Slider_wyrok-okladka Slider_piec Slider_kto-przygarnie-lwowecki-schron Slider_iza-horanin-odebrala-medal-z-rak-prezydenta-i-ministra-mswia

Lwówek Śląski nieprzyjazny niepełnosprawnym?

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2017-08-21 13:57:28
Impulsem do zainteresowania się tematem był sygnał od czytelników Lwówecki.info, którzy zwrócili naszą uwagę na brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na terenie miasta, które to miejsca byłyby oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Faktem jest, iż samorządy miały dwa lata na zaktualizowanie oznakowania miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, a termin ten upłynął z końcem czerwca 2017. Przymus aktualizacji znaku poziomego wyniknął z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, które to rozporządzenie precyzuje jak powinny wyglądać prawidłowo oznakowane miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych:

I tak, punkt 5.2.4 "Linie wyznaczające stanowiska postojowe" akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: "Znak P-18 "stanowisko postojowe" (rys. 5.2.4.1) stosuje się w celu wyznaczenia miejsc postoju na części jezdni i chodnika oraz na wydzielonych parkingach bez ustalonych konstrukcyjnie stanowisk. Na obszarach, gdzie wyznacza się miejsca postojowe, należy przewidzieć stanowiska przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych powinny mieć nawierzchnię barwy niebieskiej."

A punkt 5.2.9.2 "Symbol osoby niepełnosprawnej" akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: "Znak P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" (rys. 5.2.9.2) stosuje się do oznakowania stanowiska postojowego przeznaczonego dla osób, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Znak P-24 umieszcza się na nawierzchni barwy niebieskiej."


Podczas poszukiwań miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na terenie Lwówka Śląskiego stwierdzamy, iż takich prawidłowo oznaczonych jest jak na lekarstwo. Znaleźć je można np. przy niektórych (jeszcze nie wszystkich) marketach. Natomiast np. w centrum nadal widnieją nieobowiązujące już stare koperty. Warto także wskazać, iż wbrew potocznej opinii widoczny na poniższym zdjęciu znak „D18a” oznaczający parking – miejsce zastrzeżone, przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby, wcale nie oznacza, że jest to miejsce dla niepełnosprawnych!!! Taki znak z emblematem koperty u dołu równie dobrze może oznaczać, iż jest to miejsca wydzielone np. dla dostawców towaru, albo dla mieszkańca, który je wykupił.

 
Wspomniane powyżej Rozporządzenie nakłada obowiązek oznakowania miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych w kolorze niebieskim oznakowanych znakami poziomymi P-18 „stanowisko postojowe” wraz ze znakiem P-24. Takie miejsca mają być lepiej widoczne, a tym samym bardziej bezpieczne.

Warto pamiętać, że wyznaczanie miejsc dla osób niepełnosprawnych to nie jest zwykłe widzimisię samorządu, bo te mają obowiązek wyznaczania miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych a ich liczbę reguluje "Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych":
Stanowiska takie wyznacza się w liczbie nie mniejszej niż:
1) 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6–15;
2) 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–40;
3) 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41–100;
4) 4% ogólnej liczby stanowisk jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.

Dobrą praktyką jest także lokalizowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych przy obiektach użyteczności publicznej, np.: w pobliżu urzędów, instytucji kultury, ośrodków pomocy społecznej, aptek, policji, czy w rynkach miast, tak aby ułatwić niepełnosprawnym poruszanie się i załatwianie spraw.
Aby oznakowania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych były czytelne i zrozumiałe dla wszystkich uczestników ruchu powinny być oznakowane znakami pionowymi i poziomymi. Bywa, że zarządca terenu stawia wyłącznie znaki pionowe oznaczone symbolem D18 (miejsce parkingowe) lub D18a (parking – miejsce zastrzeżone) i dodatkowo zamieszcza tabliczkę informującą, że miejsce jest dla osób niepełnosprawnych (znak T-29). Zapomina jednak o oznakowaniu poziomym. W takim przypadku straż miejska, czy policja wezwana do interwencji, gdy nieuprawniony kierowca zajął takie miejsce, niewiele może zrobić. Podobnie jest w przypadku miejsc oznaczonych znakiem D18a i jak w centrum Lwówka Śl. braku tabliczki precyzującej dla kogo to miejsce parkingowe jest zastrzeżone.

