Jedno mieszkanie w dwóch budynkach, czy to możliwe?

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2016-08-11 17:44:52
Czy można być właścicielem jednego mieszkania, mieszczącego się w dwóch budynkach, zarządzanych przez dwie różne wspólnoty i położonych na dwóch odrębnych działkach? Okazuje się, że tak. Z takim problemem boryka się mieszkająca w Gryfowie Śląskim Pani Maria.

Sprawa jest mocno zawiła, dlatego, aby zobrazować sytuację posłużyliśmy się prostą grafiką przedstawiającą dwie kamienice mieszczące się w centrum Gryfowa Śląskiego i łączące je mieszkanie Pani Marii.


Żółty prostokąt stanowi część mieszkania położonego przy ulicy Grodzkiej, w skład którego wchodzi przedpokój, kuchnia, toaleta i pokój dzienny.
Zielony prostokąt to pomieszczenie, które w 1996 roku za zgodą władz Gryfowa Śl. zostało zaadaptowane na drugi z pokoi tego mieszkania stanowiący jego integralną część.
Oba pokoje zostały połączone. Wejście do „zielonego” pokoju, jak i do całego mieszkania jest wyłącznie od ulicy Grodzkiej.

Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z 23.09.1996 r
Na podstawie Prawa budowlanego i rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków i trybu postępowania przy rozbiórkach nieużytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych oraz udzielenia pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części oraz po rozpoznaniu wniosku Zakładu Budżetowego GKiM w Gryfowie Śląskim z dnia 16.09.1996 r. w sprawie wydania pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania części lokalu użytkowego z przeznaczeniem na pomieszczenia mieszkalne.
- udzielam pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania
Część pomieszczenia lokalu użytkowego położonego w budynku mieszkalno- użytkowym Rynek 37 z przeznaczeniem na pokój mieszkalny o powierzchni 26,50 m2 – powiększenie istniejącego lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Grodzkiej 1 w Gryfowie Śl.
Warto zapamiętać fragment: „powiększenie istniejącego lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Grodzkiej 1 w Gryfowie Śl.”


Problemy Pani Marii zaczęły się dopiero ok. dwóch lat temu, kiedy to Zarządca Wspólnoty budynku Rynek 37 zwrócił się do niej z nakazem płacenia na rzecz wspólnoty „czynszu”. Pani Maria odmówiła, ponieważ regularnie uiszcza zaliczki dla swojej wspólnoty. Jak twierdzi nic ją nie wiąże z tamtą wspólnotą, nie korzysta z ich usług, z ich klatki schodowej, z remontów pokrywanych przez tamtą wspólnotę, z usług fachowców – kominiarza, elektryka, czy gazownika pracujących na zlecenie wspólnoty Rynek 37.

Odmowa płacenia przez Panią Marię zaliczek na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 37 skutkowała skierowaniem sprawy do sądu. Zarządca tej wspólnoty utrzymuje, iż w świetle obowiązującego prawa kobieta musi ponosić koszty swojego udziału we wspólnocie. Jednak Pani Marii nie chodzi tylko o comiesięczny wkład na fundusz remontowy, ale także o planowany duży remont kamienicy w rynku. Pan Stanisław, największy z udziałowców tej wspólnoty potwierdza nam, iż faktycznie przymierzają się do dużego remontu budynku. Wspólnota będzie chciała w dużej mierze pozyskać środki zewnętrzne a na resztę zaciągnąć kredyt i wyremontować dach, ocieplić budynek, czy wymienić stolarkę. Pani Maria nie chce zadłużać się i dokładać się do remontu budynku Rynek 37. Kobieta chce się odłączyć od tej wspólnoty i pozostać przy tej, z której korzysta – Grodzka 1 – tu korzysta z dachu, klatki schodowej, prądu … tu ma wejście do swojego mieszkania.


