W jaki sposób utrzymywane są drogi?

W jaki sposób utrzymywane są drogi w okresie zimy określają sami właściciele lub zarządcy dróg. 

Ponieważ nie ma w tym zakresie żadnych obowiązujących przepisów, niemal wszyscy wzorują się na nie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi.

Drogi powiatowe w powiecie lwóweckim utrzymywane są zgodnie z V standardem cytowanego wyżej rozporządzenia. A to oznacza,  że:

Po ustaniu opadów śniegu:

Mając na uwadze charakter ostatnich zjawisk atmosferycznych takich jak ciągłe opady śniegu trwające przez 30 godzin i dłużej, mimo wytężonej pracy służb kierujący pojazdami po naszych drogach muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu.


Drogowcy mają za zadanie złagodzić skutki zimy, a nie je zlikwidować.
Autor: ZDP Lwówek Śląski