dr n. med. Marek Kaźmierczyk - Zasłużony dla Województwa DolnośląskiegoJest nam niezmiernie miło poinformować, iż doktor nauk medycznych Pan Marek Kaźmierczyk, Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala w Lwówku Śląskim w uznaniu zasług dla Województwa Dolnośląskiego został uhonorowany Odznaką Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.


Odznaczenie przyznane zostało przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego jeszcze w ubiegłym roku, jednak dopiero kilka dni temu, podczas uroczystości w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej dr Kaźmierczyk odebrał medal. 

W uzasadnieniu Uchwały Sejmiku czytamy: Doktor nauk medycznych Marek Kaźmierczyk posiada ponad 30 letni staż pracy. Studia wyższe na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył w roku 1985. Egzamin specjalizacyjny I* zdał z wynikiem bardzo dobrym, natomiast II* zdał z wyróżnieniem. Pracę rozpoczął  na oddziale chirurgii w Lwówku Śląskim jako młodszy asystent, potem po zdobyciu specjalizacji jako asystent i starszy asystent , ponadto pracował w Poradni Chirurgicznej, Pracowni Endoskopowej oraz Stacji Pogotowia Ratunkowego. W roku 1998 uzyskał stopień doktora nauk medycznych. W latach 1993 do 2006 pełnił funkcję Kierownika Izby Przyjęć w Lwówku Śląskim do momentu likwidacji tego stanowiska pracy. Od 2006 roku pełni funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii lwóweckiego szpitala. W latach 2009 do 2012 był zastępcą dyrektora ds. medycznych, a od 2013 r. jest kierownikiem – Lekarzem Naczelnym Szpitala w Lwówku Śląskim. W pracy był wyróżniany listami gratulacyjnymi i podziękowaniami.

Jest świetnym organizatorem i menagerem. Posiada doświadczenie i wiedzę merytoryczną, doskonale wykorzystywaną na zajmowanych stanowiskach. Dzięki wrażliwość i zrozumieniu  potrzeb pacjentów z dużym wyczuciem i znajomością rzeczy zarządza obecnie podległym zespołem medycznym.

Pracuje aktywnie na niwie naukowej, należąc do kilku towarzystw naukowych:
- Towarzystwo Chirurgów Polskich 
- Sekcja Chirurgii Endoskopowej i Sekcji Wideochirurgii TChP;
- Polskie Towarzystwo Gastroenterologii;
- Polskie Towarzystwo Flebologiczne;
- Polski Klub Koloproktologii.
W  Oddziale Dolnośląskim TChP pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Działa społecznie w samorządzie lekarskim oraz na rzecz społeczności lokalnej. W latach dziewięćdziesiątych był radnym Rady Miasta Lwówek Śląski, a do 2008 r. członkiem władz Koła Terenowego OZZL przy SP ZOZ w Lwówku Śląskim. Od 21 lat jest delegatem na Zjazd Lekarzy Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Od trzech kadencji (2005 r.) jest zastępcą Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy. Z okazji 10-lecia Izby, w uznaniu zasług dla rozwoju samorządności lekarskiej wyróżniony Srebrną Odznaką DIL.

Wyjątkowe zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz samorządu zawodowego lekarzy, nienaganna postawa etyczna, ogromna wiedza i doświadczenie zawodowe oraz umiejętność tworzenia relacji sprzyjających współpracy sprawiają, iż dr Marek Kaźmierczyk cieszy się dużym poważaniem i jest wysoko ceniony w środowisku lekarskim i zawodowym.

 

Warto także dodać, iż Prezydent RP Bronisław Komorowski postanowieniem z dnia 5 lutego 2015 r. nadał Panu Markowi Kaźmierczykowi, na wniosek Wojewody Dolnośląskiego, Medal Złoty za Długoletnią Służbę. Medal nadany został za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej – o czym informuje nas Kancelaria Prezydenta RP.
Pan doktor został również uhonorowany przez Ministra Zdrowia Honorową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Zdrowia.

Pacjenci, którzy mieli styczność z doktorem mówią o nim uśmiechnięty, sympatyczny i kompetentny, lekarz, który potrafi zrozumieć chorego.


My ze swojej strony gratulujemy Panu Doktorowi tak zaszczytnego odznaczenia i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

Autor: