Policjanci zlustrowali nasze drogi. Zobacz jakie nieprawidłowości wskazali

Dwa miesiące, od kwietnia do czerwca trwała policyjna, wiosenna lustracja dróg. W tym czasie mundurowi skontrolowali oznakowanie pionowe i poziome a w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dokonali przeglądów także pod kątem ujawnienia miejsc i elementów dróg, które mogą powodować jego zagrożenie.

Dzisiaj otrzymaliśmy policyjne raporty podsumowujące lustrację dróg. Trudno tu nie dostrzec, iż gro problemów związanych z bezpieczeństwem na naszych drogach dotyczy DRÓG POWIATOWYCH, gdzie funkcjonariusze KPP w Lwówku Śląskim bardzo szczegółowo wypunktowali każdą nieprawidłowość, od brakujących, bądź uszkodzonych znaków, po stan nawierzchni dróg.


Policjanci Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim podczas realizacji zadań związanych z wiosenną lustracją dróg na terenie powiatu lwóweckiego, ujawnili następujące  nieprawidłowości:

DROGI POWIATOWE
- droga powiatowa 2496D miejscowość Radłówka od strony Lwówka Śląskiego brak znaku „koniec terenu zabudowanego”, tj. D-43,
- droga powiatowa 2496D miejscowość Radłówka od strony Lwówka Śląskiego na wysokości mostku brak znaku „ograniczenia prędkości do 30km/h”, tj. B-33 oraz „zwężenie jezdni dwustronne”, tj. A-12a,
- droga powiatowa 2496D miejscowość Radłówka brak znaku pionowego „przejście dla pieszych”, tj. D-6 oraz tabliczki T-27 „przejście dla pieszych szczególnie uczęszczane przez dzieci”,
- droga powiatowa 2496D pomiędzy miejscowością Radłówka a Niwnicami brak oznaczenia o przebiegu skrzyżowania, tj. brak znaków kolejno po obu stronach skrzyżowania T-6,
- droga powiatowa 2496D pomiędzy miejscowością Radłówka a Niwnicami w obrębie skrzyżowania odwrócony znak D-1, tj. „droga z pierwszeństwem przejazdu”,
- droga powiatowa 2496D miejscowość Niwnice na wysokości nr 128 uszkodzona nawierzchnia drogi,
- droga powiatowa 2496D miejscowość Niwnice na wysokości nr 132 przy wyjeździe w stronę Gościszowa przesłonięte gałęziami znaki „początku i końca terenu zabudowanego”, tj. D42 i D-43,
- droga powiatowa 2515D miejscowość Niwnice na wysokości nr 84-90 brak oznaczenia o przebiegu skrzyżowania, tj. znaków A-6 lub D-1,
- droga powiatowa 2515D miejscowość Niwnice na wysokości nr 15-20 brak oznaczenia o przebiegu skrzyżowania, tj. znaków A-6 lub D-1,
- droga powiatowa 2515D miejscowość Niwnice na wysokości nr 7-8 brak oznaczenia o przebiegu skrzyżowania, tj. znaków A-6 lub D-1,
- droga powiatowa 2515D miejscowość Niwnice na wysokości nr 90 brak oznaczenia o przebiegu skrzyżowania, tj. znaków A-6 lub D-1,
- droga powiatowa 2515D miejscowość Niwnice w stronę Gradówka brak znaku „końca terenu zabudowanego”, tj. D-43,
- skrzyżowanie dróg powiatowych 2515D i 2496D od strony Kotlisk nieczytelny znak „ustąp pierwszeństwa”, tj. A-7,
- droga powiatowa 2515D miejscowość Niwnice na wysokości nr 162a/150 brak oznaczenia o przebiegu skrzyżowania, tj. znaków T-6 lub D-1,
- droga powiatowa 2515D miejscowość Niwnice w stronę Kotlisk znaków „początku i końca terenu zabudowanego”, tj. D-42 i D-43, oraz oznaczeń miejscowości, tj. E-17a i E-18a.
- droga powiatowa 2515D pomiędzy miejscowościami Niwnice a Kotliska (wylot z Kotlisk), nieczytelny znak organizacji skrzyżowania, tj. T- 6a,
- droga powiatowa 2515D miejscowość Kotliska, na wysokości nr 100 uszkodzona nawierzchnia drogi,
- droga powiatowa 2515D miejscowość Kotliska, pomiędzy nr 82a a 56 uszkodzona nawierzchnia drogi, wyrwy w jezdni,
