Powiat ma nowe władze

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2014-12-19 21:15:12
Zakończyła się I-sza w tej kadencji i zarazem najdłuższa sesja w historii Rady Powiatu Lwóweckiego. Trwała ona od 28 listopada, kiedy to nowo wybrani radni spotkali się po raz pierwszy i w nieco okrojonym wówczas składzie złożyli ślubowania. Po czym ogłoszona została przerwa do 5 grudnia, w którym to dniu obrady miały zostać dokończone. Niestety druga część sesji trwała zaledwie kilka minut. Po złożeniu ślubowań przez kolejnych radnych znowu ogłoszono przerwę w obradach.

W dniu dzisiejszym, 19 grudnia 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim odbyła się trzecia część I sesji Rady Powiatu Lwóweckiego, V kadencji. Sesja była poniekąd utajniona, co z pewnością miało przełożenie na bardzo małą frekwencję wśród gości, na co przed rozpoczęciem sesji uwagę zwróciła radna Piotrowicz.
Jak się okazuje Starostwo zapomniało poinformować mieszkańców o terminie obrad. Kto nie był, lub się spóźnił na drugą część obrad w dniu 12 grudnia praktycznie nie miał skąd się dowiedzieć kiedy radni wybiorą spośród siebie przewodniczącego, czy starostę i kiedy zostaną przyjęte bardzo ważne dla mieszkańców uchwały dotyczące m.in. przyszłości szkolnictwa.

Podczas dzisiejszej sesji zostały przeprowadzone cztery niezmiernie ważne głosowania. Radni wybrali spośród siebie Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących a po zmianie porządku obrad również Starostę Powiatu i Zarząd Powiatu.

Sesja rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez troje radnych, którzy do rady weszli w wyniku złożenia mandatów przez osoby, które objęły stanowiska burmistrzów. I tak ślubowanie w dniu dzisiejszym złożyli Jan Karpowicz (PSL), po złożeniu mandatu radnego przez Mariolę Szczęsną, Franciszek Bar (PO), po złożeniu mandatu przez Wiesława Ziółkowskiego i Marek Chrabąszcz (PiS), po złożeniu mandatu przez Artura Zycha.

Następnie rozpoczęły się niezwykle długie wybory. Półtorej godziny trwały wybory na przewodniczącego, niemal tyle samo czasu zajęła procedura wyboru wiceprzewodniczących. Publiczność na sali żartowała, że to nie tylko w PKW psuje się system…

Na Przewodniczącego Rady Powiatu Lwóweckiego zgłoszono dwie kandydatury: radna Małgorzata Szczepańska zgłosiła najmłodszego wśród radnych, radnego Daniela Koko, natomiast radna Krystyna Piotrowicz zgłosiła Ryszarda Mruka.
Po zgłoszeniu kandydatur radni sprawnie wybrali komisję skrutacyjną i w tym momencie zaczęły się schody. Komisja skrutacyjna przygotowała Regulamin, który zakwestionował radny Rafał Ślusarz. Radny wnioskował o zmianę jednego z punktów według którego, jeżeli na karcie do głosowania, bądź poza nią zostaną dokonane dodatkowe wpisy (poza znakiem X przy nazwisku) głos taki uznaje się za ważny. Niestety, jak się można było spodziewać utworzona koalicja przegłosowała nie dopuściła do zmian.
W tajnym głosowaniu Przewodniczącym Rady Powiatu Lwóweckiego wynikiem 10/7 został radny Daniel Koko (SLD Lewica Razem, Gryfów Śląski).

Podobnie długo trwał wybór wiceprzewodniczących. Po kolejnych przerwach, zmiana w kolejnym Regulaminie i skrupulatnym liczeniu głosów Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu Lwóweckiego zostały dwie kobiety; Teresa Wachal (SLD Lewica Razem, Lwówek Śląski) i Danuta Ławnikowska (PSL, Mirsk).

Tuż przed godziną 15-stą radni dokonali zmiany w porządku obrad i wprowadzili do niego wybór starosty.

Na Starostę Powiatu Lwóweckiego zgłoszono dwie kandydatury.

Radny Zenon Zatchiej na starostę zgłosił Marcina Fludera.
- Pan Marcin ma 38 lat, żonaty, dwoje dzieci. Posiada wyższe wykształcenie, posiada duże doświadczenie samorządowe,  w kadencji 2006-2010 był zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Wleń, a od roku 2010, kadencja 2010-2014 sekretarzem tej gminy.
Uważam, że jak postawiliśmy w tym powiecie na najmłodszego przewodniczącego rady, tak powinniśmy postawić na najmłodszego starostę lwóweckiego
– mówił w uzasadnieniu radny Zatchiej.  

Radna Krystyna Piotrowicz na starostę zgłosiła Piotra Czembrowskiego.
- Zgłaszam kandydaturę radnego Pana Piotra Czembrowskiego na Starostę Powiatu Lwóweckiego.
Piotr posiada bardzo duże doświadczenie samorządowe, jest radnym czwartą kadencję. Był Vice- przewodniczącym Rady powiatu Lwóweckiego, Członkiem Zarządu. Ukończył studia zarządzania oświatą, studia matematyczne, informatyczne. Obecnie jest nauczycielem w LO w Mirsku. Od 1999 r. był Dyrektorem Gimnazjum w Mirsku. W latach 2003-2007 Dyrektorem LO. Dwadzieścia lat swego życia mieszkał w Gryfowie Śląskim, obecnie jest mieszkańcem gminy Mirsk. Jest redaktorem Gazety Giebułtowskiej. Od 20-stu lat jest członkiem ZNP.
W wyborach samorządowych uzyskał drugi wynik w powiecie zdobywając 669 głosów, co świadczy o tym, że jest lubiany, niekonfliktowy i ma duże poparcie społeczne. Uczestnicząc w pracach rady Piotr był zawsze przygotowany i merytoryczny.
Pragnę również zwrócić uwagę wysokiej radzie, że przez trzy kadencje Starostą był przedstawiciel Gminy Wleń.
Mając tak dobrego kandydata proponuję, żeby piątą kadencję kierował przedstawiciel Gminy Mirsk i proszę radnych o oddanie głosu na radnego Piotra Czembrowskiego
– mówiła w uzasadnieniu radna Piotrowicz.

 
Po przedstawieniu kandydatur, radny Roman Kulczycki zgłosił wniosek o możliwość zadania pytań obu kandydatom na fotel starosty. Wniosek został przegłosowany pozytywnie i radni przystąpili do zadawania pytań.

Radny Roman Kulczycki Ja mam pytanie do pana Marcina Fludera. Panie radny, cztery lata siedzieliśmy tutaj prawie że obok siebie i prawdę mówiąc ja nie znam Pana na temat wielu kluczowych spraw, nie pamiętam, żeby Pan zajmował takie stanowiska.

Radny Kulczycki chciał poznać stanowisko kandydata na starostę Marcina Fludera na temat szkół, czy będzie on inicjował przeprowadzenie reformy oświaty a jeżeli tak, to jaki kierunek będzie wybierał – czy likwidację szkół, np. w Lwówku Śląskim i Gryfowie Śl.?
Druga sprawa, to czy zamierza prywatyzować Powiatowe Centrum Zdrowia i jaki ma pomysł, jeżeli chodzi o część gryfowską PCZ?
Jaki ma pomysł na remonty i modernizację dróg powiatowych z dopłatami gmin, w jaki sposób będą przeprowadzane wybory, która droga na terenie, której gminy ma być remontowana.
I ostatnie pytanie – osobiste
– Kandyduje Pan na Starostę Lwóweckiego a więc osobę, która powinna czuwać nad prawidłowością podejmowanych decyzji i czy to jest prawda Panie radny, że należy Pan do partii politycznej, mimo, że status zawodowy jaki Pan ma - sekretarza Gminy i Miasta Wleń zabrania przynależności do partii politycznych? - pytał radny Kulczycki.

Radna Małgorzata Szczepańska zawnioskowała o to, aby i drugi kandydat na starostę odpowiedział na pytania postawione przez radnego Kulczyckiego dotyczące oświaty, PCZ i dróg.

