Jest koncepcja nowej biblioteki. Co myślisz o budowie nowego obiektu?

Jak już informowaliśmy wstępnie do 3 milionów złotych może kosztować budowa nowej siedziby lwóweckiej biblioteki. Oczywiście kwota ta po przetargu może ulec zmianie. Burmistrz Lwówka Śląskiego już przeznaczyła pieniądze na opracowanie koncepcji. Oprócz biblioteki powstanie tam także mieszcząca 250 osób sala widowiskowa na potrzeby LOK-u.

Spotkanie konsultacyjne w tej sprawie odbyło się w marcu br. Podczas spotkania władze Lwówka Śl. zaprezentowały pomysł i jego celowość. Spotkanie nie cieszyło się zbyt wielkim zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim zaledwie ok. 30 osób, w tym tylko troje radnych – dwoje z rady gminy oraz jedna radna z rady powiatu.

Główny powód konieczności przenosin biblioteki to zdaniem burmistrz Szczęsnej złe warunki lokalowe i brak miejsca w ratuszu: – Tak naprawdę, to jak pani dyrektor (biblioteki) objęła funkcję tutaj i zaczęłyśmy się spotykać i rozmawiać to mówiliśmy o tym, co można tutaj zrobić, żeby panie te swoje pomysły mogły realizować. A załoga naszej biblioteki jest naprawdę wspaniała. Panie pomysłów mają tak dużo, że nie mogą się z nimi zmieścić tutaj w ratuszu. I od tego się zaczęło. – mówiła podczas marcowego spotkania burmistrz Szczęsna, która wspominała, że były różne pomysły żeby wyjść gdzieś na zewnątrz, ale spotkały się z niepokojami społecznymi, opiniami, że burmistrz chce wyrzucić bibliotekę z ratusza i że nie będzie w Lwówka Śl. już czytelnictwa. – Boję się też proszę państwa, że teraz też może tak być, że jeżeli zrobi się zbyt głośno to pewnie taka akcja będzie. Państwo zwracacie uwagę na to, że w Lwówku Śląskim cokolwiek byśmy nie ruszyli, cokolwiek byśmy nie zaczęli robić to jest jakiś opór, wielki opór. – twierdziła M. Szczęsna.


Nowy budynek biblioteki ma powstać przy OSiRze, przy wejściu na stadion. Właściwie pomiędzy główną bramą wejściową a budynkiem OSiR-u, który również ma zostać poddany remontowi. „Do zaprojektowania obecnie jest nowy budynek biblioteki, parterowy, niepodpiwniczony (min. 400m2), który byłby połączony łącznikiem z dawnym budynkiem OSiR-u tj. budynkiem administracyjno- hotelowo- gastronomicznym, w którym powinno się znaleźć min. 250 m2 powierzchni użytkowej dla biblioteki. Całkowita powierzchnia biblioteki winna mieć ok. 650 m2.” - czytamy na stronach lwóweckiego magistratu. Do tego ma powstać także sala widowiskowa na 250 miejsc na potrzeby LOK-u. Z informacji przekazanych podczas spotkania przez wiceburmistrza Krokosza wynika, iż sala ta miałaby powstać pomiędzy budynkiem OSiR-u a zejściem na płytę boiska.

Powyższe zdjęcie pochodzi z prezentacji multimedialnej z marcowego spotkania. Na zdjęciu miejsce, w którym ma powstać nowa siedziba PiMBP

Ogłoszony przez lwóweckie władze Konkurs na koncepcję nowej biblioteki został rozstrzygnięty. Na stronach lwóweckiego magistratu czytamy:

W dniu 23.05.2018 r. ogłoszono konkurs na wykonanie „Koncepcji architektoniczno - urbanistycznej na zagospodarowanie terenu przy stadionie miejskim wraz z budową nowej siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim”. Celem konkursu było uzyskanie najlepszej koncepcji architektoniczno – urbanistycznej na wykonanie przedmiotowego zadania, a ponadto ukształtowanie atrakcyjnej i reprezentacyjnej przestrzeni publicznej w otoczeniu nowej biblioteki z uwzględnieniem budynku dawnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lwówku Śląskim (OSIR). Gmina oczekiwała od uczestników konkursu, że zostanie przygotowana koncepcja, w ramach której powstanie budynek nowoczesny, a jednocześnie funkcjonalny, który będzie miejscem przyjaznym dla wszystkich grup wiekowych od niemowlaka po seniora.

Do dnia 17.07.2018 r. do godz. 13:00 wpłynęły 2 prace konkursowe, które ocenione zostały przez powołany Sąd Konkursowy, wg poniższych kryteriów:

1) atrakcyjność i jakość rozwiązań urbanistycznych, w tym relacje z otoczeniem;
2) atrakcyjność i jakość rozwiązań architektonicznych, w tym przyjętych dyspozycji konstrukcyjno – budowlanych i materiałowych;
3) atrakcyjność i jakość rozwiązań funkcjonalno – użytkowych;
4) ekonomika rozwiązań projektowych oraz walory eksploatacyjne;
5) oryginalność i spójność koncepcji.

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu przez Sąd Konkursowy, po przeprowadzonej dyskusji, analizie i ocenie złożonych prac, wybrano, jako zwycięską pracę konkursową złożoną przez:

JUSTYNA BRANIEWSKA BIURO PROJEKTOWE z siedzibą we Wrocławiu, autor pracy: Justyna Braniewska.
Uzasadnienie wyboru: Praca konkursowa spełniła wszystkie warunki i wymogi określone w Regulaminie konkursu oraz została najwyżej oceniona w kryteriach oceny prac konkursowych. Tym samym zdobyła I miejsce i przyznana została jej nagroda pieniężna w wysokości 15.000,00 zł oraz zamówienie do wykonania dokumentacji projektowej w trybie zamówienia z wolnej ręki po przeprowadzeniu negocjacji z autorem.

Poniżej zwycięska praca.

źródło prac: UGiM Lwówek Śl.


Ponadto Sąd Konkursowy postanowił przyznać II nagrodę pieniężną w wysokości 3.000,00 zł pracy konkursowej złożonej przez: ARTMANU STUDIO MARTA FIEMA z siedzibą we Wrocławiu, autor pracy: Marta Fiema.


 
Autor: red./ UGiM Lwówek Śl.