Slider_kalendarz-fa-lwowek-2018-19 Slider_technikum-informatyczne-w-zse-t-w-rakowicach-wielkich-to-strzal-w-dziesiatke Slider_pcz-lwowek-sl Slider_renault-bystrzyca-porzucony-1 Slider_95b277ea1634376ddf583d9a5d6c03e6

Blisko pół miliona złotych na Fundusz Sołecki, czyli na co?

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2017-11-20 13:37:05
W budżecie na 2018 rok Gmina Lwówek Śląski zaplanowała wydanie 447.959,52 zł na zadania w sołectwach w ramach Funduszu Sołeckiego. Sprawdź co i gdzie będzie robione.

Fundusz Sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Ilość pieniędzy dla sołectwa jest uzależniona od zamożności gminy. W ustawie o funduszu sołeckim zawarto wzór, za pomocą którego oblicza się wysokość środków przypadających na dane sołectwo. Jeżeli rada gminy uzna, że może przeznaczyć dla danego sołectwa więcej pieniędzy, może to zrobić. Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa, a także na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Ze środków z Funduszu Sołeckiego mieszkańcy wsi mogą np. zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci, naprawić chodniki, zadbać o porządek we wsi (np. postawić kosze na śmieci), posadzić drzewa, krzewy, wyremontować wiatę przystankową …

Poniżej prezentujemy wykaz zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok wg wniosków sołectw zaczerpnięty z projektu Budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2018 rok:


Bielanka – 11.725,45
 • Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem kuchni - 9.840
 • Aktywizowanie mieszkańców wsi, organizowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży – 1.885,45

Brunów – 10.543,32
 • Zakup domku narzędziowego bez okien – 2.800,00
 • Zakup ławostołu z zadaszeniem – 1.500,00
 • Zakup kosiarki spalinowej – 1.200,00
 • Zakup tablicy informacyjno - turystycznej (opis miejscowości Brunów) – 2.300,00
 • Zakup agregatu prądotwórczego - 800,00
 • Zakup 4 koszy na śmieci - drewnianych - 500,00
 • Zakup narzędzi: 2 szt. łopat, 2 szt. szpadli, 2 szt. motyk, 1 szt. sekator duży i mały, 2 szt. grabii, 1 szt. taczka, miotły ulicówki - 600,00
 • Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki - 400,00
 • Zakup środka chwastobójczego Roundup - 80,00
 • Zakup kostki szarej 10 m2 - teren rekreacyjny - 363,32

Chmielno – 19.489,17
 • Utwardzenie kostką pozostałej części działki gminnej nr 801/4 – 19.489,17

Dębowy Gaj – 12.204,00
 • Wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy (naprawa tynku i pomalowanie) oraz odwodnienie części budynku – 11.500,00
 • Organizacja dni rekreacyjno - sportowych dla dzieci i integracja mieszkańców 704,00

Dłużec – 13.610,47
 • Dofinansowanie wymiany okien w punkcie przyjęć lekarza - Sobota 51 (w nieruchomości gminnej) - 600,00
 • Zakup materiałów i wykonanie dekoracji świetlicy w Dłużcu – 1.500,00
 • Wykonanie nawierzchni asfaltowej z obrzeżem na parkingu obok świetlicy wiejskiej – 11.510,47

Dworek – 9.584,84
 • Utrzymanie, remonty, budowa nowych urządzeń na potrzeby sołectwa. Zakup farby i materiałów budowlanych do obiektów budowlanych na boisku wiejskim (działka nr 26) - teren rekreacyjny – 7.000,00
 • Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację zawodów sportowych, spotkań kulturalnych, paczki dla dzieci, zakup paliwa do kosiarki i sprzętu – 2.584,84

Gaszów – 9.073,64
 • Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej – 9.073,64

