Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia odwołana

W związku ze złym wynikiem finansowym Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim oraz niezaakceptowaniem przedstawionego przez Zarząd Spółki planu naprawczego, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Lwówku Śląskim odwołało z dniem 6 stycznia 2019 r. Panią Edytę Malczewską z funkcji Prezesa Zarządu.Z dniem 7 stycznia 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Lwówku Śląskim na Prezesa Zarządu powołało Panią Małgorzatę Barańską.
Autor: Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim