LWÓWECKA PRAWICA I DAWID KOBIAŁKA – Program i KandydaciMamy zaszczyt przedstawić ROZBUDOWANY PROGRAM WYBORCZY bezpartyjnego Komitetu Wyborczego Wyborców Lwówecka Prawica. Powstawał od początku kadencji. Staraliśmy się, żeby większość punktów była jak najmniej obciążająca budżet, wnosząc jak najkorzystniejsze zmiany, aby razem zbudować INNOWACYJNĄ GMINĘ LWÓWEK ŚLĄSKI.

Zapraszamy również do zapoznania się z 15 opisami kandydatów oraz ich programami dla poszczególnych okręgów [zdjęcia na dole strony].

Gdy przychodzi się do firmy, która jest w złej kondycji, to restrukturyzuje się ją od początku do końca, a nie wymienia firanki. Wszystko w Państwa rękach. Możemy od 21.10 budować nowy, lepszy, nasz wspólny Lwówek Śląski albo tkwić w przekonaniu, że inwestycje estetyczne pobudzą życie w mieście i na wsiach.

Każdą osobę, która wierzy w potencjał naszej gminy, proszę o zapoznanie się z naszymi propozycjami.

Plan składa się w większości z punktów, które można realizować już od początku kadencji.
Tworząc go, nie wpisywaliśmy dróg lokalnych, oświetlenia, etc., ponieważ lista musiałaby mieć kilkadziesiąt pozycji więcej. Jest to jedno z głównych zadań gminy, które będziemy realizowali w jak najszerszym zakresie.

INNOWACYJNA GMINA LWÓWEK ŚLĄSKI


7-KĘ KOBIAŁKI zaczniemy wdrażać już w pierwszym roku, bo ciężka praca zaczyna się miesiąc po wyborach, a nie rok przed kolejnymi.

1. Lwóweckie Referendum – głosowanie w urzędach, internecie lub u sołtysów na bieżące tematy. Mieszkańcy będą współdecydować o przyszłości gminy.

2. Plac zabaw/siłownia zewnętrzna w KAŻDEJ wsi. Dla dzieci, dla rodziców, dla emerytów. Dla wszystkich. Przygotowaliśmy wstępny kosztorys.

3. Pogłębiony basen z atrakcjami wodnymi. Rozwiążemy problem braku bezpiecznego, letniego kąpieliska! Nie chcemy stracić setek tysięcy wydanych na plany, formalności i przygotowanie terenu, przyłącza wodociągowe, a jedynie dołożyć atrakcje typu skocznia czy duża zjeżdżalnia oraz pogłębić planowany basen do ok. 2m. Takie korekty można ująć w aneksie do projektu.

4. Wolność na terenie własnej nieruchomości, czyli ułatwienia dla osób chcących ściąć własne drzewo lub zmienić przeznaczenie gruntu np. na budowlany, żeby wspomóc budowę nowych domów i osiedli.

5. Poszerzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej o maksymalną ilość terenów – rozwój dużych inwestycji. Bogactwo gminy bezpośrednio przekłada się na wyższe zarobki jej Mieszkańców.

6. Obniżki podatków, szkolenia i ułatwienia dla nowych i obecnych przedsiębiorców – wsparcie mniejszych firm.

7. Spotkania z Mieszkańcami raz w miesiącu + stworzenie Rady Miejskiej dla Seniorów i Rady Miejskiej dla Młodzieży, które zdecydują o wyglądzie skateparku i zajęciach na Lwóweckim Uniwersytecie Seniora.
---
8. Nowoczesne systemy płatności w urzędzie - PayU, PayPal, Visa, Bitcoin. Trzeba wprowadzać nowoczesne rozwiązania, żeby promować gminę w prasie biznesowej w całej Polsce oraz za granicą.

9. Lwówecka Akademia Przedsiębiorczości, czyli cykl darmowych szkoleń dla nowych i obecnych przedsiębiorców z zakresu pozyskiwania kapitału na firmę, zakładania i prowadzenia działalności, prowadzone przez prawników, urzędników oraz biznesmenów.

10. Pomoc urzędu w organizacji wydarzeń kulturalnych. Zwolnienie z opłaty za salę, użyczenie nagłośnienia/oświetlenia dla osób lub grup, które chcą zorganizować event dla Mieszkańców Lwówka.

11. Hotspoty, czyli całodobowe punkty darmowego internetu rozstawione w różnych miejscach i urzędach dla Mieszkańców oraz turystów.

12. Zmiany w Lwóweckim Lecie Agatowym:
13. Wymiana uczniów ze szkołami miast partnerskich, w celu większej integracji, poszerzania horyzontów i promowania nauki języków obcych.