Górczyca – 9.552,89
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej (patelnie, deski do krojenia, noże, półmiski, wazy, chochle, mopy, sosynierki, solniczki/pieprzniczki, ozdobne latarnie, wazony, patelnia elektryczno - gazowa, miski plastikowe, garnki, serwetniki, ręczniki, ścierki kuchenne, wieszak stojący i wiszący, lustro, wycieraczka, drewniane łyżki, blender, obieraczki, tarki,  szatkownica, warnik, pucharki do lodów, durszlaki, przedłużacz, złodziejka do prądu, wyciskarka do czosnku, maszynka do mięsa + szatkownica, zegar, obrusy, koszyki na pieczywo, itp.) – 3.952,89
 • Zakup zmywarki wraz z akcesoriami (tabletki, nabłyszczacz, itp.) do świetlicy wiejskiej – 1.800,00
 • Zakup dodatków do wieńca dożynkowego (pręty, wstążki, itp.) - 300,00
 • Organizacja imprezy wioskowej - 500,00
 • Odświeżenie wnętrza budynku gminnego nr 31 (zakup farb, emulsji, płyty gipsowo - kartonowej, zaprawy gipsowej, taśmy, cementu, wapna, itp.) – 3.000,00

Gradówek – 13.163,17
 • Zakup drogowskazów oznaczających kierunki, nr domów wsi (5 słupków i 7 tabliczek) – 1.500,00
 • Budowa siłowni zewnętrznej – 10.050,00
 • Koszenie działek gminnych - zakup paliwa - 500,00
 • Pobudzenie aktywności mieszkańców (spotkanie opłatkowe, zabawa karnawałowa dla dzieci, dzień dziecka, pieczony ziemniak) – 1.113,17

Kotliska – 19.712,81
 • Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej poprzez doposażenie w drabinę aluminiową 3 elementową – 1.500,00
 • Zakup paliwa  do kosiarki do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej w Kotliskach - 200,00
 • Zakup roundupu (środek chwastobójczy) do utrzymania w czystości kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Kotliskach - 100,00
 • Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej - 500,00
 • Upowszechnienie idei samorządowej poprzez integrację dzieci sołectwa Kotliska organizując "Mikołajki" - 500,00
 • Zakup tłucznia na drogi gminne - 16 912,81

Mojesz – 16.997,11
 • Zamówienie 21 szt. masztów na znaki informacyjne oraz 27 tabliczek informacyjnych z napisem nazwy wsi oraz ogólną numeracją posesji, w tym tabliczek 4 szt. z napisem Sołtys, 4 szt. z napisem Plac festynowy, 3 szt. z napisem świetlica, 1 szt. z napisem Zadole – 8.000,00
 • Zakup tłucznia wraz z transportem na ubytki w drogach – 5.500,00
 • Promocja miejscowości Mojesz i Gminy Lwówek Śląski poprzez przygotowanie cyklicznej imprezy integracyjnej o wymiarze międzynarodowym (partnerstwo z Noidens Les Vesoul - Francja) X Niecodzienne Jarmarki Dziedzicowe - Sierpień 2018 – 2.500,00
 • Zakup paliwa do maszyn - koszenie terenów zielonych na terenie sołectwa - 997,11

Nagórze – 7.476,17
 • Zorganizowanie imprezy wiejskiej "Powitanie lata" w okresie maj/czerwiec 2018 na boisku wiejskim - 500,00
 • Zakup 10 ton tłucznia na zasypanie dziur i porawę drogi na działce nr 154/1 – 1.000,00
 • Zakup impregnatu na zabezpieczenie domku gospodarczego, zakupionego z funduszu sołeckiego w 2016 r., postanowionego na działce nr 155 - 300,00
 • Zakup paliwa, żyłki, oleju do wiejskiej kosiarki spalinowej w celu utrzymania ładu i porządku na boisku wiejskim - 500,00
 • Zakup płyty pleksi na przystanek autobusowy, osłaniającej przed wiatrem, deszczem mieszkańców - 450,00
 • Zakup środka odchwaszczającego oraz spryskiwacza, rękawiczek, masek ochronnych - 200,00
 • Zakup worków na śmieci i rękawic roboczych do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości w sołectwie - 120,00
 • Uporządkowanie terenu w centrum wsi – 2.000,00
 • Zorganizowanie imprezy integracyjnej mieszkańców Nagórza z młodzieżą z Polski i Ukrainy, podczas której zostanie wykonana rzeźba Nepomucena w centrum wsi – 2.406,17

Niwnice – 31.949,45
 • Doposażenie placu zabaw – 7.049,45
 • Ogrodzenie placu zabaw – 11.000,00
 • Zakup i montaż drogowskazów – 1.900,00
 • Utwardzenie i wyrównanie tłucznie m drogi gminnej, dz. nr 36/1 o długości około 100 metrów – 12.000,00

