Policjanci zlustrowali nasze drogi. Zobacz jakie nieprawidłowości wskazali

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2017-07-10 09:14:50
Dwa miesiące, od kwietnia do czerwca trwała policyjna, wiosenna lustracja dróg. W tym czasie mundurowi skontrolowali oznakowanie pionowe i poziome a w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dokonali przeglądów także pod kątem ujawnienia miejsc i elementów dróg, które mogą powodować jego zagrożenie.

Dzisiaj otrzymaliśmy policyjne raporty podsumowujące lustrację dróg. Trudno tu nie dostrzec, iż gro problemów związanych z bezpieczeństwem na naszych drogach dotyczy DRÓG POWIATOWYCH, gdzie funkcjonariusze KPP w Lwówku Śląskim bardzo szczegółowo wypunktowali każdą nieprawidłowość, od brakujących, bądź uszkodzonych znaków, po stan nawierzchni dróg.


Policjanci Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim podczas realizacji zadań związanych z wiosenną lustracją dróg na terenie powiatu lwóweckiego, ujawnili następujące  nieprawidłowości:

DROGI POWIATOWE
- droga powiatowa 2496D miejscowość Radłówka od strony Lwówka Śląskiego brak znaku „koniec terenu zabudowanego”, tj. D-43,
- droga powiatowa 2496D miejscowość Radłówka od strony Lwówka Śląskiego na wysokości mostku brak znaku „ograniczenia prędkości do 30km/h”, tj. B-33 oraz „zwężenie jezdni dwustronne”, tj. A-12a,
- droga powiatowa 2496D miejscowość Radłówka brak znaku pionowego „przejście dla pieszych”, tj. D-6 oraz tabliczki T-27 „przejście dla pieszych szczególnie uczęszczane przez dzieci”,
- droga powiatowa 2496D pomiędzy miejscowością Radłówka a Niwnicami brak oznaczenia o przebiegu skrzyżowania, tj. brak znaków kolejno po obu stronach skrzyżowania T-6,
- droga powiatowa 2496D pomiędzy miejscowością Radłówka a Niwnicami w obrębie skrzyżowania odwrócony znak D-1, tj. „droga z pierwszeństwem przejazdu”,
- droga powiatowa 2496D miejscowość Niwnice na wysokości nr 128 uszkodzona nawierzchnia drogi,
- droga powiatowa 2496D miejscowość Niwnice na wysokości nr 132 przy wyjeździe w stronę Gościszowa przesłonięte gałęziami znaki „początku i końca terenu zabudowanego”, tj. D42 i D-43,
- droga powiatowa 2515D miejscowość Niwnice na wysokości nr 84-90 brak oznaczenia o przebiegu skrzyżowania, tj. znaków A-6 lub D-1,
- droga powiatowa 2515D miejscowość Niwnice na wysokości nr 15-20 brak oznaczenia o przebiegu skrzyżowania, tj. znaków A-6 lub D-1,
- droga powiatowa 2515D miejscowość Niwnice na wysokości nr 7-8 brak oznaczenia o przebiegu skrzyżowania, tj. znaków A-6 lub D-1,
- droga powiatowa 2515D miejscowość Niwnice na wysokości nr 90 brak oznaczenia o przebiegu skrzyżowania, tj. znaków A-6 lub D-1,
- droga powiatowa 2515D miejscowość Niwnice w stronę Gradówka brak znaku „końca terenu zabudowanego”, tj. D-43,
- skrzyżowanie dróg powiatowych 2515D i 2496D od strony Kotlisk nieczytelny znak „ustąp pierwszeństwa”, tj. A-7,
- droga powiatowa 2515D miejscowość Niwnice na wysokości nr 162a/150 brak oznaczenia o przebiegu skrzyżowania, tj. znaków T-6 lub D-1,
- droga powiatowa 2515D miejscowość Niwnice w stronę Kotlisk znaków „początku i końca terenu zabudowanego”, tj. D-42 i D-43, oraz oznaczeń miejscowości, tj. E-17a i E-18a.
- droga powiatowa 2515D pomiędzy miejscowościami Niwnice a Kotliska (wylot z Kotlisk), nieczytelny znak organizacji skrzyżowania, tj. T- 6a,
- droga powiatowa 2515D miejscowość Kotliska, na wysokości nr 100 uszkodzona nawierzchnia drogi,
- droga powiatowa 2515D miejscowość Kotliska, pomiędzy nr 82a a 56 uszkodzona nawierzchnia drogi, wyrwy w jezdni,