- droga powiatowa 2515D miejscowość Kotliska na wysokości nr 38 brak oznaczenia o przebiegu skrzyżowania, tj. znaków A-6 lub D-1,
- droga powiatowa 2515D miejscowość Kotliska na wysokości nr 38 przesłonięty gałęziami znak A-7,
- droga powiatowa 2515D miejscowość Kotliska na wysokości nr 25 brak oznaczenia o przebiegu skrzyżowania, tj. znaków A-6 lub D-1,
- droga powiatowa 2515D miejscowość Kotliska/Rakowice Małe, brak znaku D-43 po obu stronach lub wniosek o zdjęcie obu znaków D-42,
- droga powiatowa 2499D pomiędzy miejscowościami Ocice a Rakowice brak znaków „początku i końca terenu zabudowanego”, tj. D-42 i D-43,
- droga powiatowa 2499D pomiędzy miejscowościami Ocice a Rakowice przesłonięte gałęziami oznaczenia miejscowości, tj. E-17a i E-18a,
- droga powiatowa 2499D pomiędzy miejscowościami Włodzice a Rakowice Małe przesłonięte gałęziami oznaczenia miejscowości, tj. E-17a i E-18a,
- droga powiatowa 2499D pomiędzy miejscowościami Włodzice a Rakowice Małe przesłonięte gałęziami oznaczenia „początku i końca terenu zabudowanego”, tj. D-42 i D-43,
- droga powiatowa 2499D w miejscowości Rakowice Wielkie brak znaku D-1 o obrębie skrzyżowania z drogą gminną G108717D w kierunku Lwówka Śląskiego,
- droga powiatowa 2499D w miejscowości Rakowice Wielkie brak znaku poziomego P-10 „przejścia dla pieszych” oraz znaków pionowych D-6 i T-27 na wysokości przedszkola,
- droga powiatowa 2499D w miejscowości Rakowice Wielkie brak znaku poziomego P-10 „przejścia dla pieszych” oraz znaków pionowych D-6 i T-27 na wysokości szkoły,
- droga powiatowa 2499D w miejscowości Rakowice Wielkie brak znaku poziomego P-10 „przejścia dla pieszych” oraz znaków pionowych D-6 w kierunku Rakowic na wysokości stacji paliw,
- droga powiatowa 2527D w miejscowości Gaszów brak znaku pionowego D-1 w obrębie skrzyżowania na wysokości posesji nr 7-8,
- droga powiatowa 2527D w miejscowości Gaszów w kierunku miejscowości Skała brak znaków pionowych D-43 i E-18a,
- droga powiatowa 2527D w miejscowości Skała w kierunku miejscowości Gaszów brak znaku pionowego D-43,
- droga powiatowa 2527D w miejscowości Skała na wysokości nr 20 brak oznaczenia o przebiegu skrzyżowania, tj. znaków A-6 lub D-1,
- droga powiatowa 2595D w miejscowości Włodzice Małe w kierunku miejscowości Włodzice Wielkie brak znaku pionowego D-43,
- droga powiatowa 2595D pomiędzy miejscowościami Włodzice Małe a Nowa zniszczona nawierzchnia asfaltowa drogi, wyrwy w drodze,
- droga powiatowa 2541D w miejscowości Lwówek Śląski nieczytelne lub brak znaków poziomych,
- droga powiatowa 2510D w miejscowości Pilchowice skrzyżowanie w stronę elektrowni brak oznaczenia o przebiegu skrzyżowania, tj. znaków A-6 lub D-1, nieczytelny znak pionowy A-7,
- droga powiatowa 2510D w miejscowości Pilchowice skrzyżowanie w okolicy dawnego hotelu w stronę miejscowości Pokrzywnik zniszczona- brak nawierzchni asfaltowej,
- droga powiatowa 2509D pomiędzy miejscowościami Lwówek Śląski a Sobota zniszczona nawierzchnia asfaltowa drogi, wyrwy w drodze,
- droga powiatowa 2518D pomiędzy miejscowościami Chmielno i Skorzenice zniszczona nawierzchnia asfaltowa drogi, wyrwy w drodze.
- droga powiatowa 2511D pomiędzy miejscowościami Pławna a Lubomierz zniszczona nawierzchnia asfaltowa drogi, wyrwy w drodze,
- droga powiatowa 2535D w miejscowości Lubomierz ul. Sportowa w obrębie mostku zniszczona nawierzchnia asfaltowa drogi, wyrwy w drodze,
- droga powiatowa 2525D pomiędzy miejscowościami Ubocze a Lubomierz zniszczona nawierzchnia asfaltowa drogi, wyrwy w drodze,
