Sołectwo bez pieniędzy z funduszu sołeckiego

W budżecie gminy można wydzielić pieniądze, o których przeznaczeniu zdecydują mieszkańcy wsi, a ich decyzja będzie ostateczna. Te środki tworzą fundusz sołecki. Procedura jego ustalania i wydatkowania została opisana w Ustawie o funduszu sołeckim. Celem Ustawy było zapewnienie mieszkańcom wsi możliwości samodzielnego i wspólnego decydowania o swoim otoczeniu i jakości życia.


W tym roku sołectwo nie otrzyma pieniędzy z funduszu sołeckiego. Powód? Z informacji z ostatniej sesji wynika, iż to gapiostwo sołtysa. Mowa o sołectwie Nagórze w gminie Lwówek Śląski, którego sołtys nie złożył wniosku w terminie.

O sprawie zrobiło się głośno, po tym jak na naszych stronach opublikowaliśmy wykaz zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok dla sołectw gminy Lwówek Śląski. Czytelnicy szybko dopatrzyli się, iż na liście brakuje jednego sołectwa - sołectwa Nagórze. Pojawiło się pytanie, dlaczego? O to właśnie na ostatniej w ubiegłym roku sesji Rady Miejskiej zapytała radna Jędrzejczyk.

W odpowiedzi burmistrz Szczęsna wyjaśniła:  Szanowni Państwo, ja chcę tylko może powiedzieć, bo niektórzy z państwa może nie wiedzą, co to jest fundusz sołecki. Więc fundusz sołecki jest to przyjęty fundusz ustawowy i ono się rządzi prawem takie jak właśnie przysługuje. Do końca września każdego roku sołtysi mają prawo złożyć wniosek na zapotrzebowanie i on nie może przekraczać kwoty, jaka jest wyliczona. I oczywiście jest to algorytm też wyliczony na mieszkańca każdej miejscowości i na dochody tego mieszkańca. Nagórze, to, o co pani pyta, pan sołtys po prostu spóźnił się i to bardzo długo. Przypomniał sobie dosyć późno o tym, że tego wniosku nie złożył, a my absolutnie nie wiemy, z jakiej przyczyny, więc ustawowo nie możemy wniosku przyjąć ani o jeden dzień później, jeżeli wynika to z ustawy. – mówiła burmistrz – Fundusz sołecki polega na tym, że jest on realizowany, do niedawna było tak, że sołectwo, czyli zebranie wiejskie jest największą władzą w sołectwie i ono decyduje o tym, czyli poprzez normalne większościowe głosowanie, na co te pieniążki będą przeznaczone. Nie robi tego sołtys, nie może zrobić tego rada sołecka i nie może tego zrobić jakaś jedna czy grupka osób, tylko zebranie wiejskie. Od trzech lat bodajże ustawa zmieniła się i w ciągu trwania tego funduszu sołeckiego sołtysi, czyli zebranie wiejskie mogą zrobić zadania, ale nie mogą zwiększyć powiedzmy, że kwoty tego. To się po prostu nie zwiększa. I każdego roku, czyli na następny rok już w przyszłym roku 2019 Nagórze może po prostu dalej kontynuować to, czyli przystąpić, ale już tych pieniążków, które nie dostało nie może dostać. – wyjaśniła burmistrz Szczęsna.

Jasno z tego wynika, iż rok 2019 dla Nagórza będzie rokiem bez pieniędzy z funduszu sołeckiego. Tu warto przypomnieć, iż np. w budżecie na 2018 rok sołectwo Nagórze miało zaplanowane do wydania – 7.476,17 złotych, które przeznaczyło m.in. na imprezy integracyjne, porządkowanie wsi, zakup tłucznia i poprawę stanu jednej z dróg, czy zakup płyty pleksi na przystanek autobusowy, osłaniającej przed wiatrem, deszczem mieszkańców. Były to więc dobrze wykorzystane środki.

Burmistrz Szczęsna winę za zaistniałą sytuację zrzuca wyłącznie na sołtysa, czy jednak tylko sołtys jest tu winien? Mamy, co do tego duże wątpliwości.
Autor: red.