14. Darmowe wyjazdy na naukę pływania dla uczniów.

15. Rewitalizacja murów obronnych również na prywatnych działkach tych właścicieli, którzy zdecydują się przekazać mury jako darowizna. Dodatkowo gmina pokryje koszty zmiany dokumentacji.

16. Wsparcie wyższych jednostek terytorialnych przy remoncie strategicznych dróg: Lwówek Śląski - Jelenia Góra, Lwówek Śląski - Złotoryja.

17. Połączenie Komisji Budżetowej oraz Oświatowej w jedną z jednym Przewodniczącym w celu oszczędności. Najczęściej te Komisje spotykają się razem.

18. Likwidacja dodatku dla Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej.

19. Zapytaj Radnego - prosta, bezpośrednia forma komunikacji na stronie naszej gminy, na której można wybrać jednego lub więcej Radnych, którym zada się pytanie.

20. Próba doprowadzenia wody i kanalizacji do wszystkich wsi, a tam gdzie to nie będzie finansowo lub operacyjnie możliwe dopłacać do odwiertów.

21. Wsparcie Nadleśnictwa większą ilością kamer rejestrujących nielegalny wywóz odpadów do lasu.

22. Licznik czasu na światłach drogowych obok SP2 odliczający sekundy pozostające do zielonego światła.

23. Tablica informacyjna z licznikiem prędkości przypominające kierowcom o zachowaniu bezpiecznej prędkości. Należy informować i edukować, a nie od razu karać.

24. Uszczuplenie liczby urzędników nie zwalniając obecnych, czyli w przypadku odejścia pracownika na emeryturę lub zmiany stanowiska, zamiast zatrudniać kolejną osobę, można podnieść pensję reszty zespołu i rozdzielić zadania osoby, która odeszła. Spowoduje to bezproblemową redukcję etatów, jednocześnie z podwyższeniem wynagrodzeń, a dla budżetu oszczędność.

25. Mój Urzędnik - projekt, w którym przedsiębiorca może kontaktować się bezpośrednio z jedną osobą w urzędzie, która będzie pomagała załatwiać formalności w związku z otwarciem, rozwojem, prowadzeniem firmy.

26. Sesje Miejskie Live - relacja na żywo z możliwością późniejszego odtworzenia spotkań Rady Miejskiej w serwisie YouTube.

27. Wolny Mikrofon oraz Lwówecka Inicjatywa Uchwałodawcza - Mieszkańcy powinni móc zabrać głos na Sesji Miejskiej i powinien być na to przeznaczony osobny czas podczas każdej z nich. Obowiązek zajęcia się uchwałą obywatelską na Komisji Miejskiej jeśli zgłosili ją Mieszkańcy podpierając się 100 podpisami popierającymi dany pomysł.

28. Skatepark. Obiecywany przez poprzednie władze. Można rozbudować to miejsce tworząc Park Młodzieży z siłownią zewnętrzną, ławkami, grillem i monitoringiem dla bezpieczeństwa spędzających tam wolny czas. Nad projektem powinni pracować sami zainteresowani pod okiem ekspertów z magistratu.

29. Wspieranie lokalnych inicjatyw, takich jak Bahama Party czy zawody e-sportowe.

30. Uwolnienie przedsiębiorczości, czyli możliwe dla budżetu obniżki podatków od środków transportowych, podatku od nieruchomości czy opłat od zakładania punktów przedszkolnych.

31. Umożliwienie płacenia podatków i załatwiania spraw przez internet. Ułatwi to życie osobom posiadającym dostęp do sieci oraz zmniejszy kolejki, więc przyspieszy załatwianie spraw w urzędzie.

32. Lwówecka Baza Turystyczna, czyli miejsce w internecie oraz uporządkowany przewodnik, w którym znajdą się wszystkie muzea, lokale gastronomiczne, miejsca historyczne, rozrywkowe, turystyczne, bazy noclegowe i agroturystyczne. Musimy promować lokalnych przedsiębiorców oraz pomóc turystom w znalezieniu nas.

33. Zmniejszenie renty planistycznej, żeby wspomóc budowę domów.

34. Zezwolenie na wykup mieszkań komunalnych, które powodują duże straty. Pozwólmy ludziom mieć swój własny kąt.

35. Otwarcie parku dla posiadaczy psów, żeby czworonogi też miały miejsce dla siebie w naszej gminie.

36. Uporządkowanie sprawy spożywania alkoholu w salach wiejskich, gdyż formalnie według prawa lokalnego obecnie jest to nielegalne nawet podczas wesel. Stworzenie bezpiecznej strefy również w mieście, żeby ułatwić życie Mieszkańcom, pracę służbom mundurowym oraz dbać o porządek.