- droga powiatowa 2511D pomiędzy miejscowościami Lubomierz a Radoniów zniszczona nawierzchnia asfaltowa drogi, wyrwy w drodze,
- droga powiatowa 2535D pomiędzy miejscowościami Lubomierz a Popielówek zniszczona nawierzchnia asfaltowa drogi, wyrwy w drodze
- droga powiatowa 2427D w miejscowości Giebułtów na skrzyżowaniu z ulicą Giebułtów Bloki na wysokości nr 3- brak oznaczenia o przebiegu skrzyżowania (wystąpienie do Gminy Mirsk- projekt organizacji ruchu),
- droga powiatowa 2427D w miejscowości Giebułtów na skrzyżowaniu na wysokości Szkoły Podstawowej przechylone znaki A-6 i A-17,
- droga powiatowa 2498D w miejscowości Giebułtów na skrzyżowaniu z drogą gminną G112706D- brak znaków D-1 i A-7, przesłonięte gałęziami oznaczenia o przebiegu skrzyżowania,
- droga powiatowa 2498D w miejscowości Giebułtów od strony Mirska przesłonięty gałęziami znak E-18a,
- droga powiatowa 2498D w miejscowości Mirsk w obrębie skrzyżowania na wysokości budynku nr 19a brak znaku D-1 od strony Szkoły Podstawowej,
- droga powiatowa 2498D w miejscowości Mirsk ul. Graniczna o obrębie skrzyżowania na wysokości budynku nr 36- uszkodzony znak D-1,
- droga powiatowa 2498D w miejscowości Mirsk skrzyżowanie ul. Mickiewicza z ul. Zieloną- brak znaków pionowych D-6,
- droga powiatowa 2526D w miejscowości Gryfów Śląski ul. Rzeczna na wysokości nr 24 i 27h brak znaków poziomych i pionowych D-6,
- droga powiatowa 2526D w miejscowości Gryfów Śląski w obrębie skrzyżowania ul. Rzeczna i Młyńska nieczytelny znak B-36,
- droga powiatowa 2494D pomiędzy miejscowościami Krobica a Rębiszów zniszczona nawierzchnia asfaltowa drogi, wyrwy w drodze,
- droga powiatowa 2494D początek miejscowości Gierczyn od strony Krobicy- nieczytelny znak B-33,
- droga powiatowa 2494D w miejscowości Przecznica w kierunku miejscowości Rębiszów po prawej stronie wymyte pobocze drogi,
- droga powiatowa 2494D w miejscowości Przecznica w obrębie skrzyżowania na wysokości posesji nr 7- nieczytelne znaki B-33 i B-18, odwrócony znak A-7,
- droga powiatowa 2494D w miejscowości Przecznica w obrębie skrzyżowania na wysokości posesji nr 18- nieczytelny znak A-6,
-skrzyżowanie dróg powiatowych 2494D i 2513D w miejscowości Rębiszów- nieczytelne znaki A-7, brak oznaczenia o przebiegu skrzyżowania, tj. znaków A-6 lub D-1,
- droga powiatowa 2513D na wysokości nr 20 w obrębie skrzyżowania nieczytelny znak A-7,
-skrzyżowanie dróg powiatowych 2513D i 2774D w miejscowości Rębiszów- nieczytelne znaki przebiegu skrzyżowania,
- droga powiatowa 2513D na wysokości nr 20 w obrębie skrzyżowania z drogą gminną 112731D- nieczytelne znaki B-33 i B-18,
-skrzyżowanie dróg powiatowych 2513D i 2495D w miejscowości Rębiszów- nieczytelne znaki kierunku i miejscowości E-2,
- droga powiatowa 2513D początek miejscowości Mirsk od strony Rębiszowa- odwrócone znaki D-42 i D-43,
- droga powiatowa 2513D w miejscowości Mirsk ul. Spacerowa na wysokości nr 2 w obrębie skrzyżowania z drogą gminną 112713D- nieczytelny znak A-7,
- droga powiatowa 2542D w miejscowości Gryfów Śląski ul. Kolejowa w obrębie skrzyżowania z ul. Pl. Kościelny- nieczytelny znak B-33,
- droga powiatowa 2542D w miejscowości Gryfów Śląski ul. Kolejowa w obrębie skrzyżowania z drogą gminną G110020D ul. Uczniowską- brak pionowych znaków D-6, brak lub nieczytelne D-1, A-7 oraz B-36,
- droga powiatowa 2544D w miejscowości Gryfów Śląski ul. Floriańska- zniszczona nawierzchnia asfaltowa drogi, wyrwy w drodze,
- skrzyżowanie drogi powiatowej 2544D w miejscowości Gryfów Śląski ul. Floriańska z drogą gminną G110017D ul. Kwiatowa- nieczytelne znaki B-18.