Pieszków – 8.211,01

 • Kontynuacja budowy placu zabaw dla dzieci oraz siłowni zewnętrznej w Pieszkowie – 8.211,01

Płóczki Dolne – 25.687,36
 • Doposażenie świetlic y wiejskiej w Płóczkach Dolnych w meble kuchenne, garnki, patelnie – 6.000,00
 • Zakup oraz montaż tablic informacyjnych o numeracji posesji – 2.000,00
 • Naprawa dalszej części drogi gminnej nr 18/3 – 5.000,00
 • Zakup domku narzędziowego wraz z montażem na placu przy świetlicy wiejskiej – 7.000,00
 • Szerzenie kultury wiejskiej poprzez organizację imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka itp..) – 5.000,00
 • Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej oraz paliwa do kosy spalinowej - 687,36

Płóczki Górne – 24.920,57
 • Obarierowanie mostku - wjazdu na posesję nr 71 i 72 – 1.000,00
 • Położenie kostki przed budynkiem świetlicy – 4.400,00
 • Organizacja imprez: wigilia, Mikołajki i Dzień dziecka – 2.000,00
 • Zakup paliwa do kosiarki - 500,00
 • Budowa zaplecza sportowego przy boisku – 17.020,57

Radłówka – 17.188,81
 • Imprezy okolicznościowe – 3.000,00
 • Utrzymanie świetlicy – 1.000,00
 • Zakup tablic informacyjnych – 2.000,00
 • Remont i zagospodarowanie boiska – 11.188,81

Radomiłowice – 8.786,10

 • Remont kuchni w świetlicy wiejskiej - 880,00
 • Wymiana drzwi, płytek w świetlicy – 2.800,00
 • Zakup sprzętu AGD do świetlicy – 2.786,00
 • Zakup naczyń do świetlicy – 1.928,00
 • Pobudzenie aktywności mieszkańców - organizacja Mikołajek 2018 - 392,10

Rakowice Małe – 12.044,94
 • Wykonanie ocieplenia ścian Sali spotkań w sołectwie - II etap – 9.371,27
 • Zakup kuchenki gazowej – 1.200,00
 • Zakup szafek do kuchni w świetlicy – 1.000,00
 • Zakup paliwa do kosiarki - 150,00
 • Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców - 323,67

Rakowice Wielkie – 31.949,45

 • Zamontowanie 3 lamp oświetleniowych przy budynku mieszkalnym nr 46 na działce nr 300/18 – 16.500,00
 • Wymiana części ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej – 10.949,45
 • Imprezy integracyjne (festyn dzień dziecka, mikołajki, opłatek, promocja lokalnej kultury i sztuki) – 4.000,00
 • Zakup benzyny i oleju do kosiarki - 500,00

Skała – 10.575,27
 • Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej  - 10.575,27

Skorzynice – 17.763,90
 • Remont stropu na sali w świetlicy wiejskiej – 15.000,00
 • Zakup niezbędnych materiałów oraz wyposażenia w świetlicy  wiejskiej w celu utrzymywania obiektu w należytym stanie – 2.000,00
 • Zakup produktów i sprzętu w celu kontynuacji spotkań międzypokoleniowych mieszkańców - 763,90

Sobota – 20.767,14
 • Utworzenie parkingu - przy boisku – 5.000,00
 • Montaż lamp - przy boisku – 2.100,00
 • Zakup krzeseł i stołów - świetlica wiejska – 2.600,00
 • Wymiana muszli i okien - Sobota 51 (budynek gminny) – 1.600,00
 • Asfaltowanie przystanku - przy boisku – 8.000,00
 • Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców wsi Sobota oraz zakup paliwa - 467,14
 • Utrzymanie zieleni - koszenie – 1.000,00

Ustronie – 13.482,00
 • Zakup konika sprężynowca i 2 szt. ławek na plac zabaw – 1.817,00
 • Zagospodarowanie działki nr 178 - teren rekreacyjny (zielony) – 8.665,00
 • Przegłąd ciągnika kosiarki – 1.000,00
 • Zakup paliwa do kosiarki i opryski - 600,00
 • Organizacja 2 imprez dla dzieci z Ustronia - 800,00
 • Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Ustronia 600,00

Włodzice Małe – 15.109,70
 • Organizacja Dnia dziecka - 670,00
 • Organizacja lokalnego święta plonów - 600,00
 • Organizacja zabawy mikołajkowej - 600,00
 • Zakup i montaż elementu zabawowego do placu zabaw - karuzela – 4.897,00
 • Zakup potrójnego sprzętu sportowego (siłownia zewnętrzna), wahadło -biegacz - twister – 6,852,70
 • Zakup i montaż ławek parkowych bez oparć - 840,00
 • Zakup paliwa do kosiarki - 200,00
 • Zakup środka chwastobójczego - 150,00
 • Opłata za wywóz odpadów komunalnych - 300,00

Włodzice Wielkie – 19,585,01
 • Doposażenie szkoły we Włodzicach Wielkich poprzez zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,00
 • Dofinansowanie klubu sportowego - zakup ławek na boisko sportowe – 1.000,00
 • Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy (zlewozmywak, kuchenka gazowa, szafa dwudrzwiowa, drabina rozstawna) – 7.085,01
 • Przebudowa pomieszczenia kuchenngo w świetlicy – 9.500,00

Zbylutów – 25.783,21
 • Wybrukowanie terenu przed świetlicą wiejską – 25.783,21

Żerkowice – 11.022,56
 • Realizacja projektu doprowadzenia wody i energii elektrycznej na terenie boiska - Przystań Izerska – 9.000,00
 • pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy okolicznościowe – 2.022,56
Komentarze:
AparatXxc
Poniedziałek, 2017-11-20 15:22
Czyli Dłużec dalej Zagłębie dupy. Tylko Pani sołtys robi jak zwykle coś dla siebie bo tylko ona korzysta ze świetlicy.
Aparatzła
Poniedziałek, 2017-11-20 15:55
no no w mojesz i rakowice idzie tyle pieniędzy jakby to były dzielnice lwówka, a nie są!!
AparatRakowice
Poniedziałek, 2017-11-20 17:18
A w Rakowicach Wlk. nadal nie powstanie chodnik !! Bo niestety z Dzieckiem przejść koło typowych studzienek to graniczy z cudem...!! Porażka!!!
AparatLampy
Poniedziałek, 2017-11-20 17:19
Na lampy jest czas i pieniądze. A żeby zrobić ludziom chodnik w Rakowicach wielkich to już ciężko.
Aparatnieznany
Poniedziałek, 2017-11-20 17:33
w Ustroniu przegląd kosiarki za 1000 zł,brawo i do tego paliwo za 600 , za 1600 zł wykoszenie chyba wszystkich gospodarstw i drogi do Lwówka, a przegląd to chyba u producenta za taką kasę:)
AparatWłodzice
Poniedziałek, 2017-11-20 17:51
Powinien być chodnik dla dzieci bo chodzą do szkoły. Kierowcy jeżdżą jak szaleni.
Aparatabc
Poniedziałek, 2017-11-20 18:31
Od dawien dawna świetlica w Dłużcu służyła głównie pani Sołtys i przewodniczącej Rady w jednym a imprezy przybierały na sile, gdy przyjeżdżały córki i wnuczęta.Po co 1500 zł. na przystrojenie sali, skoro po pseudo- remoncie , dokładnie nadzorowanym przez panią Sołtys , grzyb pnie się po ścianach jak winorośl :(
Chyba po to, żeby przykryć ten syf.Kto dzisiaj odpowie za źle wykonany remont, kto rozliczy osoby odbierające lokal. Jak stał bezużytecznie, tak dalej stoi.
Strach pomyśleć,że p. Przewodnicząca tak samo rządzi gminą, jak Dłużcem :(
AparatRadłówka
Poniedziałek, 2017-11-20 18:37
Remont i zagospodarowanie boiska - 11 tys.