Obaj kandydaci na starostów dość obszernie odpowiedzieli na postawione im pytania. Sporo zamieszania wywołała odpowiedź radnego Fludera na ostatnie pytanie dotyczące przynależności do partii politycznej. Radny potwierdził, iż w tym roku (2014) złożył deklaracje do przystąpienia do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Radny, pracujący jako sekretarz gminy Wleń nie pamięta natomiast, w którym miesiącu taką deklarację złożył. Potwierdza jednocześnie, iż nie posiada jeszcze legitymacji partyjnej.

Po odpowiedziach na pytania ponownie ogłoszono przerwę, po której w tajnym głosowaniu wybrano kandydaturę Marcina Fludera na Starostę Powiatu Lwóweckiego.

Po wyborze Starosty przyszedł czas na wybór Wicestarosty i Zarządu Powiatu.
Wicestarostą Powiatu Lwóweckiego ponownie wybrany został Zbigniew Grześków (PO)

Członkami Zarządu Powiatu Lwóweckiego zostali:
Małgorzata Szczepańska (SLD Lewica Razem)
Zenon Zatchiej (PSL)
Tadeusz Jagiełło (PSL)


I sesja Rady Powiatu Lwóweckiego zakończyła się dzisiaj dopiero po godzinie 18-stej.

Batalia o wybór starosty, wicestarosty, przewodniczącego rady i członków zarządu trwała kilkanaście dni. To co dla wielu wydawałoby się niezmiernie proste w praktyce dla radnych było prawdziwym piekłem. PSL otrzymał od wyborców aż 9 mandatów, jak się jednak okazało sami rządzić nie będą, a budowa koalicji to rozmowy, propozycje, układy, naciski … O tym nikt głośno nie mówi, radni zapewniają, że głosują według własnego sumienia i wybierają ich zdaniem najlepszych kandydatów. Jednak rozłam w PSL-u jest widoczny gołym okiem. W Radzie Powiatu powstała egzotyczna koalicja w skład, której weszli członkowie wszystkich ugrupowań (PSL, PO, SLD i PiS) i dość mocna opozycja w wielopartyjnym składzie (PSL, PiS, PO), jednak na chwilę obecną koalicja ma większość, co pokazały głosowania 10-7 i to oni będą rozdawać karty.

W całych tych wyborach dziwić może fakt tak dużego udziału jakie otrzymało SLD. Radni tej partii piastują stanowisko przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członka zarządu. Polskie Stronnictwo Ludowe, które otrzymało od społeczeństwa tak duże poparcie podzieliło się rządzeniem również z Platformą Obywatelską oddając fotel wicestarosty Zbigniewowi Grześków. Po raz kolejny Starostą został radny z Wlenia, najmniejszej gminy w powiecie.

Początki nowej Rady były bardzo burzliwe, teraz radnych czeka ciężka praca. Już za chwilę będą obradować nad budżetem, podejmować trudne decyzje o przyszłości szkolnictwa i opieki medycznej w powiecie. Czy nowo wybrany Starosta podoła wyzwaniu? Jak będzie pracować Zarząd i jakie działania będzie podejmowała opozycja? O tym z pewnością przekonamy się już w niedługim czasie.