Nasza czytelniczka pyta czy takie miejsca są miejscami postojowym dla osób niepełnosprawnych oraz kto może na nich parkować, czy tylko niepełnosprawni, czy wszyscy kierowcy? Prosząc jednocześnie o wskazanie podstawy do takiego parkowania i odpowiedzi czy Policja będzie wlepiać mandaty?
Zapytania skierowaliśmy do Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim, która o interpretację przepisów poprosiła KWP we Wrocławiu. Obecnie tak lwóweccy policjanci jak i my oczekujemy na odpowiedź.
Oficer prasowy KPP w Lwówku Śląskim, asp. szt. Mateusz Królak wyjaśnia, iż takie miejsce parkingowe (mimo niepełnego oznaczenia) nadal jest miejscem przeznaczonym do parkowania aut, na którym pojazdy mogą parkować niepełnosprawni, natomiast, do czasu uzyskania jednoznacznej interpretacji oznakowania lwóweccy policjanci nie będą wystawiali mandatów osobom, które zaparkowały tam mimo braku karty parkingowej, będą natomiast kierowali wnioski do sądu, który będzie rozstrzygał sprawy.


Lwówek Śląski jak wszystkie samorządy w kraju miał dwa lata na dostosowanie się do obowiązującego prawa, jednak mimo upływu czasu nadal tego nie zrobił. Teraz z problemem interpretacji niepełnego oznakowania zmagają się mieszkańcy i policjanci, a nasza czytelniczka mówi, że odnosi wrażenie, iż w mieście nie ma parkingów dla niepełnosprawnych a tym samym, że Lwówek Śląski nie jest im przyjazny. A co Wy o tym myślicie?


Zobacz galerie:
Komentarze:
Aparatjeszcze sprawny
Poniedziałek, 2017-08-21 14:20
To ostatnie zdjęcie jest najlepszym komentarzem. A może by tak tycvh odpowiedzialnych posadzić na wózki i kazać przejechać po mieście. Może wówczas ktośby się zreflrektował
AparatMieszkaniec Lwówka Śląskiego
Poniedziałek, 2017-08-21 14:55
Miejsca parkingowe to nie wszystko. Jak np. osoba na wózku ma dostać się do banku (np bz wbk we Lwówku Śląskim), na pocztę we Lwówku i wiele innych. Dotyczy to również rodziców z małymi dziećmi w wózkach.
AparatJa
Poniedziałek, 2017-08-21 15:55
A miejsca parkingowe niby dla niepełnosprawnych a z tabliczkami z nr. rej auta. To tez chyba nie tak ze ktos sobie zastrzega takie miejsce tylko dla siebie a inny niepełnosprawny???? Może tez odpowiedni ludzie by się temu przyglądneli. Przykład . Ul. Jana Pawła II 35. Jest znak,tabliczka,nie ma znaku poziomego ale za to jest dodatkowa tabliczka z nr.rej.auta. Na dodatek auto które tam parkuje nie ma za szybą niebieskiej karty stwierdzającej niepełnosprawnośc i upoważniającej do parkowania pod tym znakiem.
Aparatniepełnosprawna
Poniedziałek, 2017-08-21 17:31
Od ponad roku obserwuję co dzieje sie pod Biedronką na Jaśkiewicza.Oznaczone zostało miejsce dla niepełnosprawnych a obok wymalowane koperty. Tylko pytam się po co, skoro na tych kopertach staje, kto chce i po co parkować na miejscu dla niepełnosprawnych, skoro i tak nie można dotrzeć do wejścia sklepu, bo obok na kopertach parkują wszyscy.Pod samym wejściem też i nikt na to nie reaguje.Kilkakrotnie widziałam tam nauczyciela w-fu, jakby mógł, wjechałby do środka.
Kiedy przyjdzie czas, że my wszyscy zaczniemy reagować i potępiać takie sytuacje.
AparatKnott
Poniedziałek, 2017-08-21 20:52
jak widać miasto turystyczne - wedle obietnic - w pierwszej kolejność kiełbachy z grila, jarmarki w Mojezu, a dopiero na szarym końcu niepełnosprawni. W końcu to też mogą być turyści, prawda? I o w związku że termin oznaczenia miejsc parkingowych minął - jakąś karę na burmistrz/radę/miasto nałożą czy nic?
Aparat1234
Poniedziałek, 2017-08-21 22:25
Do knott Poprzednicy co takiego zrobili dla osób niepełnosprawnych. Gdzie te parkingi.
Aparatesteta
Poniedziałek, 2017-08-21 22:34
!!!!!!!!!!!Lwówek ZAROŚNIĘTY CHWASTAMI PO USZY . Wstyd !!!!!!!!!!!
AparatBiblioteka dla pełnosprawnych
Poniedziałek, 2017-08-21 22:41
Lwówecka Biblioteka Publiczna w nazwie nawet Miejska i Powiatowa ale kto dostanie się na wysokie piętro po starych kamiennych schodach? Mogła być w miejscu kina i po sprawie a ratusz dla turystów ale nie lepiej było zostać w ratuszu i liczyć że inwalidzi wynajmą helikopter, paralotnię, albo balon i wylądują na I piętrze?
A szkoły? Przedszkola? Warto obejrzeć które z nich mają możliwość łatwego dostania się do placówki edukacyjnej. Parkingi to pryszcz jak przez kilkadziesiąt lat nie można się uczyć i korzystać z placówek kulturalnych i publicznych.
Aparat...
Poniedziałek, 2017-08-21 23:34
Jest we Lwówku lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych....kawiarnia Złoty Lew
AparatZainteresowany
Wtorek, 2017-08-22 08:43
Panie redaktorze a może pan wie czy na parkingu Urzędu Miasta miejsce dla niepełnosprawnych jest zrobione. Może chociaż tam nasze władze pod własnym nosem zrobili jak się należy. Chociaż szczerze i w to wątpie ale proszę to sprawdzić
AparatDo zainteresowany
Wtorek, 2017-08-22 14:31
Jest, tuz przed schodami:)
AparatMiejscowy
Piątek, 2017-08-25 14:07
Wybraliście mentalną wieśniarę do rządzenia miastem i gminą, to teraz macie efekty.
AparatSebastian
Czwartek, 2017-08-31 10:49
Myślę,że nie powinno się tylko zza biurka wyznaczać miejsca parkingowe ale ruszyć w teren z fachowcami i osobami niepełnosprawnymi i te miejsca ustanowić. A urzędy i inne placówki mają obowiązek wyznaczyć miejsca dla niepełnosprawnych. Gdzie ma zaparkować niepełnosprawny uprawniony np koło szpitala z poradnią chirurgiczną itd! A tak to co się dzieje przy szpitalu to głowa boli.Samochody parkują na chodniku a piesi chodzą np z wózkami z dziećmi;po jezdni.A co z ulicą Zamkową na odcinku od Biedronki? Brak bezpiecznego chodnika. Może należy wyznaczyć tu tzw strefę ruchu.
AparatSebastian
Czwartek, 2017-08-31 10:51
A na przeciw budynku szpitala są dwa place .Jeden trawiasty drugi asfaltowy. Miejsce dokarmiania gołębi. Warto może zamienić jeden np asfaltowy na parking aut osobowych?!
AparatSebastian
Piątek, 2017-09-01 16:39
Czas szybko mija i niedługo nowy rok szkolny. A 1 listopada zbliża się dużymi krokami. Warto sprawdzić gdzie i jak legalnie zgodnie z przepisami o ruchu drogowym można zaparkować samochód w pobliżu cmentarza komunalnego w Lwówku Śląski.A oznakowanie ul.Henryka Brodatego wymaga poprawki. Nie ma znaku ,że jest to ulica bez przejazdu i musimy na końcu zawrócić. Z dwóch stron są znaki zakaz zatrzymywania się i postoju jedynie za bramą wjazdową do szkoły można zatrzymać się w godzinach od 6 do 18. Czas pomyśleć o parkingu dla odwiedzających groby bliskich na cmentarzu komunalnym.
Aparati ja
Poniedziałek, 2017-09-18 19:10
Oprócz miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przydały by się obniżone krawężniki chodników w całym mieście. Kto pcha wózek z dzieckiem lub osobą na wózku inwalidzkim , ten wie ile trzeba się namęczyć, żeby ta wysokie krawężniki pokonać. Zwłaszcza zimą, kiedy na chodnikach zalega breja i nawet wykręcić takiego wózka się nie da. Urzędnicy i radni - zapraszam zimą na wycieczkę chodnikami i ulicami miasta. Z wózkami. Obojętnie jakimi.
Dodaj komentarz