Naprawdę? Tam jest boisko? Ile osób z niego korzysta?
Aparatmieszkaniec
Poniedziałek, 2017-11-20 18:39
A w Kotliskach za prawie 17 tys. zakup tłucznia na drogi gminne??? Licząc ,że tona tłucznia kosztuje 40 zł to za kwotę prawie 17 000 zł - mamy ok. ponad 400 ton.
Pytanie - które to drogi?
Temat do dyskusji...
AparatWiki
Poniedziałek, 2017-11-20 18:58
Parking w Dluzcu za 11 tysięcy a imprez w tym roku na świetlicy niebylo nawet 5 więc po co oświetlenie i dekoracje przydałoby się coś dla dzieci a nieglupie gadanie że każdy plac zabaw na podwórku
Aparatdo: Włodzice
Poniedziałek, 2017-11-20 19:56
Macie szkołę społeczną to sobie zróbcie zrzutkę na chodnik. I tak już z naszych podatków idzie kilkadziesiąt tysięcy na remonty i doposażenie waszej prywatnej szkółki z kilkunastoma uczniami. Remont strychu, zakup pomocy dydaktycznych a potem dzieci i tak idą do Bolesławca. Teraz jeszcze chodnik? I najlepsze: 17 tysięcy idzie na wasza kuchnię szkolną albo w świetlicy. Nawet imprez nie kojarzę na tej świetlicy.
AparatQq
Poniedziałek, 2017-11-20 21:03
Przez rakowice przebiega droga powiatowa i z budzetu powiatu musi byc wykonany chodnik a lampy maja stanac przy drodze gminnej ale wiekszosc niestety nie rozroznia co gmina co powiat co wojewodztwo
AparatGość
Poniedziałek, 2017-11-20 21:32
W Płóczkach Dolnych też nie mało dziurawych dróg gminnych , dziura dziurę dziurą pogania a o tłucznia nie ma mowy. Za to w Kotliskach będzie go chyba ponad miarę. To się nazywa gospodarność.
Aparatwieś
Poniedziałek, 2017-11-20 21:55
Niestety wiele z tych pomysłów to wydatki nie uzasadnione. Świetlice bez ciągłego ogrzewania będą co parę lat do remontu. Rozumiem sołectwo aktywne, ale w wielu przypadkach coś się organizuje raz w roku albo wcale.Kaźdy ciągnie do siebie. Rozumiem, źe zgodnie z przyjętym regulaminem
AparatBormel
Wtorek, 2017-11-21 08:31
Ciekawe ilu komentujących na tej stronie pofatygowało się na zebrania wiejskie poświęcone podziałowi funduszu sołeckiego swojej wsi?
Aparatdo: Gość
Wtorek, 2017-11-21 09:19
Płóczki mają nie tylko sołtysa ale i radnego Rusinka co się promuje na facebooku i nie tylko. Dużo mówi, sporo kiwa głową, pięknie się uśmiecha do ludzi, więc dziwne że wam nie załatwił więcej środków.
Aparatkonrad
Wtorek, 2017-11-21 16:45
Skoro komentujecie tutaj tzn ze nie byliście na zebraniu a to tam planuje sie zadania podejmuje decyzje co zrobić, a teraz to takie puste szczekanie ze mi zle.
Dodaj komentarz

Kalendarz wydarzeń

Prev
Grudzień 2018
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Mini_sylwester-w-plawnej2018
Środa, 2018-12-12
List_mini_ratusz-gryfow
Środa, 2018-12-12
List_mini_banknoty
Środa, 2018-12-12
List_mini_dachowanie-dk30-2018-popielowek
Środa, 2018-12-12
List_mini_95b277ea1634376ddf583d9a5d6c03e6
Wtorek, 2018-12-11
List_mini_swieradow-pomoc-bezdomnemu-2018-8
Wtorek, 2018-12-11
List_mini_zima-12018111
Wtorek, 2018-12-11
List_mini_pozar-sadzy-chmielen-2018
Wtorek, 2018-12-11
List_mini_sport-w-zespole-szkol-ekonomiczno--technicznych-w-rakowicach-wielkich
Wtorek, 2018-12-11
List_mini_dachowanie-w-uboczu-2018-gradowek1
Poniedziałek, 2018-12-10
List_mini_jeleniogorski-sad
Poniedziałek, 2018-12-10
List_mini_gopr-ostrzega---trudne-warunki-w-gorach
Poniedziałek, 2018-12-10
List_mini_srebro-z-international-bench-press-league-nalezy-do-zbigniewa-boczara
Poniedziałek, 2018-12-10
List_mini_nowa-swietlica-w-mlynsku-2018
Poniedziałek, 2018-12-10
List_mini_lubomierski-ratusz
Poniedziałek, 2018-12-10
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
Aktualności | Wydarzenia | Ludzie | Samorząd | Na sygnale | Wywiady | Historia | Galeria | Ogłoszenia |  Reklama | Praca