W grudniu ubiegłego roku Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim podzielił zdanie Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 37 i nakazał Pani Marii płacenie składek.
Pozwani Maria i Tomasz tworzą zatem zarówno Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Grodzkiej 1 w Gryfowie Śląskim, czego nie kwestionują, a także Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Rynek 37 w Gryfowie Śląskim. Powyższe wynika z mocy samego prawa, a w szczególności z przytoczonego wcześniej art. 6 ustawy z dnia 24.06.1994 o własności lokali. Dopóki pozwani są właścicielami lokalu mieszkalnego – pokoju, dla której to nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta, nie ma żadnej prawnej możliwości uznania, iż Maria oraz Tomasz tworzą tylko i wyłącznie Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Grodzkiej 1 w Gryfowie Śląskim. W tym zakresie nie mogą znaleźć zastosowania zasady współżycia społecznego, o których stanowi art. 5 k.c. Warto odwołać się w tym miejscu do hipotetycznego przykładu, kiedy jeden konkretny podmiot byłby właścicielem kilku lokali o różnych numerach ksiąg wieczystych i położonych w różnych miejscowościach. Oczywistym byłoby wówczas, iż właściciel taki tworzy tyle wspólnot mieszkaniowych, ile jest odrębnych miejscowości położenia tych lokali. Innymi słowy, będąc właścicielem lokali, dajmy na to w Gryfowie Śląskim, a także w Jeleniej Górze, Lubaniu, czy Lwówku Śląskim, nie można twierdzić, że właściciel tych lokali tworzy tylko jedną Wspólnotę Mieszkaniową w Gryfowie Śląskim." – czytamy m.in. w uzasadnieniu orzeczenia sądu.

Pani Maria nie zgadza się ani z wyrokiem, ani z uzasadnieniem sędziego. Jak mówi, przyjmując hipotetyczną sytuację przedstawioną przez sędziego należy przyjąć, iż oddzielne mieszkania, w różnych miejscowościach będą miały oddzielne wejścia, klatki schodowe, media, ect. Jej sytuacja to nie dwa odrębne mieszkania, a jedno mieszkanie. Pokój „zielony” nie może istnieć jako samodzielny twór, jako samodzielny lokal mieszkalny, jest on integralną częścią mieszkania przy Grodzkiej 1 i tylko z tego mieszkania, z tego budynku można wejść do tego pokoju więc nie ma tu mowy o porównywaniu jej sytuacji do przykładów przedstawionych przez sędziego, dlatego kobieta złożyła apelację. I ponownie wnosi m.in. o odłączenie lokalu mieszkalnego – pokoju (na potrzeby materiału nazwanego „zielonym”) od Wspólnoty Rynek 37 i przyłączenia go do Wspólnoty Grodzka 1.

W treści uzasadnienia apelacji czytamy m.in.: „W tym miejscu odwołujący wskazują również na treść Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski nr 7/96 (w aktach sprawy), z której jasno wynika że części pomieszczenia lokalu użytkowego położonego w budynku mieszkalno- użytkowym Rynek 37 zmieniono sposób użytkowania na pokój mieszkalny, powiększając tym samym istniejący lokal mieszkalny położony w budynku mieszkalnym przy ul. Grodzkiej 1. Jak dalej można przeczytać przedmiotowa adaptacja polegała na wykuciu otworu drzwiowego wraz z przesklepieniem w miejscu zamurowanego byłego otworu oraz  zamurowania istniejącego otworu drzwiowego łączącego ten pokój z pozostałą częścią lokalu.”

Małżonkowie wskazują także, że sporny pokój w Księdze Wieczystej w Dziale I-0 – Oznaczenie Nieruchomości nie ma nadanego numeru z uwagi na przynależność do lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Grodzkiej 1, co dodatkowo utwierdza ich w przekonaniu, iż „zielony” pokój powinien zostać odłączony od Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 37 i przyłączony do Wspólnoty Mieszkaniowej Grodzka 1.


Na marginesie
Pani Maria i Pan Tomasz wnieśli do sądu o ustanowienie dla nich pełnomocnika z urzędu, który będzie ich reprezentował w sprawie uzasadniając to trudną sytuacją materialną. Sąd oddalił ten wniosek wyjaśniając m.in.:
… „Niezbędną przesłankę ustanowienia adwokata bądź radcy prawnego stanowi potrzeba jego udziału w sprawie. Taka okoliczność istnieje, gdy strona wnosząca o ustanowenie pełnomocnika procesowego jest nieporadna, ma trudności z samodzielnym podejmowaniem czynności procesowych albo gdy sprawa jest skomplikowana pod względem formalnym lub prawnym.
Zdaniem Sądy powyższe przesłanki nie wystąpiły w niniejszym postępowaniu
.” …

Z niecierpliwością czekamy na stanowisko Sądu drugiej instancji.
Zobacz galerie:
Komentarze:
Aparattww
Czwartek, 2016-08-11 21:12
powinni płacić tylko za jeden, czyli tam gdzie mają wejście, a jak zrobią sobie 2 wejścia to wtedy płacić na 2 spółdzienie.
Aparatza
Czwartek, 2016-08-11 23:52
W mojej ocenie Sąd ma rację część mieszkania znajduje się na innej działce geodezyjne Gmina wydając pozwolenie na powiększenie lokalu popełniła błąd takich spraw jest więcej tylko nie trafiają na wokandę.
AparatHmmm
Piątek, 2016-08-12 09:40
Jak można płacić za coś z czego się nie korzysta !!! Do tego pokoju jest tylko wejscie od jednej strony więc to absurd płacić za dwie wspólnoty
Aparatmik
Piątek, 2016-08-12 11:30
Uzasadnienie wyroku jest niesamowite, żadnej analogii - wstyd dla sądu!
AparatGość
Sobota, 2016-08-13 21:58
Sąd odmówił przyznania pełnomicnika z urzędu... To jawna kpina...
Kilka lat temu znajomy nekał swoja byłą żonę i robił przy tym "różne świństwa" a gdy zostały zebrane odpowiednie dowody i postawiono mu zarzuty ON DOSTAŁ PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU

I to jest sprawiedliwośc po POLSKU
AparatYyyy
Niedziela, 2016-08-14 13:48
Idą na łatwiznę i tyle.. siedzą, pierdzą w krzesła i trzepią na tym kasę.. aż strach myśleć o tym co się u nas w kraju dzieje..
AparatPoirytowana
Niedziela, 2016-08-14 13:52
Jednym słowem gmina wpakowała Ich w kłopoty wydając zgodę, z drugiej strony gmina dała pozwolenie - niech gmina płaci, dlaczego Ci ludzie mają cierpieć nie ze swojej winy. A co do sądu i ogólnie załatwiania "spraw" w tym naszym Kraju to już tak to jest jeśli chodzi o tych wyżej zawsze znajdzie się pomóc a zwykli uczciwi ludzie zawsze dostaną kopa w dupe za przeproszeniem.
AparatZibi
Poniedziałek, 2016-08-15 11:27
Sprawę powinien załatwić Burmistrz bo to jego działka...
AparatAaaa
Poniedziałek, 2016-08-15 15:53
Brak słów żeby to skomentować ale zacząć trzeba od kretynów ze spółdzielni nr37 i ich szefa Sawczaka czy innego czubka a skończyć na Sądzie ze Lwowka który tylko z nazwy jest sądem bo niema nic wspólnego z logiką orzeczenia coś tak chorego ale adwokat tej chorej spółdzielni swoje zrobił za drobną opłatą a normalnym ludzi nawet nikt nie pomoże ale tak już jest ze banda kretynów rządzących typ powiatem ma w d....e wszystko poza własnym interesem !!!
Aparatspóldzielnia
Środa, 2016-08-17 15:41
Zapewne nikt im tego pokoju nie wetknął na siłę, zapewne sami chcieli dla poprawy warunków lokalowych, chodzili, prosili a może i wymuszali aby im dać. Co rozum i świadomość mają z epoki kamienia łupanego, nie wiedzieli co biorą jaka jest sytuacja pomieszczeń i budynków.Kto ich zmusił do podpisania aktu notarialnego przed notariuszem aby stać się właścicielem tego mieszkania. Strugają teraz pokrzywdzonych, kombinatorzy.
AparatDo spółdzielni
Czwartek, 2016-08-18 15:06
Widać nie każdy potrafi czytac ze zrozumieniem 2 klasa szkoly podstawowej. To nie Ci ludzie wymusili lub wychodzili tylko wykorzystali możliwość wykupu jaki zaoferowała gmina. A to wina gminy że nie podzieliła działki przed sprzedażą. Po nad to gdyby burmistrz oraz radni byli ludźmi to pomogli by a nie udawali że nie ma żadnego problemu
AparatUuu
Czwartek, 2016-08-18 15:18
Czas nauczyć się czytać ze zrozumieniem " 2 klasa szkoły podstawowej" Ludzie wykorzystali możliwość wykupu mieszkania jaki zaoferowała im gmina i to nie jest ich wina ze gmina popełniła błąd za który ludzie muszą płacić. Ponadto gmina rozkłada ręce i nie chce pomóc.
Aparatspóldzielnia
Czwartek, 2016-08-18 23:57
Ani gmina, ani sąd nie popełnili żadnego błędu,lokal składa się z pomieszczeń w budynkach przyległych do siebie ale znajdujących się na innych działkach geodezyjnych i stanowiących odrębne nieruchomości. Stan rzeczy jest normalny i prawidłowy, nikt tego nigdy nie zmieni bo ktoś nieświadomy coś sobie wymyślił i coś mu się nie podoba, nikt tym ludziom nie pomoże. Robicie jakieś bzdurne zamieszanie co świadczy o Waszym prymitywnym nieuctwie i pieniactwie. A jak kogoś nie stać by być właścicielem to niech odda lokal do gminy i go wynajmuje. Jak ci ludzie nie będą płacić do obydwu wspólnot to narobią sobie biedy i prędzej czy później komornik tak ich przećwiczy że może nabiorą rozumu że sami z siebie robią ofiary losu.
AparatDo spoldzielni
Sobota, 2016-08-20 21:46
Wy chyba sobie jaja robocie, ze tak ładnie powiem! Proszę się postawić teraz w sytuacji tych osób, które faktycznie są pokrzywdzone, a nie jedynie udają, jak to napisaliście.. ciekawa jestem jakie wtedy by było wasze zdanie na ten temat, gdybyście to Wy mieli taki problem..
Aparatspłdzielnia
Sobota, 2016-08-20 22:36
