryfów to będzie ok.
AparatMieszkaniec
Wtorek, 2018-01-30 15:16
Pan Burmistrz zapomniał napisać o stanie drogi gminnej ul. Malowniczej za zjazdem do przychodni i ul. Wiosennej. Droga nie nadaje się do przejazdu autem nie mówiąc już o przejściu nią pieszo. Zapraszam władze do przejścia się nie pieszo i zobaczenie jak wyglądają nasze gwiazdy ż kostki, które mają rok lub dwa.
Aparatdd
Wtorek, 2018-01-30 16:53
Droga na Nową Świdnicę też wyremontowana. Całe 150m. Brawo.
Aparateko
Wtorek, 2018-01-30 17:47
I wszyscy zadowoleni, jeszcze tylko poprawić jakość i będzie fajnie.
Aparatbozena
Wtorek, 2018-01-30 21:22
Wczoraj nagrywany był w rynku w Gryfowie strażnik miejski jak pasy go nie obowiązują ,miało być pokazane na info Lwówek i nie ma ,czyżby zabronione zostało,pozdrawiam pana nagrywającego.
Aparatmisiek
Wtorek, 2018-01-30 21:25
To jakieś jaja czy co? 1 kwietnia dopiero za 2 miesiące!
Aparatsekretarz
Wtorek, 2018-01-30 22:09
Floriańska super ale kto ponosi winę za stagnację przez tyle lat i gdyby nie protesty, to kto wie czy były by prezenty i podziękowania. Oldzańska do wiaduktu z ogranicznikami prędkości łącznie z chodnikiem a raczej jego brakiem szczególnie przy DINO to żenada.Polna na całym odcinku straszna.I nigdy nie zapomnijmy o Młyńskiej najwęższej z możliwych ulic, przechodzącej pod częścią byłej portierni "GRYFEXU" gdzie cudem zmiana organizacji ruchu trochę uratowała jakąkolwiek komunikację. Ci na górze nie są stąd.
AparatJa
Wtorek, 2018-01-30 22:53
A ciekawe kto jest odpowiedzialny za drogę na terenie szpitala dziura na dziurze A pozatym panują tam egipskie ciemności ponoć ostatnio były tam jakieś kradzieże może by coś z tym zrobić.
AparatKamil
Środa, 2018-01-31 01:01
Bardzo bym prosil pana burmistrza o rozpatrzenie remontu ulicy polnej. Stan drogi od stacji do mostu ( w stronę fosforow) zasluguje na miano toru rajdowego. Żeby tamtedy przejechać bez strachu o uszkodzenie samochodu, trzeba jechać slalomem. Dziury w wielu miejscach są po prostu ogromne. Mówię to ja- rowerzysta, który żeby codziennie dojechać do pracy muszę niejednokrotnie zatrzymywac rower, zeby przeczekac az przejedzie samochod obok mnie ( zeby nie wladowac sie w dziurę i nie wywrocic sie). Oczywiscie stan drogi w stronę stawów również nie jest zadowalający, kednek droga do stacji.... wizytowka nasza dla ludzi którzy to przyjezdzają. Panie burmistrze, zadbajmy o wizerunek miasta! :)
Aparatdo Ja
Środa, 2018-01-31 09:40
Nagrodzeni przez burmistrza, ponieważ szpital podlega pod powiat.
AparatMieszkaniec
Środa, 2018-01-31 14:45
Nasi włodarze zapomnieli chyba że mają jeszcze wiele dróg gminnych w sołectwach ,
które nie były remontowane jeszcze nigdy od czasów jak nasz kraj wszedł w posiadanie "ziem odzyskanych"
Aparatgryfowianin
Środa, 2018-01-31 14:57
Zapraszam Pana Burmistrza, oraz przewodniczącego rady miasta o próbę przejścia się bez gumowców odcinkiem drogi przy ulicy Rzecznej prowadzącej do osiedla domów jednorodzinnych z numerem od 29 do 29K. To jest istne bagno, a jadąc samochodem po wybojach i dziurach nie sposób jest nie przeszorować podwoziem o grunt. Osiedle powstało piętnaście lat temu i do tej pory nic nie zrobiono z tą drogą.
Aparatmieszkaniec gminy
Środa, 2018-01-31 17:58
Drogi są ważne,ale czy chodniki są już mniej istotne? Powinny służyć pieszym ,ale niestety czasem trudno iść takim chodnikiem. Szczególnie w złym stanie jest chodnik w Proszówce ..zlokalizowany wzdłuż Zamku Gryf...Zapadł się, jest zaśmiecony i zalegają na nim liście i gałęzie..a służby za to odpowiedzialne?? cóż...
Aparatmarudzenie polskim sportem narodowym
Środa, 2018-01-31 23:57
Nigdy nie jest idealnie a Gryfów nie jest idealnym miastem. Nie zrobią nam natychmiast 100% dróg w Gryfowie, pieniądze z nieba nie spadają. Owszem, do roboty jest - Rzeczna przy Azbestolicie, Wojska Polskiego, Oldzańska, Polna od Oldzy aż po wyjazd na Lwówek i parę innych, ale wszystko w swoim czasie, spokojnie. Moim zdaniem nawet za dużo kasy idzie na drogi dojazdowe na wsiach, bo traktor musi mieć asfalcik - tak musi, ale czy wszędzie? To wszystko potem trzeba utrzymywać. No - ale lepiej mieć, niż nie mieć. Akurat pod względem dróg Gryfów nie ma tak źle.
AparatMieszkaniec
Czwartek, 2018-02-01 07:45
- płyty kaflowe betonowe na ulicy Rzecznej w odcinku od szpitala obok bloku,
