Czy księża powinni brać pieniądze na kolędzie? Ciekawe wyniki sondażu

Pracownia SW Research przeprowadziła sondaż dla „Rzeczpospolitej”, w którym zapytała Polaków o opinię na temat zbierania datków przez księży podczas chodzenia po kolędzie. Okazuje się, że respondenci mają w tej sprawie dość jasne stanowisko.Od wczoraj księża w całej Polsce chodzą „po kolędzie”, czyli z wizytami duszpasterskimi. Wizyty te nie są tylko zwyczajem czy tradycją. Zgodnie z prawem kościelnym kapłan ma obowiązek poznawać i odwiedzać rodziny należące do wspólnoty parafialnej. Szczegółowo objaśnia to 529 kanon Kodeksu prawa kanonicznego:
Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeśli w czymś niedomagają - roztropnie ich korygując. Gorącą miłością wspierać chorych, zwłaszcza bliskich śmierci, wzmacniając ich troskliwie sakramentami i polecając ich dusze Bogu. Szczególną troską otaczać biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców oraz przeżywających szczególne trudności. Starać się wreszcie o to, by małżonkowie i rodzice otrzymali pomoc do wypełniania własnych obowiązków oraz popierać wzrost życia chrześci­jańskiego w rodzinach".

U parafian nie sama wizyta duszpasterza a przysłowiowa koperta wywołuje sporo emocji. Z tego powodu w niektórych diecezjach już wiele lat temu wprowadzono zalecenia, by podczas wizyt duszpasterskich księża nie przyjmowali kopert od parafian. Chodziło o to, by obie strony miały poczucie, że podczas tych spotkań skupiają się na wymiarze duchowym, a nie finansowym. Takie działanie jest tożsame z powszechnym odczuciem Polaków. Jednak w większości parafii koperta nadal jest to jeden z elementów wizyty.

Dziennik Rzeczpospolita zaprezentował wyniki sondażu, z którego wynika, że blisko dwie trzecie ankietowanych (64 proc.) uważa, że księża nie powinni przyjmować pieniędzy odwiedzając wiernych "po kolędzie". Za przyjmowaniem pieniędzy od wiernych w takiej sytuacji jest 17 proc. respondentów, a zdania w tej sprawie nie ma prawie co piąty badany. Badanie SW Research przeprowadzono na zlecenie serwisu rp.pl w dniach 18-19 grudnia 2018 roku na próbie 800 osób reprezentatywnej dla populacji Polski pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania.

Przeciwnikiem przyjmowania przez księży pieniędzy od wiernych są zazwyczaj osoby powyżej 50. roku życia (66 proc.), kobiety (70 proc.), osoby o dochodzie netto od 1001 do 2000 zł (68 proc.) oraz osoby z wyższym wykształceniem (65 proc.) i mieszkańcy miast do 20 tys. mieszkańców (68 proc.).

Jakie jest Wasze zdanie?
Autor: red.