Jaja to Wy sami robicie z siebie, a krzywdy Wasze są urojone. Jeżeli nie przyjmie do siebie że tak musi być i że jest to prawidłowo zgodnie z zasadami i prawem, to będą Was urojone krzywdy drążyły wiecznie. Nie marnujcie życia na urojone krzywdy, szkoda że nie możecie pojąć tych prawidłowości z którymi walczycie. Jeżeli tego nie rozumiecie i nie zrozumiecie to niestety Wasz strata.
AparatNiezaangazowany
Poniedziałek, 2016-08-22 12:21
Cwaniactwo czy glupota? Napewno pieniactwo wlascicieli lokalu. Gmina byla z ludzkim sercem poprawiajac warunki mieszkaniowe tych ludzi.Tak sie zlozylo ze przydzilony pokoj na dzien dzisiejszy znajduje sie w zasobach innej wspolnoty. Oplaty do "wspolnoty mieszkaniowej" za mieszkanie sa liczone w zaleznosci od wielkosci mieszkania (za m2). Logiczne jest, ze za czesc mieszkania nalezaca do pierwszej wspolnoty z wejsciem i klatka schodowa place za m2 mieszkania do pierwszej wspolnoty natomiast za m2 pokoju bedacego w zasobie drugiej wspolnoty place tej drugiej wspolnocie. Jedynym "problemem"(utrudnieniem) dla wlascicieli jest placenie na dwa rachunki (dwie wspolnoty, dwa konta). Oplaty za m2 w przyleglych kamienicach sa podobne wiec nie widze problemu.Drugim rozwiazaniem jest oddac ten pokoj tamtej wspolnocie i problem znika.
Jezeli wspierac zasadnosc wlasciciela tego mieszkania to ja chce miec takie mieszkanie gdzie wejscie i przedpokoj (5m2)jest w jednej wspolnocie a 4 pokoje razem 95m2 w drugiej i placic tylko do pierwszej wspolnoty za 5m2.
AparatEryk
Środa, 2016-08-24 20:25
Czytając wszystkie komentarze, a zwłaszcza te ostatnie należy zadać pytanie " spółdzielni" dlaczego Pani Maria ma oddać "zielony pokój" a nie go sprzedać?! To jest bardzo zastanawiające i intrygujące; a moze Pan sawczak i jego kolesie chcą na tym zrobić interes! A moze Pani Maria jest dla nich niewygodna?!
Aparatzarządca
Środa, 2016-08-31 11:25
W Gryfowie Śląskim jest więcej takich "kwiatków" , zarządzamy n.p. budynkiem, w którym jedno z mieszkań leży w całości w obiekcie sąsiedniej wspólnoty, a przez naszą ma jedynie wejście . Jest to kuriozum, do którego doszło zapewne przy tworzeniu wspólnot mieszkaniowych przez ZBGKiM.
Dodaj komentarz

Kalendarz wydarzeń

Prev
Kwiecień 2019
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
WAŻNE

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Mini_archiwum-lwowecki
Niedziela, 2019-03-17
List_mini_hercules-c130-mon
Piątek, 2019-03-15
List_mini_swietlica-wiejska-w-mlynsku-2019
Piątek, 2019-03-15
List_mini_znowu-okradaja-domy-rozwiercajac-okna
Piątek, 2019-03-15
List_mini_male-granty-3
Piątek, 2019-03-15
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-igrzysk-dzieci-2019
Piątek, 2019-03-15
List_mini_policyjny-kogut
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_prokurator
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_onie-byli-niezlomni
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_tragiczny-wypadek-na-dk30
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_wlen-zabytek
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-licealiada-mlodziezy
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_mini-pilka-siatkowa-4-sp-mirsk
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_mistrzostwa-powiatu-szs-----pilka-reczna-dziewczat-igrzysk-dzieci-2019
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-igrzysk-mlodziezy-2019
Czwartek, 2019-03-14
Aktualności | Wydarzenia | Ludzie | Samorząd | Na sygnale | Wywiady | Historia | Galeria | Ogłoszenia |  Reklama | Praca