Podsumowanie zarybień w 2018 roku

Rok 2018 był dość udany dla producentów materiału zarybieniowego. W większości gospodarstw rybackich uzyskano zadowalające rezultaty produkcyjne. Ryby karpiowate osiągały stosunkowo znaczne przyrosty. Niestety, niektórzy producenci borykali się z poważnym problemem deficytu wody. Bardzo niekorzystne warunki hydrologiczne zanotowano również na kilku łowiskach Okręgu. Stąd, nie mogły zostać zrealizowane zarybienia następujących wód: zbiornika Uniegoszcz nr 1 w Lubaniu, zbiornika „But” w Kamiennej Górze, stawu „Dudy” w Nowogrodźcu, stawu „Tajwan” w Węglińcu oraz stawów w Szklarskiej Porębie.


Ogólne efekty ubiegłorocznych zarybień były pomyślne. Udało się pozyskać znaczne ilości sortymentów wyjątkowo cennych gatunków ryb. Na uwagę zasługują zwłaszcza następujące zarybienia: 20.000 szt. narybku jesiennego lipienia, 46 000 szt. narybku jesiennego pstrąga potokowego, 60.000 szt. narybku letniego sandacza, 415.000 szt. wylęgu żerującego pstrąga potokowego, ponad 60.000 szt. narybku karpiowatych ryb reofilnych (świnki, jazia, klenia, brzany i certy), 20 kg podchowanego narybku węgorza, ponad 3 tony lina, prawie 1,5 t szczupaka, ponad 1,5 t naszego rodzimego karasia pospolitego i ponad 400 kg jazia. Ponadto warto podkreślić, że w minionym roku odbyły się odłowy dwulatka pstrąga potokowego. Z dopływów Bobru (teren powiatów: lwóweckiego i kamiennogórskiego) oraz z dopływów Kwisy (okolice Mirska) łącznie odłowiono około 650 kg dwulatka pstrąga potokowego, który zasilił populacje potokowca głównych rzek naszych obwodów rybackich: Bobru i Kwisy.


Łącznie do naszych wód wprowadzono ponad 23 tony materiału zarybieniowego oraz ponad 600 000 szt.: narybku karpiowatych ryb reofilnych (brzana, jaź, kleń, świnka, certa), wylęgu żerującego i narybku pstrąga potokowego oraz narybku lipienia i sandacza. Całkowita wartość materiału zarybieniowego, który w 2018 r. trafił do wód użytkowanych przez Okręg wyniosła 465 tys. złotych. Nieco ponad 200 tys. zł zostało przeznaczone na zarybienie wód własnych i dzierżawionych Okręgu. Natomiast za pozostałą część środków (ponad 260 tys. zł) zakupiono materiał zarybieniowy wprowadzony do wód obwodów rybackich (rzek i zbiorników zaporowych) użytkowanych przez Okręg. Podkreślenia wymaga fakt, iż w ubiegłym roku wyjątkowo wysokie nakłady poniesiono na zarybienie zbiorników zaporowych – prawie 100 tys. zł, z czego blisko połowę tych środków przekazano na zarybienie zbiornika zaporowego Witka. Zrealizowano wszystkie zaległe zarybienia Witki, za okres 2015-2017 czyli czas, w którym zbiornik był wyłączony z prowadzenia gospodarki rybackiej, ze względu na prowadzony remont tamy; inwestycja została oddana do użytku w styczniu 2018 r., więc zakrojone na szeroką skalę plany zarybieniowe w końcu doczekały się realizacji. Dokonano zarybień następującymi gatunkami ryb: szczupak, sandacz, jaź, lin i karp; populacje wymienionych gatunków ryb w zbiorniku Witka będą wspierane poprzez systematyczne zarybienia w kolejnych latach.


Szczegółowe zestawienia zarybień zostały zamieszczone na naszej stronie w zakładce zagospodarowanie i ochrona wód.


Paweł Kłobucki Rzecznik prasowy Okręgu PZW
Autor: PZW Jel. Góra