37. Otwarcie się na wszelkie prywatne inwestycje oraz wspieranie zakładania firm we Lwówku Śląskim.

38. Obniżenie opłaty za posiadanie psów oraz oferowanie w zamian np. breloczka z grawerem, który pozwoli na szybsze odnalezienie zagubionego zwierzęcia w lokalnej bazie.

39. Lwówecki Konkurs Historyczny, czyli promowanie lokalnego patriotyzmu w różnych grupach wiekowych pod patronatem burmistrza.

40. Mapa Budżetu - stworzenie profesjonalnej grafiki informacyjnej, która obrazuje budżet w przystępny dla każdego sposób.

41. Lwówecka Karta Rodziny, która będzie lokalnie wspierała rodziny już od trójki dzieci.

42. Promowanie działalności społecznej - zorganizowane wyjazdy na sprzątanie polskich cmentarzy pod Lwowem, do schroniska dla zwierząt w Przylasku, promowanie krwiodawstwa i działalności charytatywnej.

43. Wsparcie otwarcia Inkubatora Przedsiębiorczości, czyli miejsca, w którym mogą stawiać pierwsze kroki małe firmy.

44. Wsparcie klubów sportowych, zwolnienia z opłat za halę czy użytkowanie obiektów gminnych.

45. Gazyfikacja wsi i dawnych Płakowic.

46. Wsparcie władz Wlenia w staraniach o wznowienie trasy kolejowej Lwówek Śląski-Jelenia Góra.

47. Lwówecki Uniwersytet Seniora - wsparcie programu “Bezpieczny i Aktywny Senior”.
Zajęcia z zakresu zdrowia, aktywnego życia w społeczeństwie, obsługi technologii.

48. Promowanie programów pomocowych dla rolników.

49. Budowa ze środków zewnętrznych (takich jak LGD) małych sal wiejskich.

50. SMSy z gminy informujące Mieszkańców o wydarzeniach lokalnych, niebezpieczeństwach oraz awariach.

51.
Rozbudowa monitoringu w celu poprawy bezpieczeństwa.

52. Kontynuacja projektu budowy biblioteki oraz przedszkola ze żłobkiem na terenie dawnego OSIRu.

53. NIE dla cyrków z żywymi zwierzętami.

54. Jak najszybsza spłata długów poprzedników. Im szybsza, tym niższe koszty kredytu.

55. Przygotowanie bazy pod ogólnopolskie imprezy masowe, które promują miasto oraz pozwalają na zwiększenie dochodów Mieszkańców.

56. Lwóweckie Horyzonty - cykl spotkań/debat z osobami znanymi, Kombatantami, publicystami i artystami.

57. Nowe imprezy miejskie, które przyciągną turystów, ale jednocześnie będą zgodne z historią miasta, np. Lwówecki Turniej Rycerski, Międzynarodowy Spływ Kajakowy.

58. Elektroniczny, dostępny publicznie rejestr umów wraz z rachunkami i kosztorysami.

59. Dostępność Plus - europejski program ułatwień dla niepełnosprawnych.

60. Starania o pozyskanie środków na dokończenie remontu sali widowiskowo-teatralnej w LOKu.

61. Udział w targach inwestycyjnych w całym kraju oraz przygotowanie strategii proinwestycyjnej.

62. Starania o środki na rozbudowę ścieżek rowerowych np. na zamkniętej trasie kolejowej Lwówek Śląski - Jerzmanice-Zdrój.

63. Regularny, bezpośredni kontakt burmistrza oraz radnych z Mieszkańcami na Facebooku.

Zmieńmy Lwówek Śląski dla nas i dla przyszłych pokoleń!

Więcej informacji: https://dawidkobialka.pl/lwoweckaprawica


KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ LWÓWECKIEJ PRAWICY:


Kandydat na Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Okręg nr 1 – Lwówek Śląski ulice: Malinowskiego, Plac Wolności, Sienkiewicza, Stogryna, Szkolna

Dawid KOBIAŁKA, Lwówek Śląski, przedsiębiorca, matematyk, Radny, bezpartyjny
 
FACEBOOK
 
Okręg nr 2 – Lwówek Śląski ulice: Browarna, Kościelna, Mickiewicza, Murarska, Orzeszkowej, PCK, Słowackiego, Szpitalna, Traugutta, Zamkowa

