Lwówek Śląski: Pomnik Żołnierzy Wyklętych nabiera kształtu

Ruszyły prace przy budowie pomnika Żołnierzy Wyklętych w Lwówku Śląskim. Stojący od wielu, wielu miesięcy betonowy szkielet jest obudowywany cegłami z wyburzonego budynku na targowisku.

O Pomniku Żołnierzy Wyklętych w Lwówku Śląskim pisaliśmy parokrotnie. Jego budowa od początku wzbudza sporo kontrowersji. Nie wszystkim podoba się forma i lokalizacja. Być może dzieje się tak z powodu braku konsultacji społecznych przed rozpoczęciem inwestycji, być może z braku informacji?

Betonowy szkielet pomnika już od wielu, wielu miesięcy przykuwa uwagę nie tylko samych mieszkańców Lwówka Śl., ale także i turystów. Mnożą się pytania: Co to jest, co to będzie, kiedy, za ile, kto za to zapłaci …?


Rok temu pisaliśmy, iż wiemy już co dalej z pomnikiem: Lwóweckie Towarzystwo Regionalne na swojej stronie umieściło materiał, w którym wyjaśnia m.in., że zrealizowało już wszystkie swoje zadania związane z tym przedsięwzięciem tłumacząc, iż inwestorem całego przedsięwzięcia i właścicielem gruntu jest Gmina i Miasto Lwówek Śląski. Ponadto piszą, że są zdziwieni kilkumiesięczną bezczynnością ze strony władz samorządowych związaną z zakończeniem tego projektu, żywiąc nadzieję, że Gmina wkrótce dokończy rozpoczętą inwestycję.

Zapytaliśmy, więc w urzędzie, co dalej z pomnikiem? Pan Robert Szawłowski Sekretarz Gminy i Miasta Lwówek Śląski wyjaśnia, iż nie istnieje porozumienie pomiędzy Towarzystwem Regionalnym a Gminą w sprawie budowy pomnika. Ponadto w Budżecie Gminy na rok 2017 nie było pozycji po stronie wydatków z przeznaczeniem środków na budowę pomnika gdyż z założenia pomnik miał powstać dzięki pomocy podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Tak też się wszystko odbyło do tej pory, począwszy od wykonania projektu poprzez wykonanie prefabrykatu oraz transport. – Mamy również obiecany materiał w postaci cegieł, których potrzebujemy zgodnie z projektem dokładnie 2893 sztuki. Robocizna jest po stronie |Gminy jednakże koszty robocizny są zaplanowane w funduszu płac z uwagi na fakt, że pomnik ma zostać wymurowany przez etatowych pracowników Gminy. – pisze sekretarz, który dodaje, iż Gmina posiada projekt jednakże nie posiada kosztorysu. – Można przyjąć, że pomnik w ostatecznej wersji powstanie do końca czerwca 2018 r. – wyjaśnia Pan Robert Szawłowski.


W chwili obecnej trwa obudowywanie szkieletu cegłami z wyburzonego budynku na lwóweckim targowisku.

Autor: red.