Sprawa nadzwyczajnej wagi

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym również z zakresu ochrony zdrowia, a w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy m.in. opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

W dniu 7 sierpnia br. burmistrz Lwówka Śląskiego zwołał sesję nadzwyczajną, na której przedstawił radnym projekt uchwały dotyczącej czteroletniego programu szczepień dla wybranych mieszkańców gminy.  Do programu, z którego rocznie będzie mogło skorzystać ok 800 osób zostanie zakwalifikowane ok 10-15% mieszkańców w wieku powyżej 55 roku życia.
Gmina i Miasto Lwówek Śląski liczy obecnie ok. 18 000 mieszkańców. Biorąc pod uwagę dane z ewidencji ludności na terenie Gminy Lwówek Śląski w wieku od 55 roku życia zamieszkałych jest 5.300 osób (stan na dzień 28.04.2014r.) - jest to populacja kwalifikująca się do udziału w programie. Zgodnie z danymi statystycznymi z innych gmin prowadzących programy szczepień przeciw grypie ok. 10-15% populacji podlegającej szczepieniu korzysta z programu. Przyjąć więc należy, że około 800 osób z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w wieku powyżej 55 lat podda się szczepieniu przeciw grypie.
 
Mariola Szczęsna – Radna Gminy i Miasta Lwówek Śląski 
- Uważam, że jest to szczytny cel, tylko za bardzo nie wiadomo dlaczego akurat ta grupa została wybrana. Uważam i to właśnie też powiedziałam Panu burmistrzowi na sesji, że gdybym ja miała taki projekt przedstawić radnym to na pewno skupiłabym się na rodzinach wielodzietnych, skupiłabym się na młodzieży i dzieciach szkolnych, bo tak naprawdę to oni są najbardziej zagrożeni i to oni w grupach się spotykają i wystarczy, że jedno dziecko z domu przyniesie grypę i wszystkie dzieci w klasie chorują. Drugi aspekt to jest taki właśnie, że rodziny, np. wielodzietne mają duże wydatki związane z pójściem we wrześniu dzieci do szkoły, muszą zakupić całe wyposażenie, ubiory, książki, … I gdyby mieli zaszczepić wszystkie dzieci ze swojego domowego budżetu to jest już bardzo duży wydatek. Stąd bardziej bym się pochyliła nad tą grupą.
Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników.
W ramach programu szczepione będą osoby w wieku od 55 lat, zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Rocznie przewiduje się szczepienie ok. 800 osób. Przez cztery lata realizacji programu zaszczepionych zostanie ok. 3.200 osób.

Zasady udzielania świadczeń w ramach programu.
Świadczenie w postaci wykonania szczepienia przeciw grypie otrzymają osoby zakwalifikowane do programu przez lekarza. Działaniami edukacyjnymi zostaną objęte osoby kwalifikujące się do szczepień.

W całym projekcie bardzo enigmatycznie zostały sformułowane kryteria, według których będą „rekrutowane” osoby do szczepień refundowanych z budżetu gminy. Nie bardzo wiadomo, czy np. zapraszane do darmowych szczepień będą osoby według nazwisk, według miejsca zamieszkania – ze wsi, z miasta, czy kto pierwszy ten będzie miał za darmo?
Koszty jednostkowe.
Planuje się, że koszt wykonania świadczenia u jednej osoby to ok. 25 PLN (koszt szczepionki, obsługa programu oraz przeprowadzenie akcji edukacyjnej).

Planowane koszty całkowite.
Przy założeniu, że ze szczepień skorzysta 800 osób rocznie, planuje się całkowity koszt programu na kwotę 20.000,00 PLN w skali roku. W latach 2014-2017 z budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski przeznaczonych zostanie 80.000,00 PLN.

Na cały projekt z budżetu gminy Lwówek Śląski zostało przeznaczone 20.000 złotych rocznie. Jest to niewielki wydatek w stosunku do potrzeb mieszkańców. Przy tak niewielkich budżetach, wielu specjalistów podkreśla, iż zdecydowanie bardziej warto skupić się na dobrze przygotowanej kampanii informacyjnej uświadamiającej mieszkańcom konieczność szczepień i ewentualne zagrożenia związane z powikłaniami pogrypowymi a nie obejmowanie ochroną małej grupki osób.

Mariola Szczęsna – Radna Gminy i Miasta Lwówek Śląski 
- Pan doktor Karasiński, który był na sesji powiedział, że faktycznie to jest prawda, że sama kampania przeciwko grypie jest najważniejsza. Ludzi trzeba uświadomić, powiedzieć im czym się różni grypa od przeziębienia, jakie są objawy i jakie ewentualne powikłania. I to jest duże wyzwanie, żeby taka informacja dotarła do wszystkich i takim czymś powinna by się gmina zająć.

Autor: Marek