Kalendarz wydarzeń

Prev
Lipiec 2018
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Mini_hyundaiem-w-stos-drewna
Piątek, 2018-07-20
List_mini_iza-horanin-odebrala-medal-z-rak-prezydenta-i-ministra-mswia
Piątek, 2018-07-20
List_mini_zmiana-organizacji-ruchu
Piątek, 2018-07-20
List_mini_od-1-pazdziernika-pojedziesz-bez-dowodu-rejestracyjnego
Piątek, 2018-07-20
List_mini_sprzet-ratowniczy-dla-jednostek-osp-gminy-gryfow-slaski
Piątek, 2018-07-20
List_mini_36mftu
Piątek, 2018-07-20
List_mini_czolowe-zderzenie-w-rybnicy
Czwartek, 2018-07-19
List_mini_straz-miejska
Czwartek, 2018-07-19
List_mini_woda-nie-do-spozycia
Czwartek, 2018-07-19
List_mini_iza-horanin-2018
Czwartek, 2018-07-19
List_mini_odzyskany-sprzet-lesna--2-
Czwartek, 2018-07-19
List_mini_wypadek-rolowice-honda-2018
Środa, 2018-07-18
List_mini_przebudowa-skweru-lwowek-slaski-2018
Środa, 2018-07-18
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
Aktualności | Wydarzenia | Ludzie | Samorząd | Na sygnale | Wywiady | Historia | Galeria | Ogłoszenia |  Reklama | Praca