- droga powiatowa 2515D miejscowość Kotliska na wysokości nr 38 brak oznaczenia o przebiegu skrzyżowania, tj. znaków A-6 lub D-1,
- droga powiatowa 2515D miejscowość Kotliska na wysokości nr 38 przesłonięty gałęziami znak A-7,
- droga powiatowa 2515D miejscowość Kotliska na wysokości nr 25 brak oznaczenia o przebiegu skrzyżowania, tj. znaków A-6 lub D-1,
- droga powiatowa 2515D miejscowość Kotliska/Rakowice Małe, brak znaku D-43 po obu stronach lub wniosek o zdjęcie obu znaków D-42,
- droga powiatowa 2499D pomiędzy miejscowościami Ocice a Rakowice brak znaków „początku i końca terenu zabudowanego”, tj. D-42 i D-43,
- droga powiatowa 2499D pomiędzy miejscowościami Ocice a Rakowice przesłonięte gałęziami oznaczenia miejscowości, tj. E-17a i E-18a,
- droga powiatowa 2499D pomiędzy miejscowościami Włodzice a Rakowice Małe przesłonięte gałęziami oznaczenia miejscowości, tj. E-17a i E-18a,
- droga powiatowa 2499D pomiędzy miejscowościami Włodzice a Rakowice Małe przesłonięte gałęziami oznaczenia „początku i końca terenu zabudowanego”, tj. D-42 i D-43,
- droga powiatowa 2499D w miejscowości Rakowice Wielkie brak znaku D-1 o obrębie skrzyżowania z drogą gminną G108717D w kierunku Lwówka Śląskiego,
- droga powiatowa 2499D w miejscowości Rakowice Wielkie brak znaku poziomego P-10 „przejścia dla pieszych” oraz znaków pionowych D-6 i T-27 na wysokości przedszkola,
- droga powiatowa 2499D w miejscowości Rakowice Wielkie brak znaku poziomego P-10 „przejścia dla pieszych” oraz znaków pionowych D-6 i T-27 na wysokości szkoły,
- droga powiatowa 2499D w miejscowości Rakowice Wielkie brak znaku poziomego P-10 „przejścia dla pieszych” oraz znaków pionowych D-6 w kierunku Rakowic na wysokości stacji paliw,
- droga powiatowa 2527D w miejscowości Gaszów brak znaku pionowego D-1 w obrębie skrzyżowania na wysokości posesji nr 7-8,
- droga powiatowa 2527D w miejscowości Gaszów w kierunku miejscowości Skała brak znaków pionowych D-43 i E-18a,
- droga powiatowa 2527D w miejscowości Skała w kierunku miejscowości Gaszów brak znaku pionowego D-43,
- droga powiatowa 2527D w miejscowości Skała na wysokości nr 20 brak oznaczenia o przebiegu skrzyżowania, tj. znaków A-6 lub D-1,
- droga powiatowa 2595D w miejscowości Włodzice Małe w kierunku miejscowości Włodzice Wielkie brak znaku pionowego D-43,
- droga powiatowa 2595D pomiędzy miejscowościami Włodzice Małe a Nowa zniszczona nawierzchnia asfaltowa drogi, wyrwy w drodze,
- droga powiatowa 2541D w miejscowości Lwówek Śląski nieczytelne lub brak znaków poziomych,
- droga powiatowa 2510D w miejscowości Pilchowice skrzyżowanie w stronę elektrowni brak oznaczenia o przebiegu skrzyżowania, tj. znaków A-6 lub D-1, nieczytelny znak pionowy A-7,
- droga powiatowa 2510D w miejscowości Pilchowice skrzyżowanie w okolicy dawnego hotelu w stronę miejscowości Pokrzywnik zniszczona- brak nawierzchni asfaltowej,
- droga powiatowa 2509D pomiędzy miejscowościami Lwówek Śląski a Sobota zniszczona nawierzchnia asfaltowa drogi, wyrwy w drodze,
- droga powiatowa 2518D pomiędzy miejscowościami Chmielno i Skorzenice zniszczona nawierzchnia asfaltowa drogi, wyrwy w drodze.
- droga powiatowa 2511D pomiędzy miejscowościami Pławna a Lubomierz zniszczona nawierzchnia asfaltowa drogi, wyrwy w drodze,
- droga powiatowa 2535D w miejscowości Lubomierz ul. Sportowa w obrębie mostku zniszczona nawierzchnia asfaltowa drogi, wyrwy w drodze,
- droga powiatowa 2525D pomiędzy miejscowościami Ubocze a Lubomierz zniszczona nawierzchnia asfaltowa drogi, wyrwy w drodze,
- droga powiatowa 2511D pomiędzy miejscowościami Lubomierz a Radoniów zniszczona nawierzchnia asfaltowa drogi, wyrwy w drodze,
- droga powiatowa 2535D pomiędzy miejscowościami Lubomierz a Popielówek zniszczona nawierzchnia asfaltowa drogi, wyrwy w drodze
- droga powiatowa 2427D w miejscowości Giebułtów na skrzyżowaniu z ulicą Giebułtów Bloki na wysokości nr 3- brak oznaczenia o przebiegu skrzyżowania (wystąpienie do Gminy Mirsk- projekt organizacji ruchu),
- droga powiatowa 2427D w miejscowości Giebułtów na skrzyżowaniu na wysokości Szkoły Podstawowej przechylone znaki A-6 i A-17,
- droga powiatowa 2498D w miejscowości Giebułtów na skrzyżowaniu z drogą gminną G112706D- brak znaków D-1 i A-7, przesłonięte gałęziami oznaczenia o przebiegu skrzyżowania,
- droga powiatowa 2498D w miejscowości Giebułtów od strony Mirska przesłonięty gałęziami znak E-18a,
- droga powiatowa 2498D w miejscowości Mirsk w obrębie skrzyżowania na wysokości budynku nr 19a brak znaku D-1 od strony Szkoły Podstawowej,
- droga powiatowa 2498D w miejscowości Mirsk ul. Graniczna o obrębie skrzyżowania na wysokości budynku nr 36- uszkodzony znak D-1,
- droga powiatowa 2498D w miejscowości Mirsk skrzyżowanie ul. Mickiewicza z ul. Zieloną- brak znaków pionowych D-6,
- droga powiatowa 2526D w miejscowości Gryfów Śląski ul. Rzeczna na wysokości nr 24 i 27h brak znaków poziomych i pionowych D-6,
- droga powiatowa 2526D w miejscowości Gryfów Śląski w obrębie skrzyżowania ul. Rzeczna i Młyńska nieczytelny znak B-36,
- droga powiatowa 2494D pomiędzy miejscowościami Krobica a Rębiszów zniszczona nawierzchnia asfaltowa drogi, wyrwy w drodze,
- droga powiatowa 2494D początek miejscowości Gierczyn od strony Krobicy- nieczytelny znak B-33,
- droga powiatowa 2494D w miejscowości Przecznica w kierunku miejscowości Rębiszów po prawej stronie wymyte pobocze drogi,
- droga powiatowa 2494D w miejscowości Przecznica w obrębie skrzyżowania na wysokości posesji nr 7- nieczytelne znaki B-33 i B-18, odwrócony znak A-7,
- droga powiatowa 2494D w miejscowości Przecznica w obrębie skrzyżowania na wysokości posesji nr 18- nieczytelny znak A-6,
-skrzyżowanie dróg powiatowych 2494D i 2513D w miejscowości Rębiszów- nieczytelne znaki A-7, brak oznaczenia o przebiegu skrzyżowania, tj. znaków A-6 lub D-1,
- droga powiatowa 2513D na wysokości nr 20 w obrębie skrzyżowania nieczytelny znak A-7,
-skrzyżowanie dróg powiatowych 2513D i 2774D w miejscowości Rębiszów- nieczytelne znaki przebiegu skrzyżowania,
- droga powiatowa 2513D na wysokości nr 20 w obrębie skrzyżowania z drogą gminną 112731D- nieczytelne znaki B-33 i B-18,
-skrzyżowanie dróg powiatowych 2513D i 2495D w miejscowości Rębiszów- nieczytelne znaki kierunku i miejscowości E-2,
- droga powiatowa 2513D początek miejscowości Mirsk od strony Rębiszowa- odwrócone znaki D-42 i D-43,
- droga powiatowa 2513D w miejscowości Mirsk ul. Spacerowa na wysokości nr 2 w obrębie skrzyżowania z drogą gminną 112713D- nieczytelny znak A-7,
- droga powiatowa 2542D w miejscowości Gryfów Śląski ul. Kolejowa w obrębie skrzyżowania z ul. Pl. Kościelny- nieczytelny znak B-33,
- droga powiatowa 2542D w miejscowości Gryfów Śląski ul. Kolejowa w obrębie skrzyżowania z drogą gminną G110020D ul. Uczniowską- brak pionowych znaków D-6, brak lub nieczytelne D-1, A-7 oraz B-36,
- droga powiatowa 2544D w miejscowości Gryfów Śląski ul. Floriańska- zniszczona nawierzchnia asfaltowa drogi, wyrwy w drodze,
- skrzyżowanie drogi powiatowej 2544D w miejscowości Gryfów Śląski ul. Floriańska z drogą gminną G110017D ul. Kwiatowa- nieczytelne znaki B-18.

GDDKiA Rejon Lubań

- droga krajowa K30 brak lub nieczytelne słupki hektometryczne,
- droga krajowa K30 w miejscowości Pasiecznik na wysokości 51,400km uszkodzona latarnia.

DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU
- droga wojewódzka W297 w miejscowości Golejów- wnioskowanie o „ograniczenie prędkości do 40km/h” na całej długości miejscowości, tj. o znak B-33 pod znakiem „początku terenu zabudowanego”, tj. D-43 po obu stronach miejscowości,
- droga wojewódzka W297 w miejscowości Lwówek Śląski nieczytelne lub brak znaków poziomych,
- droga wojewódzka W364 w miejscowości Lwówek Śląski nieczytelne lub brak znaków poziomych.
- droga wojewódzka W297 pomiędzy miejscowościami Pasiecznik a Lwówek Śląski brak lub nieczytelne słupki hektometryczne,
- droga wojewódzka W297 pomiędzy miejscowościami Pasiecznik a Lwówek Śląski nieczytelne oznakowanie poziome,
- droga wojewódzka W360 pomiędzy miejscowościami Wieża a Złoty Potok zniszczona nawierzchnia asfaltowa drogi, wyrwy w drodze, niewykoszone pobocze,
- droga wojewódzka W360 pomiędzy miejscowościami Złoty Potok a Giebułtów brak znaków uzupełniających F-3 „granicy obszaru administracyjnego” (powiatu),
- droga wojewódzka W361 w miejscowości Mirsk w obrębie skrzyżowania z ul. Zdrojową nieczytelny znak D-1,
- droga wojewódzka W361- nieczytelne lub brak znaków poziomych, brak lub nieczytelne słupki hektometryczne,
- skrzyżowanie drogi wojewódzkiej W361 z drogą powiatową 2513D w miejscowości Mirsk- przechylony znak A-7,
- droga wojewódzka W361 w miejscowości Mirsk ul. Wojska Polskiego na wysokości posesji nr 33 w obrębie skrzyżowania z ul. Os. Lniarskie- nieczytelny znak B-33,
- droga wojewódzka W361 w miejscowości Proszówka na wysokości posesji nr 75a w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową 2538D- nieczytelny znak B-18, brak oznaczenia o przebiegu skrzyżowania, tj. znaków A-6 lub D-1,
- droga wojewódzka W361 w miejscowości Proszówka na wysokości posesji nr 11 w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową 2526D- nieczytelny znak ostrzegawczy A-3,
- droga wojewódzka W360 w miejscowości Gryfów Śląski ul. Sanatoryjna w obrębie skrzyżowania z drogą gminną G110002D ul. Garncarska i drogą powiatową 2526D ul. Rzeczna nieczytelne znaki B-36 i B-35,
- droga wojewódzka W360 w miejscowości Gryfów Śląski ul. Lubańska w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową 2544D ul. Floriańska- nieczytelny znak A-7.