- droga strasznie dziurawa na zakolu Kwisy z małego mostu na duży, a dodatkowo brak tam oświetlenia podjeżdżając pod górę - często piesi późnym wieczorem gdy jest ciemno ubrani na czarno idą wzdłuż muru zamiast drugą stroną chodnikiem
- obecnie cała droga Lubańska po tych remontach jest cała pocięta z byle jak zasypanymi dziurami po wycięciach asfaltu czy tak zostanie po tych remontach ? będą tylko nowe łaty ? jak wygląda droga widać np. na zdjęciach: http://lwowecki.info/gallery/1777/gryfow_uszkodzony_gazociag_2018-5.jpg
- ciągle poważny problem to brak parkingów, przydała by się jakaś inwestycja w okolicach rynku, aby pracownicy i mieszkańcy mieli gdzie zostawiać swoje auta, podobnie na ulicy Żeromskiego jest duży plac za garażami gdzie kiedyś był plac zabaw obecnie duża łąka - zrobienie tam parkingu w znacznym stopniu rozwiązało by tam problem parkowania
Aparatgryfowianin
Czwartek, 2018-02-01 17:57
Do wiadomości Pana Burmistrza i przewodniczącego rady miasta. W dniu dzisiejszym mieszkańcy ul. Rzecznej od nr. 29 do 29 K,oprócz dwóch właścicieli domów na własny koszt zakupiliśmy jedną wywrotkę tłucznia bazaltowego i rozgarnęliśmy ją we własnym zakresie na drodze należącej do gminy, aby móc normalnie dojść i dojechać do swoich posesji.
Dziękujemy za nie pomoc i pozdrawiamy nasze władze.
AparatSwojak
Sobota, 2018-02-03 13:16
Może ktoś by się zainteresował nie tylko drogami . Chodnik do szpitala tragiczny , dziurawy wieczorem albo wczesnym rankiem można złamać nogę a rowerem z złamać kark . Ciemno lampy świecą rzadko . A dziury że trzeba schodzić z roweru .Pogratulować gospodarności . To samo przejeżdżając bramę szpitala dziura na dziurze . Jak ktoś wcześniej zauważył ciemno na terenie szpitala jak nie powiem głośno .....Strach jeździć do pracy samochodem . Po ostatnich uszkodzonych autach i kradzieży paliwa z aut . Może to kogoś zainteresuje . Ludzie ciężko pracują , płacą podatki , dojeżdżają z daleka a tu takie buble . Pomyślcie i o nas .
AparatGosc
Poniedziałek, 2018-02-05 00:02
To jest szczera prawda, im wyższa kategoria, tym gorszy stan dróg. A podatki na drogi płacimy.
Aparat***
Środa, 2018-02-07 17:40
Nie wszystkie komentarze się dodają
AparatUboczanka
Czwartek, 2018-02-15 11:47
Stan dróg w naszej Gminie jest taki na jaki sobie pozwolił Gospodarz Gminy Gryfów śl. i nawet kiedy jest już wykonana droga przez Ubocze to ludzie -użytkownicy tej drogi mają uwagi do jakości jej wykonania/most za wąski, korytka na wodę deszczową zawężające pobocze,obecnie zupełnie nie spełniają swojej funkcji bo są zasypane piachem ,ziemią ,brak jest miejsc do wykonania manewru mijania na tych wąskich drogach/.Dlaczego te mankamenty ,które widzą zwykli użytkownicy drogi nie widzą inżynierowie odpowiadający za odbiór inwestycji.A no dlatego ,że nie konfrontują planów z rzeczywistością,a potem nie kontrolują przebieg realizacji inwestycji no i jak jest już wykonane no to trzeba odebrać bo jest głupio coś wymagać !
Czy mam rację napiszcie!
Dodaj komentarz

Kalendarz wydarzeń

Prev
Czerwiec 2020
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
WAŻNE

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Mini_archiwum-lwowecki
Niedziela, 2019-03-17
List_mini_hercules-c130-mon
Piątek, 2019-03-15
List_mini_swietlica-wiejska-w-mlynsku-2019
Piątek, 2019-03-15
List_mini_znowu-okradaja-domy-rozwiercajac-okna
Piątek, 2019-03-15
List_mini_male-granty-3
Piątek, 2019-03-15
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-igrzysk-dzieci-2019
Piątek, 2019-03-15
List_mini_policyjny-kogut
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_prokurator
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_onie-byli-niezlomni
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_tragiczny-wypadek-na-dk30
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_wlen-zabytek
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-licealiada-mlodziezy
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_mini-pilka-siatkowa-4-sp-mirsk
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_mistrzostwa-powiatu-szs-----pilka-reczna-dziewczat-igrzysk-dzieci-2019
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-igrzysk-mlodziezy-2019
Czwartek, 2019-03-14
Aktualności | Wydarzenia | Ludzie | Samorząd | Na sygnale | Wywiady | Historia | Galeria | Ogłoszenia |  Reklama | Praca