GDDKiA Rejon Lubań

- droga krajowa K30 brak lub nieczytelne słupki hektometryczne,
- droga krajowa K30 w miejscowości Pasiecznik na wysokości 51,400km uszkodzona latarnia.

DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU
- droga wojewódzka W297 w miejscowości Golejów- wnioskowanie o „ograniczenie prędkości do 40km/h” na całej długości miejscowości, tj. o znak B-33 pod znakiem „początku terenu zabudowanego”, tj. D-43 po obu stronach miejscowości,
- droga wojewódzka W297 w miejscowości Lwówek Śląski nieczytelne lub brak znaków poziomych,
- droga wojewódzka W364 w miejscowości Lwówek Śląski nieczytelne lub brak znaków poziomych.
- droga wojewódzka W297 pomiędzy miejscowościami Pasiecznik a Lwówek Śląski brak lub nieczytelne słupki hektometryczne,
- droga wojewódzka W297 pomiędzy miejscowościami Pasiecznik a Lwówek Śląski nieczytelne oznakowanie poziome,
- droga wojewódzka W360 pomiędzy miejscowościami Wieża a Złoty Potok zniszczona nawierzchnia asfaltowa drogi, wyrwy w drodze, niewykoszone pobocze,
- droga wojewódzka W360 pomiędzy miejscowościami Złoty Potok a Giebułtów brak znaków uzupełniających F-3 „granicy obszaru administracyjnego” (powiatu),
- droga wojewódzka W361 w miejscowości Mirsk w obrębie skrzyżowania z ul. Zdrojową nieczytelny znak D-1,
- droga wojewódzka W361- nieczytelne lub brak znaków poziomych, brak lub nieczytelne słupki hektometryczne,
- skrzyżowanie drogi wojewódzkiej W361 z drogą powiatową 2513D w miejscowości Mirsk- przechylony znak A-7,
- droga wojewódzka W361 w miejscowości Mirsk ul. Wojska Polskiego na wysokości posesji nr 33 w obrębie skrzyżowania z ul. Os. Lniarskie- nieczytelny znak B-33,
- droga wojewódzka W361 w miejscowości Proszówka na wysokości posesji nr 75a w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową 2538D- nieczytelny znak B-18, brak oznaczenia o przebiegu skrzyżowania, tj. znaków A-6 lub D-1,
- droga wojewódzka W361 w miejscowości Proszówka na wysokości posesji nr 11 w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową 2526D- nieczytelny znak ostrzegawczy A-3,
- droga wojewódzka W360 w miejscowości Gryfów Śląski ul. Sanatoryjna w obrębie skrzyżowania z drogą gminną G110002D ul. Garncarska i drogą powiatową 2526D ul. Rzeczna nieczytelne znaki B-36 i B-35,
- droga wojewódzka W360 w miejscowości Gryfów Śląski ul. Lubańska w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową 2544D ul. Floriańska- nieczytelny znak A-7.


Gmina Lwówek Śląski
- droga gminna G108717D miejscowość Rakowice w stronę Radłówki brak „ograniczenia prędkości do 40km/h na całej długości odcinka”, tj. znaku B-33 pod znakiem D-42,
- droga gminna G108717D pomiędzy miejscowością Rakowice a Radłówka na wysokości przejazdu kolejowego brak oznaczeń pierwszeństwa przejazdu pod wiaduktem, tj. znaków B-31 i D-5,
- droga gminna G108831D miejscowość Lwówek Śląski ul. Traugutta uszkodzona nawierzchnia asfaltowa drogi.


Gmina Gryfów Śląski

- droga gminna G110005D w miejscowości Gryfów Śląski ul.Pl. Kościelny nieczytelny znak B-36,
- droga gminna G110020D w miejscowości Gryfów Śląski ul. Uczniowska na wysokości Szkoły Podstawowej przesłonięte gałęziami znaki A-17 i B-33.


Gmina Lubomierz
- drogi gminne na terenie miasta Lubomierz nieczytelne znaki pionowe.


Gmina Mirsk
- droga gminna G112715 w miejscowości Mirsk skrzyżowanie ul. Sikorskiego z ul. Prostą w obrębie skrzyżowania przesłonięte gałęziami znak D-1 i B-21,
- droga gminna G112714 w miejscowości Krobica na wysokości nr 46 i 47 brak znaku E-17a.


Gmina Wleń
- drogi gminne na terenie miasta Wleń brak lub nieczytelne znaki poziome.

W związku z tym na podstawie art.129 pkt.2 ust.7a Ustawy o Ruchu Drogowym wnosimy o niezwłoczne podjęcie wszelkich czynności zmierzających do usunięcia wskazanych nieprawidłowości. - czytamy w policyjnym raporcie.

Jak do tych raportów podejdą zarządcy dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych? Czy wskazane uchybienia zostaną wyeliminowane? I jak szybko? O tym przekonamy się już wkrótce.
Autor: red.