Chcesz zobaczyć skarby, które odnaleziono w Lubomierzu?

Chcesz zobaczyć skarby, które jesienią ubiegłego roku odkopano w Lubomierzu? Teraz jest to już możliwe. W czwartek, 10 sierpnia 2017 roku nastąpiło oficjalne przekazanie ponad 100 precjozów do lubomierskiego muzeum.


Dzięki informacjom od naszych czytelników o skrywanym w ziemi skarbie Lwówecki.info pisał, jako pierwszy jeszcze zanim go odkopano. Jak wówczas relacjonowali nasi czytelnicy wieczorem w sobotę 1 października 2016 roku w Lubomierzu zjawili się obywatele Niemiec, którzy po krótkim rekonesansie przystąpili do kopania przy jednym z drzew na terenie miasta. Mieszkańcy o tajemniczych działaniach cudzoziemców poinformowali straż miejską i policję. Kilkanaście minut później na miejsce przybyli mundurowi. Jak się okazało obcokrajowcy to potomkowie mieszkającego tu niegdyś ogrodnika, który opuszczając te ziemie w 1945 roku, rodzinne dobra ukrył w słoikach, które zakopał w ziemi. Miejsce ukrycia kosztowności oznaczył sadząc w tym miejscu drzewo. Dla potomnych wykonał także szczegółową mapę. Działania obywateli Niemiec zostały wstrzymane, a miejsce zabezpieczone i strzeżone do poniedziałku (3.10), kiedy to pod nadzorem konserwatora zabytków i archeologa władze Lubomierza przystąpiły do odkopania ukrytego od ponad 70. lat skarbu.


Pod drzewem znaleziono dwa słoiki, w których ukryte były m.in.:  złote zegarki kieszonkowe, srebrne monety, łańcuszki, broszki, papierośnice, pióra, czy złote spinki do koszul. Znalezisko zostało udokumentowane i szczegółowo opisane. W opinii sporządzonej przez historyka sztuki Kazimierza Śliwę, a dotyczącej wartości zabytkowej i historycznej znaleziska czytamy m.in.: „Przedstawione do oceny przedmioty, w ilości 103 skatalogowanych i opisanych pozycji, zdaniem wykonującego opinię, nie przedstawiają wyjątkowo unikalnych oraz szczególnie cennych wartości zabytkowych jako dobra kultury narodowej, nakładających na służby konserwatorskie obowiązek bezzwłocznego i obligatoryjnego wpisania ich do rejestru zabytków.
Charakter i różnorodność zebranych przedmiotów nie przesądza też o ewentualnej przynależności ich do większej kolekcji lub zbiorów, gromadzonych wg jakichś określonych kryteriów kolekcjonerskich, aczkolwiek takiej ewentualności nie można wykluczyć.
Wartość materialna znaleziska, której znaczący procent stanowią wyroby jubilerskie, jest znaczna, aczkolwiek trudna do jednoznacznego oszacowania. Należy zaznaczyć unikatowy charakter ekskluzywnych zegarków kieszonkowych firmy Bregeut oraz zegarków Junghaus. (…)
Większość omawianych przedmiotów są to dość typowe przykłady biżuterii oraz przedmiotów użytkowych, będących w powszechnym użyciu. Tylko kilka z nich nosi znamiona przedmiotów o wyraźnie zdefiniowanych cechach stylistycznych, głównie art. deco z lat 20-ty XX wieku.
Kilka przedmiotów, w tym zwłaszcza papierośnica z motywami japońskimi, stanowi zapewne ważną pamiątkę historyczną, będącą świadectwem wojskowych kontaktów niemiecko – japońskich, rozwijanych i nasilających się już z początkiem lat 30- tych XX wieku
”.


Przez ostatnie miesiące precjoza zamknięte były w gminnym sejfie. W dniu 24 kwietnia 2017 roku Konserwator Zabytków wydał decyzję, dzięki której wydobyte z ziemi skarby mogły trafić do Muzeum Klasztornego, którym opiekuje się Stowarzyszenie Klasztor Lubomierz.


Burmistrz Wiesław Ziółkowski mówi, iż znalezisko nie przedstawia wielkiej wartości materialnej, tym bardziej, iż znaczna część przedmiotów jest mocno zniszczona. Niemniej kolekcja jest bardzo cenna dla Lubomierza i teraz będzie mogła tu zostać wyeksponowana.

W czwartek 10 sierpnia 2017 roku w lubomierskim magistracie miało miejsce oficjalne podpisanie umowy przekazania skarbu, nad którym dotychczas pieczę sprawował Urząd i przeniesienie go do Muzeum. Umowę przekazania uroczyście podpisali Burmistrz Lubomierza Pan Wiesław Ziółkowski oraz z ramienia Stowarzyszenia "Klasztor Lubomierz" jego Prezes Pan Marek Chrabąszcz i Sekretarz Pani Joanna Paśko – Sikora.
Następnie w asyście Artura Okuniewicza, Komendanta Straży Miejskiej w Lubomierzu oraz Arona Bogusza Skarbnika Stowarzyszenia i Edwarda Koreckiego członka jego Komisji Rewizyjnej skarb został wyjęty z sejfu i przeniesiony do muzeum, gdzie szczegółowo sprawdzono jego zawartość, a następnie przystąpiono do układania ekspozycji. w specjalnie do tego celu zakupionej gablocie.

 


Już od dziś skarb będzie można podziwiać w Muzeum Klasztornym. Wraz z kosztownościami zobaczyć tam będzie można także oryginalny list, w którym opisana była lokalizacja jego ukrycia.

Tak, więc w najbliższy weekend nadarza się wyjątkowa okazja, można przyjechać do Lubomierza na Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych, spotkać się ze znanymi i lubianymi aktorami, posłuchać dobrej muzyki, a w międzyczasie odwiedzić Muzeum Klasztorne i zobaczyć prawdopodobnie pierwszą taką ekspozycję w kraju. Korzystając z okazji zachęcamy także do odwiedzenia Muzeum Kargula i Pawlaka oraz oczywiście do odwiedzenia Kościoła, we wnętrzach, którego można obejrzeć gromadzone przez wieki relikwie świętych.

Lwówecki.info na poniższych zdjęciach prezzentuje tylko niewielki wycinek ekspozycji. Zachęcając tym samym do osobistego wybrania się do Muzeum i na własne oczy zobaczenia całej kolekcji.

Autor: red.