Zobacz galerie:
Komentarze:
Aparatsld
Piątek, 2014-12-19 23:32
to jest skandal powiat lwówek śl już dawno powinien być zlikwidowany!!!
Aparatwyborca z Mirska
Piątek, 2014-12-19 23:56
Trudna do zrozumienia postawa rozgrywającego Zenona Zatchieja. Szansę miał zostać starostą człowiek z Mirska niekontrowersyjny, a Mirsk go nie poparł. Koszula była bliższa tym razem Grześkowa, trochę skompromitowanego i mało lubianego. Co to może oznaczać? Cztery osoby z PSL są w opozycji do starosty z PSL. Czy rozgrywający nie przedobrzył?Czy to było TKM? Takie osoby jak Czembrowski i Piotrowicz dały prawie 1200 głosów w wyborach. Czy PSL stać na stratę tych ludzi w perspektywie wyborów za cztery lata? Oni oraz Mruk i Karpowicz to nie są ludzie, których można kupić i na pewno w nastepnych wyborach nie zobaczymy ich na listach PSL. Wybór starosty pokazuje, ze to nie Fluder będzie rządził lecz Zatchiej i Grześków, czyli wszystko po staremu.
AparatGość
Sobota, 2014-12-20 00:00
Lewica objęła większość stanowisk , ale mam nadzieję, że ta lewica to nie ta, która była za PZPR-u, bo komuny nie zdzierżę !!! To młoda lewica i na taka wielu czeka ! Panie Danielu mam nadzieję, że nie podda się Pan wpływom czerwonego kmera z Gryfowa i będzie Pan suwerennie podejmował decyzje wg własnego uznania . Do czego doprowadził lewicę komuch Miller, sam Pan widzi! Gratuluję wyboru i jestem pewien, że funkcja Przewodniczącego Rady Powiatowej poszła w godne ręce !
Aparatmetafizyk
Sobota, 2014-12-20 00:16
PIS jest w koalicji rządzącej i PIS jest w opozycji ? Bilokacja ?
Aparatjanek
Sobota, 2014-12-20 08:27
No i mamy Wladze Powiatu. A ten z pisu to musi na siebie uwage zwrocic glupimi pytaniami. Madrosci zycze Wam
Aparatjanek
Sobota, 2014-12-20 08:27
No i mamy Wladze Powiatu. A ten z pisu to musi na siebie uwage zwrocic glupimi pytaniami. Madrosci zycze Wam
AparatPytajnik
Sobota, 2014-12-20 08:32
A kto z PiS głosował za PO, PSL i SLD?
AparatTG
Sobota, 2014-12-20 08:45
Gratulacje dla Pana Starosty - ciężka społeczna praca się opłaca
Aparatmy
Sobota, 2014-12-20 11:18
Jesteśmy załamani, to jest paranoja dlaczego ten zasadźca został pogoniony a VICEK został? To jest szybszy poczatek końca powiatu! Głosowaliśmy na psl liczyliśmy , że przejmą władzę samodzielnie a tutaj co układy układziki rozmydlenie odpowiedzialności i vicek jako kwiatek do kożuszka. no ale jeśli karty rozdaje były z SKR-u/spóldzielnia kółek rolniczych/ to czego się spodziewać. A nowo-wybrany satrosta w poprzedniej kadencji chyba ani razu nie zabrał głosu na sesji rady więc bez komentarza! Jest nam po prostu WSTYD za tych wybrańców!!!!
AparatPatriota
Sobota, 2014-12-20 11:27
A kto z PiS głosował za PO, PSL i SLD?
Aparatdo Patrioda i Pytajnik
Sobota, 2014-12-20 12:52
Głosowanie tajne ale z matematyki wychodzi, że Pan Radny Marek Chrabąszcz z Lubomierza
Aparatpragmatyk
Sobota, 2014-12-20 13:05
Jacy wyborcy tacy wybrańcy
Aparatboko
Sobota, 2014-12-20 13:09
przynajmniej we Wleniu nie będziemy już Fludra oglądać zbyt często
Aparatmieszkanka
Sobota, 2014-12-20 14:42
Dobrze, że pani T.Wachal została radną i wiceprzewodniczącą. Gratuluję uczniom i nauczycielom, bo ona walczy o dobro lwóweckich szkół. Mam nadzieję i wiem , że zrobi wszystko , aby szkoła średnia we Lwówku pozostała.
Aparatant
Sobota, 2014-12-20 15:03
Myslę, że opozycja, która powstała w radzie - słaby starosta - i najgorszy w historii zarząd to dobra perspektywa do odsunięcia tych ludzi od władzy.....

Fakt przynależności do Partii politycznej przez Pana Fludra w czasie gdy piastował on funkcję sekretarza- do dobry krok do zgłoszenia tego faktu organom nadzoru- sekretarz to jedyna funkcja w samorządzie- która pełniąc nie mozna należeć do partii politycznej. Byc moze złożenie deklaracji w psl-u nie oznacza przyjęcia w szeregi tego elitarnego klubu rodzinnego - nie mniej to oznacza jaki szacunek dla prawa i jego interpretacji ma nowy starosta.
Słabośc koalicji - spowodowana bedzie brakiem możliwości realizacji podstawowych planów Pana Zatchieja i Grzeskowa - likwidacji szkółek i sprzedaży spółki....
jako ze na pierwszym planie jest szkoła w gryfowie to mozna sie domyslec ze interesy Pani Szczepańskiej i Pana Koko szybko ucierpią... bo takie plany spowodują ze juz nigdy nie zostana wybrani nigdzie...
'hrabąszcz- to numer który wyciął - właśnie skończyła sie jego kariera polityczna- bo pewnie wie że to jego ostania kadencja- a grzesków który na sesji trzymał go za rękę... zeby nie uciekł...ze strachu.. -haha- nie odpuści dla władzy nawet robienia dobrze PIS-owi... lub jego cłonkom

