Ile zarabiają urzędnicy i jakie nagrody otrzymują?

Wokół zarobków urzędników krąży wiele mitów i niesprawdzonych pogłosek. Jak jest naprawdę? Ile zarabia przeciętny urzędnik, a ile kierownictwo urzędu? Skąd się biorą takie dysproporcje?

W ostatnich miesiącach kilka materiałów poświęciliśmy Mirskowi i burmistrzowi tej gminy Panu Andrzejowi Jasińskiemu, który mimo wielostronicowych, merytorycznych, podpartych wyrokami sądów wyjaśnień stanowczo odmawiał nam udostępnienia informacji o nagrodach, zarobkach i wykształceniu pracowników mirskiego urzędu. Po kilku miesiącach, obszernej korespondencji, zmarnowanym czasie i pieniądzach, po decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego burmistrz wreszcie udostępnił nam żądane informacje, a tym samym przyznał, iż w tym zakresie racja była po stronie Lwówecki.info. Dziękujemy.

Przeglądając poniższe zestawienie trudno nie dostrzec dysproporcji w zarobkach. Różnice pomiędzy tymi na dole a tymi na górze „drabinki” są znaczne. Z czego wynikają? Z pewnością z zajmowanego stanowiska, zakresu obowiązków, stażu pracy i związanych z nim dodatków oraz doświadczenia. Wpływ na wynagrodzenie powinno mieć także wykształcenie, czy zaangażowanie pracownika w wykonywanie powierzonych mu obowiązków.

Zacznijmy od nagród.
Wysokość sumaryczna nagród wypłaconych pracownikom UMiG Mirsk (w tym pracownikom pełniącym funkcje usługowe i techniczne) w podziale na lata:
2014 r. – 30.850 zł
2015 r. – 33.300 zł
2016 r. – 37.150 zł
2017 r. – 36.600 zł
2018 r. – 31.200 zł (stan na czerwiec 2018r.)

Poniżej zestawienie udostępnione przez władze Mirska prezentuje wykształcenie pracowników na poszczególnych stanowiskach, ich zarobki brutto za miesiąc grudzień 2017 r. i nagrody jakie otrzymali w ubiegłym roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk
Wykształcenie: średnie - technik budowlany
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 10.930 zł. 

Sekretarz Miasta i Gminy Mirsk
Wykształcenie: wyższe – mgr inż. rolnictwa mgr prawa
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 7.520 zł.
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego - maj 2017: 3.000 zł.

Skarbnik Gminy Mirsk, Kierownik Referatu Finansowego
Wykształcenie: policealne – technik ekonomista
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 7.080
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego - maj 2017: 3.000

Inspektor ds. inwestycji
Wykształcenie: średnie – technik budowlany
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 4.620 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego – maj 2017: 1.700 zł

Podinspektor ds. inwestycji
Wykształcenie: średnie – technik budowlany
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 3.000 zł

Inspektor ds. drogownictwa i zastępca kierownika USC
Wykształcenie: wyższe – mgr administracji
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 3.528 zł + 856 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego – maj 2017: 1.100 zł

Inspektor ds. kultury i sportu
Wykształcenie: średnie.
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 3.276 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego – maj 2017: 1.000 zł

Specjalista ds. planowania przestrzennego (zatrudniona od 4.12.17)
Wykształcenie: licencjat, ekonomia
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 2.571,16 zł

Inspektor ds. oświaty, służby zdrowia i kadr
Wykształcenie: wyższe – mgr zarządzania
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 3.480 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego – maj 2017: 1.300 zł

Referent ds. organizacyjnych i BHP
Wykształcenie: średnie
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 2.051 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego – maj 2017: 750 zł

Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej
Wykształcenie: wyższe – mgr ekonomii
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 2.666,80 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego – maj 2017: 950 zł

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej
Wykształcenie: wyższe – inż. Elektrotechniki i telekomunikacji, zarządzanie kryzysowe.
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 3.231,90 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego – maj 2017:1.300 zł

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej Gminy Mirsk
Wykształcenie: wyższe – mgr politologii
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 2.553 zł

Podinspektor ds. gospodarki odpadami i nieruchomościami komunalnymi
Wykształcenie: wyższe – mgr inż. inżynierii środowiska
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 2.310 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego – maj 2017: 700 zł

Specjalista ds. remontów i inwestycji
Wykształcenie: średnie – technik budowlany
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 3.780 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego – maj 2017: 1.200 zł

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi
Wykształcenie: policealne – geodeta
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 2.898 zł

Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Wykształcenie: wyższe – mgr ekonomii
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 2.300 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego – maj 2017: 1.000 zł

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Wykształcenie: wyższe – mgr administracji
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 3.755 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego – maj 2017: 1.400 zł

Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
Wykształcenie: wyższe – mgr zootechniki
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 3.105 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego – maj 2017: 1.300 zł

Inspektor ds. turystyki i informacji turystycznej
Wykształcenie: wyższe – mgr pedagogiki
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 2.376 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego – maj 2017: 800 zł

Inspektor ds. promocji, redaktor naczelny
Wykształcenie: wyższe – mgr filologii polskiej
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 2.660,90 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego – maj 2017: 950 zł

Inspektor Straży Miejskiej
Wykształcenie: średnie – technik mechanizacji rolnictwa
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 2.856 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego – maj 2017: 1.100 zł

Kierownik Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego
Wykształcenie: średnie – instruktor terapii zajęciowej
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 2.870 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego – maj 2017: 1.000 zł

Podinspektor ds. finansowo-płacowych
Wykształcenie: wyższe – mgr zarządzania i marketingu
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 2.553 zł

Podinspektor ds. księgowości budżetowej
Wykształcenie: wyższe – mgr ekonomii
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 2.461 zł

Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych
Wykształcenie: licencjat – zarządzanie
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 2.668 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego - maj 2017: 1.000 zł

Inspektor ds. księgowości szkół podstawowych w Giebułtowie, Krobicy i Rębiszowie
Wykształcenie: licencjat – finanse i bankowość
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 3.300
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego - maj 2017: 700 zł

Specjalista ds. finansów i statystyki
Wykształcenie: średnie – technik hodowca
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 3.480 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego - maj 2017: 1.500 zł

Specjalista ds. obsługi kasowej i księgowości budżetowej
Wykształcenie: policealne – technik ekonomista
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 3.000 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego - maj 2017: 1.000 zł

Kierownik M-GOPS w Mirsku
Wykształcenie: wyższe – mgr pedagogiki, podyplomowe: organizacja pomocy społecznej, prawo pracy i prawo socjalne.
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 5.204,80 zł
Nagroda: Dzień pracownika samorządowego - maj 2017: 1.873,51 zł. Nagroda w grudniu 2017 : 2.500 zł

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku
Wykształcenie: wyższe – mgr administracji
Wynagrodzenie brutto za grudzień 2017: 5.786 zł

Jak Państwo oceniacie wydatki mirskiego samorządu na płace i nagrody? Zbliżają się wybory, najbliższe tygodnie będą idealnym czasem do dyskusji również na ten temat płac i nagród.

Autor: red.