Lubomierz: Harmonogram przedwyborczych zebrań wiejskich

W związku z kończącą się kadencją Sołtysów i Rad Sołeckich przeprowadzone zostaną  wybory tych organów na nową kadencję 2019 – 2024.

Akt wyborczy poprzedzony zostanie, zgodnie z sołecką ordynacją wyborczą,  przedwyborczymi zebraniami wiejskimi, które odbędą się wg poniższego harmonogramu.


GOLEJÓW w dniu: 15.02.2019 o godz.: 18:00 w Świetlicy wiejskiej
PASIECZNIK w dniu: 20.02.2019 o godz.: 17:00 w Świetlicy wiejskiej
PŁAWNA DOLNA w dniu: 21.02.2019 o godz.: 17:00 w Świetlicy szkolnej
PŁAWNA GÓRNA w dniu: 21.02.2019 o godz.: 17:00 w Świetlicy szkolnej
JANICE w dniu: 22.02.2019 o godz.: 17:00 w Świetlicy wiejskiej
POPIELÓWEK w dniu: 23.02.2019 o godz.: 17:00 w Świetlicy wiejskiej
OLESZNA PODGÓRSKA w dniu: 24.01.2019 o godz.: 17:00 w Świetlicy wiejskiej
WOJCIECHÓW w dniu: 26.02.2019 o godz.: 18:00 w Świetlicy wiejskiej
CHMIELEŃ w dniu: 27.02.2019 o godz.: 18:00 w Świetlicy wiejskiej
POKRZYWNIK w dniu: 28.02.2019 o godz.: 17:00 w Świetlicy wiejskiej
MACIEJOWIEC w dniu: 28.02.2019 o godz.: 17:30 w Świetlicy wiejskiej

MILĘCICE w dniu: 01.03.2019 o godz.: 17:00 w Świetlicy wiejskiej
RADONIÓW w dniu: 07.03.2019 o godz.: 18:00 w Świetlicy wiejskiej


Na zebraniach  przedstawione będzie sprawozdanie kadencyjne Sołtysa i Rady Sołeckiej za lata 2015 – 2019.

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich odbędą się w dniu 31 marca 2019 roku.

Siedziby lokali wyborczych oraz godziny głosowania zostaną ustalone na w/w zebraniach wiejskich i podane do publicznej wiadomości.


Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz Marek Chrabąszcz
Autor: UGiM Lubomierz