Gmina Lwówek Śląski
- droga gminna G108717D miejscowość Rakowice w stronę Radłówki brak „ograniczenia prędkości do 40km/h na całej długości odcinka”, tj. znaku B-33 pod znakiem D-42,
- droga gminna G108717D pomiędzy miejscowością Rakowice a Radłówka na wysokości przejazdu kolejowego brak oznaczeń pierwszeństwa przejazdu pod wiaduktem, tj. znaków B-31 i D-5,
- droga gminna G108831D miejscowość Lwówek Śląski ul. Traugutta uszkodzona nawierzchnia asfaltowa drogi.


Gmina Gryfów Śląski

- droga gminna G110005D w miejscowości Gryfów Śląski ul.Pl. Kościelny nieczytelny znak B-36,
- droga gminna G110020D w miejscowości Gryfów Śląski ul. Uczniowska na wysokości Szkoły Podstawowej przesłonięte gałęziami znaki A-17 i B-33.


Gmina Lubomierz
- drogi gminne na terenie miasta Lubomierz nieczytelne znaki pionowe.


Gmina Mirsk
- droga gminna G112715 w miejscowości Mirsk skrzyżowanie ul. Sikorskiego z ul. Prostą w obrębie skrzyżowania przesłonięte gałęziami znak D-1 i B-21,
- droga gminna G112714 w miejscowości Krobica na wysokości nr 46 i 47 brak znaku E-17a.


Gmina Wleń
- drogi gminne na terenie miasta Wleń brak lub nieczytelne znaki poziome.

W związku z tym na podstawie art.129 pkt.2 ust.7a Ustawy o Ruchu Drogowym wnosimy o niezwłoczne podjęcie wszelkich czynności zmierzających do usunięcia wskazanych nieprawidłowości. - czytamy w policyjnym raporcie.