no i rola burmistrza lubomierza...- przyznam ze pierwszy raz jego zachowania i rola w tym układzie wzbudziła moje obrzydzenie- Ludzie w Lubomierzu zle zrobili wybierając taką osobę....
AparatJOgHen
Sobota, 2014-12-20 16:19
Przykład skuteczności SLD- trzy osoby i trzy we władzach.Brawo. PSL lwóweckie - aut. PO - uratowane.
Aparatwyborca
Sobota, 2014-12-20 16:26
Koalicja
PSL-Zatchiej,Jagiełło,Ławnikowska,Fluder,Mrówka
SLD- Koko, Szczepańska, Wachal
PO- Grześków
PiS - Chrabąszcz
Opozycja
PSL-Mruk, Piotrowicz,Karpowicz,Czembrowski
PiS - Ślusarz, Kulczycki
PO- Bar
Tego nikt nie mógł wymyślić, ale wodzirej Zatchiej i Grześków nawet tak się poekładają aby swoje interesy prowadzić.
Aparatzaskoczona
Sobota, 2014-12-20 20:07
Od kiedy PSL i PIS to koalicja? Szok?! Nie wierzę...
Aparatlwówczanin
Sobota, 2014-12-20 22:26
Ja mam tylko takie jedno pytanie: Co w ogóle Pan Kulczycki robi jeszcze w radzie Lwówka ??
AparatDarek W.
Sobota, 2014-12-20 22:32
Nareszcie radni zajmą się pracą a nie kombinowaniem kto z kim. Jestem podwójnie zadowolony, jako szef gryfowskiego SLD i jako mieszkaniec gminy Gryfów Śl.
Polityka jest sztuką wyboru... tym razem udało się wybrać dobrze choć nie idealnie.
Aparatlwówczanin
Sobota, 2014-12-20 23:09
Nakombinowaliście nieżle to prawda. SLD wzieło wszystko a nawet więcej niż można się było spodziewać.
Aparatnpi
Sobota, 2014-12-20 23:19
Kto jest personalnie odpowiedzialny za wprowadzenie z Lubomierza na listę kandydatów do Rady Powiatu z ramienia PIS Chrabąszcza ? Kto to wymyślił ?Powiem więcej, jak dowiem się czyj to był pomysł, kto za tym stał ?
Aparatboryss
Sobota, 2014-12-20 23:25
PSL-owcy wstydźcie się, mogliście rządzić a tak daliście ciała, gdybym wiedział, że tak będzie to nie głosował bym na was. jeszcze raz wielki wstyd. a grześków się wam śmieje w oczy.
AparatDarek W.
Sobota, 2014-12-20 23:43
"Powiem więcej, jak dowiem się czyj to był pomysł, kto za tym stał ?"
Może kosmici? Wziąłbym to pod uwagę.
Szacun, facet z jajami ten Chrabąszcz.
Aparatadam
Sobota, 2014-12-20 23:44
Ziółkowski już dawno sprzedał samego siebie ,a Lubomierzem rządzi ponoć Grześków poprzez swoją pełnomocniczkę...Prawdopodobne jest ,że z Ziółkowskim i jeszcze jednym kolegą układali listę kandydatów PIS do powiatu,stąd taki niewypał z tym Chrabąszczem , a może było trochę inaczej, a może Kulczycki przekombinował w Lubomierzu i teraz płaci za to ?To kiepski polityk i wredny człowiek
Aparatrozczarowany
Niedziela, 2014-12-21 11:13
W głowie się nie mieści ,co zrobił PSL ze swoimi wyborcami.Mając 9 mandatów w Radzie Powiatu a więc mogąc samodzielnie rządzić ,oddał władzę PO i SLD .O co tu chodzi ?
Aparatspostrzegawczy
Niedziela, 2014-12-21 12:57
Chrabąszcz to facet z jajami? Może, ale za te jaja złapał go Ziółkowski i troche przycisnął.
Aparatzainteresowana
Niedziela, 2014-12-21 19:07
Dlaczego starosta nie może być ze Lwówka?
AparatDLW
Niedziela, 2014-12-21 19:09
Stawiam na P.Piotrowicz.
AparatDarek W.
Niedziela, 2014-12-21 19:12
Żeby myśleć rozsądnie wcale nie trzeba niczego przyciskać.
Pan Marek ma po prostu - w przeciwieństwie do innych - zdolność logicznego myślenia. Oby zachował ją tylko przez całą kadencję.
AparatAMO
Niedziela, 2014-12-21 19:56
Najbardziej mnie denerwuje KULCZYCKI.Walczy tylko o stołek.
AparatBoryss
Niedziela, 2014-12-21 23:08
zrobić referendum o odwołanie Grześkowa ,Fludra i Zatchieja PANI PIOTROWICZ NA STAROSTĘ PAN MRUK NA ZASTĘPCĘ
PAN CZEMBROWSKI PRZEWODNICZĄCYM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aparatdo AMO
Poniedziałek, 2014-12-22 03:42
Pan Kulczycki nie musi walczyć za wszelką cenę, ponieważ ma dobrą pracę w Głogowie.
Aparatlos powiatu
Poniedziałek, 2014-12-22 11:16
Teraz tylko czekać na reformę. PO i PSL nie dotkną tematu do wyborów parlamentarnych a później... Jeśli Grześków i Fluder są politycznie poprawni, to nic się z powiatem nie stanie. Ale co w powiecie się będzie dziać, to już inna sprawa. Osoba o której tyle hałasu - M. Chrabąszcz z jakiej listy kandydował 4 lata temu? Teraz może powiedzieć: "Panie Burmistrzu, melduję wykonanie zadania". Już kiedyś taki zwrot słyszeliśmy. Tylko jedna wątpliwość. Co się stanie z tym panem, jak PiS dojdzie do władzy? R. Kulczycki i jego współpracownicy mają dobrą pamięć.
AparatZdrajca
Poniedziałek, 2014-12-22 17:03
Ten Pan od 10 głosu według matematyki chroni swoje "4 litery". Dlaczego? A gdzie ten Pan Pracuje? Jest zastępcą dyrektora w Zespole w Lubomierzu. Jeden ruch palcem Ziółkowskiego i już go nie ma. Dziwne zatem że głosował za starym układem? Przed wyborami wyborcy wiązali z min duże nadzieje. Teraz tylko pozostaną nadzieje. Kolejne cztery lata stracone.
Aparatdo zdrajca
Poniedziałek, 2014-12-22 21:13
Pan M. Ch. z Lubomierza zdradzał kilka razy. Czy to już koniec?
Dodaj komentarz

Kalendarz wydarzeń

Prev
Luty 2020
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
WAŻNE

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Mini_archiwum-lwowecki
Niedziela, 2019-03-17
List_mini_hercules-c130-mon
Piątek, 2019-03-15
List_mini_swietlica-wiejska-w-mlynsku-2019
Piątek, 2019-03-15
List_mini_znowu-okradaja-domy-rozwiercajac-okna
Piątek, 2019-03-15
List_mini_male-granty-3
Piątek, 2019-03-15
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-igrzysk-dzieci-2019
Piątek, 2019-03-15
List_mini_policyjny-kogut
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_prokurator
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_onie-byli-niezlomni
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_tragiczny-wypadek-na-dk30
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_wlen-zabytek
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-licealiada-mlodziezy
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_mini-pilka-siatkowa-4-sp-mirsk
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_mistrzostwa-powiatu-szs-----pilka-reczna-dziewczat-igrzysk-dzieci-2019
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-igrzysk-mlodziezy-2019
Czwartek, 2019-03-14
Aktualności | Wydarzenia | Ludzie | Samorząd | Na sygnale | Wywiady | Historia | Galeria | Ogłoszenia |  Reklama | Praca