Mateusz KURYŁO
, podróżnik, inwestor Lwówek Śląski, bezpartyjny
Okręg nr 3 – Lwówek Śląski ulice: Chrobrego, Działkowa, Konopnickiej, Krawczyńskiego, Krótka, Morcinka, Plater, Przyjaciół Żołnierza, Rzeczna, Słowicza,  Towarowa

Aleksander FUŁAWKA
, dyrektor oddziału bankowego, Lwówek Śląski, bezpartyjny

FACEBOOK
Okręg nr 4 – Lwówek Śląski ulice: Aleja Wojska Polskiego, Gryfowska, Henryka Brodatego, Jastrzębia, Kamienna, Leśna, Łąkowa, Matejki, Obrońców Pokoju, Partyzantów, Skwer Miast Partnerskich, Sobieskiego, 10 Dywizji

Szymon WRZESIŃSKI
, historyk, regionalista, Lwówek Śląski, bezpartyjny

FACEBOOK
Okręg nr 5 – Sołectwo: Mojesz; Lwówek Śląski ulice: Betleja, Budowlanych, Daszyńskiego, Dworcowa, Graniczna, Jasna, Jaśkiewicza, Kilińskiego, Kombatantów, Kwiatowa, Ogrodowa, Piekarska, Polna, Potokowa, Rybna, Spółdzielcza, Struga, Tęczowa, Warsztatowa, Wiejska

ZIELIŃSKI Rafał
, rolnik, historyk, Mojesz, bezpartyjny
 
FACEBOOK
Okręg nr 6 – Lwówek Śląski ulice: Górna, Jana Pawła II, Krasickiego, Sikorskiego, Staszica, Zielona, Zwycięzców

Tomasz JONAK
, wykładowca, Radny, Lwówek Śląski, bezpartyjny

FACEBOOK
Okręg nr 7 – Lwówek Śląski ulice: Agatowa, Asnyka, Chopina, Cicha, Kościuszki, Krzywa, Legionów, Łokietka, Norwida, Osiedlowa, Oświęcimska, Prusa, Reymonta, Stroma, Szymanowskiego, Topolowa, Żwirki i Wigury

Paweł MAZUR
, inwestor, matematyk, Lwówek Śląski, bezpartyjny

FACEBOOK
Okręg nr 8 – Sołectwo: Dworek; Lwówek Śląski ulice: Chabrowa, Dębowa, Kasztanowa, Kręta, Malownicza, Myśliwska, Nowy Świat, Pałacowa, Parkowa, Piękna, Płakowicka, Podgórska, Pszczela, Ptasia, Sadowa, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Strzelecka, Tarnopolska, Torowa, Wąska, Widnica, Widokowa, Wyzwolenia, Zagajnik, Zbożowa, Złotoryjska, Żytnia

Marcin KOROL, pracownik kancelarii notarialnej, Lwówek Śląski, bezpartyjny 

FACEBOOK
Okręg nr 9 – Sołectwa: Dębowy Gaj, Dłużec, Górczyca, Pieszków, Radomiłowice, Sobota

Izabela KRÓL, organizator imprez turystycznych, Dębowy Gaj, bezpartyjna

Okręg nr 10 – Sołectwa: Bielanka, Skorzynice, Zbylutów

Franciszek TOŁCZYK, fizyk, rolnik, Bielanka, bezpartyjny

FACEBOOK
Okręg nr 11 – Sołectwa: Chmielno, Gaszów, Skała, Ustronie, Żerkowice

Krzysztof KOŁODENNY, informatyk, wolnorynkowiec, Ustronie, bezpartyjny
 
FACEBOOK
Okręg nr 12 – Sołectwa: Kotliska, Rakowice Małe, Włodzice Małe, Włodzice Wielkie

Marcin RADZIŃSKI, brygadzista, fotograf, Kotliska, bezpartyjny

FACEBOOK
Okręg nr 13 – Sołectwa: Gradówek, Niwnice

Arkadiusz ŚWIERCZYŃSKI, kierownik w lokalu gastronomicznym, Gradówek, bezpartyjny

FACEBOOK
Okręg nr 14 – Sołectwa: Nagórze, Płóczki Dolne, Płóczki Górne

Mateusz RUSINEK, ratownik medyczny, Radny, Płóczki Górne, bezpartyjny

FACEBOOK
Okręg nr 15 – Sołectwa: Brunów, Rakowice Wielkie, Radłówka

 
Urszula KONDELA, pielęgniarka PCZ, Radłówka, bezpartyjna


FACEBOOK

Materiał finansowany ze środków KWW Lwówecka Prawica
Autor: KWW Lwówecka Prawica