Jak do tych raportów podejdą zarządcy dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych? Czy wskazane uchybienia zostaną wyeliminowane? I jak szybko? O tym przekonamy się już wkrótce.
Komentarze:
Aparatxxx
Poniedziałek, 2017-07-10 10:27
W Pławnej po ostatnim zdarzeniu na moście została tylko barierka pozioma bez dolnej części jak ktoś odpukać w to wjedzie to się to wbije do środka i będzie nie miło w kierunku Lwówka po prawej, plus barierka przy skrzyżowaniu na Lubomierz.
AparatM.
Poniedziałek, 2017-07-10 11:05
Droga gminna we Lwówku Śląskim -ul.Parkowa brak asfaltu dziury i błoto .Czy tą drogą w końcu ktoś się zainteresuje???? Ciągłe prośby są odrzucane..... Czyli droga niczyja ??????? Podatki musimy płacić? Więc o co tu chodzi ?????
AparatKierowca
Poniedziałek, 2017-07-10 13:50
W Wojciechowie na skrzyżowaniu jedac z Jeleniej na Lwówek , to jest dopiero niebezpieczeństwo może policja pomogłaby ,żeby te krzaki na posesjach zniknely
AparatKierowca
Poniedziałek, 2017-07-10 14:17
Jednym słowem: ...kamieni kupa.
Aparattolek
Poniedziałek, 2017-07-10 14:36
oj widzę tu jakąś lokalną wojenkę dlaczego na drogach powiatowych policja tak szczegółowo pokazała braki na na drogach gminnnych tak na odwal się "nieczytelne znaki pionowe."
AparatGryfek
Poniedziałek, 2017-07-10 15:09
A florianskiej nikt nie widział, czy celowo omijana ?
Aparatola
Poniedziałek, 2017-07-10 16:46
Droga Krzewie Wielkie - Młyńsko; brak barierek ochronnych na mostkach rzecznych, MŁYŃSKA STRUGA, itp.
AparatCień
Poniedziałek, 2017-07-10 16:53
40 w Golejowie to chyba tylko po to żeby było więcej miejsca do marnowania czasu z radarem.
AparatZ
Poniedziałek, 2017-07-10 16:56
A gdzie droga Dworek - Sobota? Lub droga Dworek - Pieszków?
AparatGryf
Wtorek, 2017-07-11 00:08
A źle parkowanie przy Pasji w Gryfowie to nie kompetencji policji? Jakoś nikt nie potrafi z tym zrobić porządku...
Aparatkierowca
Wtorek, 2017-07-11 08:00
jak policja wziela sie za stan drog to i mandaty tez by sie przydaly bo oczywiscie winnego niema.
AparatLOL
Wtorek, 2017-07-11 09:21
A parkowanie na Morcinka na skrzyżowaniu pieszych nie widać masakra nie ma jak przejechać i trzeba pół ulicy się miedzy autami chwać...
Aparatstara baba
Wtorek, 2017-07-11 09:31
przy drodze powiatowej 2499D nie ma miejscowości: Rakowice- te są koło Bożejowic a Rakowice Wielkie i Rakowice Małe, podobnie brak miejscowości Włodzice, miejscowości Ocice i Rakowice Małe nie graniczą ze sobą, pomiędzy są Włodzice Małe, od 15 lat nie ma przedszkola w Rakowicach Wielkich, A absurdalnego ograniczenia "40" od skrzyżowania we Włodzicach Małych do skrzyżowania z drogą do Nowej przed Ocicami przy braku takiego ograniczenia na przeciwległym pasie ruchu nikt nie zauważył
AparatWojciech
Wtorek, 2017-07-11 13:36
W Wojciechowie na skrzyżowaniu lubomierz lwówek przydało by się lustro
AparatPanter
Wtorek, 2017-07-11 16:02
Droga między Wleń a Nielesto za ostrym zakrętem zapada się na pole Niedługo nie będzie można tędy przejechać bez uszkodzenia podwozia Może poczekajmy aż całkiem się obsunie droga na pole wtedy powiat zrobi całkowity remont tej drogi
Aparatmik
Wtorek, 2017-07-11 20:18
Widzę, że niektóre miejscowości szczególnie zostały prześwietlone,a inne tak jak Wlen i cała gmnina potraktowane po macoszemu.
Aparatkot
Wtorek, 2017-07-11 21:48
Pochylone drzewa, gałęzie nad drogą pomiędzy Pasiecznikiem a Pławną,a także przy drodze między Pławną a Jelenią Górą to zgroza czy odpowiedzialne za to władze tego nie widzą trzeba będzie powiadomić i zaapelować do ministra- żeby wziął się za lokalne a nawet wojew. władze.
Aparatkierowca
Czwartek, 2017-07-13 21:11
droga Gryfów Śl. - Lwówek Śląski, brak słupków, lub bardzo daleko od siebie oddalone, szczególnie na zakrętach. Po co komu takie stawianie słupków co 100 m? NIe widać ciagu drogi i zakrętów. Słupki powinni być w całej PL na każdej drodze co 50 m a na zakrętach co 20m !
Olszyna - Gryfów Śl. a najgorzej Biedrzychowcie - Gryfów Śl. brak pasów na poboczu i słupki oddalone aż o 100 a nawet 200 m!
Dodaj komentarz

Kalendarz wydarzeń

Prev
Listopad 2019
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
WAŻNE

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Mini_archiwum-lwowecki
Niedziela, 2019-03-17
List_mini_hercules-c130-mon
Piątek, 2019-03-15
List_mini_swietlica-wiejska-w-mlynsku-2019
Piątek, 2019-03-15
List_mini_znowu-okradaja-domy-rozwiercajac-okna
Piątek, 2019-03-15
List_mini_male-granty-3
Piątek, 2019-03-15
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-igrzysk-dzieci-2019
Piątek, 2019-03-15
List_mini_policyjny-kogut
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_prokurator
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_onie-byli-niezlomni
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_tragiczny-wypadek-na-dk30
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_wlen-zabytek
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-licealiada-mlodziezy
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_mini-pilka-siatkowa-4-sp-mirsk
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_mistrzostwa-powiatu-szs-----pilka-reczna-dziewczat-igrzysk-dzieci-2019
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-igrzysk-mlodziezy-2019
Czwartek, 2019-03-14
Aktualności | Wydarzenia | Ludzie | Samorząd | Na sygnale | Wywiady | Historia | Galeria | Ogłoszenia |  Reklama | Praca